Popis projektu

Cieľom projektu je odstránenie existujúceho prahu na toku Štiavnica r.km 10,968 v obci Dudince a vybudovanie celokorytového bezprepážkového sklzu s priečnymi medzernatými líniami, za účelom zlepšenia biodiverzity na toku a zabezpečnenia protiprúdovej migrácie rýb zaradených do mrenového pásma. Z dôvodu kontroly dodržania navrhnutých hydrobiologických parametrov rybovodu bude v priebehu realizácie stavebných prác a vo fáze predkolaudácie vykonaný externý bioekologický dozor. Za účelom vyhodnotenia funkčnosti a účinnosti rybovodu bude vykonaný ichtiologický monitoring rybovodu.

Po odstránení bariéry na toku Štiavnica vznikne v zmysle Kapitoly 8.4, podkapitola 8.4.1.2 Vodného plánu Slovenska, Prílohy Správne územie povodia Dunaja - Príloha 8.4 a Návrh opatrení pre elimináciu významného narušenia pozdĺžnej spojitosti riek a biotopov, spojitý úsek o dĺžke 14,6 km. 

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Dudince
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2018 - 01.04.2019
Celková suma
39,964 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
24,198 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
30.07.2018
Plánovaný koniec
01.04.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Zabezpečenie priechodnosti vodného toku…
Typ
B.Zabezpečenie pozd…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
30.07.2018
Plánovaný koniec
01.04.2019
Skutočný koniec
29.04.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vodných útvarov so zabezpečenou spojitosťou toku a habitatov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Dĺžka spojitého úseku vodného toku po eliminácii bariéry
Hodnota
14,6 (km)
Cieľ
14,6 (km)
Naposledy aktualizované
15.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.08.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 2018049

Dudince- zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie hate na toku Štiavnica, r.km 10,968

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2019
Názov

Faktúra č. 2018049

Dudince- zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie hate na toku Štiavnica, r.km 10,968

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,570 €
Schválené na preplatenie
1,570 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2018049

Dudince- zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie hate na toku Štiavnica, r.km 10,968

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,570 €
Schválené na preplatenie
1,570 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Faktura stavebné práce

Dudince-zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie hate na toku Štiavnica

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2019
Názov

Faktúra stavebné práce Dudince

Dudince-zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie hate na toku Štiavnica

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,345 €
Schválené na preplatenie
4,345 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra stavebné práce Dudince

Dudince-zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie hate na toku Štiavnica

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,345 €
Schválené na preplatenie
4,345 €
Realizácia
18.03.2019
Názov

Faktúra bioekologický dozor

Faktúra bioekologický dozor

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra bioekologický dozor

Faktúra bioekologický dozor

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

Faktúra stavebné práce Dudince 0419

Faktúra stavebné práce Dudince 04/19

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2019
Názov

Faktúra stavebné práce Dudince 0419

Faktúra stavebné práce Dudince 04/19

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra stavebné práce Dudince 0319

Faktúra stavebné práce Dudince 0319

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,384 €
Schválené na preplatenie
17,384 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

Faktúra stavebné práce Dudince 0319

Faktúra stavebné práce Dudince 0319

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,384 €
Schválené na preplatenie
17,384 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Tradestone Slovakia s.r.o.
IČO
48151904
Názov
RNDr. Vladimír Druga - EKOSPOL
IČO
10986359
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.