Popis projektu

Cieľom projektu je odstránenie existujúcich riečnych prahov na toku Rimava ( r.km 17,675 , r.km 22,435, r.km 24,984 ) v obciach Šimonovce, Jesenské a Pavlovce a vybudovanie celokorytových bezprepážkových sklzov s priečnymi medzernatými líniami, za účelom zlepšenia biodiverzity na toku a zabezpečnenia protiprúdovej migrácie rýb zaradených do mrenového pásma.

Z dôvodu kontroly dodržania navrhnutých hydrobiologických parametrov rybovodu bude v priebehu realizácie stavebných prác a vo fáze predkolaudácie vykonaný externý bioekologický dozor. Za účelom vyhodnotenia funkčnosti a účinnosti rybovodu bude vykonaný ichtiologický monitoring rybovodu.

Po odstránení bariér na toku Rimava vznikne v zmysle Kapitoly 8.4, podkapitola 8.4.1.2 Vodného plánu Slovenska, Prílohy Správne územie povodia Dunaja - Príloha 8.4 a Návrh opatrení pre elimináciu významného narušenia pozdĺžnej spojitosti riek a biotopov, spojitý úsek o dĺžke 28,915 km. Dĺžka spojitého vodného toku po eliminácii bariér tvoria spolu s počtom opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov ( 3 ), vzhľadom na typ projektu, očakávané merateľné ukazovatele.

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Pavlovce, Šimonovce, Jesenské
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2018 - 01.05.2019
Celková suma
76,011 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
66,958 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
31.07.2018
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
29.04.2019
Názov
Zabezpečenie priechodnosti vodného toku…
Typ
B.Zabezpečenie pozd…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
31.07.2018
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
29.04.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vodných útvarov so zabezpečenou spojitosťou toku a habitatov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.09.2021
Riziko
-
Názov
Dĺžka spojitého úseku vodného toku po eliminácii bariéry
Hodnota
28,915 (km)
Cieľ
28,915 (km)
Naposledy aktualizované
20.09.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra 2018050

Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuty a spriechodnenie prahov na toku Rimava

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,036 €
Schválené na preplatenie
9,036 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

Faktúra 2018050

Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuty a spriechodnenie prahov na toku Rimava

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

Faktúra 2018050

Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuty a spriechodnenie prahov na toku Rimava

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,075 €
Schválené na preplatenie
9,036 €
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie pozdĺ. kont. a spriechodnenie stupňov na toku Rimava, Pavlovce r.km 24,984

Zabezpečenie pozdĺ. kontinuity a sprechod. stupňov na toku Rimava, faktúra č. 2018065

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,259 €
Schválené na preplatenie
11,259 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Zabezpečenie pozdĺ. kont. a spriechodnenie stupňov na toku Rimava, Pavlovce r.km 24,984

Zabezpečenie pozdĺ. kontinuity a sprechod. stupňov na toku Rimava, faktúra č. 2018065

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,259 €
Schválené na preplatenie
11,259 €
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie pozdĺ. kont. a spriechodnenie stupňov na toku Rimava, Pavlovce r.km 24,984

Zabezpečenie pozdĺ. kontinuity a sprechod. stupňov na toku Rimava, faktúra č. 2018065

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,251 €
Schválené na preplatenie
1,251 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

Rimava Jesenské Stavebné práce 11.2018

Stavebné práce 11.2018 projekt Zabezpečenie PK a SS na toku Rimava

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,146 €
Schválené na preplatenie
12,146 €
Realizácia
-
Názov

Rimava Jesenské Stavebné práce 11.2018

Stavebné práce 11.2018 projekt Zabezpečenie PK a SS na toku Rimava

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,146 €
Schválené na preplatenie
12,146 €
Realizácia
31.01.2019
Názov

Rimava Jesenské Stavebné práce 11.2018

Stavebné práce 11.2018 projekt Zabezpečenie PK a SS na toku Rimava

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
1,350 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

Faktúra č. 2019002

Rimava FA č. 2019002

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,549 €
Schválené na preplatenie
18,549 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2019002

Rimava FA č. 2019002

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,061 €
Schválené na preplatenie
2,061 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

Faktúra č. 2019002

Rimava FA č. 2019002

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,549 €
Schválené na preplatenie
18,549 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

Faktúra bioekol.dozor Rimava

Faktúra bioekolog.dozor Rimava

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,820 €
Schválené na preplatenie
2,820 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra bioekol.dozor Rimava

Faktúra bioekolog.dozor Rimava

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,820 €
Schválené na preplatenie
2,820 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

Stavebné práce Šimonovce 03/2019

Stavebné práce Šimonovce 03/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,734 €
Schválené na preplatenie
6,734 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce Šimonovce 03/2019

Stavebné práce Šimonovce 03/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
748 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

Stavebné práce Šimonovce 03/2019

Stavebné práce Šimonovce 03/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,734 €
Schválené na preplatenie
6,734 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

Stavebné práce 04/2019

Stavebné práce Šimonovce 04/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 04/2019

Stavebné práce Šimonovce 04/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Tradestone Slovakia s.r.o.
IČO
48151904
Názov
Ján Šmídt
IČO
43852459
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.