Popis projektu

Predmetom realizácie projektu je rekonštrukcia existujúcich autobusových zastávok MHD, zastávky Volgogradská a Námestie Kráľovnej pokoja, v oboch smeroch.

Cieľ projektu: Zvýšenie kvality služieb pre cestujúcich v MHD mesta Prešov, zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej dopravy v meste Pešov.

Špecifické ciele:

ŠC 1: Zvýšenie bezpečnosti  na autobusových zastávkach.

ŠC 2: Modernizácia, rekonštrukcia a zlepšenie technického stavu nástupných plôch.

Uvedené ciele budú dosiahnuté realizáciou hlavnej aktivity:

B.3. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy a integrovaných zastávok subsystémov verejnej osobnej dopravy.

Projektom sa dosiahne merateľný ukazovateľ: P0473 Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok: 4.

Miesto realizácie projektu: Mesto Prešov, na ulici Volgogradská a Námestie Kráľovnej pokoja.

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2023 - 01.12.2023
Celková suma
343,548 €
Vlastné zdroje
17,177 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
28.09.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
21.12.2023
Názov
B.3. rekonštrukcia, modernizácia a výst…
Typ
B. UMR_Zlepšenie in…
Plánovaný začiatok
01.07.2023
Skutočný začiatok
17.07.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
21.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet prestupných uzlov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

FA_5803104241

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Riadenie projektu - 03/2023 - PM

Mzdy 02-11/2023 - 302071BTA6

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

Riadenie projektu - 08/2023 - PM

Mzdy 02-11/2023 - 302071BTA6

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Riadenie projektu - 04/2023 - PM

Mzdy 02-11/2023 - 302071BTA6

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Riadenie projektu - 06/2023 - PM

Mzdy 02-11/2023 - 302071BTA6

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Riadenie projektu - 10/2023 - FM

Mzdy 02-11/2023 - 302071BTA6

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

Riadenie projektu - 02/2023 - PM

Mzdy 02-11/2023 - 302071BTA6

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Riadenie projektu - 05/2023 - PM

Mzdy 02-11/2023 - 302071BTA6

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Riadenie projektu - 07/2023 - PM

Mzdy 02-11/2023 - 302071BTA6

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Riadenie projektu - 11/2023 - FM

Mzdy 02-11/2023 - 302071BTA6

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov IČO
Názov
Mesto Prešov
IČO
00327646
Názov
EUROVIA SK, a.s.
IČO
31651518
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.