Popis projektu

Predkladaný projekt sa zameriava na monitorovanie fyzikálno-chemických a biologických prvkov kvality povrchových vôd. Cieľom projektu je získavanie informácií, ktoré sú potrebné pre hodnotenie kvality povrchových vôd a stavu útvarov povrchových vôd, pre hodnotenie kvality hraničných vodných útvarov na základe plnenia medzištátnych bilaterálnych dohôd, pre získavanie podkladov na prípravu budúcich programov monitorovania, doplnenie a potvrdenie platnosti postupov hodnotenia dosahov ľudskej činnosti na povrchové vody, ako aj hodnotenie dlhodobých zmien prírodných podmienok, či hodnotenie zmien spôsobených ľudskou činnosťou. Získané informácie slúžia ako podklad na posudzovanie ovplyvňovania povrchových vôd pri nakladaní s vodami, pre vypracovanie vodohospodárskej bilancie a zabezpečenie výkonu činností správy vodných tokov a vodohospodárskeho manažmentu povodí.

Monitorovaním sa získajú podrobné informácie o aktuálnych hodnotách fyzikálno-chemických a biologických prvkov kvality vôd v presne určených odberných miestach v rámci celého územia Slovenskej republiky, s požadovanou frekvenciou monitorovania a postupmi, ktoré sú stanovenév Dodatku na rok 2021 k Rámcovému programu monitorovania vôd Slovenska na obdobie rokov 2016-2021, ako aj v Rámcovom programe monitorovania vôd Slovenska na roky 2022 – 2027.V súlade s uvedenými dokumentami sú merateľné ukazovatele projektu stanovené výpočtom podielu prác, ktoré prislúchajúSLOVENSKÉMU VODOHOSPODÁRSKEMU PODNIKU, štátny podnik, (ďalej SVP, š.p.) podľa jemu prislúchajúcich kompetencií.

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2021 - 01.08.2023
Celková suma
1,280,582 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
04.01.2021
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
02.11.2023
Názov
Sledovanie a hodnotenie kvality, stavu …
Typ
A.Monitorovanie a h…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
04.01.2021
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet analyzovaných vzoriek podzemných vôd
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet analyzovaných vzoriek povrchových vôd
Hodnota
10463,0 (počet)
Cieľ
10187,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet monitorovaných vodných útvarov povrchových vôd
Hodnota
593,0 (počet)
Cieľ
593,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet analýz povrchových vôd
Hodnota
340567,0 (počet)
Cieľ
338566,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.10.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Odber TPP 1-2/2021

Osobné výdavky 1-2/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitorovanie OTP 1-2/2021

Osobné výdavky 1-2/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
37,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber EXP/ŠP 1-2/2021

Osobné výdavky 1-2/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
1,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér interný 1-2/2021

Osobné výdavky 1-2/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
1,821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber OTP 1-2/2021

Osobné výdavky 1-2/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
5,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitorovanie TPP 1-2/2021

Osobné výdavky 1-2/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
1,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitorovanie EXP/ŠP 1-2/2021

Osobné výdavky 1-2/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
40,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 01/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
5,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitorovanie OTP 01/2021

Mzdové výdavky 01/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
15,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber OTP 01/2021

Mzdové výdavky 01/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
1,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber EXP/ŠP 01/2021

Mzdové výdavky 01/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitorovanie TPP 01/2021

Mzdové výdavky 01/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitorovanie EX/ŠP 01/2021

Mzdové výdavky 01/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
18,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber TPP 01/2021

Mzdové výdavky 01/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitorovanie EX/ŠP 02-12/2021

Mzdové výdavky 02-12/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
215,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber EX/ŠP 02-12/2021

Mzdové výdavky 02-12/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
13,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber OTP 02-12/2021

Mzdové výdavky 02-12/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
53,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitorovanie OTP 02-12/2021

Mzdové výdavky 02-12/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
228,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber TPP 02-12/2021

Mzdové výdavky 02-12/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
3,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitorovanie TPP 02-12/2021

Mzdové výdavky 02-12/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
13,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér interný 01-12/2021

Mzdové výdavky 02-12/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
8,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 02-12/2021

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 02-12/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
80,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie projektu 01-12/2022

Mzdové výdavky 01-12/2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
3,906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OTP 01-12/2022 Monitorovanie

Mzdové výdavky 01-12/2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
234,437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OTP 01-12/2022 Odber

Mzdové výdavky 01-12/2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
63,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

TPP 01-12/2022 Monitorovanie

Mzdové výdavky 01-12/2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
11,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

EXP/ŠP 01-12/2022 Odber

Mzdové výdavky 01-12/2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
11,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

TPP 01-12/2022 Odber

Mzdové výdavky 01-12/2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
5,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

EXP/ŠP 01-12/2022 Monitorovanie

Mzdové výdavky 01-12/2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
205,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 01-12/2022

Paušálna sadzby na nepriame výdavky 01-12/2022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
80,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.