Slovenská správa ciest

Bratislava - mestská časť Ružinov

Počet žiadostí
46
Projekty
55
Úspešnosť žiadostí
95%
Celková suma
504,277,308 €
Nezrovnalosti
13,337,350 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. tried…

Slovenská správa ciest

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
40,571,640 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

I/68 Plavnica, preložka cesty

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
499,653 €
Suma
37,570,656 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. tried…

Slovenská správa ciest

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
52,369 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
33,353,815 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

I/66 Brezno - obchvat, II. etapa, 1.úsek

Slovenská správa ciest

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
31,382,143 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota

Slovenská správa ciest

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
25,941,330 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice - Prí…

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,292,250 €
Vyčerpané z projektu
20,474,965 €
Suma
24,662,475 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tri…

Slovenská správa ciest

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
24,271,987 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. trie…

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
4,670,688 €
Vyčerpané z projektu
11,426,175 €
Suma
21,041,184 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti pr…

Slovenská správa ciest

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
20,760,963 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tri…

Slovenská správa ciest

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
19,555,516 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. tried…

Slovenská správa ciest

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
19,353,698 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti pr…

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
18,384,904 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v T…

Slovenská správa ciest

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
17,510,793 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

I/77 Bardejov juhozápadný obchvat, II. fáza

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
14,947,271 €
Suma
16,696,072 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v B…

Slovenská správa ciest

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
16,489,807 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

I/66 Brezno - obchvat, I. etapa - 2. fáza

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
227,098 €
Vyčerpané z projektu
12,326,768 €
Suma
14,658,181 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy IV…

Slovenská správa ciest

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
14,304,221 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a analýz…

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
13,852,932 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

I/77 Smilno - Svidník, rekonštrukcia cesty, druhá…

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
10,371,518 €
Suma
12,175,212 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tri…

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
11,880,883 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I.triedy III…

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,051,749 €
Vyčerpané z projektu
9,925,934 €
Suma
11,102,922 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v Z…

Slovenská správa ciest

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
10,629,363 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tri…

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,394,784 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a analýz…

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
8,382,109 €
Suma
9,244,548 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tr…

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,086,843 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

I/11 Čadca – most 208

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
7,406,388 €
Suma
8,830,818 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie neh…

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,096,360 €
Vyčerpané z projektu
6,539,618 €
Suma
8,557,300 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mo…

Slovenská správa ciest

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,276,092 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mo…

Slovenská správa ciest

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,710,009 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mo…

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,934,832 €
Suma
6,092,251 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

I/78 Námestovo - prieťah

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
5,200 €
Vyčerpané z projektu
5,362,935 €
Suma
5,855,588 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

I/66 Polomka – bodová závada, 2.fáza

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
29,606 €
Vyčerpané z projektu
4,703,324 €
Suma
5,245,239 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom reg…

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,331,704 €
Vyčerpané z projektu
4,663,408 €
Suma
5,096,192 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mo…

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,994,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie DPH na projektoch Slovenskej správy …

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,955,571 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy II…

Slovenská správa ciest

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
480 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,344,268 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. tried…

Slovenská správa ciest

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,110,628 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v Z…

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
497,924 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,992,832 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

I/50 Ružová osada, rekonštrukcia cesty - 2.fáza

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
446,201 €
Vyčerpané z projektu
2,585,568 €
Suma
3,893,533 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti pr…

Slovenská správa ciest

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,063,897 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia voz…

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,015,241 €
Suma
2,999,316 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy II…

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
9,476 €
Vyčerpané z projektu
1,650,220 €
Suma
2,643,993 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mo…

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,480,920 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. tried…

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,535,171 €
Suma
2,283,893 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. tried…

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,151,318 €
Suma
2,217,357 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mo…

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,161,625 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Projektová dokumentácia ciest I. triedy

Slovenská správa ciest

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,892,738 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Projektová dokumentácia modernizácií vybraných ús…

Slovenská správa ciest

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,706,758 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mo…

Slovenská správa ciest

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,427,502 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Projektová dokumentácia výstavby a zlepšenia bezp…

Slovenská správa ciest

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,210,893 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. tried…

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
184,173 €
Vyčerpané z projektu
736,692 €
Suma
736,692 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. tried…

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
64,702 €
Suma
694,672 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Projektová dokumentácia obchvatov miest

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
436,111 €
Suma
564,499 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. tried…

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
307,800 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Štúdie ciest I. triedy v ZA a TN kraji

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
222,354 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. tried…

Slovenská správa ciest

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
52,369 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
33,353,815 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

I/66 Brezno - obchvat, II. etapa, 1.úsek

Slovenská správa ciest

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
31,382,143 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice - Prí…

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,292,250 €
Vyčerpané z projektu
20,474,965 €
Suma
24,662,475 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

I/77 Bardejov juhozápadný obchvat, II. fáza

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
14,947,271 €
Suma
16,696,072 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

I/66 Brezno - obchvat, I. etapa - 2. fáza

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
227,098 €
Vyčerpané z projektu
12,326,768 €
Suma
14,658,181 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

I/77 Smilno - Svidník, rekonštrukcia cesty, druhá…

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
10,371,518 €
Suma
12,175,212 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tri…

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
11,880,883 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I.triedy III…

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,051,749 €
Vyčerpané z projektu
9,925,934 €
Suma
11,102,922 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie neh…

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,096,360 €
Vyčerpané z projektu
6,539,618 €
Suma
8,557,300 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mo…

Slovenská správa ciest

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,710,009 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

I/78 Námestovo - prieťah

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
5,200 €
Vyčerpané z projektu
5,362,935 €
Suma
5,855,588 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

I/66 Polomka – bodová závada, 2.fáza

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
29,606 €
Vyčerpané z projektu
4,703,324 €
Suma
5,245,239 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v Z…

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
497,924 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,992,832 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

I/50 Ružová osada, rekonštrukcia cesty - 2.fáza

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
446,201 €
Vyčerpané z projektu
2,585,568 €
Suma
3,893,533 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mo…

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,161,625 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.