Mesto Žilina

Žilina

Počet žiadostí
59
Projekty
57
Úspešnosť žiadostí
86%
Celková suma
21,608,032 €
Nezrovnalosti
20,522 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Riešenie migračných výziev v meste Žilina

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,082,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Projektová príprava - Modernizácia infraštruktúry…

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,991,535 €
Vlastné zdroje
149,577 €
Projekt

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ži…

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,099,334 €
Vlastné zdroje
104,967 €
Projekt

Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.eta…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,688,723 €
Suma
1,688,723 €
Vlastné zdroje
84,436 €
Projekt

Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatká…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,658,527 €
Suma
1,658,527 €
Vlastné zdroje
82,926 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žil…

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,352,741 €
Suma
1,447,782 €
Vlastné zdroje
72,389 €
Projekt

Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – III.e…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,362,420 €
Vlastné zdroje
68,121 €
Projekt

Moderné technológie v meste Žilina

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
915,117 €
Vlastné zdroje
45,756 €
Projekt

Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údr…

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
782,396 €
Vlastné zdroje
39,120 €
Projekt

Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a sta…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
495,518 €
Suma
695,394 €
Vlastné zdroje
34,770 €
Projekt

Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvor…

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
668,878 €
Vlastné zdroje
33,444 €
Projekt

Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku med…

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
604,129 €
Vlastné zdroje
30,206 €
Projekt

Cyklotrasa V10 po ulici M. R. Štefánika k Hyperte…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
516,245 €
Vlastné zdroje
25,812 €
Projekt

Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v …

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
499,800 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzva…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
532 €
Vyčerpané z projektu
420,867 €
Suma
443,801 €
Vlastné zdroje
22,190 €
Projekt

Nadstavba a stavebné úpravy budovy materská škola…

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
385,800 €
Vlastné zdroje
19,290 €
Projekt

Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závod…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
363,304 €
Vlastné zdroje
18,165 €
Projekt

Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajak…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,190 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
360,474 €
Vlastné zdroje
18,024 €
Projekt

Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - II. e…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
358,054 €
Vlastné zdroje
17,903 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, …

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
354,427 €
Vlastné zdroje
17,721 €
Projekt

Malé zlepšenia eGov služieb mesta Žilina

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
339,154 €
Vlastné zdroje
16,958 €
Projekt

Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul.…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
338,878 €
Vlastné zdroje
16,944 €
Projekt

Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola…

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
318,300 €
Vlastné zdroje
15,915 €
Projekt

Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina –…

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
303,200 €
Vlastné zdroje
15,160 €
Projekt

Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina -…

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
191,781 €
Vlastné zdroje
9,589 €
Projekt

Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku …

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
14,862 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
186,353 €
Vlastné zdroje
9,318 €
Projekt

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných ko…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
186,260 €
Suma
186,260 €
Vlastné zdroje
9,313 €
Projekt

Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul.…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,542 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
166,182 €
Vlastné zdroje
8,309 €
Projekt

Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
161,512 €
Suma
164,936 €
Vlastné zdroje
8,247 €
Projekt

Nové cykloprístrešky v meste Žilina pri areáloch …

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
163,131 €
Vlastné zdroje
8,157 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
148,410 €
Vlastné zdroje
7,420 €
Projekt

Zriadenie odborných učební a školskej knižnice, K…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
146,433 €
Vlastné zdroje
7,322 €
Projekt

Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – IV.et…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,303 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
142,171 €
Vlastné zdroje
7,109 €
Projekt

Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek…

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
140,600 €
Vlastné zdroje
7,030 €
Projekt

Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ V.…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
137,876 €
Vlastné zdroje
6,894 €
Projekt

Cyklotrasa V9 z Vlčiniec na Vodné dielo – I. úsek

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
130,169 €
Vlastné zdroje
6,508 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
105,593 €
Suma
129,798 €
Vlastné zdroje
6,490 €
Projekt

Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s …

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
120,449 €
Vlastné zdroje
6,022 €
Projekt

Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v …

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
119,148 €
Vlastné zdroje
5,957 €
Projekt

Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údr…

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
92,472 €
Vlastné zdroje
4,624 €
Projekt

Modernizácia odborných učební ZŠ a MŠ Gaštanová, …

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
75,720 €
Vlastné zdroje
3,786 €
Projekt

Budovanie a obnova odborných a jazykových učební …

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
70,895 €
Vlastné zdroje
3,545 €
Projekt

Modernizácia odborných učební na ZŠ Jarná v Žiline

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
70,870 €
Vlastné zdroje
3,543 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
46,415 €
Suma
63,056 €
Vlastné zdroje
3,153 €
Projekt

Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – III.e…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
52,560 €
Vlastné zdroje
2,628 €
Projekt

Zriadenie novej jazykovej učebne a modernizácia u…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
50,611 €
Vlastné zdroje
2,531 €
Projekt

Projektová príprava - Rekonštrukcia budovy - Radn…

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
47,061 €
Vlastné zdroje
2,353 €
Projekt

Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Ma…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
45,517 €
Vlastné zdroje
2,276 €
Projekt

Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
44,684 €
Vlastné zdroje
2,234 €
Projekt

Dobudovanie cyklistického chodníka H2 (Solinky – …

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
38,301 €
Vlastné zdroje
1,915 €
Projekt

Nové cykloprístrešky v centre mesta

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
34,394 €
Vlastné zdroje
1,720 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít pre UMR Žilina

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
30,812 €
Vlastné zdroje
1,541 €
Projekt

Modernizácia odborných učební a školskej knižnice…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
29,701 €
Vlastné zdroje
1,485 €
Projekt

Zriadenie bezplatných WIFI zón v meste Žilina

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
14,500 €
Vlastné zdroje
725 €
Projekt

Podpora admistratívnych kapacít v meste Žilina

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
12,000 €
Vlastné zdroje
600 €
Projekt

Modernizácia odbornej učebne na ZŠ Do Stošky v Ži…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,857 €
Vlastné zdroje
493 €
Projekt

Podpora efektívnej implementácie IROP-REACT-EÚ v …

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,222 €
Vlastné zdroje
411 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Riešenie migračných výziev v meste Žilina

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,082,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Projektová príprava - Modernizácia infraštruktúry…

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,991,535 €
Vlastné zdroje
149,577 €
Projekt

Moderné technológie v meste Žilina

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
915,117 €
Vlastné zdroje
45,756 €
Projekt

Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údr…

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
782,396 €
Vlastné zdroje
39,120 €
Projekt

Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v …

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
499,800 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Malé zlepšenia eGov služieb mesta Žilina

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
339,154 €
Vlastné zdroje
16,958 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
148,410 €
Vlastné zdroje
7,420 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
105,593 €
Suma
129,798 €
Vlastné zdroje
6,490 €
Projekt

Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údr…

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
92,472 €
Vlastné zdroje
4,624 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
46,415 €
Suma
63,056 €
Vlastné zdroje
3,153 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít pre UMR Žilina

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
30,812 €
Vlastné zdroje
1,541 €
Projekt

Podpora admistratívnych kapacít v meste Žilina

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
12,000 €
Vlastné zdroje
600 €
Projekt

Podpora efektívnej implementácie IROP-REACT-EÚ v …

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,222 €
Vlastné zdroje
411 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.