Popis projektu

Cieľom projektu je rekonštrukcia cesty č. II/579 v úseku Hradište - Partizánske. Projekt sa zameriava na rekonštrukciu cesty II. triedy II/579, od mesta Partizánske (križovatka s cestou I/64, k.ú Veľké Bielice) po obec Hradište (križovatka s cestou I/9, k.ú. Hradište). V rámci rekonštrukcie sú riešené tri stavebné objekty. Cieľovou skupinou budú obyvatelia uvedeného mesta a obcí, ako aj ostatní občania prechádzajúci regiónom. 

Výsledkom projektu bude 7,155 km zrekonštruovanej cesty č. II. triedy II/579. Ta zabezpečuje prepojenie mesta Partizánske na sieť TEN-T. Rekonštrukcia cesty bude viesť k zlepšeniu stavebno-technického stavu cesty, čo prispeje k plynulosti cestnej premávky, zníženiu nehodovosti a zníženiu negatívnych dopadov na životné prostredie. Daný projekt zvýši efektivitu verejnej osobnej dopravy (VOD). Merateľné ukazovatele tohto projektu sú: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo renovovaných ciest (II. a III. triedy) – cieľová hodnota 7,155 km a  Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy – cieľová hodnota 163 115 Eur.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Partizánske
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2019 - 01.08.2021
Celková suma
3,786,238 €
Vlastné zdroje
189,312 €
Vyčerpané z projektu
1,611,130 €
Nezrovnalosti
7,140 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hradište-P…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
15.08.2019
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
02.08.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
01.03.2018
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
02.08.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)
Hodnota
7,155 (km)
Cieľ
7,155 (km)
Naposledy aktualizované
02.08.2021
Riziko
-
Názov
Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy
Hodnota
178,663 €
Cieľ
163,115 €
Naposledy aktualizované
02.08.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce č. 1 II/579

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/579

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
727,511 €
Schválené na preplatenie
727,511 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce č. 1 II/579

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/579

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
727,511 €
Schválené na preplatenie
727,511 €
Realizácia
26.11.2019
Názov

Stavebné práce č. 2 II/579

Faktúra č. 2 za stavebné práce II/579

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
875,422 €
Schválené na preplatenie
875,422 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce č. 2 II/579

Faktúra č. 2 za stavebné práce II/579

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
875,422 €
Schválené na preplatenie
875,422 €
Realizácia
31.01.2020
Názov

VSD č. 2 II/579

Faktúra č. 2 VSD II/579

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,477 €
Schválené na preplatenie
4,477 €
Realizácia
27.12.2019
Názov

VSD č. 1 II/579

Faktúra č. 1 VSD II/579

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,720 €
Schválené na preplatenie
3,720 €
Realizácia
17.12.2019
Názov

FA č. 3 VSD RESTADO

FA č. 3 VSD RESTADO

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,083 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 3 VSD RESTADO

FA č. 3 VSD RESTADO

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,083 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

FA č. 3 EUROVIA

FA č. 3 EUROVIA

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,047,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 3 EUROVIA

FA č. 3 EUROVIA

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,047,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

FAktúra Nová zmluva

Faktúra Nová zmluva

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,122,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Trenčiansky samosprávny kraj

Suma celkom
8,120 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
8,120 €
Typ
Chyby vo výpočte
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt

Trenčiansky samosprávny kraj

Suma celkom
3,570 €
Vrátená suma
3,570 €
Suma na vymáhanie
3,570 €
Typ
Umelé rozdelenie zá…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Suma celkom
3,570 €
Vrátená suma
3,570 €
Suma na vymáhanie
3,570 €
Typ
Produkt, druh, proj… Kontrola, audit, pr…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
EUROVIA SK, a.s.
IČO
31651518
Názov
RESTADO s.r.o.
IČO
36726010
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.