Popis projektu

1. Cieľom projektu je dobudovanie základného diaľničného ťahu D1, skvalitniť podmienky pre medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu a zvýšiť plynulosť, kapacitu, rýchlosť a zároveň bezpečnosť cestnej premávky. Po ukončení výstavby predmetného úseku D1 v dĺžke 7,87 km sa vytvoria podmienky k podstatnému odľahčeniu dopravy na ceste I/68 a ceste I/18 (odklon tranzitnej nákladnej aj osobnej dopravy z intravilánu mesta Prešov).

2. Aktivity projektu sú zamerané na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T CORE) s cieľom odstránenia kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest.

3. Miesto realizácie projektu je v Prešovskom kraji, v okrese Prešov. Diaľnica D1 je súčasťou TEN-T Core siete, pričom plní významnú vnútroštátnu ako aj medzinárodnú dopravnú funkciu.

4. Merateľnými ukazovateľmi predmetného projektu sú:

Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (CORE) – 7 870 m.

Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách – 34 515 715  eur.

Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic) – 10ton.

Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic) – 2,4 ton.

5. Základné údaje o stavbe:

                         

Kategória komunikácie:                   D 26,5/100

Návrhová rýchlosť:                           100 km/hod

Dĺžka tunela:                                      2 244 m

Kategória tunela:                              2 x T 7,5

Počet križovatiek:                             2 – mimoúrovňová križovatka Prešov západ, mimoúrovňová križovatka Prešov Juh

Počet mostných objektov:              18

Celkový počet vetiev križovatiek:    17

Súčasťou stavby je stredisko správy a údržby diaľnice – SSÚD Prešov

Viac
Subjekt
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2017 - 01.12.2022
Celková suma
327,432,328 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
151,302,242 €
Nezrovnalosti
11,255,736 €
Druh projektu
Veľký projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia projektu
Typ
A. Výstavba diaľnic…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
01.06.2017
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
01.06.2017
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (CORE)
Hodnota
7,87 (km)
Cieľ
7,87 (km)
Naposledy aktualizované
16.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách
Hodnota
31,553,483 €
Cieľ
34,515,715 €
Naposledy aktualizované
16.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic)
Hodnota
7,53 (tona)
Cieľ
10,0 (tona)
Naposledy aktualizované
16.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic)
Hodnota
1,9 (tona)
Cieľ
2,4 (tona)
Naposledy aktualizované
16.02.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za október 2018

Prešov, západ - Prešov, juh, október 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,416,766 €
Schválené na preplatenie
11,403,128 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

Faktúra za február 2018

Prešov, západ - Prešov, juh, február 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,662,605 €
Schválené na preplatenie
3,623,536 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

Faktúra za január 2018

Prešov, západ - Prešov, juh, január 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,754,592 €
Schválené na preplatenie
3,730,135 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

Faktúra za december 2017

Prešov, západ -Prešov, juh, december 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,937,644 €
Schválené na preplatenie
1,927,788 €
Realizácia
15.03.2018
Názov

Faktúra za november 2017

Prešov, západ - Prešov, juh, november 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,642,344 €
Schválené na preplatenie
3,632,780 €
Realizácia
08.02.2018
Názov

Faktúra za október 2017

Prešov západ - Prešov, juh, október 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,329,630 €
Schválené na preplatenie
3,329,630 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

Faktúra za september 2017

Prešov, západ - Prešov, juh, september 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,984,661 €
Schválené na preplatenie
1,984,661 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Faktúra za august 2017

Prešov, západ - Prešov, juh, august 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
892,473 €
Schválené na preplatenie
892,473 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Faktúra za júl 2017

Prešov, západ - Prešov, juh, júl 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
531,242 €
Schválené na preplatenie
531,242 €
Realizácia
05.10.2017
Názov

Faktúra za jún 2017

Prešov, západ - Prešov, juh, jún 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,095,714 €
Schválené na preplatenie
1,095,714 €
Realizácia
08.09.2018
Názov

Faktúra za november 2018

Prešov, západ - Prešov, juh, november 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,366,339 €
Schválené na preplatenie
6,354,256 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za november 2018

Prešov, západ - Prešov, juh, november 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,354,256 €
Schválené na preplatenie
6,354,256 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

FA SD 6/2020 - 8/2020

FA SD 6/2020 - 8/2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

Faktúra za december 2018

Prešov, západ - Prešov, juh, december 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,103,480 €
Schválené na preplatenie
8,103,480 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za december 2018

Prešov, západ - Prešov, juh, december 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,103,480 €
Schválené na preplatenie
6,077,610 €
Realizácia
05.03.2019
Názov

Faktúra za marec 2018

Prešov, západ - Prešov, juh, marec 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,383,566 €
Schválené na preplatenie
2,537,674 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Faktúra za júl 2018

Prešov, západ - Prešov, juh, júl 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,004,959 €
Schválené na preplatenie
5,253,719 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Faktúra za september 2018

Prešov, západ - Prešov, juh, september 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,484,727 €
Schválené na preplatenie
7,113,545 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

Faktúra za apríl 2018

Prešov, západ - Prešov, juh, apríl 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,734,630 €
Schválené na preplatenie
3,550,972 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

Faktúra za máj 2018

Prešov, západ - Prešov, juh, máj 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,196,405 €
Schválené na preplatenie
4,647,304 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Faktúra za jún 2018

Prešov, západ - Prešov, juh, jún 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,266,805 €
Schválené na preplatenie
3,950,103 €
Realizácia
13.09.2018
Názov

Faktúra za august 2018

Prešov, západ - Prešov, juh, august 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,443,572 €
Schválené na preplatenie
4,832,679 €
Realizácia
15.11.2019
Názov

Faktúra za január 2019

Prešov, západ - Prešov, juh, január 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,233,509 €
Schválené na preplatenie
3,925,132 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

Faktúra za február 2019

Prešov, západ - Prešov, juh, február 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,232,941 €
Schválené na preplatenie
4,674,706 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

FA SD 9/2019 - 11/2019

FA SD 9/2019 - 11/2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

FA SD 12/2019 - 2/2020

FA SD 12/2019 - 2/2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

FA SD 6/2019 - 8/209

FA SD 6/2019 - 8/2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2019
Názov

FA SD 3/2020 - 5/2020

FA SD 3/2020 - 5/2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

FA SD 12/2020 - 2/2021

FA SD 12/2020 - 2/2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov

FA SD 9/2020 - 11/2020

FA SD 9/2020 - 11/2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

FA SD 3/2021 - 5/2021

FA SD 3/2021 - 5/2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

FA SD 6/2021

FA SD 6/2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2021
Názov

Faktúra za apríl 2019

Prešov, západ - Prešov, juh, apríl 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,875,262 €
Schválené na preplatenie
4,875,262 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za apríl 2019

Prešov, západ - Prešov, juh, apríl 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,875,262 €
Schválené na preplatenie
4,875,262 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

Faktúra za marec 2019

Prešov, západ - Prešov, juh, marec 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,363,332 €
Schválené na preplatenie
6,272,499 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Faktúra za apríl 2019

Prešov, západ - Prešov, juh, apríl 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,625,087 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2019
Názov

Faktúra za apríl 2019

Prešov, západ - Prešov, juh, apríl 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,625,087 €
Schválené na preplatenie
1,625,087 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za máj 2019

Prešov, západ - Prešov, juh, máj 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,789,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Názov

Faktúra za máj 2019

Prešov, západ - Prešov, juh, máj 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,367,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Názov

Faktúra za máj 2019

Prešov, západ - Prešov, juh, máj 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,367,663 €
Schválené na preplatenie
5,367,663 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za máj 2019

Prešov, západ - Prešov, juh, máj 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,789,221 €
Schválené na preplatenie
1,789,221 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za jún 2019

Prešov, západ - Prešov, juh, jún 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,309,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2019
Názov

Faktúra za jún 2019

Prešov, západ - Prešov, juh, jún 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,436,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2019
Názov

Faktúra za jún 2019

Prešov, západ - Prešov, juh, jún 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,436,432 €
Schválené na preplatenie
1,436,368 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za jún 2019

Prešov, západ - Prešov, juh, jún 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,309,297 €
Schválené na preplatenie
4,309,104 €
Realizácia
-
Názov

FA valorizácia 11-12/2018

FA valorizácia 11-12/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
397,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2019
Názov

FA valorizácia 2019

FA valorizácia 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,840,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2020
Názov

Faktúra za júl 2019

Prešov, západ - Prešov, juh, júl 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,508,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

Faktúra za júl 2019

Prešov, západ - Prešov, juh, júl 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836,207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

Faktúra za júl 2019

Prešov, západ - Prešov, juh, júl 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,508,620 €
Schválené na preplatenie
5,508,620 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za júl 2019

Prešov, západ - Prešov, juh, júl 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836,207 €
Schválené na preplatenie
1,836,207 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za august 2019

Prešov, západ - Prešov, juh, august 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,425,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

Faktúra za august 2019

Prešov, západ - Prešov, juh, august 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,277,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

Faktúra za august 2019

Prešov, západ - Prešov, juh, august 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,277,575 €
Schválené na preplatenie
4,277,575 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za august 2019

Prešov, západ - Prešov, juh, august 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,425,858 €
Schválené na preplatenie
1,425,858 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor, I. fakturačná etapa

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebný dozor, I. fakturačná etapa

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
436,452 €
Schválené na preplatenie
436,452 €
Realizácia
03.08.2019
Názov

Stavebný dozor, II. fakturačná etapa (I. Kvartál 06/2017 - 08/2017)

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebný dozor, II. fakturačná etapa (I. Kvartál 06/2017 - 08/2017)

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400,824 €
Schválené na preplatenie
400,824 €
Realizácia
02.11.2017
Názov

Stavebný dozor, II. fakturačná etapa (II. Kvartál 09/2017-11/2017)

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebný dozor, II. fakturačná etapa (II. Kvartál 09/2017 -11/2017)

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400,824 €
Schválené na preplatenie
400,824 €
Realizácia
05.02.2018
Názov

Stavebný dozor, II. fakturačná etapa (III. Kvartál 12/2017 - 02/2018)

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebný dozor, II. fakturačná etapa (III. Kvartál 12/2017 - 02/2018)

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400,824 €
Schválené na preplatenie
400,824 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

Stavebný dozor, II. fakturačná etapa (IV. Kvartál 03/2018 - 05/2018)

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebný dozor, II. fakturačná etapa (IV. Kvartál 03/2018 - 05/2018)

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400,824 €
Schválené na preplatenie
400,824 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Stavebný dozor, II. fakturačná etapa (V. Kvartál 06/2018 - 08/2018)

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebný dozor, II. fakturačná etapa (V. Kvartál 06/2018 - 08/2018)

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400,824 €
Schválené na preplatenie
400,824 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Stavebný dozor, II. fakturačná etapa (VI. Kvartál 09/2018 - 11/2018)

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebný dozor, II. fakturačná etapa (VI. Kvartál 09/2018 - 11/2018)

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400,824 €
Schválené na preplatenie
400,824 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

Stavebný dozor, II. fakturačná etapa (VII. Kvartál 12/2018 - 02/2019)

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebný dozor, II. fakturačná etapa (VII. Kvartál 12/2018 - 02/2019)

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400,824 €
Schválené na preplatenie
400,824 €
Realizácia
16.05.2019
Názov

Stavebný dozor, II. fakturačná etapa (VIII. Kvartál 03/2019 - 05/2019)

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebný dozor, II. fakturačná etapa (VIII. Kvartál 03/2019 - 05/2019)

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400,824 €
Schválené na preplatenie
400,824 €
Realizácia
15.08.2019
Názov

Faktúra za október 2019

Prešov, západ - Prešov, juh, október 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,429,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Faktúra za október 2019

Prešov, západ - Prešov, juh, október 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,288,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Faktúra za október 2019

Prešov, západ - Prešov, juh, október 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,671,777 €
Schválené na preplatenie
1,429,369 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za október 2019

Prešov, západ - Prešov, juh, október 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,015,331 €
Schválené na preplatenie
4,288,108 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za september 2019

Prešov, západ - Prešov, juh, september 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,175,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Faktúra za september 2019

Prešov, západ - Prešov, juh, september 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,526,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Faktúra za september 2019

Prešov, západ - Prešov, juh, september 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,375,036 €
Schválené na preplatenie
1,175,656 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za september 2019

Prešov, západ - Prešov, juh, september 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,125,109 €
Schválené na preplatenie
3,526,968 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za november 2019

Prešov, západ - Prešov, juh, november 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,187,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Faktúra za november 2019

Prešov, západ - Prešov, juh, november 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,561,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Faktúra za november 2019

Prešov, západ - Prešov, juh, november 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,164,912 €
Schválené na preplatenie
3,561,000 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za november 2019

Prešov, západ - Prešov, juh, november 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,388,304 €
Schválené na preplatenie
1,187,000 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za december 2019

Prešov, západ - Prešov, juh, december 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,749,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

Faktúra za december 2019

Prešov, západ - Prešov, juh, december 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
916,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

Faktúra za december 2019

Prešov, západ - Prešov, juh, december 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,215,862 €
Schválené na preplatenie
2,749,562 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za december 2019

Prešov, západ - Prešov, juh, december 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,071,954 €
Schválené na preplatenie
916,521 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za január 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, január 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
751,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Faktúra za január 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, január 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,255,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Faktúra za január 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, január 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
879,209 €
Schválené na preplatenie
751,724 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za január 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, január 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,637,628 €
Schválené na preplatenie
2,255,172 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za február 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, február 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,620,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za február 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, február 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
873,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za február 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, február 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,240,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Faktúra za február 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, február 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
746,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Faktúra za marec 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, marec 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,007,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za marec 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, marec 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,021,553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za marec 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, marec 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,583,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

Faktúra za marec 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, marec 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
861,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

Faktúra za apríl 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, apríl 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,211,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za apríl 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, apríl 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,633,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za apríl 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, apríl 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,106,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

Faktúra za apríl 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, apríl 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,035,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

Faktúra za máj 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, máj 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,971,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za máj 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, máj 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,323,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za máj 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, máj 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,395,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Faktúra za máj 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, máj 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,131,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Faktúra za jún 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, jún 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,811,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za jún 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, jún 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,270,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za jún 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, jún 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,258,939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Faktúra za jún 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, jún 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,086,313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Faktúra za júl 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, júl 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,489,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za júl 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, júl 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,468,449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za júl 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, júl 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,820,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Faktúra za júl 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, júl 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,273,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Faktúra za september 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, september 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,375,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za september 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, september 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,791,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za september 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, september 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,595,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Faktúra za september 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, september 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,531,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Faktúra za august 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, august 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,038,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za august 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, august 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,346,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za august 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, august 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,452,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Faktúra za august 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, august 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,150,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Faktúra za október 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, október 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,846,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za október 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, október 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,282,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za október 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, október 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,288,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Faktúra za október 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, október 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,096,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Faktúra za november 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, november 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,589,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za november 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, november 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,529,807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za november 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, november 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,923,954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

Faktúra za november 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, november 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,307,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

Faktúra za december 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, december 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,895,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za december 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, december 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,631,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za december 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, december 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,185,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2021
Názov

Faktúra za december 2020

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, december 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,395,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2021
Názov

Faktúra za január 2021

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, január 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
878,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za január 2021

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, január 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,635,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za január 2021

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, január 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
751,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

Faktúra za január 2021

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, január 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,253,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

Faktúra za február 2021

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, február 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,046,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za február 2021

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, február 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,138,797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za február 2021

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, február 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,683,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Faktúra za február 2021

Prešov, západ - Prešov, juh, stavebné práce, február 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
894,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

SP marec 2021

SP marec 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,207,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

SP marec 2021

SP marec 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,402,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

SP marec 2021

SP marec 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,921,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP marec 2021

SP marec 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,640,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP apríl 2021

SP apríl 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,111,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP apríl 2021

SP apríl 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,370,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP apríl 2021

SP apríl 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,515,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

SP apríl 2021

SP apríl 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,171,735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

SP máj 2021

SP máj 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,406,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

SP máj 2021

SP máj 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,802,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

SP máj 2021

SP máj 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,323,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP máj 2021

SP máj 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,107,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP jún 2021

SP jún 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,054,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP jún 2021

SP jún 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,018,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP jún 2021

SP jún 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,176,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2021
Názov

SP jún 2021

SP jún 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,725,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2021
Názov

SP júl 2021

SP júl 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,486,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

SP júl 2021

SP júl 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,459,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

SP júl 2021

SP júl 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,216,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP júl 2021

SP júl 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,738,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

august 2021

SP august 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,557,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

august 2021

SP august 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,852,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

august 2021

SP august 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,166,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

august 2021

SP august 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,499,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

august 2021

SP august 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,557,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

august 2021

SP august 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,852,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

SP september 2021

SP september 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,145,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

SP september 2021

SP september 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,436,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

SP september 2021

SP september 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,019,737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP september 2021

SP september 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,339,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

október 2021

október 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
446,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

október 2021

október 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,340,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

október 2021

október 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,145,739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

október 2021

október 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
381,913 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

FA november 2021

FA november 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

FA november 2021

FA november 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
434,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

FA november 2021

FA november 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
508,737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA november 2021

FA november 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
169,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA valorizácia 2020

FA valorizácia 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,032,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2021
Názov

valorizácia 2021

valorizácia 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,141,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
321,849,053 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
90,633,273 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Suma celkom
357,834 €
Vrátená suma
357,834 €
Suma na vymáhanie
357,834 €
Typ
Chyby vo výpočte
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Suma celkom
5,741,464 €
Vrátená suma
5,741,464 €
Suma na vymáhanie
5,741,464 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Suma celkom
3,827,642 €
Vrátená suma
3,827,642 €
Suma na vymáhanie
3,827,642 €
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Suma celkom
1,218,816 €
Vrátená suma
1,218,816 €
Suma na vymáhanie
1,218,816 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Suma celkom
109,981 €
Vrátená suma
109,981 €
Suma na vymáhanie
109,981 €
Typ
Chyby vo výpočte
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
EUROVIA SK, a.s.
IČO
31651518
Názov
AE Dozoring, s.r.o.
IČO
44403224
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.