Popis projektu

Cieľom projektu je zlepšenie úrovne Národného registra znečisťovania (NRZ) vytvorením reprezentatívneho komunikačného a informačného systému podľa platných národných a európskych legislatívnych požiadaviek, s mapovou a grafickou podporou a sprístupnením on-line verejnosti.

Register má zabezpečovať zber, spracovanie, validáciu a prezentáciu údajov oznamovaných prevádzkovateľmi SR a spĺňať požiadavky na reportovanie údajov do Európskej komisie a informovanie verejnosti.

Informačný systém zabezpečí prepojenie databázy s relevantnými databázami SHMÚ, SIŽP a SAŽP, týkajúce sa problematiky integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania (IPKZ) a znečistenia z priemyslu.

Vytvorenie GIS aplikácie (mapový spôsob zobrazovania dát) umožní prehľadný prístup a zobrazovanie údajov verejnosti, ako aj jednotlivým odborným inštitúciám.

Jedným z cieľov projektu je aj vytvorenie internetovej aplikácie pre prevádzkovateľov SR (vrátane možnosti elektronického importu ročných oznamovaných údajov), pre potreby orgánov štátnej správy a  pre verejnosť.

Merateľné ukazovatele projektu budú predstavovať 3 nové aplikované moduly Národného registra znečisťovania:

  1. informačný systém NRZ
  2. webový portál IS NRZ
  3. mapové zobrazenie IS NRZ

Miestom realizácie bude Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), Jeséniova 17, 833 15 Bratislava.

Viac
Subjekt
Slovenský hydrometeorologický ústav
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Trenčiansky kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2017 - 01.05.2022
Celková suma
1,292,216 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
305,575 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zlepšenie úrovne Národného registra zne…
Typ
C.Skvalitňovanie mo…
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
23.11.2017
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
31.05.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
01.11.2018
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zavedených nových aplikovaných modulov NRZ
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených existujúcich akreditovaných odberných miest NMSKO
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

08/2022 Projektový manažér

04-082022 Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

06/2022 Projektový manažér

04-082022 Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

07/2022 Projektový manažér

04-082022 Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

04/2022 Odborný koordinátor

04-082022 Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

04/2022 Projektový manažér

04-082022 Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

05/2022 Projektový manažér

04-082022 Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

04/2022 Expert/špecialista

04-082022 Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

05/2022 Odborný koordinátor

04-082022 Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Tabuľka 20x30cm

Faktúra na úhradu stálej tabule pre projekt Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Licencie pre virtuálne prostredie

Faktúra č. 12172230

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,779 €
Schválené na preplatenie
45,779 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

Server typ 4

Faktúra č. 12172230

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,922 €
Schválené na preplatenie
23,922 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

Portreplikátor k notebooku 14

Faktúra č. 12172230

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
524 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

Notebook 14

Faktúra č. 12172230

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,476 €
Schválené na preplatenie
4,476 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

PC zostava - Typ 3

Faktúra č. 12172230

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,366 €
Schválené na preplatenie
1,366 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

LCD monitor Typ 1

Faktúra č. 12172230

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,475 €
Schválené na preplatenie
1,475 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

Mzdové výdavky podporná aktivita

Súhrnný účtovný doklad 2/Q248 - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
2,325 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

Mzdové výdavky podporná aktivita

Súhrnný účtovný doklad 2/Q248 - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,328 €
Schválené na preplatenie
2,328 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

Mzdové výdavky - odborný/technický pracovník

Súhrnný účtovný doklad 4/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
948 €
Schválené na preplatenie
948 €
Realizácia
12.10.2019
Názov

Mzdové výdavky podporná aktivita

Súhrnný účtovný doklad 4/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
740 €
Schválené na preplatenie
740 €
Realizácia
12.10.2019
Názov

mzdové výdavky - odborný koordinátor

Súhrnný účtovný doklad 4/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
639 €
Schválené na preplatenie
639 €
Realizácia
12.10.2019
Názov

Mzdové výdavky - expert/špecialista

Súhrnný účtovný doklad 4/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
4,334 €
Schválené na preplatenie
4,334 €
Realizácia
12.10.2019
Názov

Etapa 1: Analýza existujúcich procesov a funkčný návrh riešenie IS NRZ

Faktúra Slovanet etapa č.1

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovanet, a. s.
Žiadaná suma
216,720 €
Schválené na preplatenie
216,720 €
Realizácia
31.12.2019
Názov

projektový manažér interný 12/2019

Súhrnný účtovný doklad 5/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

expert/špecialista 12/2019

Súhrnný účtovný doklad 5/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

projektový manažér interný 11/2019

Súhrnný účtovný doklad 5/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

expert/špecialista 11/2019

Súhrnný účtovný doklad 5/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
5,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Projektový manažér interný 10/2019

Súhrnný účtovný doklad 5/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

expert/špecialista 10/2019

Súhrnný účtovný doklad 5/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

odborný/technický pracovník 11/2019

Súhrnný účtovný doklad 5/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

odborný koordinátor 12/2019

Súhrnný účtovný doklad 5/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

odborný/technický pracovník 12/2019

Súhrnný účtovný doklad 5/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Odborný koordinátor 10/2019

Súhrnný účtovný doklad 5/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

odborný/technický pracovník 10/2019

Súhrnný účtovný doklad 5/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

odborný koordinátor 11/2019

Súhrnný účtovný doklad 5/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Odborný koordinátor 01/2020

Súhrnný účtovný doklad 6/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

expert/špecialista 03/2020

Súhrnný účtovný doklad 6/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
3,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

odborný/technický pracovník 02/2020

Súhrnný účtovný doklad 6/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

odborný koordinátor 02/2020

Súhrnný účtovný doklad 6/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Expert/špecialista 01/2020

Súhrnný účtovný doklad 6/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
3,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

Projektový manažér 03/2020

Súhrnný účtovný doklad 6/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Projektový manažér 01/2020

Súhrnný účtovný doklad 6/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

Projektový manažér 11/2018

Súhrnný účtovný doklad 6/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2018
Názov

Projektový manažér 12/2018

Súhrnný účtovný doklad 6/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2019
Názov

Projektový manažér 2/2020

Súhrnný účtovný doklad 6/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

odborný/technický pracovník 01/2020

Súhrnný účtovný doklad 6/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

expert/špecialista 02/2020

Súhrnný účtovný doklad 6/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
3,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

odborný koordinátor 03/2020

Súhrnný účtovný doklad 6/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

odborný/technický pracovník 03/2020

Súhrnný účtovný doklad 6/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Projektový manažér 06/2020

Súhrnný účtovný doklad 7/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Expert/špecialista 06/2020

Súhrnný účtovný doklad 7/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
3,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Projektový manažér 05/2020

Súhrnný účtovný doklad 7/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Expert/špecialista 05/2020

Súhrnný účtovný doklad 7/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
4,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Projektový manažér 04/2020

Súhrnný účtovný doklad 7/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Expert/špecialista 04/2020

Súhrnný účtovný doklad 7/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
4,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Odborný koordinátor 04/2020

Súhrnný účtovný doklad 7/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Odborný/technický pracovník 04/2020

Súhrnný účtovný doklad 7/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Odborný koordinátor 05/2020

Súhrnný účtovný doklad 7/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Odborný/technický pracovník 05/2020

Súhrnný účtovný doklad 7/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Odborný koordinátor 06/2020

Súhrnný účtovný doklad 7/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Odborný/technický pracovník 06/2020

Súhrnný účtovný doklad 7/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Projektový manažér 09/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Odborný/technický pracovník 09/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Expert/špecialista 09/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
5,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Odborný koordinátor 09/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Projektový manažér 08/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Odborný/technický pracovník 08/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Expert/špecialista 08/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
3,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Odborný koordinátor 08/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Projektový manažér 07/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Odborný/technický pracovník 07/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Odborný koordinátor 07/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Expert/špecialista 07/2020

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
3,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Etapa 2: Vývoj a implementácia (funkčné celky č. 2 - 6) Pre prevádzkovateľov IS NRZ Administratívneho rozhrania IS NRZ Databázy IS NRZ Exportného rozhrania pre prezentáciu výstupov IS NRZ Integračného rozhrania pre zber údajov

Faktúra Slovanet etapa č.2

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovanet, a. s.
Žiadaná suma
461,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

Etapa 2: Vývoj a implementácia (funkčné celky č. 2 - 6) Pre prevádzkovateľov IS NRZ Administratívneho rozhrania IS NRZ Databázy IS NRZ Exportného rozhrania pre prezentáciu výstupov IS NRZ Integračného rozhrania pre zber údajov

Faktúra Slovanet etapa č.2

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovanet, a. s.
Žiadaná suma
461,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér 12/2020

Súhrnný účtovný doklad 9/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Projektový manažér 11/2020

Súhrnný účtovný doklad 9/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Odborný/technický pracovník 11/2020

Súhrnný účtovný doklad 9/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Expert/špecialista 11/2020

Súhrnný účtovný doklad 9/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
5,491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Odborný koordinátor 11/2020

Súhrnný účtovný doklad 9/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Projektový manažér 10/2020

Súhrnný účtovný doklad 9/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Odborný/technický pracovník 10/2020

Súhrnný účtovný doklad 9/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Expert/špecialista 10/2020

Súhrnný účtovný doklad 9/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
5,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Odborný koordinátor 10/2020

Súhrnný účtovný doklad 9/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Odborný/technický pracovník 12/2020

Súhrnný účtovný doklad 9/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Odborný koordinátor 12/2020

Súhrnný účtovný doklad 9/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Expert/špecialista 12/2020

Súhrnný účtovný doklad 9/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Odborný koorinátor 01/2021

Súhrnný účtovný doklad 10/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Projektový manažér - interný 03/2021

Súhrnný účtovný doklad 10/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Projektový manažér - intertný 02/2021

Súhrnný účtovný doklad 10/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Projektový manažér - interný 01/2021

Súhrnný účtovný doklad 10/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Odborný/technický pracovník 03/2021

Súhrnný účtovný doklad 10/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Expert/špecialista 03/2021

Súhrnný účtovný doklad 10/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Odborný koordinátor 03/2021

Súhrnný účtovný doklad 10/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Odborný/technický pracovník 02/2021

Súhrnný účtovný doklad 10/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Expert/ špecialista 02/2021

Súhrnný účtovný doklad 10/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Odborný koordinátor 02/2021

Súhrnný účtovný doklad 10/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Odborný/technický pracovník 01/2021

Súhrnný účtovný doklad 10/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Expert/špecialista 12/2020

Súhrnný účtovný doklad 10/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Odborný/technický pracovnk 12/2020

Súhrnný účtovný doklad 10/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Expert/špecialista 01/2021

Súhrnný účtovný doklad 10/Q248

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

expert/špecialista 06/2021

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
4,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

expert/špecialista 05/2021

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
4,603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

odborný koordinátor 05/2021

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

odborný/technický pracovník 04/2021

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

expert/špecialista 04/2021

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
3,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

odborný koordinátor 04/2021

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

projektový manažér - interný 05/2021

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

projektový manažér - interný 06/2021

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

projektový manažér - interný 04/2021

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

odborný koordinátor 06/2021

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

odborný/technický pracovník 06/2021

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

odborný/technický pracovník 05/2021

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

expert/špecialista 08/2021

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
5,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

odborný/technický pracovník 09/2021

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

odborný koordinátor 09/2021

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

projektový manažér - interný 09/2021

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

expert/špecialista 09/2021

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
5,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

projektový manažér - interný 08/2021

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

odborný/technický pracovník 08/2021

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

expert/špecialista 07/2021

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
5,547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

odborný koordinátor 07/2021

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

odborný/technický pracovník 07/2021

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

projektový manažér - interný 07/2021

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

odborný koordinátor 08/2021

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Etapa 3: Vývoj a implementácia riešenia II. Verejný webový portál, Mapový server

Faktúra etapa č.3

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovanet, a. s.
Žiadaná suma
221,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2022
Názov

Etapa 3: Vývoj a implementácia riešenia II. Verejný webový portál, Mapový server

Faktúra etapa č.3

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovanet, a. s.
Žiadaná suma
221,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2022
Názov

Projektový manažér 11/2021

10-11-12/2021 Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Projektový manažér 2203,72

10-11-12/2021 Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Expert/špecialista 11/2021

10-11-12/2021 Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Odborný/technický pracovník 11/2021

10-11-12/2021 Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Odborný koordinátor 12/2021

10-11-12/2021 Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Expert/špecialista 12/2021

10-11-12/2021 Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Odborný/technický pracovník 12/2021

10-11-12/2021 Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Expert/špecialista 10/2021

10-11-12/2021 Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
5,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Projektový manažér 12/2021

10-11-12/2021 Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Odborný/technický pracovník 10/2021

10-11-12/2021 Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Odborný koordinátor 10/2021

10-11-12/2021 Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Odborný koordinátor 11/2021

10-11-12/2021 Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Etapa 4: Školenie

Faktúra za služby Slovanet

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovanet, a. s.
Žiadaná suma
9,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Etapa 4: Testovanie a akceptácia

Faktúra za služby Slovanet

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovanet, a. s.
Žiadaná suma
49,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Etapa 4: Školenie

Faktúra za služby Slovanet

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovanet, a. s.
Žiadaná suma
9,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Etapa 4: Testovanie a akceptácia

Faktúra za služby Slovanet

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovanet, a. s.
Žiadaná suma
49,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

03/2022 Interný projektový manažér

14/Q248 mzdy

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

01/2022 Odborný/technický pracovník

14/Q248 mzdy

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

01/2022 Interný projektový manažér

14/Q248 mzdy

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

02/2022 Odborný/technický pracovník

14/Q248 mzdy

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

02/2022 Expert/špecialista

14/Q248 mzdy

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
5,942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

02/2022 Odborný koordinátor

14/Q248 mzdy

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

03/2022 Odborný/technický pracovník

14/Q248 mzdy

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

03/2022 Expert/špecialista

14/Q248 mzdy

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
3,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

01/2022 Odborný koordinátor

14/Q248 mzdy

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

02/2022 Interný projektový manažér

14/Q248 mzdy

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

01/2022 Expert/špecialista

14/Q248 mzdy

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
6,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

03/2022 Odborný koordinátor

14/Q248 mzdy

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Lenovo ThinSystem SN550 CTO, 3y

Faktúra server Typ 1

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

Lenovo ThinSystem SN550 CTO, 3y

Faktúra server Typ 1

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Atos IT Solutions and Services s.r.o.
IČO
45650276
Názov
Gratex International, a.s.
IČO
35743468
Názov
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
IČO
31410952
Názov
Slovanet, a. s.
IČO
35954612
Názov
DMC, s.r.o.
IČO
36777455
Názov
Národná zoologická záhrada Bojnice
IČO
00358011
Názov
Slovenský hydrometeorologický ústav
IČO
00156884
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Názov
DATALAN, a.s.
IČO
35810734
Názov
SOFOS, s.r.o.
IČO
31318347
Názov
Flex-it, s.r.o.
IČO
50603698
Názov
TEMPEST a.s.
IČO
31326650
Názov
brainit.sk, s. r. o.
IČO
52577465
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.