Popis projektu

 v oblasti podpory nemotorovej dopravy je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy prostredníctvom:

  • vybudovania novej, bezpečnej a dostupnej cyklistickej komunikácie, ktorá bude jednou z hlavných cyklotrás v meste Prešov s označením H1 a bude súčasťou medzinárodnej cyklomagistrály  EuroVelo 11,
  • realizácie opatrení na upokojovanie dopravy,
  • realizácie aktivít zameraných na propagáciu cyklistickej dopravy ako plnohodnotného spôsobu prepravy v rámci mesta Prešov a prímestských oblastiach.

 "Cyklocesta Mestská hala - Wilec hôrka

v rámci cyklistickej komunikácie "Cyklocesta Mestská hala - Wilec hôrka


Ide o aktivty súvisiace so zabezpečením procesu verejného obstarávania, projektového manažmentu, finančného manažmentu a publicity projektu.

Realizáciou aktivít projektu , budú vytvorené podmienky pre lepšiu a bezpečnejšiu mobilitu obyvateľov, zvýši sa bezpečnosť obyvateľov využívajúcich cyklistickú komunikáciu Projekt výrazne prispeje aj k   (nemotorovej)  pri preprave do zamestnania a za vzdelaním,  (zníženie miery znečistenia ovzdušia, hluku a vibrácií). 

Mesto Prešov,

 16 mesiacov

, ktoré budú naplnené realizáciou hlavných aktivít projektu:

  •  – 

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2018 - 01.03.2019
Celková suma
155,421 €
Vlastné zdroje
7,771 €
Vyčerpané z projektu
77,454 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
A2 - Budovanie prvkov upokojovania dopr…
Typ
A. UMR_Rekonštrukci…
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
04.05.2018
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
29.03.2019
Názov
A1 - Vybudovanie novej cyklistickej "Cy…
Typ
A. UMR_Rekonštrukci…
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
04.05.2018
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
29.03.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
29.03.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných prvkov upokojovania dopravy
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.03.2020
Riziko
-
Názov
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií
Hodnota
0,27 (km)
Cieľ
0,27 (km)
Naposledy aktualizované
12.03.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,454 €
Schválené na preplatenie
77,454 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,454 €
Schválené na preplatenie
77,454 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2018
Názov

Manažér/expert pre verejné obstarávanie

IÚD - expert pre verejné obstarávanie

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

Manažér/expert pre verejné obstarávanie

IÚD - expert pre verejné obstarávanie

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov IČO
Názov
Mesto Prešov
IČO
00327646
Názov
EUROVIA SK, a.s.
IČO
31651518
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.