Popis projektu

Cieľom projektu " je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie odborne spôsobilou osobou. Projektová dokumentácia bude riešiť protipovodňovú ochranu obce Dolný Vadičov v dĺžke cca 420,00 m.

Merateľný ukazovateľ projektu: Celkový počet vypracovanej predprojektovej a projektovej dokumentácie - celková cieľová hodnota 1,000.

Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Ružinov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2022 - 01.12.2023
Celková suma
18,200 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia, Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
321DGV400001 - Vypracovanie predprojekt…
Typ
A.Preventívne opatr…
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
14.09.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
13.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
14.09.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
13.10.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celkový počet vypracovanej predprojektovej a projektovej dokumentácie
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra 12/2023

Faktúra 12/2023 - Dolný Vadičov PD

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.