Mesto Žilina

Žilina

IČO
00321796
DIČ
2021339474
Vznik subjektu
1. júl 1973 0:00
Tržby
+6%
Počet žiadostí
42
Projekty
34
Úspešnosť žiadostí
92%
Celková suma
13,292,356 €
Nezrovnalosti
532 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ži…

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,099,334 €
Vlastné zdroje
104,967 €
Projekt

Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.eta…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,688,723 €
Suma
1,688,723 €
Vlastné zdroje
84,436 €
Projekt

Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatká…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,658,527 €
Suma
1,658,527 €
Vlastné zdroje
82,926 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žil…

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,352,741 €
Suma
1,447,782 €
Vlastné zdroje
72,389 €
Projekt

Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a sta…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
495,518 €
Suma
695,394 €
Vlastné zdroje
34,770 €
Projekt

Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvor…

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
668,878 €
Vlastné zdroje
33,444 €
Projekt

Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul.…

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
446,108 €
Vlastné zdroje
22,305 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzva…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
532 €
Vyčerpané z projektu
420,867 €
Suma
443,801 €
Vlastné zdroje
22,190 €
Projekt

Nadstavba a stavebné úpravy budovy materská škola…

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
385,800 €
Vlastné zdroje
19,290 €
Projekt

Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - II. e…

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
382,820 €
Vlastné zdroje
19,141 €
Projekt

Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závod…

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
373,356 €
Vlastné zdroje
18,668 €
Projekt

Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajak…

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
360,474 €
Vlastné zdroje
18,024 €
Projekt

Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola…

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
318,300 €
Vlastné zdroje
15,915 €
Projekt

Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku …

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
198,168 €
Vlastné zdroje
9,908 €
Projekt

Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul.…

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
191,939 €
Vlastné zdroje
9,597 €
Projekt

Zriadenie odborných učební a školskej knižnice, K…

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
188,193 €
Vlastné zdroje
9,410 €
Projekt

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných ko…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
186,260 €
Suma
186,260 €
Vlastné zdroje
9,313 €
Projekt

Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
161,512 €
Suma
164,936 €
Vlastné zdroje
8,247 €
Projekt

Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s …

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
153,484 €
Vlastné zdroje
7,674 €
Projekt

Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ V.…

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
151,498 €
Vlastné zdroje
7,575 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
148,410 €
Vlastné zdroje
7,420 €
Projekt

Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek…

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
140,600 €
Vlastné zdroje
7,030 €
Projekt

Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v …

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
137,015 €
Vlastné zdroje
6,851 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
105,593 €
Suma
129,798 €
Vlastné zdroje
6,490 €
Projekt

Modernizácia odborných učební ZŠ a MŠ Gaštanová, …

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
86,165 €
Vlastné zdroje
4,308 €
Projekt

Budovanie a obnova odborných a jazykových učební …

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
77,301 €
Vlastné zdroje
3,865 €
Projekt

Modernizácia odborných učební na ZŠ Jarná v Žiline

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
77,160 €
Vlastné zdroje
3,858 €
Projekt

Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Ma…

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
67,092 €
Vlastné zdroje
3,355 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
46,415 €
Suma
63,056 €
Vlastné zdroje
3,153 €
Projekt

Zriadenie novej jazykovej učebne a modernizácia u…

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
59,613 €
Vlastné zdroje
2,981 €
Projekt

Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
45,333 €
Vlastné zdroje
2,267 €
Projekt

Modernizácia odborných učební a školskej knižnice…

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
32,681 €
Vlastné zdroje
1,606 €
Projekt

Zriadenie bezplatných WIFI zón v meste Žilina

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
14,500 €
Vlastné zdroje
725 €
Projekt

Modernizácia odbornej učebne na ZŠ Do Stošky v Ži…

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,857 €
Vlastné zdroje
493 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Žilina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
148,410 €
Vlastné zdroje
7,420 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
105,593 €
Suma
129,798 €
Vlastné zdroje
6,490 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
46,415 €
Suma
63,056 €
Vlastné zdroje
3,153 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.