Popis projektu

Projekt stavby rieši ochranu intravilánu obce Zvolenská Slatina pred povodňovými prietokmi rieky Slatina pri Q100=195 m3.s-1. Návrh protipovodňovej ochrany je riešený v dvoch etapách.

V prvej etape je riešená protipovodňová ochrana na Ulici pod hájom vybudovaním ochranných protipovodňových múrov popri vodnom toku Slatina v dĺžke 224,15 m a miestnej komunikácii v dĺžke 97,07 m, zároveň budú realizované dva hrádzové priepusty a jeden výustný objekt.  

V druhej etape je navrhnutá protipovodňová ochrana na Rybnom potoku ústiacom do rieky Slatina. Opatrenia na Rybnom potoku sú navrhované z dôvodu spätného vzdutia pri zvýšených prietokoch vo vodnom toku Slatina. Riešenie druhej etapy v prvom úseku spočíva v celokorytovej úprave s obojstrannými ochrannými múrikmi v dĺžke 135 m a v druhom úseku vo vybudovaní ľavostranného  ochranného múrika dĺžky 152 m. V rámci tejto etapy bude vybudovaná prístupová komunikácia, dva hrádzové priepusty a železničná priekopa.

Navrhovaná stavba je stavbou uskutočňovanou vo verejnom záujme a má charakter preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami v zmysle Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Zvolenská Slatina
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2015 - 01.09.2023
Celková suma
740,889 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie ochrany pred povodňami
Typ
A.Preventívne opatr…
Plánovaný začiatok
01.08.2015
Skutočný začiatok
26.08.2015
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
26.08.2015
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
51,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Hodnota majetku ochraneného pred povodňami
Hodnota
0 €
Cieľ
2,171,649 €
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.