Popis projektu

Cieľom projektu je rekonštrukcia cesty č. II/517 v dĺžke 4,950 km a ďalších šiestich mostných objektov. Projekt bude pozostávať z jednej hlavnej aktivity. Cieľovou skupinou budú obyvatelia Považskej Bystrice a ostatní občania prechádzajúci regiónom vrátane priľahlých vidieckych oblastí. Merateľné ukazovatele tohto projektu sú: Celková dĺžka rekonštruovaných a renovovaných úsekov ciest (II. a III. triedy) - cieľová hodnota 4,950 km a úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy - cieľová hodnota - 57 958 Eur.

Žiadateľ plánuje realizovať aj ďalšie etapy rekonštrukcie cesty od km 3,590, ktorá pokračuje cez obec Prečín a končí v km 9,520 pred obcou Domaniža. Žiadateľovi bola schválená prvá etapa v km 0,000 - 3,590 km (Rekonštrukcia cesty č. II/517 Pov. Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 1).

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Domaniža
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2022 - 01.11.2023
Celková suma
4,969,205 €
Vlastné zdroje
248,460 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská …
Typ
B. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
05.10.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
15.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
05.10.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
20.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka nových ciet (II a III. triedy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy
Hodnota
154,022 €
Cieľ
154,022 €
Naposledy aktualizované
01.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)
Hodnota
4,95 (km)
Cieľ
4,95 (km)
Naposledy aktualizované
01.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/517, 5. a 6. etapa

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/517, 5. a 6. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
444,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/517, 5. a 6. etapa

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/517, 5. a 6. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
444,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2023
Názov

Faktúra č. 2 za stavebné práce II/517, 5. a 6. etapa

Faktúra č. 2 za stavebné práce II/517, 5. a 6. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
207,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2 za stavebné práce II/517, 5. a 6. etapa

Faktúra č. 2 za stavebné práce II/517, 5. a 6. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
207,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

Faktúra č. 3 za stavebné práce II/517, 5. a 6. etapa

Faktúra č. 3 za stavebné práce II/517, 5. a 6. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 3 za stavebné práce II/517, 5. a 6. etapa

Faktúra č. 3 za stavebné práce II/517, 5. a 6. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Faktúra č. 4 za stavebné práce II/517, 5. a 6. etapa

Faktúra č. 4 za stavebné práce II/517, 5. a 6. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 4 za stavebné práce II/517, 5. a 6. etapa

Faktúra č. 4 za stavebné práce II/517, 5. a 6. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Faktúra č. 5 za stavebné práce II/517, 5. a 6. etapa

Faktúra č. 5 za stavebné práce II/517, 5. a 6. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
799,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 5 za stavebné práce II/517, 5. a 6. etapa

Faktúra č. 5 za stavebné práce II/517, 5. a 6. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
799,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Zaverecna faktúra 6 za stavebné práce II/517, 5. a 6. etapa

Zaverecna faktúra č. 6 za stavebné práce II/517, 5. a 6. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,156,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Zaverecna faktúra 6 za stavebné práce II/517, 5. a 6. etapa

Zaverecna faktúra č. 6 za stavebné práce II/517, 5. a 6. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,156,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
EUROVIA SK, a.s.
IČO
31651518
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.