Popis projektu

Predkladaný projekt sa zameriava na monitorovanie fyzikálno-chemických a biologických prvkov kvality povrchových vôd. Cieľom projektu je získavanie informácií potrebných pre hodnotenie kvality povrchových vôd a stavu útvarov povrchových vôd, pre hodnotenie kvality hraničných vodných útvarov na základe plnenia medzištátnych bilaterálnych dohôd, pre získavanie podkladov na prípravu budúcich programov monitorovania, doplnenie a potvrdenie platnosti postupov hodnotenia dosahov ľudskej činnosti na povrchové vody, ako aj hodnotenie dlhodobých zmien prírodných podmienok či hodnotenie zmien spôsobených ľudskou činnosťou. Získané informácie slúžia ako podklad na posudzovanie ovplyvňovania povrchových vôd pri nakladaní s vodami, pre vypracovanie vodohospodárskej bilancie a zabezpečenie výkonu činností správy vodných tokov a vodohospodárskeho manažmentu povodí.

Monitorovaním sa získajú podrobné informácie o aktuálnych hodnotách fyzikálno-chemických a biologických prvkov kvality vôd v presne určených odberných miestach v rámci celého územia Slovenskej republiky, s požadovanou frekvenciou monitorovania a postupmi stanovenými v Rámcovom programe monitorovania vôd Slovenska na obdobie rokov 2016-2021. V súlade s uvedeným dokumentom sú merateľné ukazovatele projektu stanovené výpočtom podielu prác, ktoré prislúchajú Slovenskému vodohospodárskemu podniku, štátny podnik, podľa jemu prislúchajúcich kompetencií.

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Košický kraj, Prešovský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.06.2021
Celková suma
4,259,333 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
3,246,651 €
Nezrovnalosti
156 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
04.01.2016
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
09.09.2021
Názov
Sledovanie a hodnotenie kvality, stavu …
Typ
A.Monitorovanie a h…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
04.01.2016
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet analyzovaných vzoriek podzemných vôd
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet analyzovaných vzoriek povrchových vôd
Hodnota
774750,0 (počet)
Cieľ
499414,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet monitorovaných vodných útvarov povrchových vôd
Hodnota
824,0 (počet)
Cieľ
571,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.12.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

1.2 Monitorovanie EX/ŠP 1-2/2016

Osobné výdavky za 1-2/2016 (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
22,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.2 Monitorovanie OTP 1-2/2016

Osobné výdavky za 1-2/2016 (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
14,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.2 Monitorovanie TPP 1-2/2016

Osobné výdavky za 1-2/2016 (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
1,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1 Odber vzoriek EX/ŠP 1-2/2016

Osobné výdavky za 1-2/2016 (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1 Odber vzoriek OTP 1-2/2016

Osobné výdavky za 1-2/2016 (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
2,909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1 Odber vzoriekTPP 1-2/2016

Osobné výdavky za 1-2/2016 (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.2 Monitorovanie TPP 1-2/2016

Osobné výdavky za 1-2/2016 sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
1,251 €
Schválené na preplatenie
1,251 €
Realizácia
-
Názov

1.1 Odber vzoriek EX/ŠP 1-2/2016

Osobné výdavky za 1-2/2016 sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
503 €
Schválené na preplatenie
503 €
Realizácia
-
Názov

1.2 Monitorovanie OTP 1-2/2016

Osobné výdavky za 1-2/2016 sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
14,535 €
Schválené na preplatenie
14,520 €
Realizácia
-
Názov

1.2 Monitorovanie EX/ŠP 1-2/2016

Osobné výdavky za 1-2/2016 sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
23,613 €
Schválené na preplatenie
23,402 €
Realizácia
-
Názov

1.1 Odber vzoriek TPP 1-2/2016

Osobné výdavky za 1-2/2016 sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
-
Názov

1.1 Odber vzoriek OTP 1-2/2016

Osobné výdavky za 1-2/2016 sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
2,909 €
Schválené na preplatenie
2,880 €
Realizácia
-
Názov

1.1 Odber vzoriek TPP 3-12/2016

Osobné výdavky za 3-12/2016 Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
2,916 €
Schválené na preplatenie
2,916 €
Realizácia
-
Názov

1.1 Odber vzoriek OTP 3-12/2016

Osobné výdavky za 3-12/2016 Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
40,334 €
Schválené na preplatenie
40,334 €
Realizácia
-
Názov

1.1 Odber vzoriek EXP/ŠP 3-12/2016

Osobné výdavky za 3-12/2016 Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
21,726 €
Schválené na preplatenie
21,726 €
Realizácia
-
Názov

1.2 Monitorovanie EXP/ŠP 3-12/2016

Osobné výdavky za 3-12/2016 Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
197,222 €
Schválené na preplatenie
197,222 €
Realizácia
-
Názov

1.2 Monitorovanie TPP 3-12/2016

Osobné výdavky za 3-12/2016 Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
12,156 €
Schválené na preplatenie
12,156 €
Realizácia
-
Názov

1.2 Monitorovanie OTP 3-12/2016

Osobné výdavky za 3-12/2016 Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
123,980 €
Schválené na preplatenie
123,968 €
Realizácia
-
Názov

ZCN - ubytovanie 3-12/2016

Cestovné náhrady 3-12/2016 (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
-
Názov

ZCN - stravné 3-12/2016

Cestovné náhrady 3-12/2016 (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
1,648 €
Schválené na preplatenie
1,444 €
Realizácia
-
Názov

ZCN - stravné 1-2/2016

Cestovné náhrady 1-2/2016 (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
234 €
Realizácia
-
Názov

1.2 Monitorovanie TPP 1-4/2017

Osobné výdavky za 1-4/2017 (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
5,089 €
Schválené na preplatenie
4,961 €
Realizácia
-
Názov

1.2 Monitorovanie OTP 1-4/2017

Osobné výdavky za 1-4/2017 (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
56,120 €
Schválené na preplatenie
56,120 €
Realizácia
-
Názov

1.1 Odber vzoriek TPP 1-4/2017

Osobné výdavky za 1-4/2017 (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
1,057 €
Schválené na preplatenie
1,057 €
Realizácia
-
Názov

1.1 Odber vzoriek OTP 1-4/2017

Osobné výdavky za 1-4/2017 (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
13,166 €
Schválené na preplatenie
13,166 €
Realizácia
-
Názov

1.1 Odber vzoriek EX/ŠP 1-4/2017

Osobné výdavky za 1-4/2017 (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
9,211 €
Schválené na preplatenie
9,211 €
Realizácia
-
Názov

1.2 Monitorovanie EX/ŠP 1-4/2017

Osobné výdavky za 1-4/2017 (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
82,308 €
Schválené na preplatenie
82,308 €
Realizácia
-
Názov

Grafické spracovanie, vyhotovenie a inštalácia stálych tabúľ

Informačné tabule

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,460 €
Schválené na preplatenie
2,460 €
Realizácia
19.07.2018
Názov

Grafické spracovanie, vyhotovenie a inštalácia stálych tabúľ

Informačné tabule

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,460 €
Schválené na preplatenie
2,460 €
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek TPP 5-12/2017

Osobné výdavky 5-12/2017

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
2,276 €
Schválené na preplatenie
2,276 €
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek OTP 5-12/2017

Osobné výdavky 5-12/2017

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
30,983 €
Schválené na preplatenie
30,983 €
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek EX/ŠP 5-12/2017

Osobné výdavky 5-12/2017

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
14,679 €
Schválené na preplatenie
14,679 €
Realizácia
-
Názov

Monitorovanie TPP 5-12/2017

Osobné výdavky 5-12/2017

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
8,813 €
Schválené na preplatenie
8,813 €
Realizácia
-
Názov

Podporné aktivity - Projektový manažér interný

Osobné výdavky 5-12/2017

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
4,579 €
Schválené na preplatenie
4,579 €
Realizácia
-
Názov

Monitorovanie EX/ŠP 5-12/2017

Osobné výdavky 5-12/2017

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
167,607 €
Schválené na preplatenie
167,607 €
Realizácia
-
Názov

Monitorovanie OTP 5-12/2017

Osobné výdavky 5-12/2017

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
104,097 €
Schválené na preplatenie
104,097 €
Realizácia
-
Názov

ZCN - stravné 1-12/2017

Cestovné náhrady 1-12/2017 (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
1,756 €
Schválené na preplatenie
1,756 €
Realizácia
-
Názov

ZCN - ubytovanie 1-12/2017

Cestovné náhrady 1-12/2017 (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
-
Názov

Laboratórne prístroje - OZ Košice (f. 21901047)

Laboratórne prístroje

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
127,238 €
Schválené na preplatenie
127,238 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

Laboratórne prístroje - OZ Banská Bystrica (21901021)

Laboratórne prístroje

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
34,567 €
Schválené na preplatenie
34,567 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

Laboratórne prístroje - OZ Košice (f. 21901047)

Laboratórne prístroje

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
127,238 €
Schválené na preplatenie
127,238 €
Realizácia
19.03.2019
Názov

Laboratórne prístroje - OZ Banská Bystrica (21901021)

Laboratórne prístroje

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
34,567 €
Schválené na preplatenie
34,567 €
Realizácia
19.03.2019
Názov

Laboratórne prístroje - VHL Žilina (f. 21901048)

Laboratórne prístroje

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
114,786 €
Schválené na preplatenie
114,786 €
Realizácia
-
Názov

Laboratórne prístroje - VHL Žilina (f. 21901048)

Laboratórne prístroje

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
114,786 €
Schválené na preplatenie
114,786 €
Realizácia
29.04.2019
Názov

Laboratórne prístroje - OZ Piešťany (f. 21901046)

Laboratórne prístroje

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
25,830 €
Schválené na preplatenie
25,830 €
Realizácia
-
Názov

Laboratórne prístroje - OZ Piešťany (f. 21901046)

Laboratórne prístroje

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
25,830 €
Schválené na preplatenie
25,830 €
Realizácia
29.04.2019
Názov

Laboratórne prístroje - OZ Bratislava (f. 21901045)

Laboratórne prístroje

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
118,120 €
Schválené na preplatenie
118,120 €
Realizácia
-
Názov

Laboratórne prístroje - OZ Bratislava (f. 21901045)

Laboratórne prístroje

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
118,120 €
Schválené na preplatenie
118,120 €
Realizácia
29.04.2019
Názov

Laboratórne prístroje - OZ Banská Bystrica (f 21902018)

Laboratórne prístroje

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
231,219 €
Schválené na preplatenie
231,219 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Laboratórne prístroje - OZ Banská Bystrica (f 21902018)

Laboratórne prístroje

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
231,219 €
Schválené na preplatenie
231,219 €
Realizácia
-
Názov

Laboratórne prístroje - OZ Piešťany (f. 21902020)

Laboratórne prístroje

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
439,442 €
Schválené na preplatenie
439,442 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Laboratórne prístroje - OZ Piešťany (f. 21902020)

Laboratórne prístroje

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
439,442 €
Schválené na preplatenie
439,442 €
Realizácia
-
Názov

Laboratórne prístroje - VHL Žilina (f. 21902021)

Laboratórne prístroje

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
53,239 €
Schválené na preplatenie
53,239 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Laboratórne prístroje - VHL Žilina (f. 21902021)

Laboratórne prístroje

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
53,239 €
Schválené na preplatenie
53,239 €
Realizácia
-
Názov

Laboratórne prístroje OZ Banská Bystrica (f. 21902022)

Laboratórne prístroje

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
92,068 €
Schválené na preplatenie
92,068 €
Realizácia
-
Názov

Laboratórne prístroje OZ Banská Bystrica (f. 21902022)

Laboratórne prístroje

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
92,068 €
Schválené na preplatenie
92,068 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

Laboratórne prístroje OZ Bratislava (f. 21903025)

Laboratórne prístoje

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
2,960 €
Schválené na preplatenie
2,960 €
Realizácia
-
Názov

Laboratórne prístroje OZ Bratislava (f. 21903025)

Laboratórne prístoje

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
2,960 €
Schválené na preplatenie
2,960 €
Realizácia
27.05.2019
Názov

Laboratórne prístroje OZ Piešťany (f. 21903026)

Laboratórne prístroje

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
2,960 €
Schválené na preplatenie
2,960 €
Realizácia
-
Názov

Laboratórne prístroje OZ Piešťany (f. 21903026)

Laboratórne prístroje

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
2,960 €
Schválené na preplatenie
2,960 €
Realizácia
27.05.2019
Názov

Laboratórne prístroje OZ PN VHL Žilina (f. 21903027)

Laboratórne prístroje

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
2,960 €
Schválené na preplatenie
2,960 €
Realizácia
-
Názov

Laboratórne prístroje OZ PN VHL Žilina (f. 21903027)

Laboratórne prístroje

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
2,960 €
Schválené na preplatenie
2,960 €
Realizácia
27.05.2019
Názov

Laboratórne prístroje OZ Banská Bystrica (f. 21903028)

Laboratórne prístroje

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
6,630 €
Schválené na preplatenie
6,630 €
Realizácia
-
Názov

Laboratórne prístroje OZ Banská Bystrica (f. 21903028)

Laboratórne prístroje

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
6,630 €
Schválené na preplatenie
6,630 €
Realizácia
27.05.2019
Názov

Laboratórne prístroje OZ Košice

Laboratórne prístroje

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
69,354 €
Schválené na preplatenie
69,354 €
Realizácia
-
Názov

Laboratórne prístroje OZ Košice

Laboratórne prístroje

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
69,354 €
Schválené na preplatenie
69,354 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

Laboratórne prístroje - OZ BA (f. 21902017)

Laboratórne prístroje

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
109,596 €
Schválené na preplatenie
109,596 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Laboratórne prístroje - OZ BA (f. 21902017)

Laboratórne prístroje

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
109,596 €
Schválené na preplatenie
109,596 €
Realizácia
-
Názov

Laboratórne prístroje - OZ Košice (f. 21902019)

Laboratórne prístroje

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
316,316 €
Schválené na preplatenie
316,316 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Laboratórne prístroje - OZ Košice (f. 21902019)

Laboratórne prístroje

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
316,316 €
Schválené na preplatenie
316,316 €
Realizácia
-
Názov

Podporná aktivita/Projektový manažér 1-6/2018

Osobné výdavky 1-6/2018 dop.

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
1,348 €
Schválené na preplatenie
1,348 €
Realizácia
-
Názov

Monitorovanie OTP 1-6/2018

Osobné výdavky 1-6/2018 dop.

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
101,223 €
Schválené na preplatenie
101,223 €
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek EXP/ŠP 1-6/2018

Osobné výdavky 1-6/2018 dop.

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
11,839 €
Schválené na preplatenie
11,839 €
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek TPP 1-6/2018

Osobné výdavky 1-6/2018 dop.

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
1,374 €
Schválené na preplatenie
1,374 €
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek OTP 1-6/2018

Osobné výdavky 1-6/2018 dop.

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
25,792 €
Schválené na preplatenie
25,792 €
Realizácia
-
Názov

Monitorovanie TPP 1-6/2018

Osobné výdavky 1-6/2018 dop.

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
8,186 €
Schválené na preplatenie
8,186 €
Realizácia
-
Názov

Monitorovanie EXP/ŠP 1-6/2018

Osobné výdavky 1-6/2018 dop.

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
143,460 €
Schválené na preplatenie
143,460 €
Realizácia
-
Názov

Podporná aktivita/projektový manažér

Osobné výdavky 7-12/2018

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
2,374 €
Schválené na preplatenie
2,374 €
Realizácia
-
Názov

Monitorovanie OTP 7-12/2018

Osobné výdavky 7-12/2018

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
88,094 €
Schválené na preplatenie
88,094 €
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek EXP/ŠP 7-12/2019

Osobné výdavky 7-12/2018

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
10,552 €
Schválené na preplatenie
10,552 €
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek TPP 7-12/2018

Osobné výdavky 7-12/2018

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
175 €
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek OTP 7-12/2019

Osobné výdavky 7-12/2018

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
24,306 €
Schválené na preplatenie
24,306 €
Realizácia
-
Názov

Monitorovanie TPP 7-12/2018

Osobné výdavky 7-12/2018

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
7,165 €
Schválené na preplatenie
7,165 €
Realizácia
-
Názov

Monitorovanie EXP/ŠP 7-12/2018

Osobné výdavky 7-12/2018

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
125,477 €
Schválené na preplatenie
125,477 €
Realizácia
-
Názov

ZCN stravné KE 1-12.2018

ZCN 1-12.2018

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
1,026 €
Schválené na preplatenie
1,026 €
Realizácia
-
Názov

ZCN stravné PN 7-12.2018

ZCN 1-12.2018

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
181 €
Realizácia
-
Názov

Monitorovanie EX/ŠP 1-4/2019

Osobné výdavky 1-4/2019 dop

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
92,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitorovanie TPP 1-4/2019

Osobné výdavky 1-4/2019 dop

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
6,918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber OTP 1-4/2019

Osobné výdavky 1-4/2019 dop

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
17,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber TPP 1-4/2019

Osobné výdavky 1-4/2019 dop

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber EX/ŠP 1-4/2019

Osobné výdavky 1-4/2019 dop

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
6,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitorovanie OTP 1-4/2019

Osobné výdavky 1-4/2019 dop

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
82,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér 1-4/2019

Osobné výdavky 1-4/2019 dop

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
4,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZCN Stravné OZ Košice

ZCN 1-12/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
1,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZCN Stravné OZ PN

ZCN 1-12/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitorovanie EX/ŠP 5-12/2019

Osobné výdavky 5-12/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
170,877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitorovanie TPP 5-12/2019

Osobné výdavky 5-12/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
13,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitorovanie OTP 5-12/2019

Osobné výdavky 5-12/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
142,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber OTP 5-12/2019

Osobné výdavky 5-12/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
32,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber TTP 5-12/2019

Osobné výdavky 5-12/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber EX/ŠP 5-12/2019

Osobné výdavky 5-12/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
16,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér 5-12/2019

Osobné výdavky 5-12/2019

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
6,531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér 1-6/2020

Osobné výdavky 1-6/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
3,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitorovanie EXP/ŠP 1-6/2020

Osobné výdavky 1-6/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
120,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitorovanie TPP 1-6/2020

Osobné výdavky 1-6/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
10,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitorovanie OTP 1-6/2020

Osobné výdavky 1-6/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
106,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber EXP/ŠP 1-6/2020

Osobné výdavky 1-6/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
7,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber OTP 1-6/2020

Osobné výdavky 1-6/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
33,106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odber TPP 1-6/2020

Osobné výdavky 1-6/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitorovanie OTP 7-12/2020

Osobné výdavky 7-12/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
28,927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitorovanie EXP/ŠP 7-12/2020

Osobné výdavky 7-12/2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
108,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
156 €
Vrátená suma
156 €
Suma na vymáhanie
156 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
IČO
36022047
Názov
Lomtec.com a.s.
IČO
35795174
Názov
ABC Media, s.r.o.
IČO
36031551
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.