Popis projektu

Projekt rieši ochranu intravilánu mesta Zvolen (miestna časť Neresnica) pred povodňovými prietokmi toku Neresnica so zabezpečenosťou na Q100= 100 m3s-1 s bezpečnosťou 0,3 m. Celková dĺžka úpravy je 2 110 m. Návrh protipovodňových opatrení zahŕňa zväčšenie kapacity koryta toku, jeho ohrádzovanie, vybudovanie oporných a nábrežných múrov, nových podpier premostení, prebudovanie prejazdov cez tok, preložku obtoku v hornej časti úpravy a prebudovanie vodomernej stanice. Realizáciou uvedených protipovodňových opatrení sa zabezpečí ochrana obyvateľov priamo vystavených povodňovému riziku (38 osôb) a ochrana majetku pred povodňovými škodami na dotknutom území.

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Zvolen
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2014 - 01.12.2019
Celková suma
2,061,569 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,723,602 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie ochrany pred povodňami
Typ
A.Preventívne opatr…
Plánovaný začiatok
01.04.2014
Skutočný začiatok
07.04.2014
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
17.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
07.04.2014
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
17.12.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Hodnota majetku ochraneného pred povodňami
Hodnota
1,666,037 €
Cieľ
1,666,037 €
Naposledy aktualizované
28.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany
Hodnota
38,0 (osoby)
Cieľ
38,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
28.09.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce júl - september 2018

Stavebné práce júl -september 2018

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

Stavebné práce júl - september 2018

Stavebné práce júl -september 2018

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
476,338 €
Schválené na preplatenie
476,338 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce júl - september 2018

Stavebné práce júl -september 2018

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
476,338 €
Schválené na preplatenie
476,338 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

Faktúra č. 1890050043

Stavbené práce 1.10.2018 -15.11.2018

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

Faktúra č. 1890050043

Stavbené práce 1.10.2018 -15.11.2018

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
261,284 €
Schválené na preplatenie
261,284 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Faktúra č. 1890050050

Zvolen, úprava toku Neresnica- faktúra za obdobie 16.11.2018-21.12.2018-stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

Faktúra č. 1890050050

Zvolen, úprava toku Neresnica- faktúra za obdobie 16.11.2018-21.12.2018-stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177,194 €
Schválené na preplatenie
177,194 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 1890050050

Zvolen, úprava toku Neresnica- faktúra za obdobie 16.11.2018-21.12.2018-stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177,194 €
Schválené na preplatenie
177,194 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

Faktúra č. 1990050001

Stavebné práce 03/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

Faktúra č. 1990050001

Stavebné práce 03/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,365 €
Schválené na preplatenie
18,365 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 1990050001

Stavebné práce 03/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,365 €
Schválené na preplatenie
18,365 €
Realizácia
28.05.2019
Názov

Zvolen, úprava toku Neresnica, r. km 0,293 -2,403 - stavebné práce

Zvolen, úprava toku Neresnica, r.km 0,293 - 2,403 - stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

Zvolen, úprava toku Neresnica, r. km 0,293 -2,403 - stavebné práce

Zvolen, úprava toku Neresnica, r.km 0,293 - 2,403 - stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
591,812 €
Schválené na preplatenie
591,787 €
Realizácia
-
Názov

Zvolen, úprava toku Neresnica, r. km 0,293 -2,403 - stavebné práce

Zvolen, úprava toku Neresnica, r.km 0,293 - 2,403 - stavebné práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
591,787 €
Schválené na preplatenie
591,787 €
Realizácia
10.09.2019
Názov

Zvolen, úprava toku Neresnica, r. km 0,293 -2,403 - stavebné práce

Zvolen, úprava toku Neresnica, r. km 0,293 -2,403- st. práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

Zvolen, úprava toku Neresnica, r. km 0,293 -2,403 - stavebné práce

Zvolen, úprava toku Neresnica, r. km 0,293 -2,403- st. práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198,634 €
Schválené na preplatenie
198,634 €
Realizácia
-
Názov

Zvolen, úprava toku Neresnica, r. km 0,293 -2,403 - stavebné práce

Zvolen, úprava toku Neresnica, r. km 0,293 -2,403- st. práce

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198,634 €
Schválené na preplatenie
198,634 €
Realizácia
20.11.2019
Názov

Zvolen, úprava toku Neresnica- výkup pozemkov

Zvolen, úprava toku Neresnica- výkup pozemkov

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2014
Názov

Zvolen, úprava toku Neresnica- nákup pozemkov

Zvolen, úprava toku Neresnica- výkup pozemkov

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2014
Názov

Zvolen, úprava toku Neresnica- výkup pozemkov

Zvolen, úprava toku Neresnica - výkup pozemkov

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
9,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2014
Názov

Zvolen, úprava toku Neresnica- výkup pozemkov

Zvolen, úprava toku Neresnica - výkup pozemkov

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
9,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2014
Názov

Zvolen, úprava toku Neresnica- výkup pozemkov

Zvolen, úprava toku Neresnica- výkup pozemkov

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
43,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2020
Názov

Zvolen, úprava toku Neresnica- výkup pozemkov

Zvolen, úprava toku Neresnica- výkup pozemkov

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2014
Názov IČO
Názov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
IČO
36022047
Názov
Slovenský pozemkový fond
IČO
17335345
Názov
Združenie "Ovčiarsko"
IČO
17317282
Názov
Slovenský pozemkový fond
IČO
17335345
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.