Popis projektu

Predmetom projektu je výstavba suchého poldra v obci Čechy, umiestneného pod sútokom Branovského a Hastrgáňového potoka (r.km 12,935). Navrhovaný polder bude slúžiť ako preventívna protipovodňová stavba pred opakujúcimi sa záplavami intravilánu obcí Čechy a Semerovo.
Vybudovaním poldra (vytvorením retenčného priestoru) sa dosiahne zníženie povodňových prietokov pretekajúcich intravilánom obce Čechy na kapacitu upraveného koryta toku Branovský potok pod poldrom, t. j. na neškodný prietok, ktorý je koryto schopné bezpečne previesť. Sploštenie bude z Q100 = 8,6 m3.s-1 na transformovaný prietok 2,7 m3.s-1. Výstavba poldra zabezpečí dostatočný retenčný objem na transformáciu povodňovej vlny, čím sa zabezpečí zníženie povodňových prietokov na kapacitu koryta toku Branovský potok.

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Čechy
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2022 - 01.10.2023
Celková suma
735,084 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
12,057 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie ochrany pred povodňami
Typ
A.Preventívne opatr…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
03.02.2022
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
26.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
03.02.2022
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
26.10.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Hodnota majetku ochraneného pred povodňami
Hodnota
874,141 €
Cieľ
874,141 €
Naposledy aktualizované
15.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany
Hodnota
4,0 (osoby)
Cieľ
4,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
15.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce 09/2022

Faktúra č. 2022080

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Stavebné práce 09/2022

Faktúra č. 2022080

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 09/2022

Faktúra č. 2022080

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Stavebné práce 09/2022

Faktúra č. 2022080

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Polder Čechy - stav.práce 10.2022

Polder Čechy - stavebné práce 10.2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Polder Čechy - stav.práce 10.2022

Polder Čechy - stavebné práce 10.2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Polder Čechy - stav.práce 10.2022

Polder Čechy - stavebné práce 10.2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Polder Čechy - stav.práce 10.2022

Polder Čechy - stavebné práce 10.2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Polder Čechy_Fa stav.práce 11.2022

Polder Čechy - Fa 11.2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,057 €
Schválené na preplatenie
12,057 €
Realizácia
-
Názov

Polder Čechy_Fa stav.práce 11.2022

Polder Čechy - Fa 11.2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2023
Názov

Polder Čechy_Fa stav.práce 11.2022

Polder Čechy - Fa 11.2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2023
Názov

Polder Čechy_Fa stav.práce 11.2022

Polder Čechy - Fa 11.2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2023
Názov

Polder Čechy - stav.práce 03.2023

Polder Čechy - stavebné práce 03.2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Polder Čechy - stav.práce 03.2023

Polder Čechy - stavebné práce 03.2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Polder Čechy - stav.práce 03.2023

Polder Čechy - stavebné práce 03.2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Polder Čechy - stav.práce 03.2023

Polder Čechy - stavebné práce 03.2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Polder Čechy-stav.práce 04.2023

Polder Čechy-stav.práce 04.2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Polder Čechy-stav.práce 04.2023

Polder Čechy-stav.práce 04.2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2023
Názov

Polder Čechy-stav.práce 04.2023

Polder Čechy-stav.práce 04.2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2023
Názov

Polder Čechy-stav.práce 04.2023

Polder Čechy-stav.práce 04.2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2023
Názov

Polder Čechy_stav.práce 05.2023

Polder Čechy_stav.práce 05.2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
143,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Polder Čechy_stav.práce 05.2023

Polder Čechy_stav.práce 05.2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
143,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2023
Názov

Polder Čechy_stav.práce 05.2023

Polder Čechy_stav.práce 05.2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Polder Čechy_stav.práce 05.2023

Polder Čechy_stav.práce 05.2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Polder Čechy_stavebné práce 06/2023

Polder Čechy_stavebné práce 06/2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Polder Čechy_stavebné práce 06/2023

Polder Čechy_stavebné práce 06/2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Polder Čechy_stavebné práce 06/2023

Polder Čechy_stavebné práce 06/2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Polder Čechy_stavebné práce 06/2023

Polder Čechy_stavebné práce 06/2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Polder Čechy-stav.práce 9.2023 - zádržné

Polder Čechy - stav.práce 9.2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Polder Čechy-stav.práce 9.2023

Polder Čechy - stav.práce 9.2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Polder Čechy-stav.práce 9.2023

Polder Čechy - stav.práce 9.2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Polder Čechy_konečná faktúra

Polder Čechy_konečná fa

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Polder Čechy_konečná faktúra

Polder Čechy_konečná fa

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Polder Čechy_konečná faktúra

Polder Čechy_konečná fa

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov IČO
Názov
T M G , a.s.
IČO
31645909
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.