Popis projektu

Cieľom projektu je zlepšenie technického stavu a modernizácia nasledujúcich cestných úsekov:

  1. I/18 a I/21 Petič – Hanušovce nad Topľou – dĺžka úseku rekonštrukcie je 9,060 km.
  2. I/18 Prešov - Lipníky – dĺžka úseku rekonštrukcie je 7,726 km.
  3. I/79 Veľaty – Slovenské Nové Mesto – dĺžka úseku rekonštrukcie je 9,941 km.
  4. I/79 Vranov nad Topľou – Parchovany – dĺžka úseku rekonštrukcie je 9,996 km.
  5. I/79 a III/3680 Malá Tŕňa, križovatka – dĺžka úseku rekonštrukcie je 1,614 km.

Celková dĺžka rekonštruovaných úsekov je 38,337 km.

Predmetom modernizácii je úprava vozovky, úprava križovatiek a vjazdov, odvodnenie vozovky, rekonštrukcia priepustov, úprava resp. výmena dopravného značenia, výmena a doplnenie bezpečnostných zariadení, atď.

Ciele projektu sa dosiahnu realizáciou hlavnej aktivity projektu (predstavuje prípravu projektovej dokumentácie, nákup pozemkov a realizáciu stavebných prác) a podpornými aktivitami (interné riadenie projektu, informovanie a komunikácia).

Merateľné ukazovatele projektu sú
* Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest I. triedy a
* Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy.

Viac
Subjekt
Slovenská správa ciest
Miesta realizácie
Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Lipníky, Prešov, Hanušovce nad Topľou
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2018 - 01.12.2023
Celková suma
45,725,314 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
52,369 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia projektu
Typ
A. Výstavba a moder…
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
01.03.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
01.03.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných ciest (cesty 1. triedy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (I. triedy)
Hodnota
18,4 (km)
Cieľ
38,337 (km)
Naposledy aktualizované
12.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.01.2024
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 4-7/2022

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 4-7/2022

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 4-7/2022

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 4-7/2022

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 4-7/2022

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 4-7/2022

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

MVUC PO KE Malá Tŕňa SP 11/2020

MVUC PO-KE Malá Tŕňa SP 11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2020
Názov

DPH - MVUC PO KE Malá Tŕňa SP 11/2020

MVUC PO-KE Malá Tŕňa SP 11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2020
Názov

FA 10/2020 MVUC PO-KE Malá Tŕňa, križ

MVUC PO-KE Malá Tŕňa SP 10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
359,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

DPH - MVUC PO-KE Malá Tŕňa SP 10/2020

MVUC PO-KE Malá Tŕňa SP 10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

MVUC PO-KE Malá Tŕňa SP 9/2020

MVUC PO-KE Malá Tŕňa SP 9/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DPH - MVUC PO-KE Malá Tŕňa SP 9/2020

MVUC PO-KE Malá Tŕňa SP 9/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA MVUC PO-KE I/79 a III/3680 Malá Tŕňa, križ

MVUC PO-KE Malá Tŕňa - SP 08/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

DPH - MVUC PO-KE Malá Tŕňa SP 8/2020

MVUC PO-KE Malá Tŕňa - SP 08/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

MVUC PO-KE Malá Tŕňa SP 7/2020 I/79 a III/3680

MVUC PO-KE Malá Tŕňa - SP 07/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

DPH - MVUC PO-KE Malá Tŕňa SP 7/2020

MVUC PO-KE Malá Tŕňa - SP 07/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 7/2020

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 07/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
443,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 07/2020

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 07/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 06/2020

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 06/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2020
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 06/2020

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 06/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2020
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 5/2020

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 5/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.07.2020
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 05/2020

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 5/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.07.2020
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 4/2020

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 4/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 04/2020

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 4/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

MVUC PO a KE Prešov - Lipníky SP 06/2020

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 06/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
521,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2020
Názov

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 06/2020

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 06/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
83,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2020
Názov

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 5/2020

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 5/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
648,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2020
Názov

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 05/2020

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 5/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
103,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2020
Názov

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 12/2020

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
74,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2020
Názov

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 12/2020

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
11,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2020
Názov

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 11/2020

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
847,747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2020
Názov

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 11/2020

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
135,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2020
Názov

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 10/2020

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
1,082,491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2020
Názov

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 10/2020

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
172,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2020
Názov

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 9/2020

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 9/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
996,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 09/2020

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 9/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
159,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 08/2020

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 8/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
1,160,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 08/2020

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 8/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
185,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 07/2020

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 07/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
932,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 07/2020

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 07/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
148,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 3/2021

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 3/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
192,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 3/2021

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 3/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
192,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 03/2021

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 3/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
30,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

MVUC PO-KE Petič-Hanušovce SP 9/2020

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 9/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
538,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 09/2020

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 9/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,907 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce 11/2020

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
663,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2020
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 11/2020

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2020
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 10/2020

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
975,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2020
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 10/2020

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2020
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 8/2020

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 8/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
487,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 08/2020

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 8/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 3/2021

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 3/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 3/2021

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 3/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 03/2021

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 3/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 4/2021

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce 4/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182,933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 4/2021

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce 4/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182,933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 04/2021

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce 4/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 4/2021

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 4/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
253,626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 4/2021

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 4/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
253,626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 04/2021

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 4/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
40,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 5/2021

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 5/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
372,924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 5/2021

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 5/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
372,924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 05/2021

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 5/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 5/2021

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 5/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
401,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 5/2021

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 5/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
401,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 05/2021

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 5/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
64,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 6/2021

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 6/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
359,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 6/2021

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 6/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
359,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2021
Názov

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 06/2021

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 6/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
57,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2021
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 6/2021

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 6/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
500,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 6/2021

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 6/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
500,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2021
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 06/2021

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 6/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2021
Názov

MVUC PO-KE Petič-Hanušovce SP 7/2021

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 7/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
575,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC PO-KE Petič-Hanušovce SP 7/2021

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 7/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
575,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 07/2021

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 7/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 7/2021

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 7/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
265,942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 7/2021

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 7/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
265,942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 07/2021

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 7/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
42,437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 8/2021

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 8/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
297,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 8/2021

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 8/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
297,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 08/2021

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 8/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
47,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 8/2021

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 8/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
559,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 8/2021

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 8/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
559,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 08/2021

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 8/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 9/2021

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 9/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
228,347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 09/2021

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 9/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
36,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov

MVUC PO-KE PO - Lipníky SP 10/2021

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
267,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2021
Názov

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 10/2021

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
46,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2021
Názov

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 11/2021

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
188,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2021
Názov

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 11/2021

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
37,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2021
Názov

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 12/2021

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
30,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 12/2021

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky SP 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
4,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 9/2021

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 9/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
338,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 09/2021

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 9/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 10/2021

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
379,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2021
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 10/2021

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2021
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 11/2021

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
559,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2021
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 11/2021

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2021
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 3/2022

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 3/2022

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
836,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 3/2022

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 3/2022

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
836,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 03/2022

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce SP 3/2022

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133,427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky - zádržné 1

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky - zádržné 1

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
376,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2021
Názov

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce - zádržné

MVUC PO-KE Petič - Hanušovce - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
496,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky - zádržné 2

MVUC PO-KE Prešov - Lipníky - zádržné 2

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
169,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2022
Názov

I/79 VnT - Parchovany - SP 11/2023

I/79 VnT - Parchovany - SP 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
511,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

SP - Veľaty-SNM 202311

SP - Veľaty-SNM 202311

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,101,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

SP - Veľaty-SNM 202304

SP - Veľaty-SNM 202304

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP - Veľaty-SNM 202304

SP - Veľaty-SNM 202304

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
301,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

SP - Veľaty-SNM 202305

SP - Veľaty-SNM 202305

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
563,527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP - Veľaty-SNM 202305

SP - Veľaty-SNM 202305

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
751,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

SP - Veľaty-SNM 202306

SP - Veľaty-SNM 202306

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
974,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2023
Názov

SP - Veľaty-SNM 202306

SP - Veľaty-SNM 202306

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
974,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

I/79 Vranov nad Topľou - Parchovany - SP 06/2023

I/79 VnT - Parchovany - SP 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
297,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP - Veľaty-SNM 202307

SP - Veľaty-SNM 202307

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,302,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP - Veľaty-SNM 202307

SP - Veľaty-SNM 202307

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,302,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

SP - Veľaty-SNM 202308

SP - Veľaty-SNM 202308

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,186,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP - Veľaty-SNM 202308

SP - Veľaty-SNM 202308

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,186,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

I/79 Vranov nad Topľou - Parchovany - SP 08/2023

I/79 VnT - Parchovany - SP 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
438,578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

I/79 Vranov nad Topľou - Parchovany - SP 08/2023

I/79 VnT - Parchovany - SP 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
438,578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

SP - Veľaty-SNM 202309

SP - Veľaty-SNM 202309

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
728,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

I/79 VnT - Parchovany - SP 09/2023

I/79 VnT - Parchovany - SP 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,209,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

I/79 VnT - Parchovany - SP 09/2023

I/79 VnT - Parchovany - SP 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,209,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

I/79 VnT - Parchovany - SP 09/2023

I/79 VnT - Parchovany - SP 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,209,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

SP - Veľaty-SNM 202310

SP - Veľaty-SNM 202310

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,479,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP - Veľaty-SNM 202310

SP - Veľaty-SNM 202310

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,479,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

I/79 VnT - Parchovany - SP 10/2023

I/79 VnT - Parchovany - SP 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
481,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

I/79 VnT - Parchovany - SP 10/2023

I/79 VnT - Parchovany - SP 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
481,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

SP - Veľaty-SNM - záloha na 2024

SP - Veľaty-SNM záloha na 2024

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP - Veľaty-SNM - záloha na 2024

SP - Veľaty-SNM záloha na 2024

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Slovenská správa ciest

Suma celkom
52,369 €
Vrátená suma
52,369 €
Suma na vymáhanie
52,369 €
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Slovenská správa ciest
IČO
00003328
Názov
Doprastav Asfalt, a.s.
IČO
46120602
Názov
Združenie "Ovčiarsko"
IČO
17317282
Názov
EUROVIA SK, a.s.
IČO
31651518
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.