Popis projektu

je:

     

1. zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8 v Žiline

2. zabezpečennie bezbariérovosti budovy MŠ Petzavalova 8 v Žiline

Ciele projektu sa dosiahnu realizáciou hlavnej aktivity , pomocou nasledovných opatrení:

  • zmena tepelno-technických vlastností jednotlivých stavebných konštrukcií – zateplenie obvodových stien, strešného plášťa a výmena pôvodných otvorových konštrukcií,
  • úpravy a modernizácia osvetlenia,
  • úpravy a modernizácia vykurovania a prípravy teplej vody,
  • dobudovanie núteného vetrania rekuperáciou,
  • stavebné úpravy na zabezppečenie bezbariérového prístupu do budovy.

v rámci projektu sú obyvatelia sídliska Hájik v Žiline, hlavne rodičia a deti vo veku 3-5 rokov. Miesto realizácie: MŠ Petzvalova 8, v katastrálnom území mesta Žilina na pozemku s parcelným číslom 1472/251.

Realizáciou projektu sa naplnia :

Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek: 2391,69 m2

Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie: 1

Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove: 4

Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov: 0,00386 MW

Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov: 0,00386 MWt

Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti: 283,659 MW/rok

Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti: 141,239 MW/rok

Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE: 30,115 MW/rok

Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov: 28,819  t. ekviv CO2/rok

Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách: 157 886 kWh/rok

Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách: 142 420 kWh/rok

Zníženie potreby energie vo verejných budovách:  164 882 kWh/rok

Zníženie produkcie emisií SO2: 1,11626 kg/rok

Zníženie produkcie emisií NOx: 21,51233 kg/rok

Viac
Subjekt
Mesto Žilina
Miesta realizácie
Žilina
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2019 - 01.06.2020
Celková suma
443,801 €
Vlastné zdroje
22,190 €
Vyčerpané z projektu
420,867 €
Nezrovnalosti
532 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energeteickej náročnosti verej…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
31.05.2019
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
10.06.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
1,2 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
17.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
21,5 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
17.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.07.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.07.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2392,58 (m2)
Cieľ
2391,69 (m2)
Naposledy aktualizované
17.07.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
121,3856 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
283,66 (MWh/rok)
Cieľ
283,66 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
162274,4338 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
143877,98 (kWh/rok)
Cieľ
163064,01 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
184463,1036 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,003 (MW)
Cieľ
0,003 (MW)
Naposledy aktualizované
17.07.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,003 (MWt)
Cieľ
0,003 (MWt)
Naposledy aktualizované
17.07.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
3,87 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
31,829 (t ekviv. CO2)
Cieľ
28,8 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
17.07.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Žilina
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
15,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Žilina
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
303,830 €
Schválené na preplatenie
288,638 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Žilina
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
288,638 €
Schválené na preplatenie
288,638 €
Realizácia
27.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Žilina
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
6,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Žilina
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
132,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Žilina
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
132,228 €
Schválené na preplatenie
132,228 €
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Žilina

Suma celkom
532 €
Vrátená suma
532 €
Suma na vymáhanie
532 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Adifex, a. s.
IČO
46715894
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.