Popis projektu

Predmetom tejto PD je prebudovanie jestvujúceho balvaniteho sklzu na toku Torysa v rkm 79,368, ktorý tvorí migračnú bariéru rybám na návrat na ich pôvodne stanovištia v prípade ich strhnutia pri povodniach, alebo na presídlenie rýb do vyšších úsekov rieky s vhodnejšími podmienkami na neresiska, alebo za potravou a úkrytom. Pozitívny prínos sa dá očakávať aj z hľadiska ochrany prírody a trvalo udržateľného rozvoja pri využívaní vodných tokov.

: Prešovský kraj, okres Sabinov, k.ú. Sabinov, parcela CKN 5235/1. Stavenisko stavby, t.j. hať na toku Torysa v rkm 79,368 sa nachádza na okraji intravilánu mesta Sabinov. Poloha staveniska je daná korytom toku Torysa. K realizácii stavby sa budú využívať pozemky, parcela CKN 1339, CKN 1399/1, CKN 1399/2, CKN 1399/3, CKN 1338/2, EKN 1338.

Stavba pozostáva z jedného stavebného objektu, bez nároku na prevádzkové súbory (ďalej len SO):

SO 01 Prebudovanie balvanitého sklzu v rkm 79,368

spojitý úsek na vodnom toku Torysa rámci VÚ SKH0016 Torysa  bez migračných bariér v celkovej dĺžke 28,4 km.

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Sabinov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2023 - 01.12.2023
Celková suma
435,446 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
31.05.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
28.11.2023
Názov
255U62400001 - Zabezpečenie priechodnos…
Typ
B.Zabezpečenie pozd…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
31.05.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
28.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vodných útvarov so zabezpečenou spojitosťou toku a habitatov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Dĺžka spojitého úseku vodného toku po eliminácii bariéry
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
28,4 (km)
Naposledy aktualizované
15.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Ekologický dozor

Ekologický dozor

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Stavebné práce - zádržné

Stavebné práce 11/2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce 11/2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Stavebné práce 06/2023

Stavebné práce 06/2023_CEDIS

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 06/2023

Stavebné práce 06/2023_CEDIS

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2023
Názov

Stavebné práce 06/2023 - zádržné

Stavebné práce 06/2023_CEDIS

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Stavebné práce 07/2023

Stavebné práce 07/2023 - CEDIS

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 07/2023

Stavebné práce 07/2023 - CEDIS

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2023
Názov

Stavebné práce 07/2023 - zádržné

Stavebné práce 07/2023 - CEDIS

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce 08/2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce 08/2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 08/2023 - zádržné

Stavebné práce 08/2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Stavebné práce 09/2023

CEDIS - Stavebné práce 09/2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2023
Názov

Stavebné práce 09/2023

CEDIS - Stavebné práce 09/2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 09/2023 - zádržné

CEDIS - Stavebné práce 09/2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Stavebné práce 10/2023

CEDIS_stavebné práce 10/2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Stavebné práce 10/2023

CEDIS_stavebné práce 10/2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 10/2023 - zádržné

CEDIS_stavebné práce 10/2023

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov IČO
Názov
RNDr. Vladimír Druga - EKOSPOL
IČO
10986359
Názov
CEDIS s.r.o.
IČO
50607383
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.