Popis projektu

Cieľom projektu je odstránenie existujúcich riečnych stupňov na toku Osrblianka ( r.km 0,532 , r.km 0,697, r.km 6,200 ) v obciach Hronec a Osrblie a vybudovanie celokorytových bezprepážkových sklzov s priečnymi medzernatými líniami, za účelom zlepšenia biodiverzity na toku a zabezpečnenia protiprúdovej migrácie rýb zaradených do dolného pstruhového pásma.

Z dôvodu kontroly dodržania navrhnutých hydrobiologických parametrov rybovodu bude v priebehu realizácie stavebných prác a vo fáze predkolaudácie vykonaný externý bioekologický dozor. Za účelom vyhodnotenia funkčnosti a účinnosti rybovodu bude vykonaný ichtiologický monitoring rybovodu.

Po odstránení bariér na toku Osrblianka vznikne v zmysle Kapitoly 8.4, podkapitola 8.4.1.2 Vodného plánu Slovenska, Prílohy Správne územie povodia Dunaja - Príloha 8.4 a Návrh opatrení pre elimináciu významného narušenia pozdĺžnej spojitosti riek a biotopov, spojitý úsek o dĺžke 6,2 km. Odstránením bariéry v r. km 6,2 sa spojitosť vodného predĺži až po jeho prameň. Dĺžka spojitého vodného toku po eliminácii bariér tvoria spolu s počtom opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov ( 3 ), vzhľadom na typ projektu, očakávané merateľné ukazovatele.

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Osrblie, Hronec
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2018 - 01.07.2020
Celková suma
50,192 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
13,574 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
31.07.2018
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
17.07.2020
Názov
Zabezpečenie priechodnosti vodného toku…
Typ
B.Zabezpečenie pozd…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
31.07.2018
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
17.07.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vodných útvarov so zabezpečenou spojitosťou toku a habitatov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.11.2022
Riziko
-
Názov
Dĺžka spojitého úseku vodného toku po eliminácii bariéry
Hodnota
6,2 (km)
Cieľ
6,2 (km)
Naposledy aktualizované
10.11.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 2019003

Faktúra - stavebné práce projekt Osrblianka

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,072 €
Schválené na preplatenie
4,071 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2019003

Faktúra - stavebné práce projekt Osrblianka

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,071 €
Schválené na preplatenie
4,071 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Osrblianka OMB Stavebné práce 11/2019

Osrblianka OMB Stavebné práce 11/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2020
Názov

Osrblianka OMB Stavebné práce 11/2019

Osrblianka OMB Stavebné práce 11/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,503 €
Schválené na preplatenie
9,503 €
Realizácia
30.01.2020
Názov

Osrblianka OMB Stavebné práce 11/2019

Osrblianka OMB Stavebné práce 11/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,503 €
Schválené na preplatenie
9,503 €
Realizácia
-
Názov

faktúra č. 2020092

SMB Osrblianka stavebné práce 04/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2020
Názov

SMB Osrblianka BioDozor rkm 6,200

SMB Osrblianka BioDozor rkm 6,200

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2020
Názov

SMB Osrblianka BioDozor rkm 0,697

SMB Osrblianka BioDozor rkm 0,697

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2020
Názov

SMB Osrblianka BioDozor rkm 0,532

SMB Osrblianka BioDozor rkm 0,532

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2020
Názov

SMB Osrblianka stavebné práce 05/2020

SMB Osrblianka stavebné práce 05/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov IČO
Názov
Tradestone Slovakia s.r.o.
IČO
48151904
Názov
Biodiverzita 2020
IČO
42311438
Názov
Team s.r.o.
IČO
36034070
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.