Popis projektu

Predmetná stavba R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, 2. úsek zabezpečí odľahčenie v súčasnosti zaťaženej dopravnej siete v okolí mesta Košice ako aj v samotnom meste od tranzitnej dopravy a zároveň vytvorením juhovýchodného obchvatu mesta s viacerými novými napojeniami na existujúci dopravný systém prerozdelenie zdrojovej a cieľovej dopravy, čím sa odľahčia v súčasnosti vyťažené vstupy do mesta. Týmto sa zvýši plynulosť, rýchlosť a bezpečnosť dopravy a dôjde k výraznému zlepšeniu dopravno – prevádzkových podmienok pre tranzitnú dopravu.

1. Cieľom projektu je postupné dokončenie rýchlostného koridoru R2, zlepšiť hlavné národné a medzinárodné cestné spojenie a zníženie dopravného zaťaženia na jestvujúcej cestnej sieti odklonením tranzitnej dopravy mimo mesta Košice. Potreba dokončiť tento úsek vyplýva zo Strategického plánu rozvoja infraštruktúry SR do r. 2030 – Masterplan – Dopravná stratégia SR, ktorý predstavuje základný dokument pre rozvoj dopravnej infraštruktúry na území Slovenskej republiky.

2. Aktivity projektu sú zamerané na výstavbu rýchlostnej cesty v sieti TEN-T mimo CORE vrátane odpočívadla s cieľom odstránenia kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest.

3. Miesto realizácie projektu je v Košickom kraji, v okrese Košice III, Košice IV, Košice - Okolie. Rýchlostná cesta R2 je súčasťou TEN-T (mimo Core) siete, pričom plní významnú vnútroštátnu ako aj medzinárodnú dopravnú funkciu.

4. Merateľnými ukazovateľmi predmetného projektu sú:

P0006 - Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (mimo CORE): 14 261,8 m.

P0649 - Úspora času v cestnej doprave na rýchlostných cestách: 21 235 759 eur.

P0669 - Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest): -83,88 ton.

P0676 - Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest): -2,10 tony.

P0111 - Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry: 100 % 

5. Základné údaje o stavbe:

Kategória komunikácie:                       R 24,5/120(100)

Návrhová rýchlosť:

 v úseku km 9,564 – 20,300               120 km/hod

v úseku od km 20,300 – 23,826         100 km/hod

Mimoúrovňové križovatky                    3

Vetvy križovatiek                                 10

Mosty                                                  13

Protihlukové steny                               7,224 km

Súčasťou stavby je odpočívadlo Valaliky.

SSÚR Šebastovce nie je súčasťou predmetného projektu. 

Viac
Subjekt
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Barca, Košice - mestská časť Krásna, Valaliky, Kokšov-Bakša, Sady nad Torysou, Košické Oľšany, Košice - mestská časť Košická Nová Ves
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2016 - 01.11.2023
Celková suma
50,354,540 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Veľký projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia projektu
Typ
A. Výstavba rýchlos…
Plánovaný začiatok
01.06.2016
Skutočný začiatok
01.06.2016
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
01.09.2021
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (mimo CORE)
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
14,2618 (km)
Naposledy aktualizované
09.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (%)
Cieľ
45,6 (%)
Naposledy aktualizované
09.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Úspora času v cestnej doprave na rýchlostných cestách
Hodnota
0 €
Cieľ
21,235,759 €
Naposledy aktualizované
09.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest)
Hodnota
0,0 (tona)
Cieľ
-83,88 (tona)
Naposledy aktualizované
09.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest)
Hodnota
0,0 (tona)
Cieľ
-2,1 (tona)
Naposledy aktualizované
09.01.2024
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

FA SP máj 2022

FA SP máj 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
696,737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

FA SP apríl 2022

FA SP apríl 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
518,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

FA SP september 2022

FA SP september 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,651,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA SP september 2022

FA SP september 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,651,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2022
Názov

FA SP jún 2022

FA SP jún 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
383,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

FA SP júl 2022

FA SP júl 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
434,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

SP október 2022

SP október 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,649,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

SP október 2022

SP október 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,649,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA november 2022

FA november 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,791,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA november 2022

FA november 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,791,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2023
Názov

SP august 2022

SP august 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,726,539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

SP december 2022

SP december 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,218,927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP december 2022

SP december 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,218,927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2023
Názov

SP január 2023

SP január 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
425,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP január 2023

SP január 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
425,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

FA február 2023

FA február 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
772,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA február 2023

FA február 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
772,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2023
Názov

FA február 2023

FA február 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
234,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2023
Názov

FA november 2023

FA november 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,572,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

MP 27 IQ a IIQ 2023

MP27 IQ a IIQ 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
481,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
732,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2017
Názov

FA marec 2023

FA marec 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,514,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

FA marec 2023

FA marec 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,514,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA marec 2023

FA marec 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

SP apríl 2023

SP apríl 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,203,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP apríl 2023

SP apríl 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,203,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

SP apríl 2023

SP apríl 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

SD fakturačná etapa 2 - I.Q 2023

SD fakturačná etapa 2 - I.Q 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

SD fakturačná etapa I.

SD fakturačná etapa I.

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

FA máj 2023

FA máj 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,470,843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA máj 2023

FA máj 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,470,843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2023
Názov

FA máj 2023

FA máj 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2023
Názov

FA valorizácia 2022

FA valorizácia 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,632,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

FA jún 2023

FA jún 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,429,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA jún 2023

FA jún 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,429,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

FA jún 2023

FA jún 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
152,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

Zmluva o prevode vlastníctva

Zmluva o prevode vlastníctva

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,417,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2017
Názov

SD II.Q 2023

SD II.Q 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

FA júl 2023

FA júl 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,920,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2023
Názov

FA júl 2023

FA júl 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,920,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP august 2023

SP august 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,828,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP august 2023

SP august 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,828,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

FA valorizácia 2022 MP27

FA valorizácia 2022 MP27

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
356,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA valorizácia 2022 MP27

FA valorizácia 2022 MP27

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
356,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2023
Názov

FA valorizácia 2022 MP27

FA valorizácia 2022 MP27

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
356,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2023
Názov

FA september 2023

FA september 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,861,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA september 2023

FA september 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,861,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2023
Názov

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
1,051,877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Zmluva o prevode vlastníctva

Zmluva o prevode vlastníctva

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2018
Názov

SD fakturačná etapa 2, III.Q

SD fakturačná etapa 2, III.Q

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2023
Názov

FA október 2023

FA október 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,166,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA október 2023

FA október 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,166,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov IČO
Názov
Mesto Košice
IČO
00691135
Názov
Slovenský pozemkový fond
IČO
17335345
Názov
EUROVIA SK, a.s.
IČO
31651518
Názov
EUTECH a.s.
IČO
36596957
Názov
Slovenský pozemkový fond
IČO
17335345
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.