Popis projektu

Realizácia projektu „Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti SVP, š.p.“ umožní implementovať v podmienkach štátneho podniku také riešenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti, ktoré budú viesť k vyššej miere ochrany informačných systémov podniku voči potenciálnym kybernetickým incidentom. Výsledkom realizácie projektu bude vytvorenie komplexného riešenia využiteľného pri ochrane a zabezpečení tých oblastí kybernetickej bezpečnosti podniku, ktoré boli prostredníctvom auditu kybernetickej bezpečnosti špecifikované ako najkritickejšie. Konkrétne sa jedná o:
 
• Vybudovanie informačného systému pre identifikáciu a riadenie rizík
• Vypracovanie kontinuity činností (BCM)
• Riadenie kapacít prostredníctvom systému na monitorovanie zariadení, technológií a služieb
• Zriadenie SOC ako služby v prevádzke 24 hod/7 dní
• Nasadenie DLP
 
Implementácia vyššie uvedených modulov do funkčnej prevádzky bude realizovaná za pomoci hlavných aktivít projektu, ktorými sú:
 
• Analýza a Dizajn
• Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb
• Implementácia a Testovanie
• Nasadenie
 
Vytvorením funkčného riešenia zabezpečujúceho vyššiu mieru ochrany kyberpriestoru štátneho podniku projekt prispeje k naplneniu svojho cieľa, ktorým je „Vytvorenie efektívneho riešenia ochrany kybernetického priestoru SVP, š.p.“.
 
Vďaka realizácii hlavných aktivít projekt dosiahne naplnenie nasledovných merateľných ukazovateľov:
 
• P0048 Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov: 4
• P0193 Počet nasadených nástrojov na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov: 5
• P0167 Počet informačných systémov VS zapojených do centrálneho systému monitorovania bezpečnosti v rámci VS: 63

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2023 - 01.10.2023
Celková suma
383,477 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nasadenie
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia a Testovanie
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov
•Nákup technických prostriedkov, progra…
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a dizajn
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov
Hodnota
-
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet informačných systémov VS zapojených do centrálneho systému monitorovania bezpečnosti v rámci VS
Hodnota
-
Cieľ
63,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nasadených nástrojov na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov
Hodnota
-
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.