Popis projektu

Projekt je zameraný na rekonštrukciu nasledujúcich cestných úsekov: I/59 Banská Bystrica – križovatka I/59 a I/14, I/16 Rakytník – R2 Figa, I/66 Dobrá Niva – Breziny, I/66 Rakovec – križovatka II/526 a I/76 Hranica kraja – R1 Hronský Beňadik. Celková dĺžka rekonštruovaných úsekov je 24,9688 km v rozsahu čiastových úsekov:

-I/59 Banská Bystrica – križovatka I/59 a I/14 v rozsahu staničenia km 3,939 – 8,843  o dĺžke 4,904 km stavebných úprav v rozsahu staničenia;

-I/16 Rakytník – R2 Figa v rozsahu staničenia km 331,790 – 335,900 o dĺžke 4,11 km stavebných úprav v rozsahu staničenia;

-I/66 Dobrá Niva – Breziny v rozsahu staničenia km 57,147 - 64,000 o dĺžke 6,6948 km stavebných úprav v rozsahu staničenia;

-I/66 Rakovec – križovatka II/526 v rozsahu staničenia km 35,010 – 38,390 o dĺžke 3,38 km stavebných úprav v rozsahu staničenia;

-I/76 Hranica kraja – R1 Hronský Beňadik  v rozsahu staničenia km 67,800 – 73,680 o dĺžke 5,88 km stavebných úprav v rozsahu staničenia.

Predmetom modernizácii je rozšírenie vozovky, úprava križovatiek a vjazdov, odvodnenie vozovky, rekonštrukcia priepustov, úprava resp. výmena dopravného značenia, výmena a doplnenie bezpečnostných zariadení (zvodidlá, zábradlia, smerové stĺpiky, vodiace prúžky). Ciele projektu sa dosiahnu realizáciou hlavnej aktivity projektu (predstavuje prípravu projektovej dokumentácie a realizáciu stavebných prác) a podpornými aktivitami (interné riadenie projektu, informovanie a komunikácia).

Merateľné ukazovatele projektu sú: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest I. triedy a Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy.

Viac
Subjekt
Slovenská správa ciest
Miesta realizácie
Banská Bystrica, Devičie, Figa, Rakytník, Breziny, Dobrá Niva, Hronský Beňadik
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2021 - 01.12.2023
Celková suma
40,571,640 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
01.06.2020
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia projektu
Typ
A. Výstavba a moder…
Plánovaný začiatok
01.08.2021
Skutočný začiatok
12.11.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných ciest (cesty 1. triedy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (I. triedy)
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
24,9688 (km)
Naposledy aktualizované
24.11.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

MVUC BB Dobrá Niva - Breziny SP 05/22

MVUC BB Dobrá Niva - Breziny SP 05/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
103,779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC BB Dobrá Niva - Breziny SP 05/22

MVUC BB Dobrá Niva - Breziny SP 05/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
103,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2022
Názov

MVUC BB Dobrá Niva - Breziny SP 05/22

MVUC BB Dobrá Niva - Breziny SP 05/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
3,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

MVUC BB Dobrá Niva - Breziny SP 05/22

MVUC BB Dobrá Niva - Breziny SP 05/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
20,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2022
Názov

MVUC BB Rakytník - R2 Figa SP 05/22

MVUC BB Rakytník - R2 Figa SP 05/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
123,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC BB Rakytník - R2 Figa SP 05/22

MVUC BB Rakytník - R2 Figa SP 05/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
123,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2022
Názov

MVUC BB Križovatka I59 s I14 SP 05/22

MVUC BB Križovatka I59 s I14 SP 05/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
144,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC BB Križovatka I59 s I14 SP 05/22

MVUC BB Križovatka I59 s I14 SP 05/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
137,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2022
Názov

MVUC BB Križovatka I59 s I14 SP 05/22

MVUC BB Križovatka I59 s I14 SP 05/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
27,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2022
Názov

MVUC BB Dobrá Niva-Breziny SP 06/22

MVUC BB Dobrá Niva-Breziny SP 06/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
334,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC BB Dobrá Niva-Breziny SP 06/22

MVUC BB Dobrá Niva-Breziny SP 06/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
334,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2022
Názov

MVUC BB Dobrá Niva-Breziny SP 06/22

MVUC BB Dobrá Niva-Breziny SP 06/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
10,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

MVUC BB Dobrá Niva-Breziny SP 06/22

MVUC BB Dobrá Niva-Breziny SP 06/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
66,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2022
Názov

MVUC BB Dobrá Niva-Breziny SP 07/22

MVUC BB Dobrá Niva-Breziny SP 07/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
260,931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

MVUC BB Dobrá Niva-Breziny SP 07/22

MVUC BB Dobrá Niva-Breziny SP 07/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
260,931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC BB Dobrá Niva-Breziny SP 07/22

MVUC BB Dobrá Niva-Breziny SP 07/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
8,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

MVUC BB Dobrá Niva-Breziny SP 07/22

MVUC BB Dobrá Niva-Breziny SP 07/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
52,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

MVUC BB Rakovec-križovatka II/526_ SP 07/22

MVUC BB Rakovec-križovatka II/526_ SP 07/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC BB Rakovec-križovatka II/526_ SP 07/22

MVUC BB Rakovec-križovatka II/526_ SP 07/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2022
Názov

MVUC BB Rakovec-križovatka II/526_ SP 07/22

MVUC BB Rakovec-križovatka II/526_ SP 07/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2022
Názov

MVUC BB - Dobrá Niva-Breziny_SP 04/22

MVUC BB Dobrá Niva - Breziny 04/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
138,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC BB - Dobrá Niva-Breziny_SP 04/22

MVUC BB Dobrá Niva - Breziny 04/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
115,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

MVUC BB - Dobrá Niva-Breziny_SP 04/22

MVUC BB Dobrá Niva - Breziny 04/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
3,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

MVUC BB - Dobrá Niva-Breziny_SP 04/22

MVUC BB Dobrá Niva - Breziny 04/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
23,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

MVUC BB Rakytník - R2 Figa SP 11/2023

MVUC BB Rakytník - R2 Figa SP 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
214,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 09/2023

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
839,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 09/2023

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
44,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 11/2023

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
1,031,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 11/2023

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
54,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

MVUC I. etapa Dobrá Niva - Breziny SP 09/2023

MVUC I. etapa Dobrá Niva - Breziny SP 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
33,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

MVUC I. etapa Dobrá Niva - Breziny SP 09/2023

MVUC I. etapa Dobrá Niva - Breziny SP 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

MVUC I. etapa Dobrá Niva - Breziny SP 09/2023

MVUC I. etapa Dobrá Niva - Breziny SP 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
49,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC I. etapa Dobrá Niva - Breziny SP 09/2023

MVUC I. etapa Dobrá Niva - Breziny SP 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
1,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC I.etapa I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik SP 12/2023

MVUC I.etapa I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik SP 12/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
367,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

MVUC I.etapa I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik SP 09/2023

MVUC I.etapa I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik SP 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC I.etapa I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik SP 09/2023

MVUC I.etapa I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik SP 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
351,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

MVUC I.etapa I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik SP 11/2023

MVUC I.etapa I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik SP 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
573,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

MVUC BB Dobrá Niva-Breziny SP 04/23

MVUC BB Dobrá Niva-Breziny SP 04/23

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
183,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC BB Dobrá Niva-Breziny SP 04/23

MVUC BB Dobrá Niva-Breziny SP 04/23

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
4,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

MVUC BB Dobrá Niva-Breziny SP 04/23

MVUC BB Dobrá Niva-Breziny SP 04/23

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
183,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2023
Názov

MVUC BB Rakovec-križovatka II/526_ SP 04/23

MVUC BB Rakovec-križovatka II/526_ SP 04/23

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
342,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC BB Rakovec-križovatka II/526_ SP 04/23

MVUC BB Rakovec-križovatka II/526_ SP 04/23

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
342,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2023
Názov

MVUC BB Dobrá Niva - Breziny SP 09/22

MVUC BB Dobrá Niva - Breziny 09/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
2,918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

MVUC BB Dobrá Niva - Breziny SP 09/22

MVUC BB Dobrá Niva - Breziny 09/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
110,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

MVUC BB Dobrá Niva - Breziny SP 08/22

MVUC BB - Dobrá Niva - Breziny _SP 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
5,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

MVUC BB Dobrá Niva - Breziny SP 08/22

MVUC BB - Dobrá Niva - Breziny _SP 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
221,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

MVUC BB Dobrá Niva - Breziny SP 10/22

MVUC BB Dobrá Niva - Breziny 10/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
26,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2022
Názov

MVUC BB Dobrá Niva - Breziny SP 10/22

MVUC BB Dobrá Niva - Breziny 10/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
991,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2022
Názov

MVUC BB Dobrá Niva - Breziny SP 11/22

MVUC BB Dobrá Niva - Breziny 11/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
7,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

MVUC BB Dobrá Niva - Breziny SP 11/22

MVUC BB Dobrá Niva - Breziny 11/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
295,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2022
Názov

MVUC I. etapa I/66 Rakovec - križ. II/526 SP 05/2023

MVUC I. etapa I/66 Rakovec - križ II/526 SP 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
247,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2023
Názov

MVUC I. etapa I/66 Rakovec - križ. II/526 SP 05/2023

MVUC I. etapa I/66 Rakovec - križ II/526 SP 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
247,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC I. etapa I/66 Rakovec - križ. II/526 SP 05/2023

MVUC I. etapa I/66 Rakovec - križ II/526 SP 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
247,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC I/66 Dobrá Niva - Breziny SP 05/2023

MVUC I. etapa Dobrá Niva - Breziny SP 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
300,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2023
Názov

MVUC I/66 Dobrá Niva - Breziny SP 05/2023

MVUC I. etapa Dobrá Niva - Breziny SP 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
7,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

MVUC I/66 Dobrá Niva - Breziny SP 05/2023

MVUC I. etapa Dobrá Niva - Breziny SP 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
300,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC I/66 Dobrá Niva - Breziny SP 05/2023

MVUC I. etapa Dobrá Niva - Breziny SP 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
300,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 05/2023

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
661,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2023
Názov

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 05/2023

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
661,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 05/2023

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
661,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 05/2023

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
34,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2023
Názov

MVUC I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik

MVUC I.etapa I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2023
Názov

MVUC I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik

MVUC I.etapa I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik

MVUC I.etapa I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC I. etapa Dobrá Niva - Breziny SP 03/2023

MVUC I. etapa Dobrá Niva - Breziny SP 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
3,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

MVUC I. etapa Dobrá Niva - Breziny SP 03/2023

MVUC I. etapa Dobrá Niva - Breziny SP 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
116,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

MVUC BB Rakytník - R2 Figa SP 08/22

MVUC BB Rakytník - R2 Figa SP 08/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

MVUC BB Rakytník - R2 Figa SP 11/22

MVUC BB Rakytník - R2 Figa SP 11/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,489,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

MVUC BB Rakovec-križovatka II/526_ SP 10/22

MVUC BB Rakovec-križovatka II/526_ SP 10/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
292,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

MVUC BB Rakovec-križovatka II/526_ SP 11/22

MVUC BB Rakovec-križovatka II/526_ SP 11/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
278,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2022
Názov

MVUC BB Rakovec-križovatka II/526_ SP 012/22

MVUC BB Rakovec-križovatka II/526_ SP 12/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

MVUC I. etapa I/66 Rakovec - križ II/526 SP 06/2023

MVUC I. etapa I/66 Rakovec - križ II/526 SP 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
224,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC I. etapa I/66 Rakovec - križ II/526 SP 06/2023

MVUC I. etapa I/66 Rakovec - križ II/526 SP 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
224,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

MVUC BB Rakytník - R2 Figa SP 05/2023

MVUC BB Rakytník - R2 Figa SP 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
596,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC BB Rakytník - R2 Figa SP 05/2023

MVUC BB Rakytník - R2 Figa SP 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
596,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

MVUC I.etapa I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik SP 06/2023

MVUC I.etapa I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik SP 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
242,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC I.etapa I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik SP 06/2023

MVUC I.etapa I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik SP 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
242,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

MVUC I. etapa Dobrá Niva - Breziny SP 06/2023

MVUC I. etapa Dobrá Niva - Breziny SP 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
407,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC I. etapa Dobrá Niva - Breziny SP 06/2023

MVUC I. etapa Dobrá Niva - Breziny SP 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
407,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

MVUC I. etapa Dobrá Niva - Breziny SP 06/2023

MVUC I. etapa Dobrá Niva - Breziny SP 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
10,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

MVUC I. etapa Dobrá Niva - Breziny SP 06/2023

MVUC I. etapa Dobrá Niva - Breziny SP 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
392,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

MVUC I. etapa Dobrá Niva - Breziny SP 06/2023

MVUC I. etapa Dobrá Niva - Breziny SP 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
10,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 06/2023

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
948,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 06/2023

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
948,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2023
Názov

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 06/2023

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
49,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2023
Názov

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 02/2023

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
315,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 02/2023

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
16,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 03/2023

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
571,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 03/2023

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
30,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 04/2023

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
737,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 04/2023

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
38,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

MVUC I.etapa I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik SP 07/2023

MVUC I.etapa I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik SP 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
286,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2023
Názov

MVUC I.etapa I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik SP 07/2023

MVUC I.etapa I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik SP 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
286,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC I. etapa I/66 Rakovec - križ II/526 SP 07/2023

MVUC I. etapa I/66 Rakovec - križ II/526 SP 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
142,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2023
Názov

MVUC I. etapa I/66 Rakovec - križ II/526 SP 07/2023

MVUC I. etapa I/66 Rakovec - križ II/526 SP 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
142,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC I. etapa I/66 Rakovec - križ II/526 SP 07/2023

MVUC I. etapa I/66 Rakovec - križ II/526 SP 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
224,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC I. etapa Dobrá Niva - Breziny SP 07/2023

MVUC I. etapa Dobrá Niva - Breziny SP 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
115,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2023
Názov

MVUC I. etapa Dobrá Niva - Breziny SP 07/2023

MVUC I. etapa Dobrá Niva - Breziny SP 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
3,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

MVUC I. etapa Dobrá Niva - Breziny SP 07/2023

MVUC I. etapa Dobrá Niva - Breziny SP 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
115,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC I. etapa Dobrá Niva - Breziny SP 07/2023

MVUC I. etapa Dobrá Niva - Breziny SP 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
1,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC I. etapa Dobrá Niva - Breziny SP 07/2023

MVUC I. etapa Dobrá Niva - Breziny SP 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 07/2023

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
1,495,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 07/2023

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
78,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

MVUC I. etapa I/66 Rakovec - križ II/526 SP 08/2023

MVUC I. etapa I/66 Rakovec - križ II/526 SP 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC I. etapa I/66 Rakovec - križ II/526 SP 08/2023

MVUC I. etapa I/66 Rakovec - križ II/526 SP 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

MVUC I.etapa I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik SP 08/2023

MVUC I.etapa I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik SP 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154,781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC I.etapa I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik SP 08/2023

MVUC I.etapa I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik SP 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154,781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

MVUC I.etapa I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik SP 08/2023

MVUC I.etapa I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik SP 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
794,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

SP D4

MVUC I. etapa I/66 Rakovec - križ II/526 SP D4

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
418,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

SP D5 Dobrá Niva-Breziny

MVUC I. etapa Dobrá Niva - Breziny SP 07/2023-D5

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
900,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

SP 08/2023 križovatka I/59 s I/14

MVUC BB Križovatka I59 s I14 SP 08/23

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
1,807,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2023
Názov

SP 08/2023 Rakytník-Figa

MVUC BB Rakytník - R2 Figa SP 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
440,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

SP 08/2023 Rakytník-Figa

MVUC BB Rakytník - R2 Figa SP 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
440,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

MVUC I. etapa I/66 Rakovec - križ II/526 SP 09/2023

MVUC I. etapa I/66 Rakovec - križ II/526 SP 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC I. etapa I/66 Rakovec - križ II/526 SP 09/2023

MVUC I. etapa I/66 Rakovec - križ II/526 SP 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC BB Rakytník - R2 Figa SP 10/2023

MVUC BB Rakytník - R2 Figa SP 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
533,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC BB Rakytník - R2 Figa SP 10/2023

MVUC BB Rakytník - R2 Figa SP 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
533,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 08/2023

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
1,807,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2023
Názov

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 08/2023

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
100,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2023
Názov

MVUC I.etapa I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik SP 10/2023

MVUC I.etapa I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik SP 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
630,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC I.etapa I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik SP 10/2023

MVUC I.etapa I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik SP 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC I.etapa I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik SP 10/2023

MVUC I.etapa I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik SP 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
630,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 10/2023

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
1,139,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 10/2023

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
1,139,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 10/2023

MVUC I. etapa I/59 Banská Bystrica - križ. I/59 a I/14 SP 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
59,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov IČO
Názov
Doprastav Asfalt, a.s.
IČO
46120602
Názov
COLAS Slovakia, a.s.
IČO
31651402
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.