Popis projektu

 v oblasti podpory nemotorovej dopravy je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy prostredníctvom:

  • vybudovania novej, bezpečnej a dostupnej cyklistickej komunikácie, ktorá sa bude napájať na dve už existujúce cyklistické komunikácie a prepojí tak centrum mesta s dvoma najväčšími sídliskami v meste Prešov
  • vybudovania doplnkovej infraštruktúry v rámci novej cyklistickej komunikácie,
  • realizácie opatrení na upokojovanie dopravy,
  • realizácie aktivít zameraných na propagáciu cyklistickej dopravy ako plnohodnotného spôsobu prepravy v rámci mesta Prešov a prímestských oblastiach.

 „Cyklochodník ul. Masarykova (medzi ul. Kuzmányho a ul. Hurbanistov)“

  „Cyklochodník ul. Masarykova (medzi ul. Kuzmányho a ul. Hurbanistov)“

v rámci cyklistickej komunikácie „Cyklochodník ul. Masarykova (medzi ul. Kuzmányho a ul. Hurbanistov)“

Pôjde o aktivty súvisiace so zabezpečením procesu verejného obstarávania, projektového manažmentu, finančného manažmentu a publicity projektu. 

Realizáciou aktivít projektu , budú vytvorené podmienky pre lepšiu a bezpečnejšiu mobilitu obyvateľov, zvýši sa bezpečnosť obyvateľov využívajúcich cyklistickú komunikáciu a taktiež  Projekt výrazne prispeje aj k   (nemotorovej)  pri preprave do zamestnania a za vzdelaním,  (zníženie miery znečistenia ovzdušia, hluku a vibrácií). 

Mesto Prešov,

 21 mesiacov

, ktoré budú naplnené realizáciou hlavných aktivít projektu:

  •  – 
  •  –

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2018 - 01.07.2019
Celková suma
230,878 €
Vlastné zdroje
11,544 €
Vyčerpané z projektu
224,878 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
A3 - Budovanie prvkov upokojovania dopr…
Typ
A. UMR_Rekonštrukci…
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
24.05.2018
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
30.07.2019
Názov
A2 - Inštalácia doplnkovej cyklistickej…
Typ
A. UMR_Rekonštrukci…
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
24.05.2018
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
30.07.2019
Názov
A1 Vybudovanie novej cyklistickej "Cykl…
Typ
A. UMR_Rekonštrukci…
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
24.05.2018
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
30.07.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
01.11.2017
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
30.12.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií
Hodnota
1,1174 (km)
Cieľ
1,1174 (km)
Naposledy aktualizované
20.02.2022
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Hodnota
19,0 (počet)
Cieľ
19,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.02.2022
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných prvkov upokojovania dopravy
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.02.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č.2018003669

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,761 €
Schválené na preplatenie
100,761 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.2018003669

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,761 €
Schválené na preplatenie
100,761 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Faktúra EUROVIA

Faktúra EUROVIA

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,427 €
Schválené na preplatenie
24,427 €
Realizácia
18.09.2019
Názov

Faktúra EUROVIA

Faktúra EUROVIA

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,484 €
Schválené na preplatenie
83,484 €
Realizácia
18.09.2019
Názov

Faktúra EUROVIA

Faktúra EUROVIA

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,021 €
Schválené na preplatenie
4,021 €
Realizácia
18.09.2019
Názov

Faktúra EUROVIA

Faktúra EUROVIA

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,427 €
Schválené na preplatenie
24,427 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra EUROVIA

Faktúra EUROVIA

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,484 €
Schválené na preplatenie
83,484 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra EUROVIA

Faktúra EUROVIA

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,021 €
Schválené na preplatenie
4,021 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,276 €
Schválené na preplatenie
4,276 €
Realizácia
19.07.2019
Názov

stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,185 €
Schválené na preplatenie
7,185 €
Realizácia
19.07.2019
Názov

Manažér/expert pre verejné obstarávanie

IÚD Manažér/expert pre verejné obstarávanie

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
724 €
Schválené na preplatenie
724 €
Realizácia
06.04.2018
Názov IČO
Názov
Mesto Prešov
IČO
00327646
Názov
EUROVIA SK, a.s.
IČO
31651518
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.