Popis projektu

Mesto Šaľa je ako poskytovateľ základnej služby zapísané do registra prevádzkovateľov základnej služby. Mesto teda musí splniť povinnosti vyplývajúce zo Zákona o kybernetickej bezpečnosti a taktiež musí plniť povinnosti, ktoré vyplývajú zo Zákona o informačných technológiách verejnej správy.

Mesto má vypracovanú analýzu súladu s uvedenou legislatívou a na základe zistení je potrebné realizovať opatrenia tak, aby sa zvýšila kybernetická bezpečnosť na požadovanú úroveň. Účelom projektu samozrejme nie je len naplnenie zákonných povinností, ale mesto si uvedomuje dôležitosť problematiky kybernetickej a informačnej bezpečnosti a aj z tohto dôvodu sa uchádzame o NFP na realizáciu opravných a chýbajúcich opatrení, ktoré vyplynuli z analýzy.

Na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti sa plánujeme v rámci projektu venovať aj technickým aj procesným opatreniam. Medzi technické opatrenia patria najmä pilotná implementácia centrálneho logovacieho systému na zaznamenávanie udalostí z dôležitých systémov, pričom logy budú nielen zaznamenávané, ale aj vyhodnocované pomocou SIEM nástroja. Na monitorovanie dostupnosti systémov bude zároveň nasadený monitoring. Na zvýšenie bezpečnosti bola nasadená VPN multifaktorového overovania VPN. Do pilotnej prevádzky bude zahrnuté aj využitie externého SOC.

Medzi procesné opatrenia, ktoré chceme riešiť v rámci projektu, patrí funkcia manažéra kybernetickej bezpečnosti, vypracovanie postupov pre zabezpečenie kontinuity prevádzky (Business Continuity Management) kľúčových informačných a právne poradenstvo pre zosúladenie dodávateľských vzťahov. Taktiež plánujeme zabezpečiť školenia kybernetickej bezpečnosti a o správaní sa v kyber priestore pre pracovníkov mesta.

Mesto Šaľa absolvovalo v roku 2021 test zraniteľnosti a v budúcnosti plánujeme zavedenie pravidelného vykonávania testu zraniteľností, čo by malo prispieť ku skorému odhaleniu prípadných zraniteľností, ktoré môžu byť využité útočníkmi na kompromitáciu systémov nasadených v organizácii.

Hlavným výsledkom realizácie projektu je zvýšenie kybernetickej bezpečnosti technickými a procesnými opatreniami a zvýšenie povedomia o bezpečnosti v kybernetickom priestore a taktiež spĺňanie legislatívnych požiadaviek a tým zabezpečiť úspešné absolvovanie auditu kybernetickej bezpečnosti.

Viac
Subjekt
Mesto Šaľa
Miesta realizácie
Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2021 - 01.11.2023
Celková suma
164,740 €
Vlastné zdroje
8,237 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nasadenie
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
28.03.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Implementácia a Testovanie
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
28.03.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
27.10.2023
Názov
Nákup technických prostriedkov, program…
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
28.03.2023
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
18.05.2023
Názov
Analýza a Dizajn
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
25.01.2021
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
26.04.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
13.04.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet nasadených nástrojov na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.11.2023
Riziko
-
Názov
Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet informačných systémov VS zapojených do centrálneho systému monitorovania bezpečnosti v rámci VS
Hodnota
128,0 (počet)
Cieľ
128,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

júl 2023 Fabián

Dohoda o vykonaní práce - Kľúčový používateľ/ UX Dizajnér

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
Mesto Šaľa
Žiadaná suma
3,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

október 2023 Fabián

Dohoda o vykonaní práce - Kľúčový používateľ/ UX Dizajné

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
Mesto Šaľa
Žiadaná suma
2,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

centráĺny logovací systém (+ 5 ročný premium support) - LOGmanager M, 5 years HW support, 5 years SW renewal, 1x LOGmanager-VF, 12Tb database, Dell server

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2023
Názov

Firewall Next Generation zapojenie redundantne (+ 5 ročný premium support) - (Palo Alto Networks) PA-440, 5y Professional Subscribtion Bundle, 5y GlobalProtect, subscription, 5y Partner enabled premium support

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2023
Názov

Endpoint Security riešenie na koncových staniciach /5r. Licencie -Endpoint Security Complete ( includesNEW SES/SEPSubsription) per Device, 5y

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2023
Názov

Endpoint Security riešenie na koncových staniciach /5r. Licencie -Endpoint Security Complete ( includesNEW SES/SEPSubsription) per Device, 5y

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

centráĺny logovací systém (+ 5 ročný premium support) - LOGmanager M, 5 years HW support, 5 years SW renewal, 1x LOGmanager-VF, 12Tb database, Dell server

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Firewall Next Generation zapojenie redundantne (+ 5 ročný premium support) - (Palo Alto Networks) PA-440, 5y Professional Subscribtion Bundle, 5y GlobalProtect, subscription, 5y Partner enabled premium support

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

vykonanie kontroly kybernetickej bezpečnosti a integrovaného prostredia a vypracovanie dokumentácie a zavedenie bezpečnostných opatrení - 3.Špecialista pre bezpečnosť IT

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2021
Názov

vykonanie kontroly kybernetickej bezpečnosti a integrovaného prostredia a vypracovanie dokumentácie a zavedenie bezpečnostných opatrení - 4.Školiteľ IT systémy

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2021
Názov

vykonanie kontroly kybernetickej bezpečnosti a integrovaného prostredia a vypracovanie dokumentácie a zavedenie bezpečnostných opatrení - 2. IT analytik KyB

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2021
Názov

vykonanie kontroly kybernetickej bezpečnosti a integrovaného prostredia a vypracovanie dokumentácie a zavedenie bezpečnostných opatrení - 1.IT analytik

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2021
Názov

Manažér IT/KyB - poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Manažér IT/KyB - poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

IT Tester: Implementácia služieb, testovanie a nasadenie Firewall

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT programátor/vývojár - Implementácia služieb a nasadenie Endpoit Security riešenie

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista databázy - Implementácia služieb a nasadenie Centrálneho logovacieho systému

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT konzultant/Expert pre SIEM riešenie SIEM/SOC ako služba

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista -Implementácia služieb a nasadenie Centrálneho logovacieho systému

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialita pre bezpečnosť IS-Implementácia služieb a nasadenie Firewall

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Školiteľ pre IT systémy -SIEM/SOC ako služba

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista -Implementácia služieb a nasadenie Centrálneho logovacieho systému

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

Špecialista databázy - Implementácia služieb a nasadenie Centrálneho logovacieho systému

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

IT Tester: Implementácia služieb, testovanie a nasadenie Firewall

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

Školiteľ pre IT systémy -SIEM/SOC ako služba

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

Špecialita pre bezpečnosť IS-Implementácia služieb a nasadenie Firewall

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

IT konzultant/Expert pre SIEM riešenie SIEM/SOC ako služba

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

IT programátor/vývojár - Implementácia služieb a nasadenie Endpoit Security riešenie

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov IČO
Názov
Mesto Šaľa
IČO
00306185
Názov
airo, s.r.o.
IČO
48286621
Názov
DATALAN, a.s.
IČO
35810734
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.