Popis projektu

Projekt rieši spriechodnenie migračnej bariéry na existujúcej hati na toku Turiec - rkm 7,530 v meste Martin vybudovaním nového rybovodu, čím zabezpečí pozdĺžnu kontinuitu vodného toku na úseku dlhom 8,966 km od ústia toku Turiec do rieky Váh. Rybovod je navrhovaný ako bezprepážkový koridor s bystrinnými prvkami s dĺžkou 235m, zabezpečujúci migráciu rýb lipňového rybieho pásma. Stavba pozostáva zo stavebných objektov - SO 01 Rybovod, SO 101 Preložka NN vedenia. Z dôvodu kontroly dodržania navrhnutých hydrobiologických parametrov rybovodu bude v priebehu realizácie stavebných prác a vo fáze predkolaudácie vykonávaný externý bioekologický dozor. Za účelom vyhodnotenia funkčnosti a účinnosti rybovodu bude vykonávaný ichtyologický monitoring rybovodu. Dĺžka spojitého úseku vodného toku po eliminácii bariér spolu s počtom opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov tvoria plánované merateľné ukazovatele projektu.

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Martin
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2015 - 01.08.2019
Celková suma
940,255 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
914,101 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
18.07.2018
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
22.08.2019
Názov
Zabezpečenie priechodnosti vodného toku…
Typ
B.Zabezpečenie pozd…
Plánovaný začiatok
01.09.2015
Skutočný začiatok
17.09.2015
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
22.08.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vodných útvarov so zabezpečenou spojitosťou toku a habitatov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.12.2022
Riziko
-
Názov
Dĺžka spojitého úseku vodného toku po eliminácii bariéry
Hodnota
8,966 (km)
Cieľ
8,966 (km)
Naposledy aktualizované
13.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra stavebné práce III. štvrťrok 2018

Faktúra stavebné práce III. štvrťrok 2018

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,503 €
Schválené na preplatenie
42,503 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra stavebné práce III. štvrťrok 2018

Faktúra stavebné práce III. štvrťrok 2018

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,503 €
Schválené na preplatenie
42,503 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

Faktúra stavebné práce III. štvrťrok 2018

Faktúra stavebné práce III. štvrťrok 2018

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,723 €
Schválené na preplatenie
4,723 €
Realizácia
30.10.2019
Názov

Stavebné práce október 2018

Faktúra - stavebné práce október 2018

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,953 €
Schválené na preplatenie
51,953 €
Realizácia
31.10.2019
Názov

Stavebné práce október 2018

Faktúra - stavebné práce október 2018

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
467,618 €
Schválené na preplatenie
467,575 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

Faktúra

Faktúra - stavebné práce 112018, projekt Turiec

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201,478 €
Schválené na preplatenie
201,478 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra - stavebné práce 112018, projekt Turiec

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201,478 €
Schválené na preplatenie
201,478 €
Realizácia
22.01.2019
Názov

Faktúra

Faktúra - stavebné práce 112018, projekt Turiec

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,386 €
Schválené na preplatenie
22,386 €
Realizácia
30.10.2019
Názov

Faktúra

Faktúra stavebné práce 12.2018, projekt Turiec

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,866 €
Schválené na preplatenie
38,866 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Faktúra

Faktúra stavebné práce 12.2018, projekt Turiec

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,318 €
Schválené na preplatenie
4,318 €
Realizácia
30.10.2019
Názov

Faktúra

Faktúra stavebné práce 12.2018, projekt Turiec

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,866 €
Schválené na preplatenie
38,866 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,693 €
Schválené na preplatenie
6,693 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,241 €
Schválené na preplatenie
60,241 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,241 €
Schválené na preplatenie
60,241 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 01406001

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,337 €
Schválené na preplatenie
1,337 €
Realizácia
30.10.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 01406001

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,029 €
Schválené na preplatenie
12,029 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 01406001

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,029 €
Schválené na preplatenie
12,029 €
Realizácia
14.06.2019
Názov IČO
Názov
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
IČO
00896225
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.