Popis projektu

1. Podpora slovenskej fenotypovacej platformy projektu EÚ "European Plant Phenotyping Network 2020" (731013/EPPN2020)

2. Využitie Katedry fyziológie rastlín FAPZ SPU a Laboratória produkčnej fyziológie Výskumného centra AgroBioTech.

3. Rozšírenie daného a  pre dosiahnutie medzinárodne rešpektovaných výsledkov v platforme EÚ „“.

4. Posilniť medzinárodnú pozíciu tímu, rozvoj vedecko-výskumných kapacít, ako aj posilniť najnovších vedecko-výskumných do praxe.

Celkový cieľ projektu je v súlade s Implementačným plánom RISR SK a s a spadá do znalostnej oblasti

Aktivita a jej činnosti sú   zamerané na

a) Systémy hospodárenia zachovávajúce biodiverzitu a cenné genetické zdroje

b) Šľachtenie rastlín, efektívne využitie širokej škály pôvodného genetického materiálu, pre tvorbu nových výkonnejších odrôd s vysokým obsahom žiadaných cenných látok

c) Systémy a technológie pre predchádzanie negatívnych dopadov klimatickej zmeny v poľnohospodárstve

Priamymi výstupmi a výsledkami budú zavedené metodiky a rozpracovávané protokoly pre skríning vysokoproduktívnych genetických zdrojov a kultivarov s pridanou hodnotou.

Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch

Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách

Počet podporených výskumných inštitúcií

Počet publikácií vytvorených v rámci projektu

Počet existujúcich výskumných pracovníkov pracujúcich na VaV aktivitách projektu

Viac
Subjekt
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Miesta realizácie
Nitra
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2020 - 01.02.2022
Celková suma
183,737 €
Vlastné zdroje
9,187 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Moderné fenomické prístupy pre zefektív…
Typ
Synergické a komple…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
01.03.2020
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
28.02.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
01.03.2020
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
28.02.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Finančná podpora v rámci komplementárneho financovania schválených projektov Horizontu 2020 so slovenskou účasťou z OP VaI
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
1,0 (FTE)
Cieľ
0,49 (FTE)
Naposledy aktualizované
30.03.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
13,17 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.03.2022
Riziko
-
Názov
Počet existujúcich výskumných pracovníkov pracujúcich na VaV aktivitách projektu
Hodnota
2,955 (FTE)
Cieľ
1,5 (FTE)
Naposledy aktualizované
30.03.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.03.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

3/2020

Personalne vydavky 3/2020

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

4/2020

Personálne výdavky 4/2020

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
3,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Paušálna sadzba 03-04/2020

Paušálna sadzba marec_apríl 2020

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2020
Názov

Personálne výdavky 5/2020

Personálne výdavky 5/2020

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
4,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

persoválne výdavky 6/2020

personálne výdavky 6/2020

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
4,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

personálne výdavky 7/2020

personálne výdavky 7/2020

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

paušálna sadzba máj,jún,júl 2020

paušálna sadzba máj,jún,júl 2020

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

personálne výdavky 8/2020

personálne výdavky 8/2020

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

personálne výdavky 10/2020

personálne výdavky 10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

personálne výdavky 9/2020

personálne výdavky 9/2020

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
4,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

paušálna sadzba VIII.,IX.,X. 2020

paušálna sadzba VIII.,IX.,X. 2020

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

mzdové výdavky 11/2019

mzdové výdavky 11/2019 OBEZITA

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
3,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

paušálna sadzba 11/2020-1/2021 Fenotypovanie

paušálna sadzba 11/2020-1/2021 Fenotypovanie

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2021
Názov

personálne výdavky 1/2021 Fenotypovanie

personálne výdavky 1/2021 Fenotypovanie

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5,598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

personálne výdavky 12/2020 Fenotypovanie

personálne výdavky 12/2020 Fenotypovanie

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
4,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

personálne výdavky 11/2020 Fenotypovanie

personálne výdavky 11/2020 Fenotypovanie

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

paušálna sadzba 2-4/2021 Fenotypovanie

paušálna sadzba 2-4/2021 Fenotypovanie

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

personálne výdavky 4/2021 Fenotypovanie

personálne výdavky 4/2021 Fenotypovanie

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

personálne výdavky 3/2021 Fenotypovanie

personálne výdavky 3/2021 Fenotypovanie

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5,813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

personálne výdavky2/2021 Fenotypovanie

personálne výdavky 2/2021 Fenotypovanie

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

paušálna sadzba 5-7/2021 Fenotypovanie

paušálna sadzba 5-7/2021 Fenotypovanie

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

personálne výdavky 7/2021 Fenotypovanie

personálne výdavky 7/2021 Fenotypovanie

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2021
Názov

personálne výdavky 6/2021 fenotypovanie

personálne výdavky 6/2021 Fenotypovanie

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5,877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

personálne výdavky 5/2021 Fenotypovanie

personálne výdavky 5/2021 Fenotypovanie

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

personálne výdavky 08/2021 Fenotypovanie D

personálne výdavky 08/2021 Fenotypovanie D

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
34,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

personálne výdavky 09/2021 Fenotypovanie D

personálne výdavky 09/2021 Fenotypovanie D

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
18,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

paušálna sadzby Fenotypovanie D

paušálna sadzba Fenotypovanie D

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
7,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

paušalna sadzba 8-10/2021 Fenotypovanie

paušálna sadzba 8-10/2021 Fenotypovanie

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2021
Názov

personálne výdavky 8/2021 Fenotypovanie

personálne výdavky 8/2021 Fenotypovanie

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2021
Názov

persoválne výdavky 9/2021 Fenotypovanie

personálne výdavky 9/2021 Fenotypovanie

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

personálne výdavky 10/2021 Fenotypovanie

personálne výdavky 10/2021 Fenotypovanie

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
3,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

personálne výdavky 12/2021 Fenotypovanie

personálne výdavky 12/2021 Fenotypovanie

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
3,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

personálne výdavky11/2021 Fenotypovanie

personálné výdavky 11/2021 Fenotypovanie

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

personálne výdavky 1/2022 Fenotypovanie

personálne výdavky 1/2022 Fenotypovanie

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
3,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

paušálna sadzba 11/2021-1/2022 Fenotypovanie

paušálna sadzba 11/2021-1/2022 Fenotypovanie

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.