Popis projektu

1. Cieľom projektu je dobudovanie základného diaľničného ťahu D1, skvalitniť podmienky pre medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu a zvýšiť plynulosť, kapacitu, rýchlosť a zároveň bezpečnosť cestnej premávky. Po ukončení výstavby predmetného úseku D1 v dĺžke 7,87 km sa vytvoria podmienky k podstatnému odľahčeniu dopravy na ceste I/68 a ceste I/18 (odklon tranzitnej nákladnej aj osobnej dopravy z intravilánu mesta Prešov).

2. Aktivity projektu sú zamerané na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T CORE) s cieľom odstránenia kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest.

3. Miesto realizácie projektu je v Prešovskom kraji, v okrese Prešov. Diaľnica D1 je súčasťou TEN-T Core siete, pričom plní významnú vnútroštátnu ako aj medzinárodnú dopravnú funkciu.

4. Merateľnými ukazovateľmi predmetného projektu sú:

Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (CORE) – 7 870 m.

Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách – 34 515 715  eur.

Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic) – 10ton.

Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic) – 2,4 ton.

5. Základné údaje o stavbe:

                         

Kategória komunikácie:                   D 26,5/100

Návrhová rýchlosť:                           100 km/hod

Dĺžka tunela:                                      2 244 m

Kategória tunela:                              2 x T 7,5

Počet križovatiek:                             2 – mimoúrovňová križovatka Prešov západ, mimoúrovňová križovatka Prešov Juh

Počet mostných objektov:              18

Celkový počet vetiev križovatiek:    17

Súčasťou stavby je stredisko správy a údržby diaľnice – SSÚD Prešov

Viac
Subjekt
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2014 - 01.12.2022
Celková suma
327,432,328 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
6,354,256 €
Druh projektu
Veľký projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2014
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia projektu
Typ
A. Výstavba diaľn...
Plánovaný začiatok
01.01.2014
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných privádzačov k diaľniciam a rýchlostným cestám na sieti TEN-T
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka vybudovaných alebo zmodernizovaných zariadení a prvkov v oblasti bezpečnosti dopravy (diaľnice a/alebo RC na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka vybudovaných tunelov (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných ekoduktov (na diaľniciach a rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných jazdných pruhov (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných križovatiek (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných mostov (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zmodernizovaných križovatiek (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Úspora času v cestnej doprave (min.)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (min)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na cestnej infraštruktúre)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (CORE)
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
7,87 (km)
Naposledy aktualizované
03.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách
Hodnota
0 €
Cieľ
34,515,715 €
Naposledy aktualizované
03.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic)
Hodnota
0,0 (tona)
Cieľ
10,0 (tona)
Naposledy aktualizované
03.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic)
Hodnota
0,0 (tona)
Cieľ
2,4 (tona)
Naposledy aktualizované
03.12.2018
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za október 2018

Prešov, západ - Prešov, juh, október 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,416,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2018
Názov

Faktúra za február 2018

Prešov, západ - Prešov, juh, február 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,662,605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2018
Názov

Faktúra za január 2018

Prešov, západ - Prešov, juh, január 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,754,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2018
Názov

Faktúra za december 2017

Prešov, západ -Prešov, juh, december 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,937,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2018
Názov

Faktúra za november 2017

Prešov, západ - Prešov, juh, november 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,642,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2018
Názov

Faktúra za október 2017

Prešov západ - Prešov, juh, október 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,329,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2018
Názov

Faktúra za september 2017

Prešov, západ - Prešov, juh, september 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,984,661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Faktúra za august 2017

Prešov, západ - Prešov, juh, august 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
892,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2017
Názov

Faktúra za júl 2017

Prešov, západ - Prešov, juh, júl 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
531,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2017
Názov

Faktúra za jún 2017

Prešov, západ - Prešov, juh, jún 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,095,714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2018
Názov

Faktúra za november 2018

Prešov, západ - Prešov, juh, november 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,366,339 €
Schválené na preplatenie
6,354,256 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za november 2018

Prešov, západ - Prešov, juh, november 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,354,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2018
Názov IČO
Názov
EUROVIA SK, a.s.
IČO
31651518
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.