Popis projektu

Rieka Torysa v úseku Aktivita 2  rkm 56,936.00 – 58,132.00 preteká intravilánom mesta Prešov v dĺžke 1 196,00 m. Tok v predmetnom úseku je opevnený takmer v celom úseku, avšak neprevedie dimenzačný prietok vody Q100roč. = 300 m3/s a preto dochádza k vybrežovaniu veľkých vôd z koryta a následným záplavám časti intravilánu mesta Prešov. Vlastná výstavba bude pozostávať zo zväčšenia prietokového profilu koryta vybudovaním nábrežných múrov resp. múrikov v blízkosti brehových čiar po pravej a ľavej strane koryta tak, aby koryto Torysy bezpečne odviedlo prietok Q100roč. = 300 m3/s  s bezpečnostným prevýšením brehov 30 cm nad hladinou dimenzačného prietoku. Predmetná stavba nemá prevádzkové súbory. 

SO 01 - Príprava územia              

SO 02 - Rekonštrukcia jestvujúceho opevenia Torysy

SO 03 - Pravostranná úprava Torysy

SO 03 - Pravostranná úprava Torysy, Obslužná komunikácia

SO 04 - Ľavostranná úprava Torysy

SO 05 - Kamenné prahy v dne Torysy

SO 06 - Opevnenie pod mostom na ZÚ

SO 07 - Opevnenie pod mostom na KÚ

SO 08 - Balvanitý sklz pod zhybkou

SO 09 - Spätná klapka

SO 10 - Oplotenie

SO 11 - Hradenie a závory

SO 15 - Rampa - vjazd do koryta

SO 12 - Preložka podzemných telekomunikačných vedení

SO 13 - Preložka vzdušného elektrického vedenia

SO 14 - Preložka vzdušného telefónneho vedenia

Projekt zabezpečí ochranu 261 obyvateľov bezprostredne ohrozených povodňami a zabráni povodňovým škodám v hodnote viac ako 53,9 mil. €.

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2018 - 01.12.2023
Celková suma
1,751,512 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
16,289 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie ochrany pred povodňami
Typ
A.Preventívne opatr…
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
21.12.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
27.04.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
21.12.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
27.04.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany
Hodnota
261,0 (osoby)
Cieľ
261,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
03.05.2023
Riziko
-
Názov
Hodnota majetku ochraneného pred povodňami
Hodnota
53,966,000 €
Cieľ
53,966,000 €
Naposledy aktualizované
03.05.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce 05/2022

stavebné práce 05/2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 05/2022

stavebné práce 05/2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

Stavebné práce 05/2022

stavebné práce 05/2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

Stavebné práce 06/2022

Stavebné práce 06/2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
210,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Stavebné práce 06/2022

Stavebné práce 06/2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
210,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 06/2022

Stavebné práce 06/2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Faktúra 2019030058

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,096 €
Schválené na preplatenie
2,096 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Faktúra 2019030058

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,096 €
Schválené na preplatenie
2,096 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,579 €
Schválené na preplatenie
7,579 €
Realizácia
23.09.2019
Názov

stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,579 €
Schválené na preplatenie
7,579 €
Realizácia
23.09.2019
Názov

Faktúra

Faktúra Prešov- stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Faktúra

Faktúra Prešov- stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Faktúra

Faktúra Prešov- stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,615 €
Schválené na preplatenie
6,615 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Stavebné práce 07,08/2022

Konečná faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
334,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 07,08/2022

Konečná faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Stavebné práce 07,08/2022

Konečná faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
334,269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2019110220

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2019110220

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Dohoda o urovnaní

Dohoda o urovnaní

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohoda o urovnaní

Dohoda o urovnaní

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2019090188

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
460,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2019090188

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
460,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Stavebné práce IV.štvrťrok 2021

Faktúra stav.práce IV.štvrťrok 2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce IV.štvrťrok 2021

Faktúra stav.práce IV.štvrťrok 2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Stavebné práce IV.štvrťrok 2021

Faktúra stav.práce IV.štvrťrok 2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

stavebné práce 01/2022

faktúra 01/2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

stavebné práce 01/2022

faktúra 01/2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

stavebné práce 01/2022

faktúra 01/2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 02/2022

faktúra 02/2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 02/2022

faktúra 02/2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Stavebné práce 02/2022

faktúra 02/2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Stavebné práce 03/2022

faktúra 03/2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 03/2022

faktúra 03/2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Stavebné práce 03/2022

faktúra 03/2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Stavebné práce 04/2022

stavebné práce 04/2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Stavebné práce 04/2022

stavebné práce 04/2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 04/2022

stavebné práce 04/2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov IČO
Názov
Združenie "Ovčiarsko"
IČO
17317282
Názov
Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o.
IČO
34109960
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.