Popis projektu

Predmetom tohto projektu je príprava nových administratívnych kapacít (ďalej aj „AK“) do riadenia, kontroly a auditu európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej aj „EŠIF“). Realizácia projektu bude prebiehať formou multilaterálnej spolupráce Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej aj „ÚPPVII“) / Centrálny koordinačný orgán (ďalej aj „CKO“) ako oprávneného žiadateľa s vysokou školou ako s oprávneným partnerom, a to financovaním voliteľných predmetov, zameraných na odbornú tematiku riadenia politiky súdržnosti z fondov EU, prípravu programového obdobia, štruktúru operačného programu, implementáciu politiky súdržnosti na Slovensku, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, riešenia sťažností, kontroly a auditu EŠIF a iné relevantné témy. ÚPPVII/CKO vyberal svojich partnerov transparentne, na základe hodnotiacich kritérií, ktoré boli vopred zverejnené ako aj všetky potrebné informácie pre partnerov na webovom sídle https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/fondy-eu/partnerske-projekty/projekty-pre-vysoke-skoly/index.html. Odborné profilovanie študentov prostredníctvom voliteľných predmetov bude realizované prostredníctvom tematickej špecializácie študijného programu, ku ktorému vysoká škola priradila voliteľný predmet. Proces vzdelávania je potrebné chápať ako integrálnu súčasť stratégie riadenia AK EŠIF a významný nástroj na plnenie jej cieľov. Z tohto dôvodu je cieľom kreovanie nových a vyškolených AK a ich zapojenie do priamej realizácie EŠIF. Vzhľadom na vysoký počet prihlásených vysokých škôl, ktoré boli po splnení hodnotiacich kritérií stanovených ÚPPVII zapojené do aktivít prípravy AK EŠIF, bolo na toto vyzvanie predložených viac projektov na prípravu AK EŠIF, kde boli partnermi CKO ostatné vysoké školy, ktoré splnili stanovené kritériá.

Tento projekt predstavuje spoluprácu so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre ako partnerom žiadateľa. Medzi partnerom a ÚPPVII je uzatvorená zmluva o partnerstve.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Partneri
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Miesta realizácie
Košický kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2017 - 01.12.2018
Celková suma
21,359 €
Vlastné zdroje
1,031 €
Vyčerpané z projektu
20,104 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Príprava nových kapacít pre EŠIF I na S…
Typ
E. Príprava nových …
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
01.08.2017
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Koordinácia a realizácia projektu Prípr…
Typ
E. Príprava nových …
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
01.08.2017
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet pripravených AK pre riadenie, kontrolu a audit EŠIF
Hodnota
19,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.09.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

ZPC stravné

Cestovné náhrady - sumarizačný hárok ZPC

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,875 €
Schválené na preplatenie
1,485 €
Realizácia
-
Názov

ZPC cestovné

Cestovné náhrady - sumarizačný hárok ZPC

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
714 €
Realizácia
-
Názov

spiatočné letenky Brusel

Faktúra letenky SkyTravel

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

tlač a grafické spracovanie letákov, tlač odbornej publikácie

účtovný doklad tlačové služby

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2018
Názov

ubytovacie služby Brusel

Faktúra ubytovanie Meininger

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,772 €
Schválené na preplatenie
1,772 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za november a december 2017

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za november a december 2017

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za november a december 2017

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
-
Názov

637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za november a december 2017

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
364 €
Schválené na preplatenie
364 €
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za november a december 2017

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za november a december 2017

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za november a december 2017

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za november a december 2017

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 08/2017 - 12/2018 - účtovný doklad č. 08/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 08/2017 - 12/2018 - účtovný doklad č. 08/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 08/2017 - 12/2018 - účtovný doklad č. 08/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 08/2017 - 12/2018 - účtovný doklad č. 08/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 08/2017 - 12/2018 - účtovný doklad č. 08/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
212 €
Realizácia
-
Názov

625 006 Na garančné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 08/2017 - 12/2018 - účtovný doklad č. 08/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 08/2017 - 12/2018 - účtovný doklad č. 08/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,380 €
Schválené na preplatenie
1,380 €
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 08/2017 - 12/2018 - účtovný doklad č. 08/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
377 €
Schválené na preplatenie
377 €
Realizácia
-
Názov

612 002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 08/2017 - 12/2018 - účtovný doklad č. 08/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 08/2017 - 12/2018 - účtovný doklad č. 08/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,237 €
Schválené na preplatenie
8,237 €
Realizácia
-
Názov

612 001 Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 08/2017 - 12/2018 - účtovný doklad č. 08/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,538 €
Schválené na preplatenie
1,538 €
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 08/2017 - 12/2018 - účtovný doklad č. 08/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
609 €
Schválené na preplatenie
609 €
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.