Popis projektu

Cieľom a predmetom riešenia projektu je eliminácia bariéry na vodnom toku Hron - hate VS Veľké Kozmálovce v r. km 73,400 t.j. zabezpečenie pozdĺžnejkontinuity toku v predmetnej lokalite vytvorením rybovodu pre protiprúdovú migráciu rýb mrenového pásma. Navrhnuté parametre rybovodu umožnia priechod všetkým druhom a všetkým jedincom rýb. Koridor rybovodu je navrhnutý tak, aby sa čo najviac podobal prírodne pôsobiacemu habitatu. Základným prvkom sú riečne kamene kladené do hustého betónu. Realizácia rybovodu si vyžaduje aj preložku sietí - preložku káblov VN, preložku telekomunikačných káblov, preložku vodovodného potrubia a kanalizácie DN 600. Stavebné objekty súvisiace s preložkou káblov VN a preložkou telekomunikačných káblov nie  sú súčasťou žiadosti o poskytnutie nanávratného finančného príspevku. Z dôvodu kontroly dodržania navrhnutých hydrobiologických parametrov rybovodu bude v priebehu realizácie stavebných prác a vo fáze predkolaudácie vykonávaný externý bioekologický dozor. Za účelom vyhodnotenia funkčnosti a účinnosti rybovodu bude vykonávaný ichtyologický monitoring rybovodu. Po odstránení bariéry na vodnom toku vznikne spojitý úsek o dĺžke 89,83 km. Dĺžka spojitého úseku vodného toku po eliminácii bariéry tvoria spolu s počtom opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov (1), vzhľadom na typ projektu, očakávané merateľné ukazovatele projektu.

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Veľké Kozmálovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2018 - 01.12.2019
Celková suma
1,244,497 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,244,497 €
Nezrovnalosti
18,024 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
15.08.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
19.12.2019
Názov
Zabezpečenie priechodnosti vodného toku…
Typ
B.Zabezpečenie pozd…
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
15.08.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
19.12.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vodných útvarov so zabezpečenou spojitosťou toku a habitatov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Dĺžka spojitého úseku vodného toku po eliminácii bariéry
Hodnota
89,83 (km)
Cieľ
89,83 (km)
Naposledy aktualizované
11.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.05.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra VS Veľké Kozmálovce

VS Veľké Kozmálovce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
1,000 €
Realizácia
13.03.2020
Názov

Faktúra VS Veľké Kozmálovce

VS Veľké Kozmálovce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,715 €
Schválené na preplatenie
9,003 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

VS V_Kozmálovce ZPP a ST Hron 73,400 Stavebné práce 11.2018

VS V_Kozmálovce zabezp. pozdĺ. kont. a spriechod. toku Hron 73,400

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,166 €
Schválené na preplatenie
7,166 €
Realizácia
13.03.2020
Názov

VS V_Kozmálovce ZPP a ST Hron 73,400 Stavebné práce 11.2018

VS V_Kozmálovce zabezp. pozdĺ. kont. a spriechod. toku Hron 73,400

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,491 €
Schválené na preplatenie
64,491 €
Realizácia
01.02.2019
Názov

VS V_Kozmálovce ZPP a ST Hron 73,400 Stavebné práce 11.2018

VS V_Kozmálovce zabezp. pozdĺ. kont. a spriechod. toku Hron 73,400

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,491 €
Schválené na preplatenie
64,491 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra 321812019 V_Kozmálovce

VS V_Kozmálovce zabezp. pozdĺ. kont. a spriechod. toku Hron 73,400 - SP 12_2018

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,692 €
Schválené na preplatenie
1,692 €
Realizácia
13.03.2020
Názov

Faktúra 321812019 V_Kozmálovce

VS V_Kozmálovce zabezp. pozdĺ. kont. a spriechod. toku Hron 73,400 - SP 12_2018

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,224 €
Schválené na preplatenie
15,224 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra 321812019 V_Kozmálovce

VS V_Kozmálovce zabezp. pozdĺ. kont. a spriechod. toku Hron 73,400 - SP 12_2018

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,224 €
Schválené na preplatenie
15,224 €
Realizácia
20.02.2019
Názov

Stavebné práce_Veľké Kozmálovce_022019

Stavebné práce_Veľké Kozmálovce 022019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,168 €
Schválené na preplatenie
3,168 €
Realizácia
13.03.2020
Názov

Stavebné práce_Veľké Kozmálovce

Stavebné práce_Veľké Kozmálovce 022019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,508 €
Schválené na preplatenie
28,508 €
Realizácia
26.04.2019
Názov

Stavebné práce_Veľké Kozmálovce

Stavebné práce_Veľké Kozmálovce 022019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,508 €
Schválené na preplatenie
28,508 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra 321903015

Faktúra 321903015

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,217 €
Schválené na preplatenie
12,217 €
Realizácia
13.03.2020
Názov

Faktúra 321903015

Faktúra 321903015

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,187 €
Schválené na preplatenie
109,950 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra 321903015

Faktúra 321903015

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109,950 €
Schválené na preplatenie
109,950 €
Realizácia
03.06.2019
Názov

Faktura stavebné práce Veľké Kozmálovce 04/19

Faktura stavebné práce Veľké Kozmálovce 04/19

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,919 €
Schválené na preplatenie
13,919 €
Realizácia
13.03.2020
Názov

Faktura stavebné práce Veľké Kozmálovce 04/19

Faktura stavebné práce Veľké Kozmálovce 04/19

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125,270 €
Schválené na preplatenie
125,270 €
Realizácia
-
Názov

Faktura stavebné práce Veľké Kozmálovce 04/19

Faktura stavebné práce Veľké Kozmálovce 04/19

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125,270 €
Schválené na preplatenie
125,270 €
Realizácia
19.07.2019
Názov

Faktura stavebné práce V.Kozmalovce

Faktura stavebné práce V.Kozmalovce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,377 €
Schválené na preplatenie
19,377 €
Realizácia
13.03.2020
Názov

Faktura stavebné práce V.Kozmalovce

Faktura stavebné práce V.Kozmalovce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174,390 €
Schválené na preplatenie
174,390 €
Realizácia
-
Názov

Faktura stavebné práce V.Kozmalovce

Faktura stavebné práce V.Kozmalovce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174,390 €
Schválené na preplatenie
174,390 €
Realizácia
05.08.2019
Názov

Faktúra

Faktúra č. 321906010

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,947 €
Schválené na preplatenie
11,947 €
Realizácia
13.03.2020
Názov

Faktúra č. 321906010

Faktúra č. 321906010

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,523 €
Schválené na preplatenie
107,523 €
Realizácia
26.08.2019
Názov

Faktúra č. 321906010

Faktúra č. 321906010

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,523 €
Schválené na preplatenie
107,523 €
Realizácia
-
Názov

faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce 07/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,273 €
Schválené na preplatenie
21,273 €
Realizácia
13.03.2020
Názov

faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce 07/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
191,456 €
Schválené na preplatenie
191,456 €
Realizácia
-
Názov

faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce 07/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
191,456 €
Schválené na preplatenie
191,456 €
Realizácia
27.09.2019
Názov

Faktúra

VS V. Kozmálovce Faktura stavebné práce 082019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,408 €
Schválené na preplatenie
11,408 €
Realizácia
13.03.2020
Názov

321908010

VS V. Kozmálovce Faktura stavebné práce 082019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,674 €
Schválené na preplatenie
102,674 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

321908010

VS V. Kozmálovce Faktura stavebné práce 082019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,769 €
Schválené na preplatenie
102,674 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

VS V.Kozmalovce 092019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,623 €
Schválené na preplatenie
7,623 €
Realizácia
13.03.2020
Názov

VS V_Kozmálovce 09/2019

VS V.Kozmalovce 092019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,608 €
Schválené na preplatenie
68,608 €
Realizácia
-
Názov

VS V_Kozmálovce 09/2019

VS V.Kozmalovce 092019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,608 €
Schválené na preplatenie
68,608 €
Realizácia
15.11.2019
Názov

VS Veľké Kozmálovce, ZPK - SP 10/2019

31190007 VS V_Kozmálovce ZPK - SP 10/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,211 €
Schválené na preplatenie
13,211 €
Realizácia
13.03.2020
Názov

VS Veľké Kozmálovce, ZPK - SP 10/2019

31190007 VS V_Kozmálovce ZPK - SP 10/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131,780 €
Schválené na preplatenie
118,902 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

VS V. Kozmálovce ZPK Bioekologický dozor

VS V. Kozmálovce ZPK - bioekologický dozor

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,500 €
Schválené na preplatenie
4,500 €
Realizácia
19.12.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Suma celkom
1,664 €
Vrátená suma
1,664 €
Suma na vymáhanie
1,664 €
Typ
Nepresné množstvo Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Suma celkom
16,360 €
Vrátená suma
16,360 €
Suma na vymáhanie
16,360 €
Typ
Iné prípady nezrovn… Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
VÁHOSTAV - SK, a.s.
IČO
31356648
Názov
RNDr. Vladimír Druga - EKOSPOL
IČO
10986359
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.