Popis projektu

Cieľom projektu je odstránenie existujúceho betónového stupňa, ktorý je pozostatkom pôvodnej vakovej hate  na toku Slaná r.km 23,216 v obci Gemerská Panica a vybudovanie celokorytového bezprepážkového sklzu s priečnymi medzernatými líniami, za účelom zlepšenia biodiverzity na toku a zabezpečnenia protiprúdovej migrácie rýb zaradených do mrenového pásma. Z dôvodu kontroly dodržania navrhnutých hydrobiologických parametrov rybovodu bude v priebehu realizácie stavebných prác a vo fáze predkolaudácie vykonaný externý bioekologický dozor. Za účelom vyhodnotenia funkčnosti a účinnosti rybovodu bude vykonaný ichtiologický monitoring rybovodu.

Po odstránení bariéry na toku Slaná vznikne v zmysle Kapitoly 8.4, podkapitola 8.4.1.2 Vodného plánu Slovenska, Prílohy Správne územie povodia Dunaja - Príloha 8.4 a Návrh opatrení pre elimináciu významného narušenia pozdĺžnej spojitosti riek a biotopov, spojitý úsek o dĺžke 9,97 km. 

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Gemerská Panica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2019 - 01.11.2020
Celková suma
107,531 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
6,220 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
19.09.2019
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.11.2020
Názov
Zabezpečenie priechodnosti vodného toku…
Typ
B.Zabezpečenie pozd…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
19.09.2019
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
30.11.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vodných útvarov so zabezpečenou spojitosťou toku a habitatov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Dĺžka spojitého úseku vodného toku po eliminácii bariéry
Hodnota
9,97 (km)
Cieľ
9,97 (km)
Naposledy aktualizované
01.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.06.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Gem_Panica SP 112019 _ Zádržné

Faktúra Gem. Panica - stav. práce 11/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktura 0371190096 - časť zádržného

Faktúra Gem. Panica - stav. práce 11/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Gem_Panica SP 112019 _ Zádržné

Faktúra Gem. Panica - stav. práce 11/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Faktúra Gem. Panica SP 11/2019

Faktúra Gem. Panica - stav. práce 11/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,220 €
Schválené na preplatenie
6,220 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra Gem. Panica SP 11/2019

Faktúra Gem. Panica - stav. práce 11/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,220 €
Schválené na preplatenie
6,220 €
Realizácia
10.02.2020
Názov

Gem_Panica SP 092020 _ Zádržné

Gem_Panica ZPK SP 092020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Gem_Panica SP 092020

Gem_Panica ZPK SP 092020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Gem_Panica SP 092020 - časť sumy bez zádržného

Gem_Panica ZPK SP 092020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Gem_Panica SP 092020 - časť zádržného

Gem_Panica ZPK SP 092020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Gem_Panica SP 092020 _ Zádržné

Gem_Panica ZPK SP 092020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Gem_Panica SP 092020

Gem_Panica ZPK SP 092020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Gem_Panica ZPK Biodozor

Gem_Panica ZPK Biodozor

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Gem_Panica ZPK Biodozor

Gem_Panica ZPK Biodozor

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov IČO
Názov
COLAS Slovakia, a.s.
IČO
31651402
Názov
Ján Šmídt
IČO
43852459
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.