Popis projektu

je vybudovanie rybovodu na jestvujúcom kamennom stupni, na vodnom toku Hornád, v rkm 131,280, ktorý bude slúžiť rybám na návrat na ich pôvodne stanovištia v čase ich neresenia, v prípade ich strhnutia pri povodniach, alebo v prípadoch ich presídlenia do vyšších úsekov rieky s vhodnejšími podmienkami z hľadiska čistoty vôd. Vybudovaním rybovodu dôjde k spriechodneniu predmetnej migračnej bariéry s významným prínosom z hľadiska ochrany prírody, území  a druhov európskeho významu.

: Košický kraj, okres Spišská nová Ves, k.ú. Spišská Nová Ves. Stavenisko pre výstavbu  rybovodu tvorí samotné koryto rieky Hornád  v mieste situovania stupňa ( rkm 131,280) a priľahlé územie po ľavom brehu.

Stavba je členená na dva stavebné objekty ( ďalej len SO):

SO 01  Príprava územia ( rkm 131,280)

SO 02 Rybovod ( rkm 131,280) – výstavba vnútrokorytovej bezprepážkovej rampy

spojitý úsek na vodnom toku Hornád v rámci VÚ SKH0003 bez migračných bariér v celkovej dĺžke 31,800 km

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Spišská Nová Ves
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2021 - 01.01.2022
Celková suma
104,747 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
27.05.2021
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
14.01.2022
Názov
Zabezpečenie priechodnosti vodného toku…
Typ
B.Zabezpečenie pozd…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
27.05.2021
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
14.01.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vodných útvarov so zabezpečenou spojitosťou toku a habitatov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.06.2023
Riziko
-
Názov
Dĺžka spojitého úseku vodného toku po eliminácii bariéry
Hodnota
31,8 (km)
Cieľ
31,8 (km)
Naposledy aktualizované
10.06.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce 07,08/2021

SNV - faktúra 07,08/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
Žiadaná suma
33,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

Stavebné práce 07,08/2021

SNV - faktúra 07,08/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
Žiadaná suma
33,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 07,08/2021

SNV - faktúra 07,08/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Stavebné práce

Konečná faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Konečná faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Stavebné práce

Konečná faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
Žiadaná suma
459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Stavebné práce 09/2021

Stavebné práce 09/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
Žiadaná suma
46,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2021
Názov

Stavebné práce 09/2021

Stavebné práce 09/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
Žiadaná suma
46,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 09/2021

Stavebné práce 09/2021

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.