Popis projektu

Cieľom realizácie projektu je získanie informácií najmä na:

 • hodnotenie kvality hraničných vôd,

 • hodnotenie kvality povrchových vôd a stavu útvarov povrchových vôd,

 • doplnenie a potvrdenie postupov hodnotenia dosahov ľudskej činnosti na povrchové vody,

 • získavanie podkladov pre návrhy budúcich monitorovacích programov,

 • hodnotenie dlhodobých zmien prírodných podmienok a hodnotenie dlhodobých zmien spôsobených ľudskou činnosťou,

 • sledovanie a vyhodnotenie zmien stavu útvarov povrchovej vody, ktoré vyplynú z realizácie programov opatrení,

 • posudzovanie ovplyvňovania povrchových vôd pri nakladaní s vodami,

 • na vypracovanie vodohospodárskej bilancie,

 • na zabezpečenie výkonu činností správy vodných tokov a vodohospodárskeho manažmentu povodí.

  Aktivitami projektu sa získajú podrobné informácie o aktuálnych hodnotách fyzikálno-chemických a biologických prvkov kvality vôd v presne špecifikovaných odberných miestach na území celého Slovenska s požadovanou frekvenciu monitorovania naplánovanou v  Programe monitorovania na rok 2015 postupmi stanovenými Rámcovým programom monitorovania na roky 2010 až 2015 a vykoná sa hodnotenie kvality vôd hraničných tokov. V súlade s uvedenými dokumentmi sú merateľné ukazovatele projektu stanovené výpočtom podielu prác prislúchajúcich Slovenskému vodohospodárskemu podniku, štátny podnik, podľa jemu prislúchajúcich kompetencií.

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Košický kraj, Prešovský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2015 - 01.05.2016
Celková suma
684,182 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
435,739 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2015
Skutočný začiatok
07.01.2016
Plánovaný koniec
01.08.2016
Skutočný koniec
31.08.2016
Názov
Sledovanie a hodnotenie kvality, stavu …
Typ
A.Monitorovanie a h…
Plánovaný začiatok
01.01.2015
Skutočný začiatok
02.01.2015
Plánovaný koniec
01.05.2016
Skutočný koniec
31.05.2016
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet analyzovaných vzoriek podzemných vôd
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vyhodnotených vodných útvarov povrchových vôd
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vyhodnotených vodných útvarov podzemných vôd
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet analýz podzemných vôd
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených objektov monitorovacej siete povrchových vôd
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených objektov monitorovacej siete podzemných vôd
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet monitorovaných vodných útvarov podzemných vôd
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet monitorovaných vodných útvarov povrchových vôd
Hodnota
308,0 (počet)
Cieľ
308,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet analyzovaných vzoriek povrchových vôd
Hodnota
4763,0 (počet)
Cieľ
4763,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet analýz povrchových vôd
Hodnota
94954,0 (počet)
Cieľ
94954,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.12.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

1.1 Odber vzoriek EXŠP 1-3/2015

Osobné výdavky za 1-3/2015 (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
1,924 €
Schválené na preplatenie
1,924 €
Realizácia
-
Názov

1.2 Monitorovanie TPP 1-3/2015

Osobné výdavky za 1-3/2015 (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
1,735 €
Schválené na preplatenie
1,735 €
Realizácia
-
Názov

1.2 Monitorovanie - OTP 1-3/2015

Osobné výdavky za 1-3/2015 (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
30,020 €
Schválené na preplatenie
30,013 €
Realizácia
-
Názov

1.2 Monitorovanie - EXŠP 1-3/2015

Osobné výdavky za 1-3/2015 (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
35,556 €
Schválené na preplatenie
35,552 €
Realizácia
-
Názov

1.1 Odber vzoriek TPP 1-3/2015

Osobné výdavky za 1-3/2015 (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
259 €
Realizácia
-
Názov

1.1 Odber vzoriek OTP 1-3/2015

Osobné výdavky za 1-3/2015 (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
5,610 €
Schválené na preplatenie
5,561 €
Realizácia
-
Názov

ZCN 1.2 Monitorovanie - stravné

ZCN 1.2 Monitorovanie stravné

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
788 €
Schválené na preplatenie
666 €
Realizácia
-
Názov

1.2 Monitorovanie Osobné výdavky za TPP

Osobné výdavky za 4/2015 až 5/2016 (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
8,573 €
Schválené na preplatenie
8,573 €
Realizácia
-
Názov

1.1 Odber Osobné výdavky za TPP

Osobné výdavky za 4/2015 až 5/2016 (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
2,077 €
Schválené na preplatenie
2,077 €
Realizácia
-
Názov

1.1 Odber Osobné výdavky za OTP

Osobné výdavky za 4/2015 až 5/2016 (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
34,717 €
Schválené na preplatenie
34,544 €
Realizácia
-
Názov

1.1 Odber Osobné výdavky za EXŠP

Osobné výdavky za 4/2015 až 5/2016 (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
14,420 €
Schválené na preplatenie
14,349 €
Realizácia
-
Názov

1.2 Monitorovanie Osobné výdavky za OTP

Osobné výdavky za 4/2015 až 5/2016 (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
119,243 €
Schválené na preplatenie
118,557 €
Realizácia
-
Názov

1.2 Monitorovanie Osobné výdavky za EXŠP

Osobné výdavky za 4/2015 až 5/2016 (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
178,824 €
Schválené na preplatenie
175,699 €
Realizácia
-
Názov

Vodné, stočné za 01/2015-05/2016

Vodné, stočné za 01/2015-05/2016

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
4,302 €
Schválené na preplatenie
4,302 €
Realizácia
-
Názov

ZCN za 1.1 Odber vzoriek

ZCN 1.1 Odber vzoriek - stravné

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
1,406 €
Schválené na preplatenie
1,345 €
Realizácia
-
Názov

ZCN 1.2 Monitorovanie - ubytovanie

ZCN 1.2 Monitorovanie - ubytovanie

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
909 €
Schválené na preplatenie
581 €
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.