Slovenská správa ciest

Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO
00003328
Vznik subjektu
13. jún 1991 0:00
Počet žiadostí
19
Projekty
20
Úspešnosť žiadostí
94%
Celková suma
155,635,870 €
Nezrovnalosti
280,930 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice - P...

Slovenská správa ciest

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
18,406,345 €
Suma
24,662,475 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tr...

Slovenská správa ciest

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
4,714,747 €
Suma
21,041,184 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

I/77 Bardejov juhozápadný obchvat, II. fáza

Slovenská správa ciest

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
14,947,271 €
Suma
16,696,072 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

I/66 Brezno - obchvat, I. etapa - 2. fáza

Slovenská správa ciest

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
227,098 €
Vyčerpané z projektu
12,326,768 €
Suma
14,658,181 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

I/77 Smilno - Svidník, rekonštrukcia cesty, dru...

Slovenská správa ciest

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
10,371,518 €
Suma
12,175,212 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I.triedy I...

Slovenská správa ciest

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
4,353,219 €
Suma
11,102,922 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a anal...

Slovenská správa ciest

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
6,395,135 €
Suma
9,244,548 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

I/11 Čadca – most 208

Slovenská správa ciest

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
7,406,388 €
Suma
8,830,818 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie n...

Slovenská správa ciest

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
6,539,618 €
Suma
8,557,300 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov ...

Slovenská správa ciest

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,092,251 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

I/78 Námestovo - prieťah

Slovenská správa ciest

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
5,200 €
Vyčerpané z projektu
5,362,935 €
Suma
5,855,588 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

I/66 Polomka – bodová závada, 2.fáza

Slovenská správa ciest

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
29,606 €
Vyčerpané z projektu
4,703,324 €
Suma
5,245,239 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom r...

Slovenská správa ciest

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
4,663,408 €
Suma
5,096,192 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

I/50 Ružová osada, rekonštrukcia cesty - 2.fáza

Slovenská správa ciest

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
19,236 €
Vyčerpané z projektu
2,585,568 €
Suma
3,893,533 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia v...

Slovenská správa ciest

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,999,316 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy ...

Slovenská správa ciest

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,152,090 €
Suma
2,643,993 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. tri...

Slovenská správa ciest

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,535,171 €
Suma
2,283,893 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. tri...

Slovenská správa ciest

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,452,957 €
Suma
2,217,357 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. tri...

Slovenská správa ciest

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
736,692 €
Suma
736,692 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. tri...

Slovenská správa ciest

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
64,702 €
Suma
694,672 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice - P...

Slovenská správa ciest

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
18,406,345 €
Suma
24,662,475 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

I/77 Bardejov juhozápadný obchvat, II. fáza

Slovenská správa ciest

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
14,947,271 €
Suma
16,696,072 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

I/66 Brezno - obchvat, I. etapa - 2. fáza

Slovenská správa ciest

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
227,098 €
Vyčerpané z projektu
12,326,768 €
Suma
14,658,181 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

I/77 Smilno - Svidník, rekonštrukcia cesty, dru...

Slovenská správa ciest

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
10,371,518 €
Suma
12,175,212 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I.triedy I...

Slovenská správa ciest

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
4,353,219 €
Suma
11,102,922 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie n...

Slovenská správa ciest

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
6,539,618 €
Suma
8,557,300 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

I/78 Námestovo - prieťah

Slovenská správa ciest

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
5,200 €
Vyčerpané z projektu
5,362,935 €
Suma
5,855,588 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

I/66 Polomka – bodová závada, 2.fáza

Slovenská správa ciest

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
29,606 €
Vyčerpané z projektu
4,703,324 €
Suma
5,245,239 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

I/50 Ružová osada, rekonštrukcia cesty - 2.fáza

Slovenská správa ciest

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
19,236 €
Vyčerpané z projektu
2,585,568 €
Suma
3,893,533 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.