Popis projektu

Vybudovanie protipovodňových podzemných tesniacich stien v definovaných úsekoch povodňovými poruchami poškodených ochranných hrádzí Malého Dunaja a Váhu sa eliminuje potenciálne riziko vzniku povodne spôsobenej povodňovými situáciami na Váhu (1997) ako aj na Dunaji (2010,2013) pri spätnom vzdutí od Komárna. Dotesnenie a úprava výšky koruny ochranných hrádzí je v súlade s cieľmi Plánu manažmentu povodňového rizika čiastkového povodia Váhu pre záujmové územie projektu. Projekt zabezpečí ochranu 47 obyvateľov bezprostredne ohrozených povodňami a v zmysle kalkulácie potenciálnych povodňových škôd Plánu manažmentu povodňového rizika zabráni povodňovým škodám v hodnote 2,33 mil. €.

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Kolárovo, Zemné
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2015 - 01.12.2020
Celková suma
8,435,325 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
7,086,709 €
Nezrovnalosti
6,815 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie ochrany pred povodňami
Typ
A.Preventívne opatr…
Plánovaný začiatok
01.07.2015
Skutočný začiatok
08.07.2015
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
19.08.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
06.03.2018
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
19.08.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Hodnota majetku ochraneného pred povodňami
Hodnota
2,334,252 €
Cieľ
2,334,252 €
Naposledy aktualizované
09.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany
Hodnota
47,0 (osoby)
Cieľ
47,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
09.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

Faktúra stavebné práce III. štvrťrok 2018

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
398,035 €
Schválené na preplatenie
398,035 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra stavebné práce III. štvrťrok 2018

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
398,035 €
Schválené na preplatenie
398,035 €
Realizácia
23.11.2018
Názov

stavebné práce

Faktúra stavebné práce III. štvrťrok 2018

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,226 €
Schválené na preplatenie
44,226 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Stavebné práce 1.10-15.11.2018

Faktúra - stavebné práce 1.10-15.11.2018

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112,413 €
Schválené na preplatenie
112,413 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Stavebné práce 1.10-15.11.2018

Faktúra - stavebné práce 1.10-15.11.2018

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,011,719 €
Schválené na preplatenie
1,011,719 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Faktúra

Faktúra stavebné práce 16112018_31122018; stavba Váh

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
455,738 €
Schválené na preplatenie
455,738 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra stavebné práce 16112018_31122018; stavba Váh

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
455,738 €
Schválené na preplatenie
455,738 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Faktúra

Faktúra stavebné práce 16112018_31122018; stavba Váh

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,638 €
Schválené na preplatenie
50,638 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,086 €
Schválené na preplatenie
13,086 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122,464 €
Schválené na preplatenie
117,775 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117,775 €
Schválené na preplatenie
117,775 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
519,587 €
Schválené na preplatenie
518,641 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
518,641 €
Schválené na preplatenie
518,641 €
Realizácia
10.09.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,548 €
Schválené na preplatenie
36,548 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
329,251 €
Schválené na preplatenie
328,932 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
328,932 €
Schválené na preplatenie
328,932 €
Realizácia
10.09.2019
Názov

Stavebné práce III. štvrťrok 2019

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
194,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

Stavebné práce III. štvrťrok 2019

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
194,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2019
Názov

Stavebné práce III. štvrťrok 2019

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,749,552 €
Schválené na preplatenie
1,749,552 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce III. štvrťrok 2019

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,749,552 €
Schválené na preplatenie
1,749,552 €
Realizácia
13.11.2019
Názov

Stavebné práce III. štvrťrok 2019

Konečná faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205,994 €
Schválené na preplatenie
205,994 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce III. štvrťrok 2019

Konečná faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,888 €
Schválené na preplatenie
22,888 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Stavebné práce III. štvrťrok 2019

Konečná faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205,994 €
Schválené na preplatenie
205,994 €
Realizácia
18.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
142,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
142,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,281,999 €
Schválené na preplatenie
1,281,999 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Stavebné práce 11-122019

Faktúra MD 11-122019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

Stavebné práce 11-122019

Faktúra MD 11-122019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

Stavebné práce 11-122019

Faktúra MD 11-122019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
738,524 €
Schválené na preplatenie
738,524 €
Realizácia
16.03.2020
Názov

Stavebné práce 11-122019

Faktúra MD 11-122019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
741,069 €
Schválené na preplatenie
738,524 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra MD

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra MD

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra MD

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra MD

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2090170018

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
454,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2090170018

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2090170018

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
453,972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2090170018

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2090170025

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2090170025

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2090170025

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2090170025

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Suma celkom
6,815 €
Vrátená suma
6,815 €
Suma na vymáhanie
6,815 €
Typ
Nepresné množstvo
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Združenie "Ovčiarsko"
IČO
17317282
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.