Popis projektu

Predmetom projektu "" je vypracovanie jednotlivých stupňov dokumentácie stavby:

     1. Geodetické zameranie,

2. Inžinierskogeologický prieskum,

3. Zámer pre zisťovacie konanie posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie,

4. Projektová dokumentácia stavby pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby.

Projektová dokumentácia bude riešiť protipovodňovú ochranu obce Čifáre. Protipovodňové opatrenia budú realizované predovšetkým s využitím existujúcej VN, zvýšením jej retenčného objemu, vybudovaním suchého poldra pred obcou Čifáre a revitalizáciou vodného toku Telinský potok.

Merateľný ukazovateľ projektu: Celkový počet vypracovanej predprojektovej a projektovej dokumentácie - celková cieľová hodnota 4,000.

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Ružinov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2023 - 01.12.2023
Celková suma
64,500 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia, Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vypracovanie predprojektovej a projekto…
Typ
A.Preventívne opatr…
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
06.09.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
06.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celkový počet vypracovanej predprojektovej a projektovej dokumentácie
Hodnota
-
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Geodetické zameranie

Geodetické zameranie a IGP

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Inžinierskogeologický prieskum

Geodetické zameranie a IGP

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Zámer EIA

Zámer EIA

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Projektová dokumentácia pre SP a RS

Projektová dokumentácia pre SP a RS

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov IČO
Názov
HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť
IČO
35703377
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.