Popis projektu

Predkladaný projekt, ktorého cieľom má byť rozvoj a podpora už existujúceho aj napriek tomu, že predstavuje budovanie monotematického centra excelentnosti v oblasti špičkového materiálového výskumu, prispeje k zvýšeniu miery spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií  a podnikateľského prostredia v Trenčianskom a Košickom kraji.

Predkladaný projekt svojím vecným a obsahovým zameraním v oblasti výskumných a inovačných aktivít reaguje na doménu inteligentnej špecializácie  definovanej v Stratégii výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR.

V rámci projektu bude realizovaný:

 1. :

    Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

  Ústav anorganickej chémie SAV

   Ústav materiálového výskumu SAV Košice

bude v oblasti funkčných biopolymérov, polymérnych materiálov a kompozitov zameraný na modifikácie biopolymérov s cieľom pripraviť funkčné biopolyméry. V oblasti kovových materiálov bude zameraný na výskum vysokopevných materiálov s lepšími úžitkovými vlastnosťami a skúmanie systému vrstva – substrát pre vybrané funkčné vrstvy a povlaky. V oblasti materiálového zamerania na sklo, keramiku a silikátových materiálov budú výskumné úlohy zamerané na

 1. :

   KONŠTRUKTA  Defence, a.s., Dubnica nad Váhom

  V zameranom na oblasti kovových materiálov so zameraním na zvýšenie pevnostných vlastností vybraného komponentu špeciálnej techniky so zachovaním optimálnej hodnoty plastických vlastností.

   MIKON, spol. s r.o. Pruské

  V zameranom na  výskum polymérov sa budú realizovať postupy pre vývoj nových polymérnych zmesí, získajú sa poznatky a zručnosti vedúce k príprave polymérneho materiálu zvyšujúceho efektívnosť spracovania a prispievajúceho k ochrane životného prostredia.

Viac
Subjekt
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Partneri
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied, Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia, KONŠTRUKTA - Defence, a.s., MIKON spol. s r.o.
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Sever, Púchov, Pruské, Dubnica nad Váhom, Trenčín
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2019 - 01.06.2023
Celková suma
6,272,880 €
Vlastné zdroje
411,891 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
2. Funkčné a povrchovo funkcionalizovan…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
2. Funkčné a povrchovo funkcionalizovan…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
5. Spracovanie nových polymérnych zmesí…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
4. Zvýšenie pevnostných vlastností vybr…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
3. Vývoj prísad, nových polymérnych mat…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
2. Funkčné a povrchovo funkcionalizovan…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
1. Zlepšovanie a optimalizácia úžitkový…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
41,44 (počet)
Cieľ
14,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet subjektov, ktoré podali žiadosť v rámci programov EÚ
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.09.2023
Riziko
-
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
1,896 €
Cieľ
1,896 €
Naposledy aktualizované
05.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
5,0 (FTE)
Cieľ
5,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
05.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
2,0 (podniky)
Cieľ
2,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
05.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
73,27 (počet)
Cieľ
20,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.09.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

0H1P1 Pokluda

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 01/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

0H1P2 Barényi

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 01/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

0H3P1 Skalková

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 01/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

0H1P5 Chochlíková

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 01/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

0H1P6 Krbaťa

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 01/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

0H3P2 Krmelová

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 01/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

0H1P3 Majerík

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 01/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

0H1P8 Mikuš

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 01/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

0H1P4 Eckert

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 01/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

0H3P3 Feriancová

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 01/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

0H3P4 Pagáčová

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 01/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

0H3P11 Krmela

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 01/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

0H3P9 Pajtášová

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 01/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

0H2P1 Velazquez

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 01/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

0H3P7 Dubec

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 01/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

ORP3H2 Barčiaková

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 01/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

0H3P6 Janík

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 01/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

0H3P5 Papučová

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 01/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

0H2P2 Clavijo

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 01/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

0H3P12 Labaj

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 01/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

0H3P8 Ondrušová

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 01/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

ORP4H2 Barčiaková

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 01/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

ORP2H2 Štefčíková

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 01/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

ORP1H2 Bradáčová

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 01/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

0H1P9 Masár

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 01/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

0H1P1 Pokluda

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 02/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

0H1P3 Fabo

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 02/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

0H1P8 Mikuš

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 02/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

0H2P1 Velazquez

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 02/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

ORP1H2 Bradáčová

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 02/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

0H1P4 Eckert

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 02/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

0H1P6 Krbaťa

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 02/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

0H1P5 Chochlíková

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 02/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

0H1P9 Masár

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 02/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

ORP3H2 Barčiaková

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 02/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

0H3P8 Ondrušová

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 02/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

ORP2H2 Štefčíková

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 02/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

ORP4H2 Barčiaková

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 02/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

0H3P1 Skalková

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 02/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

0H2P2 Clavijo

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 02/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

0H3P2 Krmelová

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 02/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

0H3P3 Feriancová

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 02/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

0H3P9 Pajtášová

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 02/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

0H3P11 Krmela

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 02/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

0H3P4 Pagáčová

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 02/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

0H3P7 Dubec

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 02/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

0H3P6 Janík

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 02/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

0H1P2 Barényi

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 02/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

0H3P5 Papučová

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 02/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

0H3P12 Labaj

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 02/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

0H1P4 Eckert

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 03/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

ORP2H1 Štefčíková

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 03/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

0H1P3 Fabo

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 03/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

ORP3H1 Barčiaková

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 03/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

ORP4H1 Barčiaková

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 03/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

0H1P1 Pokluda

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 03/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

0H2P2 Clavijo

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 03/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

0H3P1 Skalková

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 03/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

0H3P2 Krmelová

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 03/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

0H3P3 Feriancová

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 03/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

0H3P11 Krmela

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 03/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

0H3P9 Pajtášová

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 03/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

0H3P12 Labaj

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 03/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

0H3P4 Pagáčová

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 03/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

0H3P6 Janík

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 03/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

0H3P5 Papučová

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 03/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

0H1P9 Masár

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 03/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

0H3P8 Ondrušová

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 03/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

0H1P2 Barényi

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 03/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

ORP1H1 Bradáčová

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 03/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

0H1P8 Mikuš

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 03/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

0H1P6 Krbaťa

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 03/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

0H1P5 Chochlíková

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 03/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

0H2P1 Velazquez

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 03/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

0H3P7 Dubec

CEDITEK II. / TnUAD - Predpis miezd 03/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Nepriame výdavky ŽoP_31

CEDITEK II. / TnUAD – Nepriame výdavky ŽoP_31

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
18,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H3P15 - Servis skenovacieho elektrónového mikroskopu Vega 3 na 4 roky

CEDITEK II_Faktúra_KVANT_servis

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H3P14 - Rovinná a konkáve zakrivená DCSBD elektróda na laboratórnu linku pre povrchovú úpravu plazmou a servis zariadenia na 4 roky

CEDITEK II_Faktúra_KVANT_servis

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H3P29 - Rozšírenie prístroja pre dynamicko-mechanickú analýzu a servis na 4 roky

CEDITEK II_Faktúra_KVANT_servis

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P11 - Hroty do AFM - 3D infinity a servis podľa špecifikácie na 4 roky

CEDITEK II_Faktúra_KVANT_servis

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P12 - Hroty do nanoidentora Hysitron Triboindenter TI - 950 a servis zariadenia na 4 roky

CEDITEK II_Faktúra_KVANT_servis

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P13 - Náhradné diely pre Dilatometer DIL805 a servis zariadenia na 3roky

CEDITEK II_Faktúra_KVANT_servis

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P14 - Guľočky k vysokoteplotnému tribometru UMT TriboLab a servis zaradenia na 4 roky

CEDITEK II_Faktúra_KVANT_servis

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H3P14 - Rovinná a konkáve zakrivená DCSBD elektróda na laboratórnu linku pre povrchovú úpravu plazmou a servis zariadenia na 4 roky

CEDITEK II_Faktúra_KVANT_servis

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

0H3P29 - Rozšírenie prístroja pre dynamicko-mechanickú analýzu a servis na 4 roky

CEDITEK II_Faktúra_KVANT_servis

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

0H1P13 - Náhradné diely pre Dilatometer DIL805 a servis zariadenia na 3roky

CEDITEK II_Faktúra_KVANT_servis

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

0H3P15 - Servis skenovacieho elektrónového mikroskopu Vega 3 na 4 roky

CEDITEK II_Faktúra_KVANT_servis

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

0H1P11 - Hroty do AFM - 3D infinity a servis podľa špecifikácie na 4 roky

CEDITEK II_Faktúra_KVANT_servis

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

0H1P12 - Hroty do nanoidentora Hysitron Triboindenter TI - 950 a servis zariadenia na 4 roky

CEDITEK II_Faktúra_KVANT_servis

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

0H1P14 - Guľočky k vysokoteplotnému tribometru UMT TriboLab a servis zaradenia na 4 roky

CEDITEK II_Faktúra_KVANT_servis

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

3H2P2

CEDITEK II_UACH Predpis miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2022
Názov

3H2P3

CEDITEK II_UACH Predpis miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2022
Názov

3H2P1

CEDITEK II_UACH Predpis miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2022
Názov

3H2P3

CEDITEK II_UACH Predpis miezd 02/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

3H2P2

CEDITEK II_UACH Predpis miezd 02/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

3H2P1

CEDITEK II_UACH Predpis miezd 02/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

3H2P2

CEDITEK II_UACH Predpis miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

3H2P3

CEDITEK II_UACH Predpis miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

3H2P1

CEDITEK II_UACH Predpis miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

3H2P1

CEDITEK II_UACH Predpis miezd 04/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

3H2P3

CEDITEK II_UACH Predpis miezd 04/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

3H2P2

CEDITEK II_UACH Predpis miezd 04/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

3H2P2

CEDITEK II_UACH Predpis miezd 05/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

3H2P1

CEDITEK II_UACH Predpis miezd 05/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

3H2P3

CEDITEK II_UACH Predpis miezd 05/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

CEDITEK II_UACH Paušálne výdavky 01-05/2022

CEDITEK II_UACH Paušálne výdavky 01-05/2022

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

0H3P12 Labaj

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 06/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

0H3P4 Pagáčová

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 06/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

0H3P5 Papučová

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 06/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

0H1P8 Mikuš

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 06/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

0H1P4 Jus

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 06/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

0H1P1 Pokluda

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 06/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

0H2P1 Novokhatska

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 06/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

0H2P2 Vidomanová

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 06/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

0H3P1 Skalková

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 06/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

0H3P11 Vršková

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 06/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

0H3P7 Dubec

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 06/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

0H3P6 Janík

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 06/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

ORP4H3 Barčiaková

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 06/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

0H3P2 Mičicová

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 06/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

ORP2H3 Štefčíková

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 06/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

ORP3H3 Barčiaková

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 06/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

0H3P3 Feriancová

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 06/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

0H3P9 Pajtášová

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 06/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

0H3P8 Ondrušová

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 06/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

0H1P6 Kohutiar

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 06/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

0H1P2 Kuba

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 06/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

0H1P9 Masár

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 06/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

ORP1H1 Bradáčová

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 06/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

0H1P3 Fabo

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 06/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

0H1P5 Chochlíková

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 06/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

0H3P10 Dobrovská

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 06/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

0H1P4 Eckert

CEDITEKII./TnUAD - Predpis miezd 04/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

ORP2H1 Štefčíková

CEDITEKII./TnUAD - Predpis miezd 04/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

0H2P1 Novokhatska

CEDITEKII./TnUAD - Predpis miezd 04/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

0H2P2 Vidomanová

CEDITEKII./TnUAD - Predpis miezd 04/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

0H3P7 Dubec

CEDITEKII./TnUAD - Predpis miezd 04/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

0H3P2 Krmelová

CEDITEKII./TnUAD - Predpis miezd 04/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

0H3P6 Janík

CEDITEKII./TnUAD - Predpis miezd 04/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

0H3P11 Krmela

CEDITEKII./TnUAD - Predpis miezd 04/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

0H3P12 Labaj

CEDITEKII./TnUAD - Predpis miezd 04/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

0H3P8 Ondrušová

CEDITEKII./TnUAD - Predpis miezd 04/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

0H3P5 Papučová

CEDITEKII./TnUAD - Predpis miezd 04/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

0H3P3 Feriancová

CEDITEKII./TnUAD - Predpis miezd 04/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

0H3P1 Skalková

CEDITEKII./TnUAD - Predpis miezd 04/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

0H3P9 Pajtášová

CEDITEKII./TnUAD - Predpis miezd 04/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

0H3P4 Pagáčová

CEDITEKII./TnUAD - Predpis miezd 04/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

0H1P1 Pokluda

CEDITEKII./TnUAD - Predpis miezd 04/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

ORP4H1 Barčiaková

CEDITEKII./TnUAD - Predpis miezd 04/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

ORP3H1 Barčiaková

CEDITEKII./TnUAD - Predpis miezd 04/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

0H1P9 Masár

CEDITEKII./TnUAD - Predpis miezd 04/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

0H1P2 Barényi

CEDITEKII./TnUAD - Predpis miezd 04/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

0H1P8 Mikuš

CEDITEKII./TnUAD - Predpis miezd 04/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

ORP1H1 Bradáčová

CEDITEKII./TnUAD - Predpis miezd 04/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

0H1P3 Fabo

CEDITEKII./TnUAD - Predpis miezd 04/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

0H1P5 Chochlíková

CEDITEKII./TnUAD - Predpis miezd 04/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

0H1P6 Krbaťa

CEDITEKII./TnUAD - Predpis miezd 04/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

0H3P10 Dobrovská

CEDITEKII./TnUAD - Predpis miezd 04/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

0H1P10 Cestovné náhrady - Konferencia LUMAKON FA

CEDITEK II./ Faktúra_Konferencia_Nový_Smokovec_FŠT

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2022
Názov

0H3P8 Ondrušová

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 05/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

0H3P5 Papučová

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 05/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

0H3P4 Pagáčová

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 05/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

0H3P9 Pajtášová

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 05/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

0H3P6 Janík

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 05/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

0H3P11 Krmela

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 05/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

0H3P2 Krmelová

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 05/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

0H3P7 Dubec

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 05/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

ORP4H1 Barčiaková

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 05/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

0H1P2 Barényi

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 05/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

0H1P5 Chochlíková

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 05/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

0H2P1 Novokhatska

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 05/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

0H2P2 Vidomanová

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 05/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

0H3P12 Labaj

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 05/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

0H3P3 Feriancová

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 05/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

ORP2H3 Štefčíková

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 05/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

0H3P1 Skalková

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 05/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

0H1P6 Krbaťa

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 05/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

0H1P4 Eckert

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 05/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

0H1P3 Fabo

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 05/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

0H1P8 Mikuš

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 05/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

ORP3H1 Barčiaková

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 05/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

ORP1H1 Bradáčová

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 05/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

0H1P1 Pokluda

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 05/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

0H1P9 Masár

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 05/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

0H3P10 Dobrovská

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 05/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

0H1P10 Cestovné náhrady Konferencia Metal

CEDITEK II./Faktúra_Konferencia_METAL_FŠT

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

0H1P10 Cestovné náhrady - Barényi

CEDITEK II./TnUAD - Vyúčtovanie pracovnej cesty Barényi

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

0H1P10 Cestovné náhrady Workshop Brno FŠT

CEDITEK II./TnUAD Workshop Brno FŠT

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Vysoké učení technické v Brně
Žiadaná suma
9,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

0H1P10 Cestovné náhrady - DPH Workshop Brno

CEDITEK II./TnUAD - DPH Workshop Brno

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2022
Názov

0H1P10 Cestovné náhrady Barényi

CEDITEK II./ TnUAD/ Vyúčtovanie pracovnej cesty Barényi

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

0H1P10 Cestovné náhrady Eckert

CEDITEK II./TnUAD - Vyúčtovanie pracovnej cesty Eckert

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

0H1P10 Cestovné náhrady Chochlíková

CEDITEK II./TnUAD Vyúčtovanie pracovnej cesty Chochlíková

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

0H1P10 Cestovné náhrady Krbaťa

CEDITEK II./TnUAD Vyúčtovanie pracovnej cesty Krbaťa

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

0H3P13 Cestovné náhrady - Ubytovanie Veľtrh NITRA FPT

CEDITEK II./TnUAD - Faktúra ubytovanie Veľtrh NITRA FPT

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2022
Názov

0H3P13 Cestovné náhrady Labaj

CEDITEK II./TnUAD Vyúčtovanie pracovnej cesty Labaj

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

Nepriame výdavky ŽoP_33

CEDITEK II. / TnUAD – Nepriame výdavky ŽoP_33

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
19,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

0H1P18_Optický emisný spektrometer

CEDITEK II._Faktúra_Hermes LabSystems_Optický emisný spektrometer

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P18_Optický emisný spektrometer

CEDITEK II._Faktúra_Hermes LabSystems_Optický emisný spektrometer

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2022
Názov

2H5P1 Lokšík

CEDITEK II./MIKON - PREDPIS MIEZD 01/2022

Vlastník dokladu
MIKON spol. s r.o.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

2H5P2 Crkoň

CEDITEK II./MIKON - PREDPIS MIEZD 01/2022

Vlastník dokladu
MIKON spol. s r.o.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

2H5P2 Crkoň

CEDITEK II./MIKON - PREDPIS MIEZD 02/2022

Vlastník dokladu
MIKON spol. s r.o.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

2H5P1 Lokšík

CEDITEK II./MIKON - PREDPIS MIEZD 02/2022

Vlastník dokladu
MIKON spol. s r.o.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

2H5P2 Crkoň

CEDITEK II./MIKON - PREDPIS MIEZD 03/2022

Vlastník dokladu
MIKON spol. s r.o.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

2H5P1 Lokšík

CEDITEK II./MIKON - PREDPIS MIEZD 03/2022

Vlastník dokladu
MIKON spol. s r.o.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

2H5P2 Crkoň

CEDITEK II./MIKON - PREDPIS MIEZD 04/2022

Vlastník dokladu
MIKON spol. s r.o.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

2H5P1 Lokšík

CEDITEK II./MIKON - PREDPIS MIEZD 04/2022

Vlastník dokladu
MIKON spol. s r.o.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

2H5P2 Crkoň

CEDITEK II./MIKON - PREDPIS MIEZD 05/2022

Vlastník dokladu
MIKON spol. s r.o.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

2H5P1 Lokšík

CEDITEK II./MIKON - PREDPIS MIEZD 05/2022

Vlastník dokladu
MIKON spol. s r.o.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
809 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Nepriame výdavky ŽoP č. 34

Nepriame výdavky ŽoP č. 34

Vlastník dokladu
MIKON spol. s r.o.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2022
Názov

2H5P2 Crkoň

CEDITEK II./MIKON - PREDPIS MIEZD 06/2022

Vlastník dokladu
MIKON spol. s r.o.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

2H5P1 Lokšík

CEDITEK II./MIKON - PREDPIS MIEZD 06/2022

Vlastník dokladu
MIKON spol. s r.o.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

1H4P1 Palkech

CEDITEK II. / KONŠTRUKTA-Defence - Predpis miezd 01/2022

Vlastník dokladu
KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

1H4P2 Balon

CEDITEK II. / KONŠTRUKTA-Defence - Predpis miezd 01/2022

Vlastník dokladu
KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

1H4P3 Gregorovič

CEDITEK II. / KONŠTRUKTA-Defence - Predpis miezd 01/2022

Vlastník dokladu
KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

1H4P2 Balon

CEDITEK II. / KONŠTRUKTA-Defence - Predpis miezd 02/2022

Vlastník dokladu
KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1H4P1 Palkech

CEDITEK II. / KONŠTRUKTA-Defence - Predpis miezd 02/2022

Vlastník dokladu
KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1H4P3 Gregorovič

CEDITEK II. / KONŠTRUKTA-Defence - Predpis miezd 02/2022

Vlastník dokladu
KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1H4P1 Palkech

CEDITEK II. / KONŠTRUKTA-Defence - Predpis miezd 03/2022

Vlastník dokladu
KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

1H4P2 Balon

CEDITEK II. / KONŠTRUKTA-Defence - Predpis miezd 03/2022

Vlastník dokladu
KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

1H4P3 Gregorovič

CEDITEK II. / KONŠTRUKTA-Defence - Predpis miezd 03/2022

Vlastník dokladu
KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

1H4P1 Palkech

CEDITEK II. / KONŠTRUKTA-Defence - Predpis miezd 04/2022

Vlastník dokladu
KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

1H4P2 Balon

CEDITEK II. / KONŠTRUKTA-Defence - Predpis miezd 04/2022

Vlastník dokladu
KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

1H4P3 Gregorovič

CEDITEK II. / KONŠTRUKTA-Defence - Predpis miezd 04/2022

Vlastník dokladu
KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

1H4P2 Balon

CEDITEK II. / KONŠTRUKTA-Defence - Predpis miezd 05/2022

Vlastník dokladu
KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

1H4P3 Gregorovič

CEDITEK II. / KONŠTRUKTA-Defence - Predpis miezd 05/2022

Vlastník dokladu
KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

1H4P1 Palkech

CEDITEK II. / KONŠTRUKTA-Defence - Predpis miezd 05/2022

Vlastník dokladu
KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

1H4P3 Gregorovič

CEDITEK II. / KONŠTRUKTA-Defence - Predpis miezd 06/2022

Vlastník dokladu
KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

1H4P2 Balon

CEDITEK II. / KONŠTRUKTA-Defence - Predpis miezd 06/2022

Vlastník dokladu
KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

1H4P1 Palkech

CEDITEK II. / KONŠTRUKTA-Defence - Predpis miezd 06/2022

Vlastník dokladu
KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Nepriame výdavky ŽoP_35

Nepriame výdavky ŽoP_35

Vlastník dokladu
KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
4,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

4H2P11 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1

Vyplatené mzdy a odvody zamestnávateľa 04/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

4H2P12 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2

Vyplatené mzdy a odvody zamestnávateľa 04/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

4H2P20 Vedecko-výskumný pracovník 7

Vyplatené mzdy a odvody zamestnávateľa 04/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

4H2P16 Vedecko-výskumný pracovník 3

Vyplatené mzdy a odvody zamestnávateľa 04/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

4H2P24 Vedecko-výskumný pracovník 11

Vyplatené mzdy a odvody zamestnávateľa 04/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

4H2P26 Vedecko-výskumný pracovník 13

Vyplatené mzdy a odvody zamestnávateľa 04/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

4H2P10 Finančný manažér

Vyplatené mzdy a odvody zamestnávateľa 02/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

4H2P15 Vedecko-výskumný pracovník 2

Vyplatené mzdy a odvody zamestnávateľa 02/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

4H2P13 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 3

Vyplatené mzdy a odvody zamestnávateľa 02/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

4H2P7 Projektový manažér

Vyplatené mzdy a odvody zamestnávateľa 02/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

4H2P22 Vedecko-výskumný pracovník 9

Vyplatené mzdy a odvody zamestnávateľa 02/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

4H2P26 Vedecko-výskumný pracovník 13

Vyplatené mzdy a odvody zamestnávateľa 02/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

4H2P19 Vedecko-výskumný pracovník 6

Vyplatené mzdy a odvody zamestnávateľa 02/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

4H2P18 Vedecko-výskumný pracovník 5

Vyplatené mzdy a odvody zamestnávateľa 05/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

4H2P22 Vedecko-výskumný pracovník 9

Vyplatené mzdy a odvody zamestnávateľa 05/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

4H2P17 Vedecko-výskumný pracovník 4

Vyplatené mzdy a odvody zamestnávateľa 05/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

4H2P14 Vedecko-výskumný pracovník 1

Vyplatené mzdy a odvody zamestnávateľa 05/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

4H2P25 Vedecko-výskumný pracovník 12

Vyplatené mzdy a odvody zamestnávateľa 05/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

4H2P26 Vedecko-výskumný pracovník 13

Vyplatené mzdy a odvody zamestnávateľa 05/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

4H2P26 Vedecko-výskumný pracovník 13

Vyplatené mzdy a odvody zamestnávateľa 03/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

4H2P16 Vedecko-výskumný pracovník 3

Vyplatené mzdy a odvody zamestnávateľa 03/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

4H2P12 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2

Vyplatené mzdy a odvody zamestnávateľa 03/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

4H2P11 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1

Vyplatené mzdy a odvody zamestnávateľa 03/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

4H2P17 Vedecko-výskumný pracovník 4

Vyplatené mzdy a odvody zamestnávateľa 03/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

4H2P20 Vedecko-výskumný pracovník 7

Vyplatené mzdy a odvody zamestnávateľa 03/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

4H2P19 Vedecko-výskumný pracovník 6

Vyplatené mzdy a odvody zamestnávateľa 01/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

4H2P15 Vedecko-výskumný pracovník 2

Vyplatené mzdy a odvody zamestnávateľa 01/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

4H2P13 Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 3

Vyplatené mzdy a odvody zamestnávateľa 01/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

4H2P18 Vedecko-výskumný pracovník 5

Vyplatené mzdy a odvody zamestnávateľa 01/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

4H2P26 Vedecko-výskumný pracovník 13

Vyplatené mzdy a odvody zamestnávateľa 01/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

4H2P26 Vedecko-výskumný pracovník 13

Vyplatené mzdy a odvody zamestnávateľa 06/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

4H2P14 Vedecko-výskumný pracovník 1

Vyplatené mzdy a odvody zamestnávateľa 06/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

4H2P8 Manažér pre monitorovanie

Vyplatené mzdy a odvody zamestnávateľa 06/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

4P1N1 Nepriane výdavky ŽoP CEDITEKII_UMV 01/2022-06/2022

CEDITEKII_UMV Paušálne výdavky 01/2022-06/2022

Vlastník dokladu
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
4,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

0H1P1 Pokluda

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 07/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

0H1P2 Kuba

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 07/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

0H1P5 Chochlíková

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 07/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

0H1P6 Kohutiar

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 07/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

ORP1H1 Bradáčová

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 07/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

0H1P8 Mikuš

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 07/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

0H2P2 Vidomanová

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 07/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

ORP3H3 Barčiaková

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 07/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

0H3P1 Skalková

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 07/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

0H3P5 Papučová

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 07/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

0H3P4 Pagáčová

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 07/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

0H3P11 Vršková

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 07/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

ORP2H3 Štefčíková

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 07/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

0H3P12 Labaj

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 07/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

0H3P3 Feriancová

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 07/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

0H3P10 Dobrovská

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 07/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

0H3P2 Mičicová

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 07/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

0H1P9 Masár

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 07/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

0H1P4 Jus

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 07/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

0H3P9 Pajtášová

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 07/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

0H3P8 Ondrušová

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 07/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

0H1P3 Fabo

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 07/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

0H2P1 Novokhatska

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 07/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

ORP4H3 Barčiaková

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 07/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

0H3P7 Dubec

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 07/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

0H3P6 Janík

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 07/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

0H3P1 Skalková

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 08/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

0H1P5 Chochlíková

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 08/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

0H1P6 Kohutiar

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 08/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

0H3P12 Labaj

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 08/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

0H3P11 Vršková

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 08/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

0H3P2 Mičicová

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 08/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

ORP4H3 Barčiaková

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 08/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

0H3P3 Feriancová

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 08/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

0H1P3 Fabo

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 08/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

0H3P10 Dobrovská

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 08/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

0H3P4 Pagáčová

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 08/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

0H1P1 Pokluda

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 08/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

ORP1H3 Bradáčová

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 08/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

0H1P2 Kuba

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 08/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

0H2P2 Vidomanová

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 08/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

0H1P4 Jus

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 08/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

0H3P7 Dubec

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 08/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

ORP2H3 Štefčíková

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 08/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

0H2P1 Novokhatska

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 08/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

0H1P9 Masár

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 08/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

ORP3H3 Barčiaková

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 08/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

0H3P6 Janík

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 08/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

0H3P5 Papučová

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 08/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

0H1P8 Mikuš

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 08/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

0H3P9 Pajtášová

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 08/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

0H3P8 Ondrušová

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 08/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

ORP4H3 Barčiaková

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 09/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

0H3P5 Papučová

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 09/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

0H3P6 Janík

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 09/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

ORP2H3 Štefčíková

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 09/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

ORP1H3 Bradáčová

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 09/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

0H2P1 Novokhatska

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 09/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

0H3P12 Labaj

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 09/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

0H1P8 Mikuš

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 09/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

0H1P6 Kohutiar

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 09/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

0H1P5 Chochlíková

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 09/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

0H3P11 Vršková

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 09/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

0H3P10 Dobrovská

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 09/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

0H1P4 Jus

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 09/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

0H1P3 Fabo

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 09/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

0H3P9 Pajtášová

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 09/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

0H3P7 Dubec

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 09/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

0H3P8 Ondrušová

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 09/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

ORP3H3 Barčiaková

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 09/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

0H1P2 Kuba

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 09/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

0H2P2 Vidomanová

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 09/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

0H1P9 Masár

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 09/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

0H3P3 Feriancová

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 09/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

0H3P4 Pagáčová

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 09/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

0H3P2 Mičicová

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 09/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

0H3P1 Skalková

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 09/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

0H1P1 Pokluda

CEDITEK II./TnUAD - Predpis miezd 09/2022 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Nepriame výdavky ŽoP_37

CEDITEK II./TnUAD - Nepriame výdavky ŽoP_37

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
19,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

3P1N1 Nepriame výdavky ŽoP2 CEDITEK_UACH 06/2019-04/2020

CEDITEK II_UACH Paušálne výdavky 06/2019-04/2020

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2020
Názov

3H2P1

CEDITEK II_UACH Predpis miezd 4/2020

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

3H2P1

CEDITEK II_UACH Predpis miezd 3/2020

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

3H2P1

CEDITEK II_UACH Predpis miezd 2/2020

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2020
Názov

3H2P1

CEDITEK II_UACH Predpis miezd 1/2020

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2020
Názov

3H2P1

CEDITEK II_UACH Predpis miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

3H2P1

CEDITEK II_UACH Predpis miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

3H2P1

CEDITEK II_UACH Predpis miezd 10/19 a opr. 9/19

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2019
Názov

3H2P1

CEDITEK II./UACH Predpis miezd 9/2019

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2019
Názov

3H2P1

CEDITEK II_UACH Predpis miezd 8/2019

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

3H2P1

CEDITEK II./UACH Predpis miezd 7/2019

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2019
Názov

3H2P1

CEDITEK II_UACH Predpis miezd 6/2019

Vlastník dokladu
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2019
Názov

0H3P7 Dubec

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 01/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2019
Názov

0H3P5 Papučová

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 01/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2019
Názov

0H3P8 Ondrušová

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 01/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2019
Názov

0H3P1 Skalková

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 01/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2019
Názov

0H3P11 Krmela

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 01/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2019
Názov

0H3P3 Feriancová

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 01/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2019
Názov

0H3P2 Krmelová

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 01/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2019
Názov

0H3P4 Pagáčová

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 01/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2019
Názov

0H3P6 Janík

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 01/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2019
Názov

0H3P7 Dubec

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 02/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2019
Názov

0H3P6 Janík

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 02/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2019
Názov

0H3P5 Papučová

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 02/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2019
Názov

0H3P4 Pagáčová

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 02/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2019
Názov

0H3P11 Krmela

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 02/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2019
Názov

0H3P8 Ondrušová

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 02/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2019
Názov

0H3P3 Feriancová

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 02/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2019
Názov

0H3P2 Krmelová

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 02/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2019
Názov

0H3P1 Skalková

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 02/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2019
Názov

0H3P7 Dubec

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 03/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2019
Názov

0H3P6 Janík

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 03/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2019
Názov

0H3P5 Papučová

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 03/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2019
Názov

0H3P4 Pagáčová

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 03/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2019
Názov

0H3P11 Krmela

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 03/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2019
Názov

0H3P8 Ondrušová

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 03/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2019
Názov

0H3P3 Feriancová

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 03/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2019
Názov

0H3P2 Krmelová

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 03/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2019
Názov

0H3P1 Skalková

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 03/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2019
Názov

0H3P6 Janík

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 04/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2019
Názov

0H3P5 Papučová

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 04/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2019
Názov

0H3P4 Pagáčová

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 04/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2019
Názov

0H3P11 Krmela

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 04/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2019
Názov

0H3P8 Ondrušová

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 04/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2019
Názov

0H3P3 Feriancová

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 04/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2019
Názov

0H3P2 Krmelová

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 04/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2019
Názov

0H3P1 Skalková

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 04/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2019
Názov

0H3P7 Dubec

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 04/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2019
Názov

0H3P6 Janík

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 05/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2019
Názov

0H3P5 Papučová

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 05/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2019
Názov

0H3P11 Krmela

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 05/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2019
Názov

0H3P8 Ondrušová

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 05/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2019
Názov

0H3P3 Feriancová

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 05/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2019
Názov

0H3P2 Krmelová

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 05/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2019
Názov

0H3P1 Skalková

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 05/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2019
Názov

0H3P4 Pagáčová

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 05/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2019
Názov

0H3P7 Dubec

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 05/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2019
Názov

0H3P7 Dubec

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 06/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

0H3P6 Janík

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 06/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

0H3P5 Papučová

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 06/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

0H3P4 Pagáčová

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 06/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

0H3P11 Krmela

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 06/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

0H3P3 Feriancová

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 06/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

0H3P2 Krmelová

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 06/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

0H3P1 Skalková

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 06/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

0H3P8 Ondrušová

CEDITEK II./FPT - Predpis miezd 06/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

0H3P4 Pagáčová

CEDITEK II./ FPT - Predpis miezd 07/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2019
Názov

0H3P6 Janík

CEDITEK II./ FPT - Predpis miezd 07/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2019
Názov

0H3P7 Dubec

CEDITEK II./ FPT - Predpis miezd 07/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2019
Názov

0H3P5 Papučová

CEDITEK II./ FPT - Predpis miezd 07/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2019
Názov

0H3P3 Feriancová

CEDITEK II./ FPT - Predpis miezd 07/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2019
Názov

0H3P1 Skalková

CEDITEK II./ FPT - Predpis miezd 07/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2019
Názov

0H3P2 Krmelová

CEDITEK II./ FPT - Predpis miezd 07/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2019
Názov

0H3P8 Ondrušová

CEDITEK II./ FPT - Predpis miezd 07/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2019
Názov

0H3P11 Krmela

CEDITEK II./ FPT - Predpis miezd 07/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2019
Názov

0H3P5 Papučová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 08/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2019
Názov

0H3P11 Krmela

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 08/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2019
Názov

0H3P8 Ondrušová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 08/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2019
Názov

0H3P2 Krmelová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 08/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2019
Názov

0H3P1 Skalková

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 08/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2019
Názov

0H3P6 Janík

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 08/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2019
Názov

0H3P7 Dubec

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 08/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2019
Názov

0H3P3 Feriancová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 08/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2019
Názov

0H3P9 Pajtášová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 08/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2019
Názov

0H3P4 Pagáčová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 08/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2019
Názov

0H3P5 Papučová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 09/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

0H3P8 Ondrušová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 09/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

0H3P7 Dubec

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 09/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

0H3P11 Krmela

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 09/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

0H3P2 Krmelová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 09/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

0H3P1 Skalková

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 09/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

0H3P3 Feriancová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 09/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

0H3P9 Pajtášová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 09/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

0H3P4 Pagáčová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 09/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

0H3P6 Janík

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 09/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

0H3P3 Feriancová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 10/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

0H3P1 Skalková

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 10/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

0H3P7 Dubec

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 10/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

0H3P5 Papučová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 10/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

0H3P11 Krmela

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 10/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

0H3P8 Ondrušová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 10/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

0H3P2 Krmelová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 10/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

0H3P9 Pajtášová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 10/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

0H3P4 Pagáčová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 10/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

0H3P6 Janík

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 10/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

0H3P6 Janík

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 11/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2019
Názov

0H3P7 Dubec

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 11/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2019
Názov

0H3P5 Papučová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 11/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2019
Názov

0H3P11 Krmela

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 11/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2019
Názov

0H3P8 Ondrušová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 11/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2019
Názov

0H3P2 Krmelová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 11/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2019
Názov

0H3P1 Skalková

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 11/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2019
Názov

0H3P3 Feriancová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 11/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2019
Názov

0H3P9 Pajtášová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 11/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2019
Názov

0H3P4 Pagáčová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 11/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2019
Názov

0H3P7 Dubec

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 12/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

0H3P6 Janík

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 12/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

0H3P5 Papučová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 12/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

0H3P4 Pagáčová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 12/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

0H3P11 Krmela

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 12/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

0H3P9 Pajtášová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 12/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

0H3P8 Ondrušová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 12/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

0H3P3 Feriancová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 12/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

0H3P2 Krmelová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 12/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

0H3P1 Skalková

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 12/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

0H1P8 Jus

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 12/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

0H1P5 Eckert

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 12/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

0H1P2 Lipták

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 12/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

0H1P1 Chovanec

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 12/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

0H1P4 Kopiláková

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 12/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

0H1P6 Mikuš

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 12/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

0H1P9 Masár

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 12/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

0H1P9 Masár

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 11/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2019
Názov

0H1P6 Mikuš

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 11/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2019
Názov

0H1P4 Kopiláková

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 11/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2019
Názov

0H1P1 Chovanec

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 11/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2019
Názov

0H1P2 Lipták

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 11/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2019
Názov

0H1P5 Eckert

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 11/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2019
Názov

0H1P8 Jus

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 11/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2019
Názov

0H1P8 Jus

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 10/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

0H1P5 Eckert

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 10/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
809 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

0H1P2 Lipták

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 10/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

0H1P1 Chovanec

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 10/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

0H1P4 Kopiláková

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 10/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

0H1P6 Mikuš

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 10/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

0H1P9 Masár

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 10/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

0H1P9 Masár

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 09/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

0H1P6 Mikuš

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 09/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

0H1P4 Kopiláková

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 09/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

0H1P1 Chovanec

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 09/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

0H1P2 Lipták

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 09/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

0H1P5 Eckert

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 09/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

0H1P8 Jus

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 09/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

0H1P8 Jus

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 08/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2019
Názov

0H1P5 Eckert

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 08/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2019
Názov

0H1P2 Lipták

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 08/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2019
Názov

ORP1H1 Jakubíková

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 08/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2019
Názov

0H1P1 Chovanec

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 08/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2019
Názov

0H1P4 Kopiláková

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 08/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2019
Názov

0H1P6 Mikuš

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 08/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2019
Názov

0H1P9 Masár

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 08/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2019
Názov

0H1P2 Lipták

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 07/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2019
Názov

0H1P8 Jus

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 07/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2019
Názov

0H1P5 Eckert

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 07/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2019
Názov

ORP1H1 Jakubíková

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 07/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2019
Názov

0H1P1 Chovanec

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 07/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2019
Názov

0H1P4 Kopiláková

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 07/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2019
Názov

0H1P6 Mikuš

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 07/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2019
Názov

0H1P9 Masár

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 07/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2019
Názov

0H1P8 Jus

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 06/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

0H1P5 Eckert

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 06/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

0H1P2 Lipták

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 06/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

ORP1H1 Jakubíková

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 06/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

0H1P1 Chovanec

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 06/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

0H1P6 Mikuš

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 06/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

0H1P9 Masár

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 06/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

0H1P4 Kopiláková

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 06/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

0H1P3 Majerík

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 05/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2019
Názov

0H1P5 Eckert

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 05/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2019
Názov

0H1P2 Barényi

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 05/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2019
Názov

ORP1H1 Jakubíková

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 05/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2019
Názov

0H1P1 Pokluda

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 05/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2019
Názov

0H1P6 Krbaťa

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 05/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2019
Názov

0H1P1 Pokluda

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 04/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2019
Názov

0H1P5 Eckert

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 04/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2019
Názov

0H1P2 Barényi

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 04/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2019
Názov

ORP1H1 Jakubíková

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 04/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2019
Názov

0H1P3 Majerík

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 04/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2019
Názov

0H1P6 Krbaťa

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 04/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2019
Názov

0H1P5 Eckert

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 03/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2019
Názov

0H1P2 Barényi

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 03/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2019
Názov

ORP1H1 Jakubíková

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 03/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2019
Názov

0H1P1 Pokluda

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 03/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2019
Názov

0H1P3 Majerík

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 03/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2019
Názov

0H1P6 Krbaťa

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 03/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2019
Názov

0H1P5 Eckert

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 02/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2019
Názov

ORP1H1 Jakubíková

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 02/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2019
Názov

0H1P1 Pokluda

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 02/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2019
Názov

0H1P3 Majerík

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 02/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2019
Názov

0H1P6 Krbaťa

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 02/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2019
Názov

0H1P2 Barényi

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 02/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2019
Názov

0H1P3 Majerík

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 01/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2019
Názov

0H1P5 Eckert

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 01/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2019
Názov

0H1P2 Barényi

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 01/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2019
Názov

ORP1H1 Jakubíková

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 01/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2019
Názov

0H1P1 Pokluda

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 01/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2019
Názov

0H1P6 Krbaťa

CEDITEK II. / FŠT - Predpis miezd 01/2019 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2019
Názov

Nepriame výdavky ŽoP_1

CEDITEK II. / FPT - Nepriame výdavky ŽoP_1

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
21,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky / MIKON ŽoP_4

CEDITEK II. / MIKON - Nepriame výdavky ŽoP_4

Vlastník dokladu
MIKON spol. s r.o.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H5P2 Crkoň

CEDITEK II. / MIKON - Predpis miezd 03/2020

Vlastník dokladu
MIKON spol. s r.o.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H5P1 Piaček

CEDITEK II. / MIKON - Predpis miezd 03/2020

Vlastník dokladu
MIKON spol. s r.o.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H5P2 Crkoň

CEDITEK II. / MIKON - Predpis miezd 02/2020

Vlastník dokladu
MIKON spol. s r.o.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H5P1 Piaček

CEDITEK II. / MIKON - Predpis miezd 02/2020

Vlastník dokladu
MIKON spol. s r.o.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H5P1 Piaček

CEDITEK II. / MIKON - Predpis miezd 09/2019

Vlastník dokladu
MIKON spol. s r.o.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H5P2 Crkoň

CEDITEK II. / MIKON - Predpis miezd 09/2019

Vlastník dokladu
MIKON spol. s r.o.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2019
Názov

2H5P2 Crkoň

CEDITEK II. / MIKON - Predpis miezd 10/2019

Vlastník dokladu
MIKON spol. s r.o.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H5P1 Piaček

CEDITEK II. / MIKON - Predpis miezd 10/2019

Vlastník dokladu
MIKON spol. s r.o.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H5P2 Crkoň

CEDITEK II. / MIKON - Predpis miezd 01/2020

Vlastník dokladu
MIKON spol. s r.o.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H5P1 Piaček

CEDITEK II. / MIKON - Predpis miezd 01/2020

Vlastník dokladu
MIKON spol. s r.o.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H5P2 Crkoň

CEDITEK II. / MIKON - Predpis miezd 12/2019

Vlastník dokladu
MIKON spol. s r.o.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H5P1 Piaček

CEDITEK II. / MIKON - Predpis miezd 12/2019

Vlastník dokladu
MIKON spol. s r.o.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H5P1 Piaček

CEDITEK II. / MIKON - Predpis miezd 11/2019

Vlastník dokladu
MIKON spol. s r.o.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H5P2 Crkoň

CEDITEK II. / MIKON - Predpis miezd 11/2019

Vlastník dokladu
MIKON spol. s r.o.
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

CEDITEK II. / FPT - Nepriame výdavky ŽoP_5

CEDITEK II. / FPT - Nepriame výdavky ŽoP_5

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
14,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ORP2H1 Bradáčová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 06/2020 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

ORP4H1 Špankovičová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 06/2020 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

ORP3H1 Špankovičová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 06/2020 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

0H3P7 Dubec

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 06/2020 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

0H3P5 Papučová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 06/2020 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

0H3P11 Krmela

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 06/2020 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

0H3P8 Ondrušová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 06/2020 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

0H3P2 Krmelová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 06/2020 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

0H3P1 Skalková

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 06/2020 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

0H3P3 Feriancová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 06/2020 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

0H3P9 Pajtášová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 06/2020 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

0H3P4 Pagáčová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 06/2020 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

0H3P6 Janík

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 06/2020 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

0H3P2 Krmelová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 05/2020 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2020
Názov

0H3P7 Dubec

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 05/2020 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2020
Názov

0H3P5 Papučová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 05/2020 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2020
Názov

0H3P11 Krmela

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 05/2020 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2020
Názov

0H3P8 Ondrušová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 05/2020 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2020
Názov

ORP2H1 Bradáčová

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 05/2020 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
2,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2020
Názov

0H3P1 Skalková

CEDITEK II. / FPT - Predpis miezd 05/2020 + PFK

Vlastník dokladu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dodávateľ
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žiadaná suma
1,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia