Popis projektu

Plánovaný projekt na základe výzvy: Malé zlepšenia eGov služieb / OPII-2021/7/14-DOP Špecifický cieľ OPII PO7, je zameraný na zlepšenie koncových služieb poskytovaných SLOVENSKÝM VODOHOSPODÁRSKYM PODNIKOM, štátnym podnikom, ktoré sa týkajú agendy v zmysle nariadenia vlády č.755/2004, ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd a „Vydávania stanoviska správcu vodného toku“.  Dôvodom je potreba naplnenia požiadavky úrovne ich elektronizácie, nakoľko v súčasnosti sú prechodne riešené formou neštruktúrovanej komunikácie realizovanej prostredníctvom všeobecného podania. Z tohto dôvodu koncové služby nemajú vybudované používateľské rozhranie na webovom sídle podniku. Povinnosť vykonávať uvedené činnosti SVP, š.p. vyplýva jednak zo zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách  a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a jednak zo zakladacej listiny v rámci povinných činností určených zakladateľom - Ministerstvom životného prostredia SR.  Predmetom projektu je vytvorenie ľudských zdrojov pre agilné riešenie oblasti elektronických služieb podniku. Rovnako sú predmetom projektu malé technologické zlepšenia, ktoré budú mať dopad na používateľskú kvalitu, použiteľnosť a jednoduchosť koncových elektronických služieb a webového sídla podniku.

Cieľom projektu je vytvorenie elektronických služieb, a zlepšenie užívateľskej prívetivosti a obsahu webového sídla podniku. Významným cieľom projektu je dobudovanie interných kapacít a zníženie závislosti na externých dodávateľoch. Miestom realizácie projektu je celé územie SR. Merateľné ukazovatele projektu sú počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov, ktorý dosiahne hodnotu päť služieb a počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov, ktorý dosiahne hodnotu dve služby.

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2023 - 01.10.2023
Celková suma
426,884 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nasadenie
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.10.2023
Skutočný začiatok
01.10.2023
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Implementácia a Testovanie
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
01.08.2023
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov
Analýza a dizajn
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
25.05.2023
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
08.08.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
25.05.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
25.05.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Rozpis mzdových výdavkov

Rozpis mzdových výdavkov

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
4,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rozpis mzdových výdavkov

Rozpis mzdových výdavkov

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
7,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rozpis mzdových výdavkov

Rozpis mzdových výdavkov

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
3,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rozpis mzdových výdavkov

Rozpis mzdových výdavkov

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
17,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Malé zlepšenia eGov služieb- I.

Malé zlepšenia eGov služieb - I.

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
90,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Malé zlepšenia eGov služieb- I.

Malé zlepšenia eGov služieb - I.

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
90,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

ICZSR_M3 Implementácia a testovanie

ICZ SR-implementácia a testovanie

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
198,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

ICZSR_M3 Implementácia a testovanie

ICZ SR-implementácia a testovanie

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
198,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ICZSR_M4 Nasadenie

ICZ SR M4

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
49,346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

ICZSR_M4 Nasadenie

ICZ SR M4

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
49,346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
IČO
36022047
Názov
ICZ Slovakia a. s.
IČO
36328057
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.