Popis projektu

Cieľom projektu je rekonštrukcia cesty č. II/579 v úseku Hradište - Partizánske. Projekt sa zameriava na rekonštrukciu cesty II. triedy II/579, od mesta Partizánske (križovatka s cestou I/64, k.ú Veľké Bielice) po obec Hradište (križovatka s cestou I/9, k.ú. Hradište). V rámci rekonštrukcie sú riešené tri stavebné objekty. Cieľovou skupinou budú obyvatelia uvedeného mesta a obcí, ako aj ostatní občania prechádzajúci regiónom. 

Výsledkom projektu bude 7,155 km zrekonštruovanej cesty č. II. triedy II/579. Ta zabezpečuje prepojenie mesta Partizánske na sieť TEN-T. Rekonštrukcia cesty bude viesť k zlepšeniu stavebno-technického stavu cesty, čo prispeje k plynulosti cestnej premávky, zníženiu nehodovosti a zníženiu negatívnych dopadov na životné prostredie. Daný projekt zvýši efektivitu verejnej osobnej dopravy (VOD). Merateľné ukazovatele tohto projektu sú: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo renovovaných ciest (II. a III. triedy) – cieľová hodnota 7,155 km a  Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy – cieľová hodnota 163 115 Eur.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Partizánske
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2019 - 01.12.2020
Celková suma
2,773,111 €
Vlastné zdroje
138,656 €
Vyčerpané z projektu
1,611,130 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hradište-P…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
15.08.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
15.08.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
7,155 (km)
Naposledy aktualizované
05.03.2020
Riziko
-
Názov
Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy
Hodnota
0 €
Cieľ
163,115 €
Naposledy aktualizované
05.03.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce č. 1 II/579

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/579

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
727,511 €
Schválené na preplatenie
727,511 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce č. 1 II/579

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/579

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
727,511 €
Schválené na preplatenie
727,511 €
Realizácia
26.11.2019
Názov

Stavebné práce č. 2 II/579

Faktúra č. 2 za stavebné práce II/579

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
875,422 €
Schválené na preplatenie
875,422 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce č. 2 II/579

Faktúra č. 2 za stavebné práce II/579

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
875,422 €
Schválené na preplatenie
875,422 €
Realizácia
31.01.2020
Názov

VSD č. 2 II/579

Faktúra č. 2 VSD II/579

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,477 €
Schválené na preplatenie
4,477 €
Realizácia
27.12.2019
Názov

VSD č. 1 II/579

Faktúra č. 1 VSD II/579

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,720 €
Schválené na preplatenie
3,720 €
Realizácia
17.12.2019
Názov IČO
Názov
EUROVIA SK, a.s.
IČO
31651518
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.