Popis projektu

Projekt priamo nadväzuje a je pokračovaním projektu "I/66 Brezno - obchvat, I.etapa", realizovanom v dĺžke 2,542 km a slúži k dobudovaniu ďalšej časti obchvatu mesta Brezno. Predmetom projektu je vybudovanie 1.úseku II.etapy preložky cesty I/66 obchvatom mesta Brezno v dĺžke 1,640 km za účelom odklonu tranzitnej, prevažne ťažkej nákladnej dopravy, ktorá smeruje cez mesto ďalej po cestách I/72 a II/529 mimo zastavaného územia mesta. Cieľom je zlepšenie životného prostredia mesta (zníženie hluku a emisií z dopravy), zvýšenie priepustnosti dopravy a poskytnutie vyššieho dopravného komfortu uživateľom komunikácie.

Aktivity projektu sú zamerané na výstavbu a modernizáciu ciest I.triedy s cieľom zvýšenia plynulosti dopravy a zlepšenie životného prostredia a pozostávajú z nasledovných aktivít: Realizácia projektu (podaktivity: Prípravné a projektové práce, Výkup a prenájom pozemkov, Realizácia stavebnej činnosti), Informovanie a komunikácia a Riadenie projektu. 
Merateľnými ukazovateľmi projektu sú: Celková dĺžka novovybudovaných ciest (cesty I. triedy),  Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I.triedy, Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy, Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby ciest I. triedy), Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby ciest I. triedy)

Viac
Subjekt
Slovenská správa ciest
Miesta realizácie
Brezno
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2014 - 01.12.2023
Celková suma
31,382,143 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia projektu I/66 Brezno - obchv…
Typ
A. Výstavba a moder…
Plánovaný začiatok
01.01.2014
Skutočný začiatok
31.01.2014
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2016
Skutočný začiatok
31.10.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (I. triedy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy
Hodnota
0 €
Cieľ
976,541 €
Naposledy aktualizované
25.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných ciest (cesty 1. triedy)
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
1,64 (km)
Naposledy aktualizované
25.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby ciest I. triedy)
Hodnota
0,0 (tona)
Cieľ
0,682 (tona)
Naposledy aktualizované
25.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby ciest I. triedy)
Hodnota
0,0 (tona)
Cieľ
0,108 (tona)
Naposledy aktualizované
25.09.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Brezno obchvat, II. etapa 1. úsek, SP 03/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 04/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
552,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Brezno obchvat, II. etapa 1. úsek, SP 03/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 04/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
552,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2022
Názov

Brezno obchvat, II. etapa 1. úsek, SP 04/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 04/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
421,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

Brezno obchvat, II. etapa 1. úsek, SP 04/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 04/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

Brezno obchvat, II. etapa 1. úsek, SP 03/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 04/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Brezno obchvat, II. etapa 1. úsek, SP 03/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 04/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Brezno obchvat, II. etapa 1. úsek, SP 05/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 05/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
555,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Brezno obchvat, II. etapa 1. úsek, SP 05/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 05/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
555,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2022
Názov

Brezno obchvat, II. etapa 1. úsek, SP 05/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 05/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
743,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

Brezno obchvat, II. etapa 1. úsek, SP 05/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 05/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Brezno obchvat, II. etapa 1. úsek, SP 05/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 05/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 06/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 06/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
315,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 06/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 06/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
315,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2022
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 06/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 06/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
751,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 06/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 06/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 06/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 06/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Brezno obchvat II. etapa 1.úsek_MPV_ŽSR

Brezno obchvat II. etapa 1.úsek_MPV_ŽSR

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Železnice Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2019
Názov

Brezno obchvat II. etapa 1.úsek_MPV výkupy

Brezno obchvat II. etapa 1.úsek_MPV výkupy

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
862,815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2017
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 07/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 07/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
402,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 07/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 07/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
402,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 07/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 07/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
756,642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 07/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 07/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 07/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 07/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 09/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 09/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
873,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2022
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 09/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 09/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
873,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 09/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 09/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2022
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 09/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 09/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 09/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 09/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 10/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 10/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,029,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 10/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 10/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,029,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 10/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 10/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 10/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 10/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 10/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 10/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

FA SP 02/2021 Brezno - obchvat, II. etapa I.úsek

Brezno - obchvat, II. etapa I.úsek FA SP 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA SP 02/2021 Brezno - obchvat, II. etapa I.úsek

Brezno - obchvat, II. etapa I.úsek FA SP 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
520,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA SP 02/2021 Brezno - obchvat, II. etapa I.úsek

Brezno - obchvat, II. etapa I.úsek FA SP 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
520,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2021
Názov

FA SP 02/2021 Brezno - obchvat, II. etapa I.úsek

Brezno - obchvat, II. etapa I.úsek FA SP 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2021
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa I.úsek FA SP 04/21

Brezno - obchvat, II. etapa I.úsek FA SP 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
730,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa I.úsek FA SP 04/21

Brezno - obchvat, II. etapa I.úsek FA SP 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
730,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Brezno obchvat, II. etapa 1. úsek, SP 05/21

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 05/21

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
639,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Brezno obchvat, II. etapa 1. úsek, SP 05/21

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 05/21

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
639,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2021
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa FA SP 11/2020

Brezno - obchvat, II. etapa FA SP 11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
570,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Názov

Brezno obchvat, II. etapa 1. úsek, SP 07/21

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 07/21

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
653,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Brezno obchvat, II. etapa 1. úsek, SP 06/21

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 06/21

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
634,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Brezno obchvat, II. etapa 1. úsek, SP 06/21

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 06/21

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
634,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2021
Názov

Brezno obchvat, II. etapa 1. úsek, SP 08/21

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 08/21

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
576,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Brezno obchvat, II. etapa 1. úsek, SP 08/21

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 08/21

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
576,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Brezno obchvat, II. etapa 1. úsek, SP 01/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 01/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
734,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2022
Názov

Brezno obchvat, II. etapa 1. úsek, SP 01/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 01/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
734,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Brezno obchvat, II. etapa 1. úsek, SP 01/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 01/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Brezno obchvat, II. etapa 1. úsek, SP 01/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 01/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Brezno obchvat, II. etapa 1. úsek, SP 10/21

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 10/21

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,222,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2021
Názov

Brezno obchvat, II. etapa 1. úsek, SP 10/21

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 10/21

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,588,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2021
Názov

Brezno obchvat, II. etapa 1. úsek, SP 10/21

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 10/21

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2024
Názov

Brezno obchvat, II. etapa 1. úsek, SP 10/21

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 10/21

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2024
Názov

Brezno obchvat, II. etapa 1. úsek, SP 11/21

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 11/21

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,537,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2021
Názov

Brezno obchvat, II. etapa 1. úsek, SP 11/21

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 11/21

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Brezno obchvat, II. etapa 1. úsek, SP 11/21

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 11/21

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Brezno obchvat, II. etapa 1. úsek, SP 02/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 02/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
665,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Brezno obchvat, II. etapa 1. úsek, SP 02/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 02/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
207,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2024
Názov

Brezno obchvat, II. etapa 1. úsek, SP 02/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 02/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
207,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2024
Názov

Brezno obchvat, II. etapa 1. úsek, SP 03/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 03/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Brezno obchvat, II. etapa 1. úsek, SP 03/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 03/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2022
Názov

Brezno obchvat, II. etapa 1. úsek, SP 03/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 03/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,162,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2022
Názov

Brezno obchvat, II. etapa 1. úsek, SP 03/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 03/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2022
Názov

Brezno obchvat, II. etapa 1. úsek, SP 03/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 03/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Brezno obchvat, II. etapa 1. úsek, SP 03/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 03/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 02/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 2/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,950,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 08/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 08/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,066,245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 08/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 08/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 08/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 08/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 11/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 11/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
987,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2022
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 11/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 11/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 11/22

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 11/22

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Brezno SP 01/23

FA Brezno obchvat - 01/23

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2023
Názov

Brezno SP 01/23

FA Brezno obchvat - 01/23

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2023
Názov

Brezno SP 01/23

FA Brezno obchvat - 01/23

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2023
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 03/23

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 03/23

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 03/23

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 03/23

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
399,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2023
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 03/23

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 03/23

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 06/23

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 06/23

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
479,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2023
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 06/23

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 06/23

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 06/23

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 06/23

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
479,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 06/23

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 06/23

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 05/23

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 05/23

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 05/23

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 05/23

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 05/23

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 05/23

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 07/2023

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
485,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2023
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 07/2023

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2023
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 07/2023

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
485,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 07/2023

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2023
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 08/2023

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
679,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 08/2023

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
679,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 08/2023

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 08/2023

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 09/2023

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 09/2023

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 09/2023

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,451,866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 09/2023

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,451,866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 10/2023

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 10/2023

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
610,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 10/2023

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 10/2023

Brezno - obchvat, II. etapa 1. úsek FA SP 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
610,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov IČO
Názov
Slovenská správa ciest
IČO
00003328
Názov
Železnice Slovenskej republiky
IČO
31364501
Názov
SMS a.s.
IČO
35727951
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.