Popis projektu

1. Cieľom projektu je dobudovanie základného diaľničného ťahu D3, skvalitniť podmienky pre medzinárodnú a  vnútroštátnu dopravu a zvýšiť plynulosť, rýchlosť a zároveň bezpečnosť cestnej premávky. Po ukončení výstavby predmetného úseku D3 v dĺžke 4,25 km sa vytvoria podmienky k podstatnému odľahčeniu dopravy na ceste I/11 a ceste I/18 (odklon tranzitej nákladnej aj osobnej  dopravy z intravilánanu mesta Žilina).

2. Aktivity projektu sú zamerané na výstavbu diaľníc a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T CORE) s cieľom odstránenia kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctovm výstavby nových úsekov diaľníc a rýchlostných ciest. 

3. Miesto realizácie projektu je v Žilinskom kraji, v okrese Žilina. Diaľnica D3 je súčasťou TEN-T Core siete, pričom plní význámnú vnútroštátnu ako aj medzinárodnú dorpavnú funkciu predovšetkým v smere sever - juh.

4. Merateľnými ukazovateľmi predmetného projektu sú:

Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (CORE) - 4,25 km.

Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách - 7 529 423 eur.

Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľníc) - 46,117 ton.

Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľníc) - 1 tona. 

Viac
Subjekt
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Žilina
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2015 - 01.12.2019
Celková suma
146,160,645 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
144,347,429 €
Nezrovnalosti
7,145,960 €
Druh projektu
Veľký projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia projektu
Typ
A. Výstavba diaľnic…
Plánovaný začiatok
01.10.2015
Skutočný začiatok
01.10.2015
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
13.05.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2015
Skutočný začiatok
01.10.2015
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách
Hodnota
8,321,052 €
Cieľ
7,529,423 €
Naposledy aktualizované
15.05.2023
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic)
Hodnota
78,259 (tona)
Cieľ
46,117 (tona)
Naposledy aktualizované
15.05.2023
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic)
Hodnota
2,0 (tona)
Cieľ
1,0 (tona)
Naposledy aktualizované
15.05.2023
Riziko
Áno
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (CORE)
Hodnota
4,25 (km)
Cieľ
4,25 (km)
Naposledy aktualizované
15.05.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet vytvorených pracovných miest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry
Hodnota
100,0 (%)
Cieľ
100,0 (%)
Naposledy aktualizované
15.05.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

ŽS ŽB 1/2016

ŽS ŽB 1/2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,739,601 €
Schválené na preplatenie
5,739,601 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

ŽS ŽB 6/2016

ŽS ŽB 6/2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,087,193 €
Schválené na preplatenie
6,087,193 €
Realizácia
28.09.2016
Názov

ŽS ŽB 9/2016

ŽS ŽB 9/2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,543,715 €
Schválené na preplatenie
4,543,715 €
Realizácia
01.12.2016
Názov

ŽS ŽB 2/2016

ŽS ŽB 2/2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,839,207 €
Schválené na preplatenie
6,839,207 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

ŽS ŽB 8/2016

ŽS ŽB 8/2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,944,630 €
Schválené na preplatenie
5,944,630 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

ŽS ŽB 11/2015

ŽS ŽB 11/2015

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,787,085 €
Schválené na preplatenie
6,787,085 €
Realizácia
11.02.2016
Názov

ŽS ŽB 4/2016

ŽS ŽB 4/2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,753,799 €
Schválené na preplatenie
5,753,799 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

ŽS ŽB 11/2016

ŽS ŽB 11/2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,264,732 €
Schválené na preplatenie
6,264,732 €
Realizácia
01.12.2016
Názov

ŽS ŽB 10/2015

ŽS ŽB 10/2015

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,693,385 €
Schválené na preplatenie
6,693,385 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

ŽS ŽB 3/2016

ŽS ŽB 3/2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,490,030 €
Schválené na preplatenie
8,490,030 €
Realizácia
13.06.2016
Názov

ŽS ŽB 7/2016

ŽS ŽB 7/2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,861,370 €
Schválené na preplatenie
5,861,370 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

ŽS ŽB 12/2015

ŽS ŽB 12/2015

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,194,013 €
Schválené na preplatenie
3,194,013 €
Realizácia
16.03.2016
Názov

ŽS ŽB 5/2016

ŽS ŽB 5/2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,025,921 €
Schválené na preplatenie
7,025,921 €
Realizácia
11.08.2016
Názov

ŽS ŽB 10/2016

ŽS ŽB 10/2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,989,345 €
Schválené na preplatenie
4,989,345 €
Realizácia
01.12.2016
Názov

ŽS ŽB 10% z III. fakturačnej etapy

ŽS ŽB dozor 10% z III. fakturačnej etapy

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103,344 €
Schválené na preplatenie
103,344 €
Realizácia
14.07.2016
Názov

ŽS ŽB 12/2016

ŽS ŽB 12/2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,842,581 €
Schválené na preplatenie
5,842,581 €
Realizácia
-
Názov

ŽS ŽB 12/2016

ŽS ŽB 12/2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,842,581 €
Schválené na preplatenie
5,842,581 €
Realizácia
27.02.2017
Názov

D3 ŽS - ŽB 1/2017

D3 ŽS - ŽB 1/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,741,909 €
Schválené na preplatenie
2,741,909 €
Realizácia
-
Názov

D3 ŽS - ŽB 1/2017

D3 ŽS - ŽB 1/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,741,909 €
Schválené na preplatenie
2,741,909 €
Realizácia
16.03.2017
Názov

D3 ŽS - ŽB 2/2017

D3 ŽS - ŽB 2/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,667,927 €
Schválené na preplatenie
2,667,927 €
Realizácia
-
Názov

D3 ŽS - ŽB 2/2017

D3 ŽS - ŽB 2/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,667,927 €
Schválené na preplatenie
2,667,927 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

D3 ŽS - ŽB valorizácia za 2016

D3 ŽS - ŽB valorizácia za 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
185,685 €
Schválené na preplatenie
185,685 €
Realizácia
-
Názov

D3 ŽS - ŽB valorizácia za 2016

D3 ŽS - ŽB valorizácia za 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
185,685 €
Schválené na preplatenie
185,685 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

D3 ŽS - ŽB 3/2017

D3 ŽS - ŽB 3/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,843,253 €
Schválené na preplatenie
2,843,253 €
Realizácia
-
Názov

D3 ŽS - ŽB 3/2017

D3 ŽS - ŽB 3/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,843,253 €
Schválené na preplatenie
2,843,253 €
Realizácia
17.05.2017
Názov

Fakturačná etapa č. 3, dozor

Fakturačná etapa č. 3, dozor

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
930,096 €
Schválené na preplatenie
930,096 €
Realizácia
14.06.2017
Názov

Fakturačná etapa č. 3, dozor

Fakturačná etapa č. 3, dozor

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
930,096 €
Schválené na preplatenie
930,096 €
Realizácia
-
Názov

D3 ŽS - ŽB ŽoP 4/2017

D3 ŽS - ŽB ŽoP 4/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,737,142 €
Schválené na preplatenie
3,737,142 €
Realizácia
-
Názov

D3 ŽS - ŽB ŽoP 4/2017

D3 ŽS - ŽB ŽoP 4/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,737,142 €
Schválené na preplatenie
3,737,142 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

D3 ŽS - ŽB 5/2017

D3 ŽS - ŽB 5/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,650,085 €
Schválené na preplatenie
4,650,085 €
Realizácia
19.07.2017
Názov

D3 ŽS - ŽB 5/2017

D3 ŽS - ŽB 5/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,650,085 €
Schválené na preplatenie
4,650,085 €
Realizácia
-
Názov

D3 ŽS - ŽB 62017

D3 ŽS - ŽB 6/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,963,533 €
Schválené na preplatenie
7,963,533 €
Realizácia
-
Názov

D3 ŽS - ŽB 62017

D3 ŽS - ŽB 6/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,963,533 €
Schválené na preplatenie
7,963,533 €
Realizácia
08.08.2017
Názov

D3 ŽS - ŽB faktúra za 7/2017

D3 ŽS - ŽB faktúra za 7/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,398,436 €
Schválené na preplatenie
5,398,436 €
Realizácia
-
Názov

D3 ŽS - ŽB faktúra za 7/2017

D3 ŽS - ŽB faktúra za 7/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,398,436 €
Schválené na preplatenie
5,398,436 €
Realizácia
19.09.2017
Názov

D3 ŽS - ŽB 8/2017

D3 ŽS - ŽB 8/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,194,446 €
Schválené na preplatenie
5,194,446 €
Realizácia
18.10.2017
Názov

D3 ŽS - ŽB 8/2017

D3 ŽS - ŽB 8/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,194,446 €
Schválené na preplatenie
5,194,446 €
Realizácia
-
Názov

D3 ŽS - ŽB faktúra 9/2017

D3 ŽS - ŽB faktúra 9/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,817,328 €
Schválené na preplatenie
5,817,328 €
Realizácia
-
Názov

D3 ŽS - ŽB faktúra 9/2017

D3 ŽS - ŽB faktúra 9/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,817,328 €
Schválené na preplatenie
5,817,328 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

D3 ŽS - ŽB 10/2017

D3 ŽS - ŽB 10/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,725,779 €
Schválené na preplatenie
4,725,779 €
Realizácia
-
Názov

D3 ŽS - ŽB 10/2017

D3 ŽS - ŽB 10/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,725,779 €
Schválené na preplatenie
4,725,779 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

D3 ŽS - ŽB dozor 4. fakturačná etapa

D3 ŽS - ŽB dozor 4. fakturačná etapa

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
241,136 €
Schválené na preplatenie
241,136 €
Realizácia
23.11.2017
Názov

D3 ŽS _ ŽB faktúra za 11/2017 nad GAP

D3 ŽS _ ŽB faktúra za 11/2017 nad GAP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

D3 ŽS - ŽB valorizácia za 2017

D3 ŽS - ŽB valorizácia za 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2018
Názov

I. polovica zádržného

I. polovica zádržného

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
417,047 €
Schválené na preplatenie
417,047 €
Realizácia
27.02.2018
Názov

Zádržné II. polovica 8/2014 I. fáza

Zádržné II. polovica 8/2014 I. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,995 €
Schválené na preplatenie
43,995 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 9/2014 I. fáza

Zádržné II. polovica 9/2014 I. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,300 €
Schválené na preplatenie
32,300 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 10/2014 I. fáza

Zádržné II. polovica 10/2014 I. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,021 €
Schválené na preplatenie
41,021 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 11/2014 I. fáza

Zádržné II. polovica 11/2014 I. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,984 €
Schválené na preplatenie
51,984 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 12/2014 I. fáza

Zádržné II. polovica 12/2014 I. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,897 €
Schválené na preplatenie
99,897 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 1/2015 I. fáza

Zádržné II. polovica 1/2015 I. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,531 €
Schválené na preplatenie
65,531 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 2/2015 I. fáza

Zádržné II. polovica 2/2015 I. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140,302 €
Schválené na preplatenie
140,302 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica valorizácia za 2014 I. fáza

Zádržné II. polovica valorizácia za 2014 I. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 3/2015 I. fáza

Zádržné II. polovica 3/2015 I. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,692 €
Schválené na preplatenie
188,692 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 4/2015 I. fáza

Zádržné II. polovica 4/2015 I. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164,314 €
Schválené na preplatenie
164,314 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 5/2015 I. fáza

Zádržné II. polovica 5/2015 I. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250,798 €
Schválené na preplatenie
250,798 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 6/2015 I. fáza

Zádržné II. polovica 6/2015 I. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
195,958 €
Schválené na preplatenie
195,958 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 7/2015 I. fáza

Zádržné II. polovica 7/2015 I. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
214,737 €
Schválené na preplatenie
214,737 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 8/2015 I. fáza

Zádržné II. polovica 8/2015 I. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178,670 €
Schválené na preplatenie
178,670 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 9/2015 I. fáza

Zádržné II. polovica 9/2015 I. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
190,598 €
Schválené na preplatenie
190,598 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 10/2015 I. fáza

Zádržné II. polovica 10/2015 I. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,268 €
Schválené na preplatenie
22,268 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 11/2014 II. fáza

Zádržné II. polovica 11/2014 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,005 €
Schválené na preplatenie
22,005 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 1/2015 II. fáza

Zádržné II. polovica 1/2015 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,683 €
Schválené na preplatenie
4,683 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 2/2015 II. fáza

Zádržné II. polovica 2/2015 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,567 €
Schválené na preplatenie
2,567 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 3/2015 II. fáza

Zádržné II. polovica 3/2015 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,137 €
Schválené na preplatenie
6,137 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 4/2015 II. fáza

Zádržné II. polovica 4/2015 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
809 €
Schválené na preplatenie
809 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 5/2015 II. fáza

Zádržné II. polovica 5/2015 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,056 €
Schválené na preplatenie
1,056 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 6/2015 II. fáza

Zádržné II. polovica 6/2015 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,503 €
Schválené na preplatenie
11,503 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 8/2015 II. fáza

Zádržné II. polovica 8/2015 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,507 €
Schválené na preplatenie
17,507 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 9/2015 II. fáza

Zádržné II. polovica 9/2015 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,193 €
Schválené na preplatenie
30,193 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 10/2015 II. fáza

Zádržné II. polovica 10/2015 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176,142 €
Schválené na preplatenie
176,142 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 11/2015 II. fáza

Zádržné II. polovica 11/2015 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178,608 €
Schválené na preplatenie
178,608 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 12/2015 II. fáza

Zádržné II. polovica 12/2015 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,053 €
Schválené na preplatenie
84,053 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 1/2016 II. fáza

Zádržné II. polovica 1/2016 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
151,042 €
Schválené na preplatenie
151,042 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 2/2016 II. fáza

Zádržné II. polovica 2/2016 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
179,718 €
Schválené na preplatenie
179,718 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 3/2016 II. fáza

Zádržné II. polovica 3/2016 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223,422 €
Schválené na preplatenie
223,422 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 4/2016 II. fáza

Zádržné II. polovica 4/2016 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
151,416 €
Schválené na preplatenie
151,416 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 5/2016 II. fáza

Zádržné II. polovica 5/2016 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
184,893 €
Schválené na preplatenie
184,893 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 6/2016 II. fáza

Zádržné II. polovica 6/2016 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
160,189 €
Schválené na preplatenie
160,189 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 7/2016 II. fáza

Zádržné II. polovica 7/2016 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154,247 €
Schválené na preplatenie
154,247 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 8/2016 II. fáza

Zádržné II. polovica 8/2016 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
156,438 €
Schválené na preplatenie
156,438 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 9/2016 II. fáza

Zádržné II. polovica 9/2016 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,571 €
Schválené na preplatenie
119,571 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 10/2016 II. fáza

Zádržné II. polovica 10/2016 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131,299 €
Schválené na preplatenie
131,299 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 11/2016 II. fáza

Zádržné II. polovica 11/2016 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164,861 €
Schválené na preplatenie
164,861 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 12/2016 II. fáza

Zádržné II. polovica 12/2016 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153,752 €
Schválené na preplatenie
153,752 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 1/2017 II. fáza

Zádržné II. polovica 1/2017 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,156 €
Schválené na preplatenie
72,156 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica valorizácia za 2016

Zádržné II. polovica valorizácia za 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 2/2017 II. fáza

Zádržné II. polovica 2/2017 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,209 €
Schválené na preplatenie
70,209 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 3/2017 II. fáza

Zádržné II. polovica 3/2017 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,822 €
Schválené na preplatenie
74,822 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 4/2017 II. fáza

Zádržné II. polovica 4/2017 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,346 €
Schválené na preplatenie
98,346 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 5/2017 II. fáza

Zádržné II. polovica 5/2017 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122,371 €
Schválené na preplatenie
122,371 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 6/2017 II. fáza

Zádržné II. polovica 6/2017 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
209,567 €
Schválené na preplatenie
209,567 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 7/2017 II. fáza

Zádržné II. polovica 7/2017 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
142,064 €
Schválené na preplatenie
142,064 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 8/2017 II. fáza

Zádržné II. polovica 8/2017 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
136,696 €
Schválené na preplatenie
136,696 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 9/2017 II. fáza

Zádržné II. polovica 9/2017 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 10/2017 II. fáza

Zádržné II. polovica 10/2017 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica 11/2017 II. fáza

Zádržné II. polovica 11/2017 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,815 €
Schválené na preplatenie
32,815 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Zádržné II. polovica valorizácia za 2017

Zádržné II. polovica valorizácia za 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2018
Názov

D3 ŽS - ŽB 12/2018

D3 ŽS - ŽB 12/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,417 €
Schválené na preplatenie
54,417 €
Realizácia
-
Názov

D1 B_B dozor 5. fakturačná etapa

D1 B_B dozor 5. fakturačná etapa

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
342,241 €
Schválené na preplatenie
342,241 €
Realizácia
-
Názov

D1 B_B dozor 5. fakturačná etapa

D1 B_B dozor 5. fakturačná etapa

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
342,241 €
Schválené na preplatenie
342,241 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

D3 ŽS - ŽB 9/2019

D3 ŽS - ŽB 9/2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
970,795 €
Schválené na preplatenie
970,795 €
Realizácia
-
Názov

D3 ŽS - ŽB 9/2019

D3 ŽS - ŽB 9/2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
970,795 €
Schválené na preplatenie
970,795 €
Realizácia
04.11.2019
Názov

D3 ŽS-ŽB záverečná faktúra, dozor

D3 ŽS-ŽB záverečná faktúra, dozor

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
323,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Suma celkom
9,926 €
Vrátená suma
9,926 €
Suma na vymáhanie
9,926 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Suma celkom
7,136,034 €
Vrátená suma
7,136,034 €
Suma na vymáhanie
7,136,034 €
Typ
Zadanie dodatočných…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
EUROVIA SK, a.s.
IČO
31651518
Názov
EUTECH a.s.
IČO
36596957
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.