Popis projektu

Podhradský potok pretekajúci obcou Košecké Podhradie sa v čase intenzívnej zrážkovej činnosti a topenia snehu vybrežuje, čím v intraviláne obce a v okolí spôsobuje opakovanými povodňami významné škody na majetku, poľnohospodárskej pôde a potenciálne môže ohroziť aj ľudské zdravie. Úpravou toku v celkovej dĺžke 1480 m sa zabezpečí prevedenie prietoku Q100 = 50,00 m3. s-1, a tým sa zvýši protipovodňová ochrana obce a umožní jej územný a hospodársky rozvoj. Projekt zabezpečí ochranu 6 obyvateľov bezprostredne ohrozených povodňami a zabráni povodňovým škodám v hodnote takmer 5 mil. €.

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Košecké Podhradie
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2019 - 01.03.2023
Celková suma
1,759,766 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
108,593 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie ochrany pred povodňami
Typ
A.Preventívne opatr…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
19.08.2019
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
30.03.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
19.08.2019
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
30.03.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany
Hodnota
6,0 (osoby)
Cieľ
6,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
-
Názov
Hodnota majetku ochraneného pred povodňami
Hodnota
4,995,790 €
Cieľ
4,995,790 €
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce 052022

Faktúra č. 2022051

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 052022

Faktúra č. 2022051

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Stavebné práce 052022

Faktúra č. 2022051

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Stavebné práce 042022

Faktúra č. 2022041

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 042022

Faktúra č. 2022041

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Stavebné práce 042022

Faktúra č. 2022041

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Stavebné práce 062022

Faktúra č. 2022062

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
292,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Stavebné práce 062022

Faktúra č. 2022062

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
292,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 062022

Faktúra č. 2022062

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Stavebné práce 092019

Faktúra KP 092019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,731 €
Schválené na preplatenie
19,731 €
Realizácia
13.11.2019
Názov

Stavebné práce 092019

Faktúra KP 092019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2019
Názov

Stavebné práce 092019

Faktúra KP 092019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,731 €
Schválené na preplatenie
19,731 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,620 €
Schválené na preplatenie
40,620 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,620 €
Schválené na preplatenie
40,620 €
Realizácia
19.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,601 €
Schválené na preplatenie
24,601 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,601 €
Schválené na preplatenie
24,601 €
Realizácia
04.02.2020
Názov

Stavebné práce 122019

Faktúra KP 122019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,067 €
Schválené na preplatenie
11,067 €
Realizácia
12.03.2020
Názov

Stavebné práce 122019

Faktúra KP 122019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Stavebné práce 122019

Faktúra KP 122019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,067 €
Schválené na preplatenie
11,067 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 012020

Faktúra 012020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,574 €
Schválené na preplatenie
12,574 €
Realizácia
30.03.2020
Názov

Stavebné práce 012020

Faktúra 012020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2020
Názov

Stavebné práce 012020

Faktúra 012020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,574 €
Schválené na preplatenie
12,574 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra KP č. 2020025

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra KP č. 2020025

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra KP č. 2020025

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

Stavebné práce za 04/2020

Faktúra TMG č. 2020041

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce za 04/2020

Faktúra TMG č. 2020041

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2020
Názov

Stavebné práce za 04/2020

Faktúra TMG č. 2020041

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2020
Názov

Stavebné práce 052020

Faktúra č. 2020049

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 052020

Faktúra č. 2020049

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2020057

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2020057

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2020057

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2020077

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2020077

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2020077

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Stavebné práce 072020

Faktúra č. 2020067

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Stavebné práce 072020

Faktúra č. 2020067

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 072020

Faktúra č. 2020067

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Stavebné práce KP 092020

Faktúra č. 2020085

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

Stavebné práce KP 092020

Faktúra č. 2020085

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce KP 092020

Faktúra č. 2020085

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

Stavebné práce 10_2020

Faktúra č. 2020094

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 10_2020

Faktúra č. 2020094

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Stavebné práce 10_2020

Faktúra č. 2020094

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2020101

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2020101

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2020101

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2020108

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2020108

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2020108

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2021
Názov

Stavebné práce 012021

Faktúra č. 2021005

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2021
Názov

Stavebné práce 012021

Faktúra č. 2021005

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 012021

Faktúra č. 2021005

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2021013

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2021013

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2021013

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

Stavebné práce 032021

Faktúra č. 2021019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Stavebné práce 032021

Faktúra č. 2021019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 032021

Faktúra č. 2021019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Stavebné práce 052021

Faktúra č. 2021032

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 052021

Faktúra č. 2021032

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Stavebné práce 052021

Faktúra č. 2021032

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Stavebné práce 042021

Faktúra č. 2021026

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 042021

Faktúra č. 2021026

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

Stavebné práce 042021

Faktúra č. 2021026

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

Stavebné práce 062021

Faktúra č. 2021039

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 062021

Faktúra č. 2021039

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Stavebné práce 062021

Faktúra č. 2021039

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Stavebné práce 072021

Faktúra č. 2021050

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2021
Názov

Stavebné práce 072021

Faktúra č. 2021050

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 072021

Faktúra č. 2021050

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2021
Názov

Stavebné práce 082021

Faktúra č. 2021060

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

Stavebné práce 082021

Faktúra č. 2021060

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 082021

Faktúra č. 2021060

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

Stavebné práce 092021

Faktúra č. 2021073

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2021
Názov

Stavebné práce 092021

Faktúra č. 2021073

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 092021

Faktúra č. 2021073

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2021
Názov

Stavebné práce 10/2021

faktúra č.2021085

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 10/2021

faktúra č.2021085

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Stavebné práce 10/2021

faktúra č.2021085

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Stavebné práce 11/2021

Faktúra č. 2021101

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 11/2021

Faktúra č. 2021101

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Stavebné práce 11/2021

Faktúra č. 2021101

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Stavebné práce 122021

Faktúra č. 2021119

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 122021

Faktúra č. 2021119

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

Stavebné práce 122021

Faktúra č. 2021119

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2022012

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2022012

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2022012

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

Stavebné práce 022022

Faktúra č. 2022022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2022
Názov

Stavebné práce 022022

Faktúra č. 2022022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 022022

Faktúra č. 2022022

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2022
Názov

Stavebné práce 032022

Faktúra č. 2022030

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Stavebné práce 032022

Faktúra č. 2022030

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 032022

Faktúra č. 2022030

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov IČO
Názov
T M G , a.s.
IČO
31645909
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.