Popis projektu

DE:

Das Projekt soll Auswirkungen des Klimawandels auf die March darstellen und Maßnahmen im Mündungsabschnitt für einen verbesserten Wasserhaushalt setzen. Dadurch profitiert der Lebensraum im Hauptfluss und im Vorland für Mensch und Natur.
Durch wasserbauliche Maßnahmen soll der Wasserspiegel bei sehr niedrigen Wasserführungen in den niederschlagslosen Monaten, vor allem im Sommer, im Flussbett der March angehoben werden. Damit wird dieser Bereich nachhaltig nutzbar und wertet den strukturarmen Fluss ökologisch deutlich auf.
Synergien des Kli-Ma Projekts ergeben sich besonders mit österreichisch-slowakischen INTERREG Projekten wie etwa ProDaM, BAUM2020 oder dem Projekt MreNa – Freizeitschifffahrt an der March. Aber auch die Ergebnisse aus dem von der EU geförderten LIFE+ Projekts Renaturierung Untere March-Auen sowie Erkenntnisse aus österreichisch-tschechischen Projekten wie einem aktuell eingereichten Klima Projekt werden berücksichtigt.

SK:

Projekt má popísať vplyvy zmeny klímy na rieku Morava a stanoviť opatrenia v úseku ústia za účelom zlepšenia vodného režimu. Týmto bude profitovať životný priestor koryta toku a inundácie pre človeka aj prírodu.
Vodohospodárskymi úpravnými opatreniami by sa mali zlepšiť  hladiny pri veľmi nízkych prietokoch v koryte Moravy, zapríčinené mesiacmi bez zrážok – najmä v lete. Takýmto spôsobom bude toto územie trvalo využiteľné a budú ekologicky výrazne zhodnotené chýbajúce štruktúry v toku.
Synergie projektu Kli-Ma sú najmä s projektmi v rámci slovensko-rakúskeho programu INTRREG, ako napr. ProDaM, BAUM2020 alebo projektu MreNa – rekreačná plavba na Morave. Taktiež budú zohľadnené aj výsledky projektu LIFE+ renaturalizácia nivy dolnej Moravy podporeného v rámci operačného programu EÚ.ako aj z česko-rakúskych projektov ako napr. z práve predkladanej žiadosti projektu Klima formou využitia dát a projektových podkladov z týchto projektov.

Viac
Subjekt
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Partneri
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Wiener Umland/Nordteil
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2020 - 01.09.2023
Celková suma
583,847 €
Vlastné zdroje
67,485 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
4,660 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizacia aktivit projektu / Durchführ…
Typ
2.2 V_Posilnenie ce…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.07.2020
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov
Realizacia aktivit projektu / Durchführ…
Typ
2.2 V_Posilnenie ce…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.07.2020
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
01.12.2022
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.07.2020
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.07.2020
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet spoločne vyvinutých hlavných produktov a služieb týkajúcich sa ekologických sietí a zelených infraštruktúr (P)
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zapojených do spoločných školiacich schém (P)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet organizácií/subjektov, ktoré sa podieľajú na rozvoji zelených infraštruktúr (P)
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.12.2023
Riziko
-
Názov
Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany
Hodnota
0,0 (ha)
Cieľ
170,0 (ha)
Naposledy aktualizované
22.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Ausrüstungskosten

ZDV_KliMa_LP_2

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
6,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen

ZDV_KliMa_LP_2

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
94,958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen

ZDV_KliMa_LP_2

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
74,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ausrüstungskosten

ZDV_KliMa_LP_2

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ausrüstungskosten

ZDV_KliMa_LP_1

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
5,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZDV_KliMa_LP_1

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
36,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ausrüstungskosten

ZDV_KliMa_LP_1

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZDV_KliMa_LP_1

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
35,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
1,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Diaľkovo ovládané autonómne plavidlo - plošný echolot

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
45,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov podľa čl.19 nar.1299/2013 (20% paušalizácia)

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
9,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

autobusová doprava pre deti vrámci exkurzie "Deti a Morava"

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov podľa čl.19 nar.1299/2013 (20% paušalizácia)

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
13,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
1,983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Diaľkovo ovládané autonómne plavidlo - plošný echolot

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
65,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

autobusová doprava pre deti vrámci exkurzie "Deti a Morava"

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na mzdy

Náklady na zamestnancov

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
1,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na mzdy

Náklady na zamestnancov

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
2,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske administratívne a iné nepriame výdavky

Kancelárske administratívne a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske administratívne a iné nepriame výdavky

Kancelárske administratívne a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZDV_KliMa_LP_6

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
64,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZDV_KliMa_LP_6

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
28,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZDV_KliMa_LP_4

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
125,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Infrastruktur- und Errichtungskosten

ZDV_KliMa_LP_4

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Infrastruktur- und Errichtungskosten

ZDV_KliMa_LP_4

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
33,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZDV_KliMa_LP_4

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
161,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Infrastruktur- und Errichtungskosten

ZDV_KliMa_LP_3 neu

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
192,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZDV_KliMa_LP_3 neu

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
51,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZDV_KliMa_LP_3 neu

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
43,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Infrastruktur- und Errichtungskosten

ZDV_KliMa_LP_3 neu

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
138,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Drevené koly

Drevené koly

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Drevené koly

Drevené koly

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Občerstvenie pre verejné podujatie

Občerstvenie

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2023
Názov

Občerstvenie pre verejné podujatie

Občerstvenie

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2023
Názov

Analýza abiotického monitoringu

Analýza abiotického monitoringu

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SKYMOVE s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Analýza abiotického monitoringu

Analýza abiotického monitoringu

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SKYMOVE s. r. o.
Žiadaná suma
5,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Upomienkové predmety

Upomienkové predmety

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2023
Názov

Upomienkové predmety

Upomienkové predmety

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2023
Názov

Ďalekohľady

Nákup ďalekohľadov

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2023
Názov

Ďalekohľady

Nákup ďalekohľadov

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH

Suma celkom
4,660 €
Vrátená suma
4,660 €
Suma na vymáhanie
4,660 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
IČO
36022047
Názov
SKYMOVE s. r. o.
IČO
51442558
Názov
REPRE s.r.o.
IČO
35810122
Názov
LOVTEK, s.r.o.
IČO
36534153
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.