Popis projektu

Cieľom projektu " je vypracovanie stavebného zámeru verejnej práce a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a  pre realizáciu stavby odborne spôsobilou osobou. Projektová dokumentácia bude riešiť protipovodňovú ochranu mesta Čadca v dĺžke 7 450 m.

Merateľný ukazovateľ projektu: Celkový počet vypracovanej predprojektovej a projektovej dokumentácie - celková cieľová hodnota 2,000.

Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Ružinov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2023 - 01.11.2023
Celková suma
61,850 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia, Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
321DGV400001 - Vypracovanie predprojekt…
Typ
A.Preventívne opatr…
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
11.09.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
11.09.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celkový počet vypracovanej predprojektovej a projektovej dokumentácie
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 152023

Čadca - rieka Kysuca - PD

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Čadca - rieka Kysuca PD

Čadca - rieka Kysuca PD

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.