Popis projektu

SK:

Ostatné povodne veľkého rozsahu na Dunaji (2013) a na Morave (2006) zdôraznili, že protipovodňová ochrana má veľký význam pre celý pohraničný región. Na zabezpečenie udržateľného systému protipovodňovej ochrany je potrebná spolupráca zodpovedných inštiúcií na oboch stranách riek.

Pomocou projektu ProDaM sa má zoptimalizovať spoločný protipovodňový manažment na hraničných vodných tokoch Dunaj a Morava.

Čiastkové ciele:

  • Zostavenie spoločných dátových podkladov (model terénu, hydrodynamický 2D-model)
  • Analýza a dosiahnutie spoločného porozumenia vo veci reziduálneho rizika a jeho manažmentu
  • Minimalizácia povodňou zapríčinených vplyvov na poľnohospodárske plochy
  • Plánovanie opatrení pre protipovodňové zariadenia a objekty

Projektované územie zahŕňa celý hraničný úsek Moravy a Dunaja vrátane inundácie.

V prvej fáze (PB3) je zahrnuté získavanie údajov z terénu. Toto sa bude realizovať zameraním laserscan pomocou lietadla ako aj zameraním dna koryta toku echolotom z plavidla. Pomocou týchto údajov bude vyhotovený digitálny model terénu, a následne bude ďalej vytvorený hydrodynamický 2D model.

V druhej fáze (PB4 až PB6) budú pomocou tohto modelu stanovované formulácie otázok k reziduálnemu riziku a k dimenzovaniu protipovodňových objektov a zariadení a zhotovované projekty opatrení.

Výsledky projektu budú k dispozícii odborníkom, univerzitám, korporáciám a pod. Realizácia opatrení na redukciu povodňových škôd bude na prospech lokálneho obyvateľstva.

Projektom sa majú dosiahnuť nasledovné dlhodobé výsledky:

  • Spoločné posudzovanie prípadov reziduálneho rizika (v intenciách EÚ smernice o hodnotení a manažmente povodňových rizík (povodňová smernica))
  • Ochrana hraničných regiónov pomocou spoločných protipovodňových objektov a zariadení (v intenciách povodňovej smernice)

Projektom ProDaM budú posilnené inštitucionálne kapacity príslušných vodohospodárskych správ a budú vypracúvané spoločné stratégie riešení  v zmysle efektívnej verejnej správy.

Viac
Subjekt
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Partneri
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Malacky, Moravský Svätý Ján, Bratislava I, Bratislava IV, Bratislava V, Weinviertel, Wiener Umland/Nordteil, Wiener Umland/Sudteil, Nordburgenland
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2017 - 01.09.2023
Celková suma
1,298,803 €
Vlastné zdroje
106,905 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu/ Durchführu…
Typ
4.1 V_Posilnenie in…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
02.04.2018
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.04.2023
Názov
Realizácia aktivít projektu/ Durchführu…
Typ
4.1 V_Posilnenie in…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
02.04.2018
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
02.04.2018
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
02.04.2018
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet organizácií/subjektov, ktoré sa podieľajú na spolupráci medzi inštitúciami (P)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet spoločne vyvinutých hlavných produktov a služieb súvisiacich so spoluprácou medzi inštitúciami, integrovanými rámcami a nástrojmi plánovania (P)
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Personalkosten

ZDV_ProDaM_LP_8

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
9,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

ZDV_ProDaM_LP_8

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
1,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZDV_ProDaM_LP_8

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
98,801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

ZDV_ProDaM_LP_8

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
1,668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_ProDaM_LP_8

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
11,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZDV_ProDaM_LP_8

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
98,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_ProDaM_LP_9

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
2,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

ZDV_ProDaM_LP_9

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZDV_ProDaM_LP_9

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
63,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZDV_ProDaM_LP_9

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
63,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_ProDaM_LP_9

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
3,553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

ZDV_ProDaM_LP_9

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

ZDV_ProDaM_LP_1

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
2,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_ProDaM_LP_1

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
17,749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZDV_ProDaM_LP_1

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
13,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZDV_ProDaM_LP_1

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
13,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_ProDaM_LP_1

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
16,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

ZDV_ProDaM_LP_1

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
2,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZDV_ProDaM_LP_2

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
52,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_ProDaM_LP_2

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
4,781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

ZDV_ProDaM_LP_2

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

ZDV_ProDaM_LP_2

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_ProDaM_LP_2

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
5,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZDV_ProDaM_LP_2

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
55,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
142,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
142,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZDV_ProDaM_LP_7

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
66,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

ZDV_ProDaM_LP_7

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_ProDaM_LP_7

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
4,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZDV_ProDaM_LP_7

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
66,641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_ProDaM_LP_7

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
4,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

ZDV_ProDaM_LP_7

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_ProDaM_LP_10

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
3,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZDV_ProDaM_LP_10

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
49,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

ZDV_ProDaM_LP_10

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZDV_ProDaM_LP_10

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
49,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_ProDaM_LP_10

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
3,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

ZDV_ProDaM_LP_10

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Preklad textu z nemčiny do slovenčiny

Preklad DE -> SK

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Preklad textu z nemčiny do slovenčiny

Preklad DE -> SK

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia - Zvýšenie ochranných línií Moravy v MČ Devín a Devínska Nová Ves

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia - Zvýšenie ochranných línií Moravy v MČ Devín a Devínska Nová Ves

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Bežný preklad z nemčiny do sloveniny

Tlmočnícke a prekladateľské služby

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Bežný preklad z nemčiny do sloveniny

Tlmočnícke a prekladateľské služby

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Bežný preklad z nemčiny do sloveniny

Tlmočnícke a prekladateľské služby

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Konzekutívne tlmočenie z nemčiny do slovenčiny

Tlmočnícke a prekladateľské služby

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Bežný preklad z nemčiny do slovenčiny

Tlmočnícke a prekladateľské služby

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Konzekutívne tlmočenie z nemčiny do slovenčiny

Tlmočnícke a prekladateľské služby

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Bežný preklad z nemčiny do slovenčiny

Tlmočnícke a prekladateľské služby

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Konzekutívne tlmočenie z nemčiny do slovenčiny

Tlmočnícke a prekladateľské služby

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Bežný preklad z nemčiny do slovenčiny

Tlmočnícke a prekladateľské služby

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

projektová dokumentácia stavebného zámeru

POH Dunaja Petržalka - Wolsthal, zvýšenie bezpečnosti hrádze - vypracovanie projektovej dokumentácie stavebného zámeru

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2023
Názov

projektová dokumentácia stavebného zámeru

POH Dunaja Petržalka - Wolsthal, zvýšenie bezpečnosti hrádze - vypracovanie projektovej dokumentácie stavebného zámeru

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2023
Názov

inžinierskogeologický prieskum

POH Dunaja Petržalka - Wolfsthal, zvýšenie bezpečnosti hrádze - inžinierskogeologický prieskum

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

inžinierskogeologický prieskum

POH Dunaja Petržalka - Wolfsthal, zvýšenie bezpečnosti hrádze - inžinierskogeologický prieskum

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZDV_ProDaM_LP_12

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
451,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_ProDaM_LP_12

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

ZDV_ProDaM_LP_12

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZDV_ProDaM_LP_12

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
440,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_ProDaM_LP_12

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

ZDV_ProDaM_LP_12

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
IČO
36022047
Názov
LEXMAN s.r.o.
IČO
36810657
Názov
HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť
IČO
35703377
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.