Mesto Žilina

Žilina

IČO
00321796
DIČ
2021339474
Vznik subjektu
1. júl 1973 0:00
Tržby
-6%
Počet žiadostí
25
Projekty
21
Úspešnosť žiadostí
80%
Celková suma
7,834,411 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovat...

Mesto Žilina

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,659,312 €
Vlastné zdroje
82,966 €
Projekt

Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.e...

Mesto Žilina

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,644,000 €
Vlastné zdroje
82,200 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Ž...

Mesto Žilina

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,352,741 €
Suma
1,447,782 €
Vlastné zdroje
72,389 €
Projekt

Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a s...

Mesto Žilina

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
701,922 €
Vlastné zdroje
35,096 €
Projekt

Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suv...

Mesto Žilina

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
668,878 €
Vlastné zdroje
33,444 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petz...

Mesto Žilina

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
577,553 €
Vlastné zdroje
28,878 €
Projekt

Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Záv...

Mesto Žilina

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
373,356 €
Vlastné zdroje
18,668 €
Projekt

Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čaj...

Mesto Žilina

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
360,474 €
Vlastné zdroje
18,024 €
Projekt

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných ...

Mesto Žilina

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
186,260 €
Suma
186,260 €
Vlastné zdroje
9,313 €
Projekt

Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina

Mesto Žilina

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
164,936 €
Vlastné zdroje
8,247 €
Projekt

Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ ...

Mesto Žilina

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
153,484 €
Vlastné zdroje
7,674 €
Projekt

Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ ...

Mesto Žilina

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
151,498 €
Vlastné zdroje
7,575 €
Projekt

Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – ús...

Mesto Žilina

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
140,600 €
Vlastné zdroje
7,030 €
Projekt

Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 ...

Mesto Žilina

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
137,257 €
Vlastné zdroje
6,863 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci I...

Mesto Žilina

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
59,354 €
Suma
129,798 €
Vlastné zdroje
6,490 €
Projekt

Modernizácia odborných učební ZŠ a MŠ Gaštanová...

Mesto Žilina

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
86,165 €
Vlastné zdroje
4,308 €
Projekt

Budovanie a obnova odborných a jazykových učebn...

Mesto Žilina

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
83,349 €
Vlastné zdroje
4,167 €
Projekt

Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ ...

Mesto Žilina

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
67,092 €
Vlastné zdroje
3,355 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci I...

Mesto Žilina

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
46,415 €
Suma
63,056 €
Vlastné zdroje
3,153 €
Projekt

Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina

Mesto Žilina

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
45,333 €
Vlastné zdroje
2,267 €
Projekt

Modernizácia odborných učební a školskej knižni...

Mesto Žilina

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
32,704 €
Vlastné zdroje
1,635 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci I...

Mesto Žilina

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
59,354 €
Suma
129,798 €
Vlastné zdroje
6,490 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci I...

Mesto Žilina

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
46,415 €
Suma
63,056 €
Vlastné zdroje
3,153 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.