Popis projektu

Realizáciou projektu v dĺžke 3,435 km sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém. Naplní sa cieľ, ktorý zaručuje mobilitu a prístup k službám (vzdelanie, sociálna a zdravotná starostlivosť, kultúra a pod.) pre občanov. Dôraz sa kladie aj na verejnú osobnú dopravu, ktorá je momentálne vylúčená. Zrekonštruovaný úsek cesty umožní kvalitnejšie a bezpečnejšie napojenie na nadradenú infraštruktúru, v tomto prípade hlavne na cestu I. triedy č. I/64, ktorá zabezpečuje napojenie na Prievidzu a nepriame napojenie na rýchlostnú cestu R2. Kvalitné a nepriame napojenie bude aj na rýchlostnú cestu R1, ktorá sa nachádza v Nitrianskom samosprávnom kraji. Zvýši sa atraktivita verejnej osobnej dopravy a konkurencieschopnosť. V záujme odstraňovania disparít bude umožnené lepšie a bezpečnejšie napojenie na vidiecke a odľahlé oblasti. V rámci predmetného územia sa zlepší aj bezpečné nepriame napojenie na existujúci Priemyselný park v Partizánskom a napojenie na Priemyselný park Zlaté Moravce v Nitrianskom samosprávnom kraji, dosiahne sa vyššia plynulosť cestnej premávky, zníži sa narastajúca nehodovosť (odstránia sa nehodové lokality) a negatívne vplyvy na životné prostredie. V úseku bude zabezpečený bezpečný pohyb cyklistov.

Plniť sa budú merateľné ukazovatele P0016 Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) - 3,435 km a P0868 Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy - 96 814,00 Eur. Merateľný ukazovateľ P0014 Celková dĺžka nových ciet (II a III. triedy) sa nebude realizovať.

Žiadateľ plánuje realizovať aj ďalšie etapy rekonštrukcie cesty smerom na obec Skýcov (Nitriansky samosprávny kraj). Schválený bol projekt s názvom Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov, 3. etapa. Pripravuje sa žiadosť o NFP aj pre 1. etapu v rámci uvedenej cesty II. triedy.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Veľké Uherce
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2023 - 01.10.2023
Celková suma
2,104,761 €
Vlastné zdroje
105,238 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
23.05.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
19.12.2023
Názov
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uhe…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
23.05.2023
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
20.10.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka nových ciet (II a III. triedy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy
Hodnota
96,814 €
Cieľ
96,814 €
Naposledy aktualizované
28.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)
Hodnota
3,435 (km)
Cieľ
3,435 (km)
Naposledy aktualizované
28.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Záverečná faktúra za stavebný dozor II/511 - 4. etapa

Záverečná faktúra za stavebný dozor II/511 - 4. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/511 - 4. etapa

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/511 - 4. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,816,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/511 - 4. etapa

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/511 - 4. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/511 - 4. etapa

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/511 - 4. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,816,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2023
Názov

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/511 - 4. etapa

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/511 - 4. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2023
Názov

Záverečná faktúra č. 2 za stavebné práce II/511 - 4. etapa

Záverečná faktúra č. 2 za stavebné práce II/511 - 4. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Záverečná faktúra č. 2 za stavebné práce II/511 - 4. etapa

Záverečná faktúra č. 2 za stavebné práce II/511 - 4. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Faktúra č. 1 za výkon stavebného dozora - II/511 - 4. etapa

Faktúra č. 1 za výkon stavebného dozora - II/511 - 4. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 1 za výkon stavebného dozora - II/511 - 4. etapa

Faktúra č. 1 za výkon stavebného dozora - II/511 - 4. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Trenčiansky samosprávny kraj

Suma celkom
648 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Bez finančného dopa…
Názov IČO
Názov
EUROVIA SK, a.s.
IČO
31651518
Názov
BUNG Slovensko s.r.o.
IČO
35908025
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.