Popis projektu

Mesto Košice, druhé najväčšie mesto SR, je kľúčovou hospodárskou aglomeráciou, ale aj dôležitou križovatkou dopravných trás.

S rastom životnej úrovne je spojený nárast automobilizácie, a tým pokles využívania hromadnej dopravy, čo vedie k zhoršovaniu životného prostredia a kongesciám.

Pre udržanie alebo zvýšenie podielu prepravy VOD je potrebné ponúknuť cestujúcim kvalitné a spoľahlivé služby s minimalizáciou bariér a maximalizáciou kompaktnosti a účelnosti.

Realizáciou projektu sa zabezpečí modernizácia infraštruktúry VOD - autobusových zastávok, kde je vysoká frekvencia cestujúcich,  oznamovacími prostriedkami - osadením označníka zastávky a LED informačných tabúľ s príslušenstvom, stavebnými úpravami zastávok (čakacích a nástupných plôch pre cestujúcich) s vytvorením bezbariérového prístupu na zastávky, ako aj úpravami pozemných komunikácií v miestach zastávok (samostatné zastavovacie pruhy mimo jazdných pruhov komunikácií).

je Skvalitnenie a zatraktívnenie cestovania verejnou osobnou dopravou prostredníctvom modernizácie infraštruktúry a dopravného systému na zastávkach. Prispejeme tak k naplneniu .

  • Zvýšenie bezpečnosti, spoľahlivosti a plynulosti mestskej dopravy prostredníctvom modernizácie infraštruktúry na zastávkach a zabezpečením bezbariérového prístupu.

  • Zefektívnenie dopravnej obslužnosti územia mesta Košice vďaka nadväznosti spojov na dopravné systémy v rámci mestskej oblasti.

  • Zvýšenie podielu cestujúcej verejnosti verejnou osobnou dopravou.

  • Zjednodušenie a skrátenie prestupovania medzi jednotlivými dopravnými módmi z hľadiska času a priestoru.

Plánované ciele naplníme prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu , ako aj podpornými aktivitami projektu - riadenie projektu a publicita.

Primárnou cieľovou skupinou sú občania mesta Košice – cestujúci mestskou verejnou dopravou. Sekundárnou cieľovou skupinou sú obyvatelia okolitých obcí a miest dochádzajúci za prácou a návštevníci mesta.

Realizáciou projektu sa dosiahne 1 merateľný ukazovateľ: P0473 Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok – 29

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, Košice - mestská časť Sídlisko KVP, Košice - mestská časť Západ, Košice - mestská časť Juh, Košice - mestská časť Sever, Košice - mestská časť Staré Mesto
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2017 - 01.07.2019
Celková suma
987,551 €
Vlastné zdroje
49,378 €
Vyčerpané z projektu
987,551 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Modernizácia zastávok verejnej dopravy …
Typ
C. UMR_Zlepšenie in…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
11.04.2017
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
15.07.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
25.06.2018
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
14.11.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet prestupných uzlov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených opatrení na preferenciu dopravy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených parkovacích systémov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dĺžka vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu alebo MHD
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok
Hodnota
29,0 (počet)
Cieľ
29,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.12.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra PD zastávky

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,032 €
Schválené na preplatenie
19,032 €
Realizácia
05.12.2017
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260,191 €
Schválené na preplatenie
260,191 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260,191 €
Schválené na preplatenie
260,191 €
Realizácia
03.06.2019
Názov

DPH k fa 5802527833

DPH k fa 5802527833

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,038 €
Schválené na preplatenie
52,038 €
Realizácia
25.04.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
326,107 €
Schválené na preplatenie
326,107 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
326,107 €
Schválené na preplatenie
326,107 €
Realizácia
23.07.2019
Názov

Dočasný pútač a stála tabuľa

Faktúra Tabule Zastávky

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
C-COMMERCE, s. r. o.
Žiadaná suma
594 €
Schválené na preplatenie
594 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

DPH k fa 5802565952

DPH k fa 5802565952

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,221 €
Schválené na preplatenie
65,221 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
219,171 €
Schválené na preplatenie
219,171 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
219,171 €
Schválené na preplatenie
219,171 €
Realizácia
03.10.2019
Názov

Projektová dokumentácia - autorský dozor

Faktúra AD zastávky

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,362 €
Schválené na preplatenie
1,362 €
Realizácia
19.08.2019
Názov

DPH k fa 5802590965

DPH k fa 5802590965

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,834 €
Schválené na preplatenie
43,834 €
Realizácia
26.08.2019
Názov IČO
Názov
C-COMMERCE, s. r. o.
IČO
46246436
Názov
EUROVIA SK, a.s.
IČO
31651518
Názov
ISPO
IČO
17085501
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.