Popis projektu

Projekt Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR je zameraný na optimalizáciu regulačného prostredia v SR prostredníctvom aktivít týkajúcich sa všetkých častí regulačného cyklu v jeho prípravnej aj implementačnej fáze. Aktivity sa týkajú vzdelávania a zvyšovanie povedomia o procese posudzovania vplyvov, činnosti komisie pre pre posudzovanie vplyvov, tvorby strategických dokumentov, analýzy a hodnotenia procesov lepšej regulácie, dizajnu procesov a služieb s ohľadom na ich použitie v IT platforme lepšej regulácie, analýz podnikateľského prostredia v SR a vytvorenia analytického modelu pre lepšiu reguláciu.

Viac
Subjekt
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2015 - 01.11.2023
Celková suma
2,917,331 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
840,928 €
Nezrovnalosti
43,760 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Efektívna verejná správa

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vzdelávanie a zvyšovanie povedomia zame…
Typ
hodnotenie dopadov …
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
01.08.2020
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov
Vzdelávanie a zvyšovanie povedomia zame…
Typ
hodnotenie dopadov …
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
01.08.2020
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov
Vytvorenie, implementácia a aktualizáci…
Typ
Implementácia hodno…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
25.08.2018
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov
Analýza a hodnotenie efektivity procesu…
Typ
Inštitucionalizovan…
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
25.08.2018
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov
Zabezpečenie fungovania národného koord…
Typ
Inštitucionalizovan…
Plánovaný začiatok
01.10.2015
Skutočný začiatok
01.10.2015
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Dizajn procesov a služieb s ohľadom na …
Typ
Elektronizácia vere…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
01.08.2017
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vytvorenie analytického modelu zohľadňu…
Typ
Procesy, systémy a …
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
27.09.2018
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Komplexné analýzy podnikateľského prost…
Typ
Procesy, systémy a …
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
04.06.2018
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Dizajn procesov a služieb s ohľadom na …
Typ
Elektronizácia vere…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
01.08.2017
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vytvorenie analytického modelu zohľadňu…
Typ
Procesy, systémy a …
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
27.09.2018
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Komplexné analýzy podnikateľského prost…
Typ
Procesy, systémy a …
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
04.06.2018
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vytvorenie, implementácia a aktualizáci…
Typ
Implementácia hodno…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
25.08.2018
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov
Analýza a hodnotenie efektivity procesu…
Typ
Inštitucionalizovan…
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
25.08.2018
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov
Zabezpečenie fungovania národného koord…
Typ
Inštitucionalizovan…
Plánovaný začiatok
01.10.2015
Skutočný začiatok
01.10.2015
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
24.04.2018
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
24.04.2018
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
24.04.2018
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
24.04.2018
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.01.2023
Riziko
-
Názov
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
12,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.01.2023
Riziko
-
Názov
Počet analytických a koncepčných materiálov vypracovaných za účelom podpory vzniku/rozvoja IT nástrojov vo VS
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.01.2023
Riziko
-
Názov
Počet zavedených inovovaných procesov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.01.2023
Riziko
-
Názov
Počet ústredných orgánov štátnej správy s legislatívnou alebo právnou právomocou ktoré získali podporu na zavedenie procesu RIA
Hodnota
13,0 (počet)
Cieľ
13,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.01.2023
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít
Hodnota
8,0 (počet)
Cieľ
16,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.01.2023
Riziko
-
Názov
Počet osôb zapojených do vzdelávania
Hodnota
208,0 (počet)
Cieľ
208,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.01.2023
Riziko
-
Názov
Počet úspešných absolventov vzdelávacich aktivít
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
208,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.01.2023
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
9,0 (počet)
Cieľ
39,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.01.2023
Riziko
-
Názov
Zavedený funkčný systém RIA
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.01.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(062017-122017) AKT3 (625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR; č. položky rozpočtu 5.1.3.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(062017-122017)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
380 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(062017-122017) AKT3 (625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie RR; č. položky rozpočtu 5.1.3.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(062017-122017)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
252 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(062017-122017) AKT3 (625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie MRR; č. položky rozpočtu 5.1.3.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(062017-122017)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(062017-122017) AKT3 (616000 Doplatok k platu a ďalší plat MRR; č. položky rozpočtu 5.1.3.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(062017-122017)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
234 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(062017-122017) AKT3 (625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie RR; č. položky rozpočtu 5.1.3.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(062017-122017)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(062017-122017) AKT3 (625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 5.1.3.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(062017-122017)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,121 €
Schválené na preplatenie
1,121 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(062017-122017) AKT3 (611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad MRR; č. položky rozpočtu 5.1.3.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(062017-122017)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,098 €
Schválené na preplatenie
5,098 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(062017-122017) AKT3 (616000 Doplatok k platu a ďalší plat RR; č. položky rozpočtu 5.1.3.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(062017-122017)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(062017-122017) AKT3 (625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie MRR; č. položky rozpočtu 5.1.3.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(062017-122017)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(062017-122017) AKT3 (625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie RR; č. položky rozpočtu 5.1.3.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(062017-122017)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(062017-122017) AKT3 (625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 5.1.3.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(062017-122017)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(062017-122017) AKT3 (625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie RR; č. položky rozpočtu 5.1.3.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(062017-122017)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(062017-122017) AKT3 (625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti MRR; č. položky rozpočtu 5.1.3.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(062017-122017)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(062017-122017) AKT3 (625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti RR; č. položky rozpočtu 5.1.3.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(062017-122017)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(062017-122017) AKT3 (625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity RR; č. položky rozpočtu 5.1.3.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(062017-122017)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(062017-122017) AKT3 (621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne RR; č. položky rozpočtu 5.1.3

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(062017-122017)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(062017-122017) AKT3 (612001 Osobný príplatok MRR; č. položky rozpočtu 5.1.3.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(062017-122017)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,673 €
Schválené na preplatenie
2,673 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(062017-122017) AKT3 (611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad RR; č. položky rozpočtu 5.1.3.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(062017-122017)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,145 €
Schválené na preplatenie
1,145 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(062017-122017) AKT3 (621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR; č. položky rozpočtu 5.1.3

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(062017-122017)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
800 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(062017-122017) AKT3 (612001 Osobný príplatok RR; č. položky rozpočtu 5.1.3.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(062017-122017)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018) AKT2 (625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie RR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,493 €
Schválené na preplatenie
3,493 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018) AKT2 (625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,549 €
Schválené na preplatenie
15,549 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018) AKT2 (625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
1,555 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018) AKT2 (621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne RR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,495 €
Schválené na preplatenie
2,495 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018) AKT2 (621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,107 €
Schválené na preplatenie
11,107 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018) AKT2 (616000 Doplatok k platu a ďalší plat MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
135 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018) AKT2 (612001 Osobný príplatok RR; č. položky rozpočtu 4.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,293 €
Schválené na preplatenie
8,293 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018) AKT2 (612001 Osobný príplatok MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36,919 €
Schválené na preplatenie
36,919 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018) AKT2 (642 015 RR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018) AKT2 (625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,110 €
Schválené na preplatenie
1,110 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018) AKT2 (642 015 MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018) AKT2 (625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity RR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,185 €
Schválené na preplatenie
1,185 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018) AKT2 (625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,275 €
Schválené na preplatenie
5,275 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018) AKT2 (625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti RR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
249 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018) AKT2 (625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie RR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
748 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018) AKT2 (625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,332 €
Schválené na preplatenie
3,332 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018) AKT2 (625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie RR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018) AKT2 (625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
888 €
Schválené na preplatenie
888 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018) AKT2 (614 000 Odmeny RR, č. položky rozpočtu 4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,130 €
Schválené na preplatenie
1,130 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018) AKT2 (614 000 Odmeny MRR, č. položky rozpočtu 4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,029 €
Schválené na preplatenie
5,029 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018) AKT2 (611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad RR; č. položky rozpočtu 4.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,526 €
Schválené na preplatenie
15,526 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018) AKT2 (611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69,121 €
Schválené na preplatenie
69,121 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018) AKT2 (625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie RR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
349 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018) AKT2 (616000 Doplatok k platu a ďalší plat RR; č. položky rozpočtu 4.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(102015-072018)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019) AKT4 (612001 Osobný príplatok MRR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019) AKT4 (625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019) AKT4 (612001 Osobný príplatok RR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019) AKT4 (625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie MRR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019) AKT4 (611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad MRR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019) AKT4 (612002 Príplatky - ostatné príplatky okrem osobných príplatkov MRR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019) AKT4 (625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019) AKT4 (625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie MRR;č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019) AKT4 (625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie MRR;č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019) AKT4 (625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti MRR;č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019) AKT4 (623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019) AKT4 (611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad RR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019) AKT4 (625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie RR;č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019) AKT4 (625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie RR;č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019) AKT4 (625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie RR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019) AKT4 (623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní RR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019) AKT4 (625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie RR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019) AKT4 (612002 Príplatky - ostatné príplatky okrem osobných príplatkov RR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019) AKT4 (625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity RR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019) AKT4 (625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti RR;č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019) AKT5 (621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019) AKT5 Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019) AKT5 (623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019) AKT5 (625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie MRR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019) AKT5 (625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie MRR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019) AKT5 (625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie RR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019) AKT5 Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019) AKT5 (623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní RR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019) AKT5 (621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne RR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019) AKT5 (637027 Služby - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru MRR;č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019) AKT5 (625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity RR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019) AKT5 (625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti RR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019) AKT5 (625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie RR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019) AKT5 (625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie RR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019) AKT5 (625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019) AKT5 (625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti MRR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019) AKT5 (625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019) AKT5 (637027 Služby - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru RR;č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019) AKT5 (625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie RR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019) AKT5 (625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6 (623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní RR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019)-AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6 (625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019)-AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6 (623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019)-AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6 (621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019)-AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6 (625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie RR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019)-AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6 (625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie RR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019)-AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6 (625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie RR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019)-AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6 (625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie RR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019)-AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6 (625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019)-AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6 (625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019)-AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6 (625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity RR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019)-AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6 (625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti RR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019)-AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6 (625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti MRR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019)-AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6 (637027 Služby - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru MRR;č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019)-AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6 (637027 Služby - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru RR;č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019)-AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6 (625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie MRR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019)-AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6 (625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie MRR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019)-AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6 (621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne RR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019)-AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Regulatory Policy Review of the Slovak Republic AKT 4 (MRR, č.položky rozpočtu 6.4.1.)

Regulatory Policy Review of the Slovak Republic (platba č.1)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
123,694 €
Schválené na preplatenie
123,694 €
Realizácia
-
Názov

Regulatory Policy Review of the Slovak Republic AKT 4 (RR, č.položky rozpočtu 6.4.1.)

Regulatory Policy Review of the Slovak Republic (platba č.1)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,784 €
Schválené na preplatenie
27,784 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1 (1-52019) RP (625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie MRR; č. položky rozpočtu 1.1.1.1.,1.1.1.3.,1.1.2.1.,1.1.2.2.,1.1.2.3.,1.1.2.4.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(1-52019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1 (1-52019) RP (625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti RR;č. položky rozpočtu 1.1.1.1.,1.1.1.3.,1.1.2.1.,1.1.2.2.,1.1.2.3.,1.1.2.4.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(1-52019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1 (1-52019) RP (625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie RR;1.1.1.1.,1.1.1.3.,1.1.2.1.,1.1.2.2.,1.1.2.3.,1.1.2.4.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(1-52019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(1-52019) RP (621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne RR; č. položky rozpočtu 1.1.1.1.,1.1.1.3.,1.1.2.4.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(1-52019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1 (1-52019) RP (625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie MRR;1.1.1.1.,1.1.1.3.,1.1.2.1.,1.1.2.2.,1.1.2.3.,1.1.2.4.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(1-52019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1 (1-52019) RP (625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie RR; č. položky rozpočtu 1.1.1.1.,1.1.1.3.,1.1.2.1.,1.1.2.2.,1.1.2.3.,1.1.2.4.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(1-52019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(1-52019) RP (621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR; č. položky rozpočtu 1.1.1.1.,1.1.1.3.,1.1.2.4.,)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(1-52019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(1-52019) RP (611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad RR; č. položky rozpočtu 1.1.1.1.,1.1.2.1.,1.1.2.2.,1.1.2.4.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(1-52019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1 (1-52019) RP (625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity RR; č. položky rozpočtu 1.1.1.1.,1.1.1.3.,1.1.2.1.,1.1.2.2.,1.1.2.3.,1.1.2.4.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(1-52019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(1-52019) RP (612001 Osobný príplatok RR; č. položky rozpočtu 1.1.1.1.,1.1.2.1.,1.1.2.4.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(1-52019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1 (1-52019) RP (625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie RR;č. položky rozpočtu 1.1.1.1.,1.1.1.3.,1.1.2.1.,1.1.2.2.,1.1.2.3.,1.1.2.4.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(1-52019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1 (1-52019) RP (625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 1.1.1.1.,1.1.1.3.,1.1.2.1.,1.1.2.2.,1.1.2.3.,1.1.2.4.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(1-52019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(1-52019)RP (614 000 Odmeny RR, č. položky rozpočtu 1.1.1.1.,1.1.2.1.,1.1.2.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(1-52019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(1-52019)RP (614 000 Odmeny MRR, č. položky rozpočtu 1.1.1.1.,1.1.2.1.,1.1.2.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(1-52019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(1-52019) RP (612002 Príplatky - ostatné príplatky okrem osobných príplatkov RR; č. položky rozpočtu 1.1.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(1-52019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(1-52019) RP (623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní RR; č. položky rozpočtu 1.1.2.1.,1.1.2.2.,1.1.2.3.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(1-52019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1 (1-52019) RP (625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti MRR;č. položky rozpočtu 1.1.1.1.,1.1.1.3.,1.1.2.1.,1.1.2.2.,1.1.2.3.,1.1.2.4.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(1-52019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1 (1-52019) RP (625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie RR; č. položky rozpočtu 1.1.1.1.,1.1.1.3.,1.1.2.1.,1.1.2.2.,1.1.2.3.,1.1.2.4.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(1-52019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1 (1-52019) RP (625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie MRR;č. položky rozpočtu 1.1.1.1.,1.1.1.3.,1.1.2.1.,1.1.2.2.,1.1.2.3.,1.1.2.4.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(1-52019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1 (1-52019) RP (625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR; č. položky rozpočtu 1.1.1.1.,1.1.1.3.,1.1.2.1.,1.1.2.2.,1.1.2.3.,1.1.2.4.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(1-52019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(1-52019) RP (612002 Príplatky - ostatné príplatky okrem osobných príplatkov MRR; č. položky rozpočtu 1.1.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(1-52019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(1-52019) RP (611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad MRR; č. položky rozpočtu 1.1.1.1.,1.1.2.1.,1.1.2.2.,1.1.2.4.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(1-52019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(1-52019) RP (612001 Osobný príplatok MRR; č. položky rozpočtu 1.1.1.1.,1.1.2.1.,1.1.2.4.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(1-52019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(1-52019) RP (623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR; č. položky rozpočtu 1.1.2.1.,1.1.2.2.,1.1.2.3.,

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(1-52019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019) AKT2 (625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019) AKT2 Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.(1-52019) AKT2 (625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.(1-52019) AKT2 (625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019) AKT2 (625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019) AKT2 (625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie RR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2 (1-52019) AKT2 Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.(1-52019) AKT2 (621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019) AKT2 (625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019) AKT2 (625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019) AKT2 (614 000 Odmeny MRR, č. položky rozpočtu 4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019) AKT2 (625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie RR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019) AKT2 Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.(1-52019) AKT2 (625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie RR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č. 2(1-52019) AKT2 (612001 Osobný príplatok RR; č. položky rozpočtu 4.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2 (1-52019) AKT2 (611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad RR; č. položky rozpočtu 4.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019) AKT2 (625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie RR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2 (1-52019) AKT2 Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.(1-52019) AKT2 (621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne RR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019) AKT2 (614 000 Odmeny RR, č. položky rozpočtu 4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č. 2(1-52019) AKT2 (612001 Osobný príplatok MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2 (1-52019) AKT2 (611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.(1-52019) AKT2 (625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity RR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019) AKT2 (625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti RR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (642 015 RR; č. položky rozpočtu 5.1.6.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie RR; č. položky rozpočtu 5.1.6.,5.1.7.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie RR; č. položky rozpočtu 5.1.6,5.1.7.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní RR; č. položky rozpočtu 5.1.6.,5.1.7.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (616000 Doplatok k platu a ďalší plat RR; č. položky rozpočtu 5.1.6.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity RR; č. položky rozpočtu 5.1.6.,5.1.7.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti RR; č. položky rozpočtu 5.1.6,5.1.7.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie RR; č. položky rozpočtu 5.1.6.,5.1.7.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie RR; č. položky rozpočtu 5.1.6.,5.1.7.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad MRR; č. položky rozpočtu 5.1.6.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (612001 Osobný príplatok MRR; č. položky rozpočtu 5.1.6.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (616000 Doplatok k platu a ďalší plat MRR; č. položky rozpočtu 5.1.6.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR; č. položky rozpočtu 5.1.6.,5.1.7.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (612001 Osobný príplatok RR; č. položky rozpočtu 5.1.6.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad RR; č. položky rozpočtu 5.1.6.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (614000 Odmeny MRR; č. položky rozpočtu 5.1.7.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (614000 Odmeny RR; č. položky rozpočtu 5.1.7.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR; č. položky rozpočtu 5.1.6.,5.1.7.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (642 015 MRR; č. položky rozpočtu 5.1.6.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie MRR; č. položky rozpočtu 5.1.6,5.1.7.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti MRR; č. položky rozpočtu 5.1.6,5.1.7.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 5.1.6.,5.1.7.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie MRR; č. položky rozpočtu 5.1.6.,5.1.7.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 5.1.6.,5.1.7.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

3.1.3.,3.1.9.-637033 Mzdové náhrady Prorata

SH-HA1_Mzdové náhrady_082022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

3.1.3.,3.1.9.-637033 Mzdové náhrady LDR

SH-HA1_Mzdové náhrady_082022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

1.1.1.5.,1.1.2.5.,1.1.2.7.,1.1.2.8.-637033 Mzdové náhrady LDR

SH-RP_Mzdové náhrady_082022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

1.1.1.5.,1.1.2.5.,1.1.2.7.,1.1.2.8.-637033 Mzdové náhrady Prorata

SH-RP_Mzdové náhrady_082022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

4.1.5.,4.1.6.,4.1.7.-637033 Mzdové náhrady Prorata

SH-HA2_Mzdové náhrady_082022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

4.1.5.,4.1.6.,4.1.7.-637033 Mzdové náhrady LDR

SH-HA2_Mzdové náhrady_082022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

5.1.4.,5.1.8.,5.1.9.-637033 Mzdové náhrady LDR

SH-HA3_Mzdové náhrady_082022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

5.1.4.,5.1.8.,5.1.9.-637033 Mzdové náhrady Prorata

SH-HA3_Mzdové náhrady_082022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

6.1.3.-637033 Mzdové náhrady Prorata

SH-HA4_Mzdové náhrady_082022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

6.1.3.-637033 Mzdové náhrady LDR

SH-HA4_Mzdové náhrady_082022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

8.1.2.,8.1.3.-637033 Mzdové náhrady LDR

SH-HA6_Mzdové náhrady_082022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

8.1.2.,8.1.3.-637033 Mzdové náhrady Prorata

SH-HA6_Mzdové náhrady_082022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

9.1.3.-637033 Mzdové náhrady LDR

SH-HA7_Mzdové náhrady_082022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

9.1.3.-637033 Mzdové náhrady Prorata

SH-HA7_Mzdové náhrady_082022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(6-72019) AKT5 (625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(6-72019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(6-72019) AKT5 (625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti MRR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(6-72019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(6-72019) AKT5 (625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(6-72019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(6-72019) AKT5 (625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie MRR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(6-72019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(6-72019) AKT5 (625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(6-72019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(6-72019) AKT5 (625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie MRR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(6-72019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(6-72019) AKT5 Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019) AKT5 (623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(6-72019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(6-72019) AKT5 (621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(6-72019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(6-72019) AKT5 (637027 Služby - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru MRR;č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(6-72019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(6-72019) AKT5

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(6-72019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(6-72019) AKT5

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(6-72019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(6-72019) AKT5

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(6-72019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(6-72019) AKT5

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(6-72019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(6-72019) AKT5

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(6-72019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(6-72019) AKT5

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(6-72019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(6-72019) AKT5

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(6-72019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(6-72019) AKT5

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(6-72019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(6-72019) AKT3 (625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR; č. položky rozpočtu 5.1.6.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(6-72019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(6-72019) AKT3 (625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti MRR; č. položky rozpočtu 5.1.6.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(6-72019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(6-72019) AKT3 (625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 5.1.6.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(6-72019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie MRR; č. položky rozpočtu 5.1.6.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(6-72019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(6-72019) AKT3 (625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 5.1.6.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(6-72019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(6-72019) AKT3 (625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie MRR; č. položky rozpočtu 5.1.6.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(6-72019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(6-72019) AKT3 (623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR; č. položky rozpočtu 5.1.6.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(6-72019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(6-72019) AKT3 (612001 Osobný príplatok MRR; č. položky rozpočtu 5.1.6.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(6-72019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(6-72019) AKT3 (611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad MRR; č. položky rozpočtu 5.1.6.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(6-72019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(6-72019) AKT3

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(6-72019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(6-72019) AKT3

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(6-72019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(6-72019) AKT3

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(6-72019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(6-72019) AKT3

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(6-72019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(6-72019) AKT3

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(6-72019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(6-72019) AKT3

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(6-72019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(6-72019) AKT3

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(6-72019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(6-72019) AKT3

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(6-72019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(6-72019) AKT3

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(6-72019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(6-72019) AKT6 (625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(6-72019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(6-72019) AKT6 (625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti MRR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(6-72019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(6-72019) AKT6 (625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(6-72019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(6-72019) AKT6 (625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie MRR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(6-72019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(6-72019) AKT6 (625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(6-72019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(6-72019) AKT6 (625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie MRR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(6-72019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(6-72019) AKT6 (623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(6-72019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(6-72019) AKT6 (621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(6-72019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(6-72019) AKT6 (637027 Služby - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru MRR;č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(6-72019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(6-752019) AKT6

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(6-72019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(6-752019) AKT6

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(6-72019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(6-752019) AKT6

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(6-72019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(6-752019) AKT6

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(6-72019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(6-752019) AKT6

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(6-72019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(6-752019) AKT6

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(6-72019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(6-752019) AKT6

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(6-72019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(6-752019) AKT6

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(6-72019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(6-752019) AKT6

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(6-72019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.7(062019) AKT1 (625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR; č. položky rozpočtu 3.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.7(062019)-AKT1

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.7(062019) AKT1 (625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 3.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.7(062019)-AKT1

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.7(062019) AKT1 (625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie MRR; č. položky rozpočtu 3.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.7(062019)-AKT1

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.7(062019) AKT1 (625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 3.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.7(062019)-AKT1

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.7(062019) AKT1 (621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR; č. položky rozpočtu 3.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.7(062019)-AKT1

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.7(062019) AKT1 (637027 Služby - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru MRR;č. položky rozpočtu 3.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.7(062019)-AKT1

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.7(062019) AKT1

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.7(062019)-AKT1

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.7(062019) AKT1

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.7(062019)-AKT1

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.7(062019) AKT1

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.7(062019)-AKT1

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.7(062019) AKT1

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.7(062019)-AKT1

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.7(062019) AKT1

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.7(062019)-AKT1

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.7(062019) AKT1

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.7(062019)-AKT1

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(6-72019) AKT4 (625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(6-72019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(6-72019) AKT4 (625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti MRR;č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(6-72019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(6-72019) AKT4 (625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie MRR;č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(6-72019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(6-72019) AKT4 (625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie MRR;č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(6-72019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(6-72019) AKT4 (625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(6-72019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(6-72019) AKT4 (625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie MRR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(6-72019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4 (6-72019) AKT4 (621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(6-72019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(6-72019) AKT4 (612001 Osobný príplatok MRR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(6-72019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(6-72019) AKT4 (611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad MRR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(6-72019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(6-72019) AKT4

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(6-72019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(6-72019) AKT4

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(6-72019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(6-72019) AKT4

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(6-72019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(6-72019) AKT4

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(6-72019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(6-72019) AKT4

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(6-72019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(6-72019) AKT4

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(6-72019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(6-72019) AKT4

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(6-72019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(6-72019) AKT4

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(6-72019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(6-72019) AKT4

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(6-72019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1 (6-72019) RP (625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR; č. položky rozpočtu 1.1.1.1.,1.1.1.2.,1.1.1.3.,1.1.2.1.,1.1.2.2.,1.1.2.3.,1.1.2.4.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(6-72019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1 (6-72019) RP (625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti MRR;č. položky rozpočtu 1.1.1.1.,1.1.1.2.,1.1.1.3.,1.1.2.1.,1.1.2.2.,1.1.2.3.,1.1.2.4.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(6-72019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1 (6-72019) RP (625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie MRR;č. položky rozpočtu 1.1.1.1.,1.1.1.2.,1.1.1.3.,1.1.2.1.,1.1.2.2.,1.1.2.3.,1.1.2.4.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(6-72019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1 (6-72019) RP (625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie MRR;1.1.1.1.,1.1.1.2.,1.1.1.3.,1.1.2.1.,1.1.2.2.,1.1.2.3.,1.1.2.4.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(6-72019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1 (6-72019) RP (625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 1.1.1.1.,1.1.1.2.,1.1.1.3.,1.1.2.1.,1.1.2.2.,1.1.2.3.,1.1.2.4.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(6-72019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1 (6-72019) RP (625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie MRR; č. položky rozpočtu 1.1.1.1.,1.1.1.2.,1.1.1.3.,1.1.2.1.,1.1.2.2.,1.1.2.3.,1.1.2.4.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(6-72019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(6-72019) RP (623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR; č. položky rozpočtu 1.1.1.2.,1.1.2.1.,1.1.2.2.,1.1.2.3.,

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(6-72019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(6-72019) RP (621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR; č. položky rozpočtu 1.1.1.1.,1.1.1.3.,1.1.2.4.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(6-72019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(6-72019)RP (614 000 Odmeny MRR, č. položky rozpočtu 1.1.1.3.,1.1.2.3.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(6-72019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(1-52019) RP (612002 Príplatky - ostatné príplatky okrem osobných príplatkov MRR; č. položky rozpočtu 1.1.1.1.,1.1.2.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(6-72019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(6-72019) RP (612001 Osobný príplatok MRR; č. položky rozpočtu 1.1.1.1.,1.1.2.1.,1.1.2.2.,1.1.2.4.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(6-72019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(6-72019) RP (611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad MRR; č. položky rozpočtu 1.1.1.1.,1.1.1.2.,1.1.2.1.,1.1.2.2.,1.1.2.4.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(6-72019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1 (6-72019) RP

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(6-72019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1 (6-72019) RP

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(6-72019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1 (6-72019) RP

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(6-72019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1 (6-72019) RP

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(6-72019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1 (6-72019) RP

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(6-72019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1 (6-72019) RP

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(6-72019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1 (6-72019) RP

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(6-72019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1 (6-72019) RP

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(6-72019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1 (6-72019) RP

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(6-72019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1 (6-72019) RP

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(6-72019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1 (6-72019) RP

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(6-72019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1 (6-72019) RP

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(6-72019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.(6-72019) AKT2 (625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(6-72019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(6-72019) AKT2 (625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(6-72019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(6-72019) AKT2 (625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(6-72019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(6-72019) AKT2 (625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(6-72019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(6-72019) AKT2 Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.(1-52019) AKT2 (625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(6-72019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(6-72019) AKT2 (625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(6-72019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2 (6-72019) AKT2 Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.(1-52019) AKT2 (621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(6-72019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č. 2(6-72019) AKT2 (612001 Osobný príplatok MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(6-72019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2 (6-72019) AKT2 (611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(6-72019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.(6-72019) AKT2

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(6-72019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.(6-72019) AKT2

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(6-72019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.(6-72019) AKT2

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(6-72019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.(6-72019) AKT2

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(6-72019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.(6-72019) AKT2

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(6-72019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.(6-72019) AKT2

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(6-72019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.(6-72019) AKT2

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(6-72019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.(6-72019) AKT2

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(6-72019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.(6-72019) AKT2

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(6-72019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Regulatory Policy Review of the Slovak Republic AKT 4 (MRR, č.položky rozpočtu 6.4.1.)

Regulatory Policy Review of the Slovak Republic (platba č. 2)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,321 €
Schválené na preplatenie
114,321 €
Realizácia
-
Názov

Regulatory Policy Review of the Slovak Republic AKT 4 (RR, č.položky rozpočtu 6.4.1.)

Regulatory Policy Review of the Slovak Republic (platba č. 2)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,679 €
Schválené na preplatenie
25,679 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1 (10-12201;8-92019) RP (625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie MRR; č. položky rozpočtu 1.1.1.1.,1.1.1.2.,1.1.1.3.,1.1.2.1.,1.1.2.2.,1.1.2.3.,1.1.2.4.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018;8-92019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018;8-92019) RP (621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR; č. položky rozpočtu 1.1.1.1.,1.1.1.3.,1.1.2.4.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018;8-92019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018;8-92019) RP (612002 Príplatky - ostatné príplatky okrem osobných príplatkov MRR; č. položky rozpočtu 1.1.2.1.,1.1.2.4.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018;8-92019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018;8-92019) RP (616000 Doplatok k platu a ďalší plat MRR; č. položky rozpočtu 1.1.2.4.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018;8-92019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018;8-92019)RP (614 000 Odmeny MRR, č. položky rozpočtu 1.1.1.3.,1.1.2.3.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018;8-92019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1 (10-122018;8-92019 ) RP (625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 1.1.1.1.,1.1.1.2.,1.1.1.3.,1.1.2.1.,1.1.2.2.,1.1.2.3.,1.1.2.4.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018;8-92019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1 (10-122018;8-92019) RP (625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie MRR;č. položky rozpočtu 1.1.1.1.,1.1.1.2.,1.1.1.3.,1.1.2.1.,1.1.2.2.,1.1.2.3.,1.1.2.4.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018;8-92019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018;8-92019) RP (611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad MRR; č. položky rozpočtu 1.1.1.1.,1.1.1.2.,1.1.2.1.,1.1.2.2.,1.1.2.4.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018;8-92019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018;8-92019) RP (612001 Osobný príplatok MRR; č. položky rozpočtu 1.1.1.1.,1.1.2.1.,1.1.2.2.,1.1.2.4.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018;8-92019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018;8-92019) RP (623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR; č. položky rozpočtu 1.1.1.2.,1.1.1.3.,1.1.2.1.,1.1.2.2.,1.1.2.3.,

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018;8-92019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1 (10-122018;8-92019) RP (625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie MRR;1.1.1.1.,1.1.1.2.,1.1.1.3.,1.1.2.1.,1.1.2.2.,1.1.2.3.,1.1.2.4.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018;8-92019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1 (10-122018;8-92019) RP (625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti MRR;č. položky rozpočtu 1.1.1.1.,1.1.1.2.,1.1.1.3.,1.1.2.1.,1.1.2.2.,1.1.2.3.,1.1.2.4.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018;8-92019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1 (10-122018;8-92019) RP (625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR; č. položky rozpočtu 1.1.1.1.,1.1.1.2.,1.1.1.3.,1.1.2.1.,1.1.2.2.,1.1.2.3.,1.1.2.4.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018;8-92019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018; 8-92019) RP

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018;8-92019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018; 8-92019) RP

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018;8-92019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018; 8-92019) RP

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018;8-92019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018; 8-92019) RP

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018;8-92019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018; 8-92019) RP

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018;8-92019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018; 8-92019) RP

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018;8-92019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018; 8-92019) RP

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018;8-92019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018; 8-92019) RP

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018;8-92019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018; 8-92019) RP

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018;8-92019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018; 8-92019) RP

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018;8-92019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018; 8-92019) RP

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018;8-92019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018; 8-92019) RP

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018;8-92019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018; 8-92019) RP

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.1(10-122018;8-92019) RP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(9-122018;8-92019) AKT5 (621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(9-122018;8-92019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(9-122018;8-92019) AKT5 (625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(9-122018;8-92019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(9-122018;8-92019) AKT5 (625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie MRR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(9-122018;8-92019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(9-122018;8-92019) AKT5 (637027 Služby - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru MRR;č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(9-122018;8-92019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(9-122018;8-92019) AKT5 Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019) AKT5 (623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(9-122018;8-92019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(9-122018;8-92019) AKT5 (625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie MRR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(9-122018;8-92019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(9-122018;8-92019) AKT5 (625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti MRR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(9-122018;8-92019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(9-122018;8-92019) AKT5 (625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(9-122018;8-92019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(9-122018;8-92019) AKT5 (625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(9-122018;8-92019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(9-122018;8-92019) AKT5

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(9-122018;8-92019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(9-122018;8-92019) AKT5

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(9-122018;8-92019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(9-122018;8-92019) AKT5

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(9-122018;8-92019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(9-122018;8-92019) AKT5

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(9-122018;8-92019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(9-122018;8-92019) AKT5

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(9-122018;8-92019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(9-122018;8-92019) AKT5

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(9-122018;8-92019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(9-122018;8-92019) AKT5

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(9-122018;8-92019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(9-122018;8-92019) AKT5

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(9-122018;8-92019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(9-122018;8-92019) AKT5

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(9-122018;8-92019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(9-122018;8-92019) AKT6 (625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(9-122018;8-92019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(9-122018;8-92019) AKT6 (637027 Služby - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru MRR;č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(9-122018;8-92019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(9-122018;8-92019) AKT6 (621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(9-122018;8-92019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(9-122018;8-92019) AKT6 (623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(9-122018;8-92019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(9-122018;8-92019) AKT6 (625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie MRR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(9-122018;8-92019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(9-122018;8-92019) AKT6 (625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie MRR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(9-122018;8-92019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(9-122018;8-92019) AKT6 (625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(9-122018;8-92019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(9-122018;8-92019) AKT6(625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti MRR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(9-122018;8-92019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(9-122018;8-92019) AKT6(625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(9-122018;8-92019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(9-122018;8-92019) AKT6

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(9-122018;8-92019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(9-122018;8-92019) AKT6

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(9-122018;8-92019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(9-122018;8-92019) AKT6

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(9-122018;8-92019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(9-122018;8-92019) AKT6

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(9-122018;8-92019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(9-122018;8-92019) AKT6

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(9-122018;8-92019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(9-122018;8-92019) AKT6

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(9-122018;8-92019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(9-122018;8-92019) AKT6

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(9-122018;8-92019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(9-122018;8-92019) AKT6

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(9-122018;8-92019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(9-122018;8-92019) AKT6

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(9-122018;8-92019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019) AKT3 (625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR; č. položky rozpočtu 5.1.6.;5.1.7.;5.1.1.;5.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019) AKT3 (621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR; č. položky rozpočtu 5.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019) AKT3 (611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad MRR; č. položky rozpočtu 5.1.1.;5.1.2.;5.1.6.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019) AKT3 (623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR; č. položky rozpočtu 5.1.1.;5.1.6.;5.1.7.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019) AKT3 (625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 5.1.6.;5.1.7.;5.1.1.;5.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019) AKT3 (612001 Osobný príplatok MRR; č. položky rozpočtu 5.1.1.;5.1.2.;5.1.6.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019) AKT3 (612002 Príplatky - ostatné príplatky okrem osobných príplatkov MRR; č. položky rozpočtu 5.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019) AKT3 (614000 Odmeny MRR; č. položky rozpočtu 5.1.7.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019) AKT3 (615 000 Ostatné osobné vyrovnania MRR; č. položky rozpočtu 5.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019) AKT3 (625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie MRR; č. položky rozpočtu 5.1.1.;5.1.2.;5.1.6.;5.1.7.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019) AKT3 (625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie MRR; č. položky rozpočtu 5.1.6.;5.1.7.;5.1.1.;5.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019) AKT3 (625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 5.1.6.;5.1.7.;5.1.1.;5.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019) AKT3 (625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti MRR; č. položky rozpočtu 5.1.6.;5.1.7.;5.1.1.;5.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019)-AKT3

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019)-AKT3

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019)-AKT3

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019)-AKT3

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019)-AKT3

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019)-AKT3

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019)-AKT3

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019)-AKT3

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019)-AKT3

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019)-AKT3

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019)-AKT3

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019)-AKT3

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019)-AKT3

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(8-92019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(8-92019) AKT4 (625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti MRR;č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(11-122018;8-92019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(8-92019) AKT4 (625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie MRR;č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(11-122018;8-92019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(8-92019) AKT4 (625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie MRR;č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(11-122018;8-92019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(8-92019) AKT4 (625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(11-122018;8-92019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(8-92019) AKT4 (615 000 Ostatné osobné vyrovnania MRR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(11-122018;8-92019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(8-92019) AKT4 (611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad MRR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(11-122018;8-92019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(8-92019) AKT4 (612001 Osobný príplatok MRR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(11-122018;8-92019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(8-92019) AKT4 (612002 Príplatky-Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov MRR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(11-122018;8-92019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4 (8-92019) AKT4 (621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(11-122018;8-92019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(8-92019) AKT4 (623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(11-122018;8-92019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(8-92019) AKT4 (625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie MRR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(11-122018;8-92019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(8-92019) AKT4 (625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(11-122018;8-92019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(11-122018;8-92019) AKT4

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(11-122018;8-92019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(11-122018;8-92019) AKT4

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(11-122018;8-92019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(11-122018;8-92019) AKT4

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(11-122018;8-92019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(11-122018;8-92019) AKT4

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(11-122018;8-92019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(11-122018;8-92019) AKT4

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(11-122018;8-92019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(11-122018;8-92019) AKT4

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(11-122018;8-92019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(11-122018;8-92019) AKT4

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(11-122018;8-92019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(11-122018;8-92019) AKT4

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(11-122018;8-92019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(11-122018;8-92019) AKT4

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(11-122018;8-92019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(11-122018;8-92019) AKT4

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(11-122018;8-92019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(11-122018;8-92019) AKT4

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(11-122018;8-92019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(11-122018;8-92019) AKT4

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(11-122018;8-92019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2 (8-122018;8-92019) AKT2 (621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(8-122018;8-92019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č. 2(8-122018;8-92019) AKT2 (612001 Osobný príplatok MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(8-122018;8-92019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(8-122018;8-92019) AKT2 (614 000 Odmeny MRR, č. položky rozpočtu 4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(8-122018;8-92019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(8-122018;8-92019) AKT2 (625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(8-122018;8-92019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.(8-122018;8-92019) AKT2 (625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(8-122018;8-92019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2 (8-122018;8-92019) AKT2 (611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(8-122018;8-92019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(8-122018;8-92019) AKT2 Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.(1-52019) AKT2 (625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(8-122018;8-92019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(8-122018;8-92019) AKT2 (625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(8-122018;8-92019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(8-122018;8-92019) AKT2 (625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(8-122018;8-92019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(8-122018;8-92019) AKT2 (625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(8-122018;8-92019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.(8-122018;8-92019) AKT2

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(8-122018;8-92019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.(8-122018;8-92019) AKT2

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(8-122018;8-92019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.(8-122018;8-92019) AKT2

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(8-122018;8-92019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.(8-122018;8-92019) AKT2

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(8-122018;8-92019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.(8-122018;8-92019) AKT2

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(8-122018;8-92019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.(8-122018;8-92019) AKT2

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(8-122018;8-92019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.(8-122018;8-92019) AKT2

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(8-122018;8-92019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.(8-122018;8-92019) AKT2

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(8-122018;8-92019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.(8-122018;8-92019) AKT2

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(8-122018;8-92019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.(8-122018;8-92019) AKT2

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(8-122018;8-92019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6 (625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie MRR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
296 €
Schválené na preplatenie
296 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6 (625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity RR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
241 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6 (625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti RR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6 (625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie RR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
152 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6 (625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie RR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6 (625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie RR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
710 €
Schválené na preplatenie
710 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6 (625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie RR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6 (623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní RR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
254 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6 (621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne RR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
264 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6 (637027 Služby - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru RR;č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,279 €
Schválené na preplatenie
5,279 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6 (637027 Služby - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru MRR;č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,503 €
Schválené na preplatenie
23,503 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6 (621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
1,176 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6 (623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,132 €
Schválené na preplatenie
1,132 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6 (625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,162 €
Schválené na preplatenie
3,162 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6 (625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie MRR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
188 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6 (625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
677 €
Schválené na preplatenie
677 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6 (625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti MRR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
212 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6 (625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR; č. položky rozpočtu 8.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.6(1-52019) AKT6

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,072 €
Schválené na preplatenie
1,072 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019) AKT5 (625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti MRR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019) AKT5 (625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity RR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019) AKT5 (625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti RR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019) AKT5 (625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie RR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019) AKT5 (625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie RR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019) AKT5 (625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie RR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
234 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019) AKT5 (625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie RR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019) AKT5 Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019) AKT5 (623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní RR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
136 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019) AKT5 (621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne RR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019) AKT5 (637027 Služby - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru RR;č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,669 €
Schválené na preplatenie
1,669 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019) AKT5 (637027 Služby - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru MRR;č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,431 €
Schválené na preplatenie
7,431 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019) AKT5 (621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019) AKT5 Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019) AKT5 (623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
604 €
Schválené na preplatenie
604 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019) AKT5 (625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie MRR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019) AKT5 (625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,040 €
Schválené na preplatenie
1,040 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019) AKT5 (625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie MRR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019) AKT5 (625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
223 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019) AKT5 (625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR; č. položky rozpočtu 7.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.5(1-52019)-AKT5

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
353 €
Schválené na preplatenie
353 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019) AKT4 (625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
184 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019) AKT4 (611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad MRR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,874 €
Schválené na preplatenie
2,874 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019) AKT4 (625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity RR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019) AKT4 (625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti RR;č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019) AKT4 (625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie RR;č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019) AKT4 (625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie RR;č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019) AKT4 (625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie RR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019) AKT4 (625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie RR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019) AKT4 (623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní RR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019) AKT4 (612002 Príplatky - ostatné príplatky okrem osobných príplatkov RR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019) AKT4 (612001 Osobný príplatok RR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
223 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019) AKT4 (611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad RR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
646 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019) AKT4 (612001 Osobný príplatok MRR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
994 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019) AKT4 (612002 Príplatky - ostatné príplatky okrem osobných príplatkov MRR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019) AKT4 (623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
389 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019) AKT4 (625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie MRR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019) AKT4 (625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
543 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019) AKT4 (625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie MRR;č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019) AKT4 (625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie MRR;č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
116 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019) AKT4 (625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti MRR;č. položky rozpočtu 6.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.4(1-42019)-AKT4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie RR; č. položky rozpočtu 5.1.6.,5.1.7.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad RR; č. položky rozpočtu 5.1.6.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
215 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad MRR; č. položky rozpočtu 5.1.6.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
958 €
Schválené na preplatenie
958 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (612001 Osobný príplatok MRR; č. položky rozpočtu 5.1.6.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
416 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (614000 Odmeny MRR; č. položky rozpočtu 5.1.7.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
449 €
Schválené na preplatenie
449 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (616000 Doplatok k platu a ďalší plat MRR; č. položky rozpočtu 5.1.6.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR; č. položky rozpočtu 5.1.6.,5.1.7.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie MRR; č. položky rozpočtu 5.1.6,5.1.7.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 5.1.6.,5.1.7.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
255 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie MRR; č. položky rozpočtu 5.1.6.,5.1.7.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 5.1.6.,5.1.7.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti MRR; č. položky rozpočtu 5.1.6,5.1.7.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR; č. položky rozpočtu 5.1.6.,5.1.7.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (642 015 MRR; č. položky rozpočtu 5.1.6.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (642 015 RR; č. položky rozpočtu 5.1.6.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity RR; č. položky rozpočtu 5.1.6.,5.1.7.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti RR; č. položky rozpočtu 5.1.6,5.1.7.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie RR; č. položky rozpočtu 5.1.6.,5.1.7.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie RR; č. položky rozpočtu 5.1.6.,5.1.7.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie RR; č. položky rozpočtu 5.1.6,5.1.7.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní RR; č. položky rozpočtu 5.1.6.,5.1.7.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (616000 Doplatok k platu a ďalší plat RR; č. položky rozpočtu 5.1.6.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (614000 Odmeny RR; č. položky rozpočtu 5.1.7.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
101 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019) AKT3 (612001 Osobný príplatok RR; č. položky rozpočtu 5.1.6.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.3(4-52019)-AKT3

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2 (1-52019) AKT2 Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.(1-52019) AKT2 (621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne RR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
217 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2 (1-52019) AKT2 (611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,743 €
Schválené na preplatenie
6,743 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.(1-52019) AKT2 (625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
459 €
Schválené na preplatenie
459 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019) AKT2 (625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019) AKT2 (625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
290 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019) AKT2 (625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019) AKT2 Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.(1-52019) AKT2 (625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
1,352 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019) AKT2 (625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
135 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2 (1-52019) AKT2 Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.(1-52019) AKT2 (621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
966 €
Schválené na preplatenie
966 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č. 2(1-52019) AKT2 (612001 Osobný príplatok MRR; č. položky rozpočtu 4.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,061 €
Schválené na preplatenie
2,061 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2 (1-52019) AKT2 (611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad RR; č. položky rozpočtu 4.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,515 €
Schválené na preplatenie
1,515 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č. 2(1-52019) AKT2 (612001 Osobný príplatok RR; č. položky rozpočtu 4.1.1.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
463 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019) AKT2 (614 000 Odmeny RR, č. položky rozpočtu 4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
192 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019) AKT2 (625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie RR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019) AKT2 Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.(1-52019) AKT2 (625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie RR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
304 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019) AKT2 (625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie RR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019) AKT2 (625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie RR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019) AKT2 (625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti RR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.(1-52019) AKT2 (625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity RR; č. položky rozpočtu 4.1.1.,4.1.2.)

Sumarizačný hárok-personálne výdavky č.2(1-52019)-AKT2

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
103 €