Popis projektu

Projekt rieši zabezpečenie stability objektu hate s prevádzkovou hladinou  v zmysle pôvodného projektu a možnosť manipulácie s hladinami vody pohyblivými  vzdúvacími zariadeniami, ktorého cieľom je zníženie rizika povodní v danej oblasti situovanej nad profilom hate. Zmenou  pevnej hate za pohyblivú bude možné najmä pri povodňových prietokoch zabezpečiť minimalizáciu zatopenia obce Kolinovce s ochranou majetku vyčísleného na cca 1 260 000 € a počtom obyvateľov využívajúcich opatrenia PPO t.j. 2 osôb. Stavba pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov: SO 01 HAŤ-Hlavným účelom rekonštrukcie hate je zvýšiť prietokovú kapacitu hate a opraviť poškodené betóny. SO 02 ÚPRAVA HORNÁDU -Realizácia spočíva na  opevní dna koryta nahádzkou z lomového kameňa SO 03 PRÍVODNÝ KANÁL -Repasia poškodených betónov, čistiace a rekonštrukčné práce na odbernom objekte do prívodného kanála. Doplnenie poškodenej dlažby a oprava oporného múru na koryte prívodného kanála. Oprava bet. konštrukcií, dosadacieho prahu a obslužnej lávky na jalovom výpuste prívodného kanála. SO 04 RYBOVOD -Repasia poškodených betónov, kompletná rekonštrukcia žľabu rybovodu. SO 05 VONKAJŠIE OPLOTENIE -Realizácia nového oplotenia na mieste pôvodného SO 06 ELEKTROSTAVEBNÁ ČASŤ PS 01 UZÁVERY NA PRIEPADE HATE -Rekonštrukčné práce na častiach prevádzkového súboru: Klapkové uzávery, Meranie hornej hladiny, Výhrev klapkových uzáverov, Tlakovzdušné rozmrazovanie hladiny, Provizórny uzáver hate PS 02 UZÁVERY NA ODBERNOM OBJEKTE PK -Rekonštrukčné práce na častiach prevádzkového súboru PS 03 UZÁVERY NA JALOVOM VÝPUSTE PK -V rámci rekonštrukcie sa demontujú tabule, priečne nosníky pred a za tabuľami, cievové tyče zdvíhacích mechanizmov, prevodovky  s elektromotormi. Vybuduje sa nový dolný dosadací prah každej tabule. PS 04 UZÁVERY NA VTOKOVOM OBJEKTE RYBOVODU -V rámci rekonštrukcie budú vymenené tabule uzáverov a cievové tyče zdvíhacieho mechanizmu. PS 05 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČASŤ

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Krompachy, Kolinovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2019 - 01.09.2021
Celková suma
1,320,200 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
160,551 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie ochrany pred povodňami
Typ
A.Preventívne opatr…
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
30.05.2019
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
10.09.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
30.05.2019
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
10.09.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Hodnota majetku ochraneného pred povodňami
Hodnota
1,260,000 €
Cieľ
1,260,000 €
Naposledy aktualizované
25.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany
Hodnota
2,0 (osoby)
Cieľ
2,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
25.11.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Krompachy- stavebné práce Faktúra č. 201900957

Krompachy faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
12,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2019
Názov

Krompachy- stavebné práce Faktúra č. 201900957

Krompachy faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
12,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Krompachy- stavebné práce Faktúra č. 201900957

Krompachy faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
110,413 €
Schválené na preplatenie
110,413 €
Realizácia
18.11.2019
Názov

Krompachy- stavebné práce Faktúra č. 201900957

Krompachy faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
114,667 €
Schválené na preplatenie
110,413 €
Realizácia
-
Názov

faktúra č.201901026 za stavebné práce

Krompachy- stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
5,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2019
Názov

faktúra č.201901026 za stavebné práce

Krompachy- stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
5,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

faktúra č.201901026 za stavebné práce

Krompachy- stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
50,718 €
Schválené na preplatenie
50,139 €
Realizácia
-
Názov

faktúra č.201901026 za stavebné práce

Krompachy- stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
50,139 €
Schválené na preplatenie
50,139 €
Realizácia
19.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č.202000236

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
1,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra č.202000236

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
9,623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra č.202000236

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
9,623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č.202000236

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
1,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Stavebné práce

faktúra č.202000393

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
11,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

Stavebné práce

faktúra č.202000393

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
104,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

Stavebné práce

faktúra č.202000393

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
104,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

faktúra č.202000393

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
11,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
103,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
11,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
103,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
11,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
66,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
7,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
66,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
7,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
5,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
46,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
46,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
5,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce 09/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
19,789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce 09/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
178,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce 09/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
178,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce 09/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
19,789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Stavebné práce

faktúra - stavebné práce 08/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
14,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Stavebné práce

faktúra - stavebné práce 08/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
134,245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

faktúra - stavebné práce 08/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
134,245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Stavebné práce

faktúra - stavebné práce 08/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
14,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Stavebné práce

Krompachy_faktúra 10/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
4,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2021
Názov

Stavebné práce

Krompachy_faktúra 10/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
36,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2021
Názov

Stavebné práce

Krompachy_faktúra 10/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
36,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Krompachy_faktúra 10/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
4,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Stavebné práce

Krompachy_faktúra 11/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
3,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2021
Názov

Stavebné práce

Krompachy_faktúra 11/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
34,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2021
Názov

Stavebné práce

Krompachy_faktúra 11/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
34,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Krompachy_faktúra 11/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
3,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Stavebné práce

Krompachy_faktúra 12/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
20,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Stavebné práce

Krompachy_faktúra 12/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
186,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Krompachy_faktúra 12/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
186,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Stavebné práce

Krompachy_faktúra 12/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
20,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Konečná faktúra - stavebné práce

Krompachy - konečná faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
10,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Konečná faktúra - stavebné práce

Krompachy - konečná faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
93,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Konečná faktúra - stavebné práce

Krompachy - konečná faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
93,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Konečná faktúra - stavebné práce

Krompachy - konečná faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
10,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov IČO
Názov
AVA-stav, s.r.o.
IČO
43989268
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.