Popis projektu

Tok Oravica pretekajúci obcou Vitanová sa v čase intenzívnej zrážkovej činnosti a topenia snehu vybrežuje, čím v intraviláne obce a v okolí spôsobuje opakovanými povodňami významné škody na majetku, poľnohospodárskej pôde a potenciálne môže ohroziť aj ľudské zdravie. Úpravou toku v celkovej dĺžke 738 m sa zabezpečí prevedenie prietoku Q100, a tým sa zvýši protipovodňová ochrana obce a umožní jej územný a hospodársky rozvoj. Projekt zabezpečí ochranu 12 obyvateľov bezprostredne ohrozených povodňami a zabráni povodňovým škodám v hodnote presahujúcej 1 mil. €.

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Vitanová
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2019 - 01.02.2021
Celková suma
1,215,109 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
489,077 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie ochrany pred povodňami
Typ
A.Preventívne opatr…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
06.03.2019
Plánovaný koniec
01.02.2021
Skutočný koniec
22.02.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
06.03.2019
Plánovaný koniec
01.02.2021
Skutočný koniec
22.02.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany
Hodnota
12,0 (osoby)
Cieľ
12,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
07.04.2021
Riziko
-
Názov
Hodnota majetku ochraneného pred povodňami
Hodnota
1,043,525 €
Cieľ
1,043,525 €
Naposledy aktualizované
07.04.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,410 €
Schválené na preplatenie
31,410 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,410 €
Schválené na preplatenie
31,410 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2019028

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2019028

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2019028

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
15,000 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2019028

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
15,000 €
Realizácia
27.06.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,403 €
Schválené na preplatenie
48,403 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,403 €
Schválené na preplatenie
48,403 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,253 €
Schválené na preplatenie
43,253 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,253 €
Schválené na preplatenie
43,253 €
Realizácia
04.09.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,028 €
Schválené na preplatenie
39,028 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,028 €
Schválené na preplatenie
39,028 €
Realizácia
27.09.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,513 €
Schválené na preplatenie
45,513 €
Realizácia
31.10.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,513 €
Schválené na preplatenie
45,513 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 092019

Faktúra Vitanová 092019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Stavebné práce 092019

Faktúra Vitanová 092019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

Stavebné práce 092019

Faktúra Vitanová 092019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,045 €
Schválené na preplatenie
81,045 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 092019

Faktúra Vitanová 092019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,045 €
Schválené na preplatenie
81,045 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,721 €
Schválené na preplatenie
91,721 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,721 €
Schválené na preplatenie
91,721 €
Realizácia
19.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,704 €
Schválené na preplatenie
67,704 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,704 €
Schválené na preplatenie
67,704 €
Realizácia
03.02.2020
Názov

Stavebné práce 122019

Faktúra Vitanová 122019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Stavebné práce 122019

Faktúra Vitanová 122019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,040 €
Schválené na preplatenie
9,040 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 122019

Faktúra Vitanová 122019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,040 €
Schválené na preplatenie
9,040 €
Realizácia
09.03.2020
Názov

Stavebné práce 122019

Faktúra Vitanová 122019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Stavebné práce 012020

Faktúra 012020 Vitanová

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

Stavebné práce 012020

Faktúra 012020 Vitanová

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Stavebné práce 012020

Faktúra 012020 Vitanová

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

Stavebné práce 012020

Faktúra 012020 Vitanová

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,960 €
Schválené na preplatenie
16,960 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra VIT č. 2020024

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra VIT č. 2020024

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra VIT č. 2020024

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra VIT č. 2020024

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra VIT č. 2020024

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2020
Názov

Stavebné práce 052020

Faktúra č. 2020046

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 052020

Faktúra č. 2020046

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2020
Názov

Stavebné práce 052020

Faktúra č. 2020046

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Stavebné práce 052020

Faktúra č. 2020046

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2020
Názov

Stavebné práce 4/2020

Faktúra č. 2020040

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 4/2020

Faktúra č. 2020040

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2020
Názov

Stavebné práce 4/2020

Faktúra č. 2020040

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Stavebné práce 4/2020

Faktúra č. 2020040

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2020056

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2020056

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2020056

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2020056

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2020076

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2020076

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2020076

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2020076

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2020065

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2020065

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2020065

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2020065

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Stavebné práce 092020

Faktúra č. 2020084

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 092020

Faktúra č. 2020084

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

Stavebné práce 092020

Faktúra č. 2020084

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Stavebné práce 092020

Faktúra č. 2020084

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

Stavebné práce 10_2020

Faktúra č. 2020093

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 10_2020

Faktúra č. 2020093

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Stavebné práce 10_2020

Faktúra č. 2020093

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Stavebné práce 10_2020

Faktúra č. 2020093

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2020099

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2020099

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2020099

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2020099

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2020107

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2020107

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2020107

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2020107

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov IČO
Názov
T M G , a.s.
IČO
31645909
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.