Popis projektu

"Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku" (ďalej len „projekt Veľké šelmy 2“) je zachovať priaznivý stav medveďa hnedého a vlka dravého v alpskom bioregióne. Zároveň dosiahnuť priaznivý stav u vlka dravého v panónskom bioregióne a rysa ostrovida na celom Slovensku prostredníctvom realizácie aktivít zo schválených programov starostlivosti. Uvedené ciele sú v súlade s aktualizovanou národnou stratégiou ochrany biodiverzity do roku 2020, najmä jej cieľom A.1: Zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov a dosiahnuť výrazné a merateľné zlepšenie ich stravu.  Všetky činnosti projektu sú realizované v rámci hlavnej aktivity: Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy ktorá je rozdelená na časti:

projektu bude posilnenie právnej a inštitucionálnej ochrany a manažmentu veľkých šeliem na Slovensku. Ďalšie výstupy projektu sa týkajú zlepšenia systému riešenia škôd spôsobených veľkými šelmami, systému preventívnych opatrení na zamedzenie týchto škôd, zníženia  vplyvov na veľké šelmy, ďalšie posilnenie cezhraničnej spolupráce, zavedenie monitoringu do praxe, získanie nových relevantných  poznatkov týkajúcich sa veľkých šeliem, skvalitnenie práce s verejnosťou. Projekt  bude realizovaný v rámci celého areálu rozšírenia veľkých šeliem (aj potenciálneho).

Viac
Subjekt
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Partneri
Národná zoologická záhrada Bojnice
Miesta realizácie
Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Bratislavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2017 - 01.12.2022
Celková suma
7,999,998 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,546,288 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia programov starostlivosti o v…
Typ
A.Dobudovanie sústa…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
15.08.2017
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia programov starostlivosti o v…
Typ
A.Dobudovanie sústa…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany
Hodnota
2882,0 (ha)
Cieľ
8250,0 (ha)
Naposledy aktualizované
20.03.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

júl 2017

mzdové výdavky - PA - 2017

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
522 €
Schválené na preplatenie
522 €
Realizácia
11.08.2017
Názov

jún 2017

mzdové výdavky - PA - 2017

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
548 €
Schválené na preplatenie
548 €
Realizácia
12.07.2017
Názov

máj 2017

mzdové výdavky - PA - 2017

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
479 €
Schválené na preplatenie
479 €
Realizácia
12.06.2017
Názov

apríl 2017

mzdové výdavky - PA - 2017

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
549 €
Schválené na preplatenie
549 €
Realizácia
12.05.2017
Názov

marec 2017

mzdové výdavky - PA - 2017

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
517 €
Schválené na preplatenie
517 €
Realizácia
12.04.2017
Názov

september 2017

mzdové výdavky - PA - 2017

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
559 €
Realizácia
12.10.2017
Názov

august 2017

mzdové výdavky - PA - 2017

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
548 €
Schválené na preplatenie
548 €
Realizácia
12.09.2017
Názov

december 2017

mzdové výdavky - PA - 2017

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
446 €
Schválené na preplatenie
446 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

november 2017

mzdové výdavky - PA - 2017

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
439 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

október 2017

mzdové výdavky HA1 - 03-12/2017

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,288 €
Schválené na preplatenie
4,287 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

september 2017

mzdové výdavky HA1 - 03-12/2017

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,224 €
Schválené na preplatenie
3,222 €
Realizácia
12.10.2017
Názov

december 2017

mzdové výdavky HA1 - 03-12/2017

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,151 €
Schválené na preplatenie
6,151 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

november 2017

mzdové výdavky HA1 - 03-12/2017

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,710 €
Schválené na preplatenie
3,710 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

marec 2017

mzdové výdavky HA1 - 03-12/2017

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
591 €
Realizácia
12.04.2017
Názov

apríl 2017

mzdové výdavky HA1 - 03-12/2017

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,591 €
Schválené na preplatenie
2,591 €
Realizácia
12.05.2017
Názov

máj 2017

mzdové výdavky HA1 - 03-12/2017

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,477 €
Schválené na preplatenie
2,477 €
Realizácia
12.06.2017
Názov

jún 2017

mzdové výdavky HA1 - 03-12/2017

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,571 €
Schválené na preplatenie
2,571 €
Realizácia
12.07.2017
Názov

júl 2017

mzdové výdavky HA1 - 03-12/2017

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,195 €
Schválené na preplatenie
2,195 €
Realizácia
11.08.2017
Názov

august 2017

mzdové výdavky HA1 - 03-12/2017

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
2,160 €
Realizácia
12.09.2017
Názov

august 2017

Mzdové výdavky HA1-03-10/2017 DoVP

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,671 €
Schválené na preplatenie
6,671 €
Realizácia
12.09.2017
Názov

október 2017

Mzdové výdavky HA1-03-10/2017 DoVP

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,671 €
Schválené na preplatenie
6,671 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

marec 2017

Mzdové výdavky HA1-03-10/2017 DoVP

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
810 €
Realizácia
12.04.2017
Názov

apríl 2017

Mzdové výdavky HA1-03-10/2017 DoVP

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,906 €
Schválené na preplatenie
1,906 €
Realizácia
12.05.2017
Názov

Etylalkohol 96% jemný

Etylalkohol

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,281 €
Schválené na preplatenie
3,281 €
Realizácia
06.09.2018
Názov

pasce na odchyt rysa

Výroba odchytových zariadení pre monitorovanie veľkých šeliem

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,856 €
Schválené na preplatenie
17,856 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

Pasce na ochyt vlka dravého s príslušenstvom

Odchytové zariadenia pre monitorovanie veľkých šeliem

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,320 €
Schválené na preplatenie
4,320 €
Realizácia
20.02.2018
Názov

Návnada na odchyt vlka dravého

Odchytové zariadenia pre monitorovanie veľkých šeliem

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
1,200 €
Realizácia
20.02.2018
Názov

GSM alarm vrátane SIM kariet na pasce pre vlka dravého

Odchytové zariadenia pre monitorovanie veľkých šeliem

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,500 €
Schválené na preplatenie
4,500 €
Realizácia
20.02.2018
Názov

Satelitný alarm na pascu na rysa

Odchytové zariadenia pre monitorovanie veľkých šeliem

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,104 €
Schválené na preplatenie
4,104 €
Realizácia
20.02.2018
Názov

Inštruktáž k používaniu pascí na vlka dravého

Odchytové zariadenia pre monitorovanie veľkých šeliem

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,920 €
Schválené na preplatenie
7,920 €
Realizácia
20.02.2018
Názov

cestovné výdavky január 2018

cestovné výdavky január 2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
932 €
Schválené na preplatenie
909 €
Realizácia
05.03.2018
Názov

cestovné náhrady 2017

cestovné výdavky 2017

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
741 €
Schválené na preplatenie
737 €
Realizácia
15.01.2018
Názov

mzdové výdavky PA - 01/2018

mzdové výdavky PA - 01/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
458 €
Schválené na preplatenie
458 €
Realizácia
12.02.2018
Názov

mzdové výdavky HA - 01/2018

mzdové výdavky HA- 01/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,030 €
Schválené na preplatenie
18,030 €
Realizácia
12.02.2018
Názov

mzdové výdavky HA 02/2018_A

mzdové výdavky HA - 02-06/2018_A

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,115 €
Schválené na preplatenie
13,115 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

mzdové výdavky HA 03/2018_A

mzdové výdavky HA - 02-06/2018_A

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,600 €
Schválené na preplatenie
10,600 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

mzdové výdavky HA 04/2018_A

mzdové výdavky HA - 02-06/2018_A

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,918 €
Schválené na preplatenie
7,918 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

mzdové výdavky HA 05/2018_A

mzdové výdavky HA - 02-06/2018_A

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,666 €
Schválené na preplatenie
10,666 €
Realizácia
12.06.2018
Názov

mzdové výdavky HA 06/2018_A

mzdové výdavky HA - 02-06/2018_A

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,575 €
Schválené na preplatenie
15,575 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

cestovné náhrady 03/2018_A

cestovné náhrady 03/2018_A

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
671 €
Schválené na preplatenie
671 €
Realizácia
31.08.2018
Názov

cestovné náhrady 05/2018_A

cestovné náhrady 05/2018_A

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
740 €
Schválené na preplatenie
740 €
Realizácia
27.11.2018
Názov

cestovné náhrady 06/2018_A

cestovné náhrady 06/2018_A

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,589 €
Schválené na preplatenie
1,589 €
Realizácia
31.08.2018
Názov

cestovné náhrady 02/2018_A

cestovné náhrady 02/2018_A

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
844 €
Realizácia
31.07.2018
Názov

cestovné náhrady 04/2018_A

cestovné náhrady 04/2018_A

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
390 €
Realizácia
19.06.2018
Názov

cestovné náhrady ZPC

cestovné náhrady ZPC

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
449 €
Schválené na preplatenie
449 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

cestovné náhrady zahraničné

cestovné náhrady zahraničné

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
23.03.2018
Názov

mzdové výdavky PA 02/2018 B

mzdové výdavky PA 02/2018 B

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
478 €
Schválené na preplatenie
478 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

mzdové výdavky PA 03/2018 B

mzdové výdavky PA 02/2018 B

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
478 €
Schválené na preplatenie
478 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

mzdové výdavky PA 04/2018 B

mzdové výdavky PA 02/2018 B

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
478 €
Schválené na preplatenie
478 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

mzdové výdavky PA 05/2018 B

mzdové výdavky PA 02/2018 B

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
478 €
Schválené na preplatenie
478 €
Realizácia
12.06.2018
Názov

mzdové výdavky PA 06/2018 B

mzdové výdavky PA 02/2018 B

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
495 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

mzdové výdavky HA 05/2018 B

mzdové výdavky HA 01-06/2018 B

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,688 €
Schválené na preplatenie
9,688 €
Realizácia
12.06.2018
Názov

mzdové výdavky HA 04/2018 B

mzdové výdavky HA 01-06/2018 B

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,142 €
Schválené na preplatenie
9,142 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

mzdové výdavky HA 03/2018 B

mzdové výdavky HA 01-06/2018 B

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,921 €
Schválené na preplatenie
11,921 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

mzdové výdavky HA 02/2018 B

mzdové výdavky HA 01-06/2018 B

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,121 €
Schválené na preplatenie
13,121 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

mzdové výdavky HA 06/2018 B

mzdové výdavky HA 01-06/2018 B

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,409 €
Schválené na preplatenie
13,409 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

cestovné náhrady 05/2018 B

cestovné náhrady 05/2018 B

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
588 €
Schválené na preplatenie
588 €
Realizácia
14.08.2018
Názov

cestovné náhrady 05/2018 B

cestovné náhrady 05/2018 B

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
16.07.2018
Názov

cestovné náhrady 04/2018 B

cestovné náhrady 04/2018 B

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
319 €
Realizácia
25.05.2018
Názov

cestovné náhrady 03/2018 B

cestovné náhrady 03/2018 B

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
441 €
Schválené na preplatenie
441 €
Realizácia
05.04.2018
Názov

cestovné náhrady 02/2018 B

cestovné náhrady 02/2018 B

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
444 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

Cestovné náhrady zahraničné 07-09/2018

Cestovné náhrady zahraničné 07-09/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
17.09.2018
Názov

Cestovné náhrady 09/2018

Cestovné náhrady 09/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,251 €
Schválené na preplatenie
2,251 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Cestovné náhrady 08/2018

Cestovné náhrady 08/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,093 €
Schválené na preplatenie
2,093 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Cestovné náhrady 07/2018

Cestovné náhrady 07/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,016 €
Schválené na preplatenie
2,016 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Mzdové výdavky PA 09/2018

Mzdové výdavky PA 07-09/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
591 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Mzdové výdavky PA 08/2018

Mzdové výdavky PA 07-09/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
591 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky PA 07/2018

Mzdové výdavky PA 07-09/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
591 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky HA 09/2018 - zoológ

Mzdové výdavky HA 07-09/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,415 €
Schválené na preplatenie
12,415 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Mzdové výdavky HA 07/2018 envyrovýchova

Mzdové výdavky HA 07-09/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,281 €
Schválené na preplatenie
1,281 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky HA 07/2018 odborný koordinátor

Mzdové výdavky HA 07-09/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
993 €
Schválené na preplatenie
993 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky HA 09/2018 - strážca

Mzdové výdavky HA 07-09/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,006 €
Schválené na preplatenie
17,006 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Mzdové výdavky HA 09/2018 - envirovýchova

Mzdové výdavky HA 07-09/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,399 €
Schválené na preplatenie
1,399 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Mzdové výdavky HA 09/2018 - odborný koordinátor

Mzdové výdavky HA 07-09/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
585 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Mzdové výdavky HA 08/2018 - strážca

Mzdové výdavky HA 07-09/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,724 €
Schválené na preplatenie
14,724 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky HA 08/2018 - zoológ

Mzdové výdavky HA 07-09/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,087 €
Schválené na preplatenie
11,087 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky HA 08/2018 - envirovýchova

Mzdové výdavky HA 07-09/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,172 €
Schválené na preplatenie
1,172 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky HA 08/2018 - odborný koordinátor

Mzdové výdavky HA 07-09/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
397 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky HA 07/2018 strážca

Mzdové výdavky HA 07-09/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,765 €
Schválené na preplatenie
15,765 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky HA 07/2018 zoológ

Mzdové výdavky HA 07-09/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,490 €
Schválené na preplatenie
10,490 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

cestovné náhrady 12/2018

cestovné náhrady 12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,364 €
Schválené na preplatenie
2,364 €
Realizácia
22.01.2019
Názov

cestovné náhrady 11/2018

cestovné náhrady 11/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,784 €
Schválené na preplatenie
4,784 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

cestovné náhrady 10/2018

cestovné náhrady 10/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,106 €
Schválené na preplatenie
3,106 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Cestovné náhrady ZPC 10-12/2018

Cestovné náhrady ZPC 10-12/2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
953 €
Schválené na preplatenie
953 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Mzdové výdavky 12/2018 PA

Mzdové výdavky 10-12/2018 PA

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
591 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

Mzdové výdavky 11/2018 PA

Mzdové výdavky 10-12/2018 PA

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
591 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Mzdové výdavky 10/2018 PA

Mzdové výdavky 10-12/2018 PA

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
591 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Mzdové výdavky 12/2018 HA - strážca

Mzdové výdavky 10-12/2018 HA

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,939 €
Schválené na preplatenie
19,939 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

Mzdové výdavky 12/2018 HA - envirovýchova

Mzdové výdavky 10-12/2018 HA

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,180 €
Schválené na preplatenie
1,180 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

Mzdové výdavky 12/2018 HA - odborný koordinátor

Mzdové výdavky 10-12/2018 HA

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
576 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

Mzdové výdavky 11/2018 HA - strážca

Mzdové výdavky 10-12/2018 HA

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28,683 €
Schválené na preplatenie
28,683 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Mzdové výdavky 11/2018 HA - zoológ

Mzdové výdavky 10-12/2018 HA

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,087 €
Schválené na preplatenie
14,087 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Mzdové výdavky 11/2018 HA - envirovýchova

Mzdové výdavky 10-12/2018 HA

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,522 €
Schválené na preplatenie
1,522 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Mzdové výdavky 11/2018 HA - odborný koordinátor

Mzdové výdavky 10-12/2018 HA

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
633 €
Schválené na preplatenie
633 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Mzdové výdavky 10/2018 HA - strážca

Mzdové výdavky 10-12/2018 HA

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22,771 €
Schválené na preplatenie
22,771 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Mzdové výdavky 10/2018 HA - envirovýchova

Mzdové výdavky 10-12/2018 HA

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,522 €
Schválené na preplatenie
1,522 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Mzdové výdavky 10/2018 HA - odborný koordinátor

Mzdové výdavky 10-12/2018 HA

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
701 €
Schválené na preplatenie
701 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Mzdové výdavky 10/2018 HA - zoológ

Mzdové výdavky 10-12/2018 HA

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,415 €
Schválené na preplatenie
13,415 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Mzdové výdavky 12/2018 HA - zoológ

Mzdové výdavky 10-12/2018 HA

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,236 €
Schválené na preplatenie
12,236 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

DoVP 12/2018

mzdové výdavky DoVP 2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33,496 €
Schválené na preplatenie
33,496 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

DoVP 09/2018

mzdové výdavky DoVP 2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,662 €
Schválené na preplatenie
4,662 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

DoVP 07/2018

mzdové výdavky DoVP 2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,369 €
Schválené na preplatenie
6,369 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

DoVP 06/2018

mzdové výdavky DoVP 2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
949 €
Schválené na preplatenie
949 €
Realizácia
12.06.2018
Názov

DoVP 04/2018

mzdové výdavky DoVP 2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,765 €
Schválené na preplatenie
4,765 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

DoVP 03/2018

mzdové výdavky DoVP 2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,430 €
Schválené na preplatenie
1,430 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

DoVP 05/2018

mzdové výdavky DoVP 2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,499 €
Schválené na preplatenie
2,499 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

Telemetrický obojok na rysa ostrovida

Telemetrické obojky na rysa ostrovida

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,548 €
Schválené na preplatenie
19,548 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

Telemetrický obojok na rysa ostrovida

Telemetrické obojky na rysa ostrovida

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,548 €
Schválené na preplatenie
19,548 €
Realizácia
-
Názov

Telemetrický obojok na vlka dravého

Telemetrické obojky na vlka dravého

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,133 €
Schválené na preplatenie
25,133 €
Realizácia
-
Názov

Telemetrický obojok na vlka dravého

Telemetrické obojky na vlka dravého

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,133 €
Schválené na preplatenie
25,133 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 02/2019

Mzdové výdavky PA 01-02/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
774 €
Schválené na preplatenie
774 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 01/2019

Mzdové výdavky PA 01-02/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
774 €
Schválené na preplatenie
774 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

Cestovné náhrady február 2019

Cestovné náhrady február 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,248 €
Schválené na preplatenie
4,248 €
Realizácia
22.03.2019
Názov

Cestovné náhrady január 2019

Cestovné náhrady január 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,984 €
Schválené na preplatenie
3,984 €
Realizácia
14.03.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 01/2019 - strážca

Mzdové výdavky HA 01-02/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34,655 €
Schválené na preplatenie
34,655 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 02/2019 - envirovýchova

Mzdové výdavky HA 01-02/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,732 €
Schválené na preplatenie
1,732 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 02/2019- strážca

Mzdové výdavky HA 01-02/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39,117 €
Schválené na preplatenie
39,117 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 02/2019 - zoológ

Mzdové výdavky HA 01-02/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,895 €
Schválené na preplatenie
18,895 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 02/2019 - koordinátor

Mzdové výdavky HA 01-02/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,137 €
Schválené na preplatenie
1,137 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 01/2019 - envirovýchova

Mzdové výdavky HA 01-02/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,600 €
Schválené na preplatenie
2,600 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 01/2019 - zoológ

Mzdové výdavky HA 01-02/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,163 €
Schválené na preplatenie
15,163 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 01/2019 - odborný koordinátor

Mzdové výdavky HA 01-02/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
923 €
Schválené na preplatenie
923 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

Cestovné náhrady december 18 Findo

Cestovné náhrady december 18 Findo

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
131 €
Realizácia
14.03.2019
Názov

Cestovné náhrady marec 2019

Cestovné náhrady marec 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,682 €
Schválené na preplatenie
3,682 €
Realizácia
27.05.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 03/2019

Mzdové výdavky PA 03-04/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
774 €
Schválené na preplatenie
774 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 04/2019

Mzdové výdavky PA 03-04/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
774 €
Schválené na preplatenie
774 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Cestovné náhrady apríl 2019

Cestovné náhrady apríl 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,434 €
Schválené na preplatenie
4,434 €
Realizácia
27.05.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 04/2019 - strážca

Mzdové výdavky HA 03-04/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32,855 €
Schválené na preplatenie
32,855 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 03/2019 - strážca

Mzdové výdavky HA 03-04/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35,920 €
Schválené na preplatenie
35,920 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 03/2019 - odborný koordinátor

Mzdové výdavky HA 03-04/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
692 €
Schválené na preplatenie
692 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 03/2019 - envirovýchova

Mzdové výdavky HA 03-04/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
924 €
Schválené na preplatenie
924 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 04/2019 - odborný koordinátor

Mzdové výdavky HA 03-04/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
389 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 04/2019 - envirovýchova

Mzdové výdavky HA 03-04/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,381 €
Schválené na preplatenie
1,381 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 03/2019 - zoológ

Mzdové výdavky HA 03-04/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,324 €
Schválené na preplatenie
15,324 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

Mzdové výdavky HA 04/2019 - zoológ

Mzdové výdavky HA 03-04/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,133 €
Schválené na preplatenie
14,133 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

cestovné náhrady ZPC 05_ 06/2019

cestovné náhrady ZPC 05_06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
19.06.2019
Názov

cestovné náhrady 06/2019

cestovné náhrady 06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,954 €
Schválené na preplatenie
3,954 €
Realizácia
26.07.2019
Názov

cestovné náhrady 05/2019

cestovné náhrady 05/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,160 €
Schválené na preplatenie
4,160 €
Realizácia
26.07.2019
Názov

mzdové výdavky PA 05/2019

mzdové výdavky PA 05-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
774 €
Schválené na preplatenie
774 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

mzdové výdavky PA 06/2019

mzdové výdavky PA 05-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
774 €
Schválené na preplatenie
774 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

mzdové výdavky HA 05/2019 - envirovýchova

mzdové výdavky HA 05-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,351 €
Schválené na preplatenie
1,351 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

mzdové výdavky HA 06/2019 - strážca

mzdové výdavky HA 05-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35,094 €
Schválené na preplatenie
35,094 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

mzdové výdavky HA 06/2019 - odborný koordinátor

mzdové výdavky HA 05-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
428 €
Schválené na preplatenie
428 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

mzdové výdavky HA 05/2019 - odborný koordinátor

mzdové výdavky HA 05-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
558 €
Schválené na preplatenie
558 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

mzdové výdavky HA 05/2019 - zoológ

mzdové výdavky HA 05-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,398 €
Schválené na preplatenie
15,398 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

mzdové výdavky HA 06/2019 - zoológ

mzdové výdavky HA 05-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,416 €
Schválené na preplatenie
16,416 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

mzdové výdavky HA 06/2019 - envirovýchova

mzdové výdavky HA 05-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,741 €
Schválené na preplatenie
1,741 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

mzdové výdavky HA 05/2019 - strážca

mzdové výdavky HA 05-06/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31,892 €
Schválené na preplatenie
31,892 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

mzdové výdavky PA 07/2019

mzdové výdavky PA 07-08/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
774 €
Schválené na preplatenie
774 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

mzdové výdavky PA 08/2019

mzdové výdavky PA 07-08/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
774 €
Schválené na preplatenie
774 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

cestovné náhrady august 2019

cestovné náhrady august 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,605 €
Schválené na preplatenie
3,605 €
Realizácia
20.09.2019
Názov

mzdové výdavky HA 08/2019 strážca

mzdové výdavky HA 07-08/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27,964 €
Schválené na preplatenie
27,964 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

mzdové výdavky HA 07/2019 zoológ

mzdové výdavky HA 07-08/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,123 €
Schválené na preplatenie
14,123 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

mzdové výdavky HA 07/2019 envirovýchova

mzdové výdavky HA 07-08/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
781 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

mzdové výdavky HA 08/2019 zoológ

mzdové výdavky HA 07-08/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,125 €
Schválené na preplatenie
15,125 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

mzdové výdavky HA 08/2019 envirovýchova

mzdové výdavky HA 07-08/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
550 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

mzdové výdavky HA 07/2019 strážca

mzdové výdavky HA 07-08/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27,758 €
Schválené na preplatenie
27,758 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

cestovné náhrady júl 2019

cestovné náhrady júl 2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,795 €
Schválené na preplatenie
3,795 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

cestovné náhrady 09/2019

cestovné náhrady 09/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,743 €
Schválené na preplatenie
3,743 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

mzdové výdavky PA 09/2019

mzdové výdavky PA 09/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
774 €
Schválené na preplatenie
774 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

mzdové výdavky HA 09/2019 strážca

mzdové výdavky HA 09/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32,082 €
Schválené na preplatenie
32,082 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

mzdové výdavky HA 09/2019 odborný koordinátor

mzdové výdavky HA 09/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
339 €
Schválené na preplatenie
339 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

mzdové výdavky HA 09/2019 zoológ

mzdové výdavky HA 09/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,346 €
Schválené na preplatenie
17,346 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

mzdové výdavky HA 09/2019 envirovýchova

mzdové výdavky HA 09/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,118 €
Schválené na preplatenie
1,118 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Analýzy hybridizácie: analýza vzoriek - štandardizácia metodík na porovnávanie dát

Monitoring a zisťovanie početnosti analýz DNA

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Univerzita Karlova
Žiadaná suma
1,227 €
Schválené na preplatenie
1,227 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

Analýzy početnosti: analýza vzoriek - štandardizácia metodík na porovnávanie dát

Monitoring a zisťovanie početnosti analýz DNA

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Univerzita Karlova
Žiadaná suma
10,554 €
Schválené na preplatenie
10,554 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

Analýza početnosti DNA - DPH k faktúre č. 112-033-1904000077

Analýza početnosti DNA - DPH k faktúre č. 112-033-1904000077

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,356 €
Schválené na preplatenie
2,356 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

Fotopasca na deterministický výskum (s obalom)

Fotopasce 1 - VŠ

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
79,200 €
Schválené na preplatenie
79,200 €
Realizácia
15.11.2019
Názov

Fotopasca s IR bleskom a rýchlou odozvou (s obal.)

Fotopasce 1 - VŠ

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
73,800 €
Schválené na preplatenie
73,800 €
Realizácia
15.11.2019
Názov

SD karta do fotopasce štandardná

Fotopasce 1 - VŠ

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
6,120 €
Schválené na preplatenie
6,120 €
Realizácia
15.11.2019
Názov

Profesionálna nabíjačka na AKU

Fotopasce 1 - VŠ

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
13,500 €
Schválené na preplatenie
13,500 €
Realizácia
15.11.2019
Názov

Nabíjacie články

Fotopasce 1 - VŠ

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
36,210 €
Schválené na preplatenie
36,210 €
Realizácia
15.11.2019
Názov

Etylalkohol

Pomôcky na prepravu živočíchov a živočíšneho materiálu

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,296 €
Schválené na preplatenie
10,296 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Skúmavky na uchovanie vzoriek - 50 ml

Pomôcky na prepravu živočíchov a živočíšneho materiálu

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,488 €
Schválené na preplatenie
4,488 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Lakové popisovače na označovanie vzoriek

Pomôcky na prepravu živočíchov a živočíšneho materiálu

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
711 €
Schválené na preplatenie
711 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Transportné boxy so stojanmi na skúmavky

Pomôcky na prepravu živočíchov a živočíšneho materiálu

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,520 €
Schválené na preplatenie
2,520 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Štítky na skúmavky

Pomôcky na prepravu živočíchov a živočíšneho materiálu

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
720 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Skalpel z nehrdzavejúcej ocele

Pomôcky na prepravu živočíchov a živočíšneho materiálu

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Chirurgické jednorázové rukavice

Pomôcky na prepravu živočíchov a živočíšneho materiálu

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
470 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Vrecia na uchovanie vzoriek 120L

Pomôcky na prepravu živočíchov a živočíšneho materiálu

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

skúmavky na uchovanie vzoriek - 2 ml

Pomôcky na prepravu živočíchov a živočíšneho materiálu

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Rýchlouzatvárateľné sáčky na uchovanie vzoriek 18x25cm

Pomôcky na prepravu živočíchov a živočíšneho materiálu

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Odberové tampóny na vzorky

Pomôcky na prepravu živočíchov a živočíšneho materiálu

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Digitálna váha

Pomôcky na prepravu živočíchov a živočíšneho materiálu

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
642 €
Schválené na preplatenie
642 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Extrakčné kliešte

Pomôcky na prepravu živočíchov a živočíšneho materiálu

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
839 €
Schválené na preplatenie
839 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Tlačiareň na štítky na skúmavky

Pomôcky na prepravu živočíchov a živočíšneho materiálu

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Transportné boxy na prenos živočíchov

Pomôcky na prepravu živočíchov a živočíšneho materiálu

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
2,940 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Skúmavky na uchovanie vzoriek - 5 ml

Pomôcky na prepravu živočíchov a živočíšneho materiálu

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Skúmavky na uchovanie vzoriek - 15 ml

Pomôcky na prepravu živočíchov a živočíšneho materiálu

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Cestovné náhrady zahraničné 10/2019

Cestovné náhrady zahraničné 10/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
04.10.2019
Názov

Cestovné náhrady 12/2019

Cestovné náhrady 12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,135 €
Schválené na preplatenie
3,135 €
Realizácia
24.01.2020
Názov

Cestovné náhrady 11/2019

Cestovné náhrady 11/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,586 €
Schválené na preplatenie
4,586 €
Realizácia
23.12.2019
Názov

Cestovné náhrady 10/2019

Cestovné náhrady 10/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,010 €
Schválené na preplatenie
5,010 €
Realizácia
15.11.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 11/2019

Mzdové výdavky PA 10-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,010 €
Schválené na preplatenie
1,010 €
Realizácia
12.12.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 10/2019

Mzdové výdavky PA 10-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
774 €
Schválené na preplatenie
774 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

Mzdové výdavky PA 12/2019

Mzdové výdavky PA 10-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
774 €
Schválené na preplatenie
774 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdové výdavky HA strážca 11/2019

Mzdové výdavky HA 10-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40,047 €
Schválené na preplatenie
40,047 €
Realizácia
12.12.2019
Názov

Mzdové výdavky HA strážca 10/2019

Mzdové výdavky HA 10-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36,788 €
Schválené na preplatenie
36,788 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

Mzdové výdavky HA envirovýchova 12/2019

Mzdové výdavky HA 10-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
708 €
Schválené na preplatenie
708 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdové výdavky HA envirovýchova 11/2019

Mzdové výdavky HA 10-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,006 €
Schválené na preplatenie
1,006 €
Realizácia
12.12.2019
Názov

Mzdové výdavky HA odborný koordinátor 10/2019

Mzdové výdavky HA 10-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
515 €
Schválené na preplatenie
515 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

Mzdové výdavky HA zoológ 10/2019

Mzdové výdavky HA 10-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,231 €
Schválené na preplatenie
19,231 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

Mzdové výdavky HA env. výchova 10/2019

Mzdové výdavky HA 10-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,131 €
Schválené na preplatenie
1,131 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

Mzdové výdavky HA odborný koordinátor 12/2019

Mzdové výdavky HA 10-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
323 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdové výdavky HA zoológ 11/2019

Mzdové výdavky HA 10-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,684 €
Schválené na preplatenie
18,684 €
Realizácia
12.12.2019
Názov

Mzdové výdavky HA zoológ 12/2019

Mzdové výdavky HA 10-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,209 €
Schválené na preplatenie
14,209 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdové výdavky HA strážca 12/2019

Mzdové výdavky HA 10-12/2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30,683 €
Schválené na preplatenie
30,683 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

telemetrický obojok na rysa ostrovida

telemetrický obojok na rysa ostrovida

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,548 €
Schválené na preplatenie
19,548 €
Realizácia
12.03.2020
Názov

telemetrický obojok na rysa ostrovida

telemetrický obojok na rysa ostrovida

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,548 €
Schválené na preplatenie
19,548 €
Realizácia
-
Názov

Časť 1. Vyhodnotenie doterajšieho systému šetrenia a uhrádzania škôd a nebezpečnéhých kolíznych stretov spôsobených VŠ

Časť 1. Vyhodnotenie doterajšieho systému šetrenia a uhrádzania škôd a nebezpečnéhých kolíznych stretov spôsobených VŠ

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
essential data, s. r. o.
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
12,000 €
Realizácia
12.03.2020
Názov

Časť 1. Vyhodnotenie doterajšieho systému šetrenia a uhrádzania škôd a nebezpečnéhých kolíznych stretov spôsobených VŠ

Časť 1. Vyhodnotenie doterajšieho systému šetrenia a uhrádzania škôd a nebezpečnéhých kolíznych stretov spôsobených VŠ

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
essential data, s. r. o.
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
12,000 €
Realizácia
-
Názov

telemetrický obojok na vlka dravého

Telemetrický obojom na vlka dravého

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,133 €
Schválené na preplatenie
25,133 €
Realizácia
12.03.2020
Názov

telemetrický obojok na vlka dravého

Telemetrický obojom na vlka dravého

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,133 €
Schválené na preplatenie
25,133 €
Realizácia
-
Názov

Reproduktor - JBL Charge 4

Audiotechnika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2020
Názov

Diktafón - Olympus DM-720

Audiotechnika

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 02/2020

Mzdové výdavky PA 01-02/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 01/2020

Mzdové výdavky PA 01-02/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

Cestovné náhrady 01/2020

Cestovné náhrady 01/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2020
Názov

Cestovné náhrady 02/2020

Cestovné náhrady 02/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 01/2020 envirovýchova

Mzdové výdavky HA 01-02/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 01/2020 zoológ

Mzdové výdavky HA 01-02/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 02/2020 envirovýchova

Mzdové výdavky HA 01-02/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 02/2020 zoológ

Mzdové výdavky HA 01-02/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 01/2020 odborný koordinátor

Mzdové výdavky HA 01-02/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 02/2020 odborný koordinátor

Mzdové výdavky HA 01-02/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 01/2020 strážca

Mzdové výdavky HA 01-02/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 02/2020 strážca

Mzdové výdavky HA 01-02/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

odborná asistencia pri realizácii odchytu vlka dravého pre telemetriu (20.11.--4.12.2019)

odborná asistencia pri realizácii odchytu vlka dravého pre telemetriu (20.11.-4.12.2019)

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Časť 3. Vypracovanie návrhu podrobného manuálu postupnej zmeny kompetencií pri šetrení, uznávaní a evidencií škôd spôsobených veľkými šelmami z okresných úradov na ŠOP SR

Časť 3. Vypracovanie návrhu podrobného manuálu postupnej zmeny kompetencií pri šetrení, uznávaní a evidencií škôd spôsobených veľkými šelmami z okresných úradov na ŠOP SR

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
essential data, s. r. o.
Žiadaná suma
48,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2020
Názov

Časť 3. Vypracovanie návrhu podrobného manuálu postupnej zmeny kompetencií pri šetrení, uznávaní a evidencií škôd spôsobených veľkými šelmami z okresných úradov na ŠOP SR

Časť 3. Vypracovanie návrhu podrobného manuálu postupnej zmeny kompetencií pri šetrení, uznávaní a evidencií škôd spôsobených veľkými šelmami z okresných úradov na ŠOP SR

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
essential data, s. r. o.
Žiadaná suma
48,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Časť 4.: Vypracovanie manuálu evidencie, šetrenia, správneho procesu, uznávania a vlastnej úhrady škôd v závislosti od požiadaviek a potrieb štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, Ministerstva vnútra SR a Ministerstva financií SR

Časť 4.: Vypracovanie manuálu evidencie, šetrenia, správneho procesu, uznávania a vlastnej úhrady škôd v závislosti od požiadaviek a potrieb štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, Ministerstva vnútra SR a Ministerstva financií SR

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
essential data, s. r. o.
Žiadaná suma
36,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2020
Názov

Časť 4.: Vypracovanie manuálu evidencie, šetrenia, správneho procesu, uznávania a vlastnej úhrady škôd v závislosti od požiadaviek a potrieb štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, Ministerstva vnútra SR a Ministerstva financií SR

Časť 4.: Vypracovanie manuálu evidencie, šetrenia, správneho procesu, uznávania a vlastnej úhrady škôd v závislosti od požiadaviek a potrieb štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, Ministerstva vnútra SR a Ministerstva financií SR

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
essential data, s. r. o.
Žiadaná suma
36,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odborná asistencia pri realizácii odchytu vlka pre telemetriu - DPH k FA č. A19_009

Odborná asistencia pri relizácii odchytu vlka pre telemetriu - DPH k faktúre č. A19_005, A19_009

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2020
Názov

Odborná asistencia pri realizácii odchytu vlka pre telemetriu - DPH k FA č. A19_005

Odborná asistencia pri relizácii odchytu vlka pre telemetriu - DPH k faktúre č. A19_005, A19_009

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

odborná asistencia pri realizácii odchytu vlka dravého pre telemetriu (04.-18.11.2019)

odborná asistencia pri realizácii odchytu vlka dravého pre telemetriu (04.-18.11.2019)

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

DPH fa 2020-10

DPH k fa 2020-8, 2020-10, 112-033-2004000031

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2020
Názov

DPH fa 112-033-2004000031

DPH k fa 2020-8, 2020-10, 112-033-2004000031

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2020
Názov

DPH fa 2020-8

DPH k fa 2020-8, 2020-10, 112-033-2004000031

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2020
Názov

Analýzy hybridizácie

Analýza početnosti a hybridizácie č.2

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Univerzita Karlova
Žiadaná suma
2,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2020
Názov

Analýzy početnosti

Analýza početnosti a hybridizácie č.2

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Univerzita Karlova
Žiadaná suma
34,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2020
Názov

Odborná asistencia pri realizácii odchytu vlka pre telemetriu č.4

Odborná asistencia pri realizácii odchytu vlka pre telemetriu

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2020
Názov

Odborná asistencia pri realizácii odchytu vlka pre telemetriu č.3

Odborná asistencia pri realizácii odchytu vlka pre telemetriu

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2020
Názov

Cestovné náhrady 04/2020

Cestovné náhrady 04/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2020
Názov

Cestovné náhrady 03/2020

Cestovné náhrady 03/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 03/2020

Mzdové výdavky PA 03-04/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 04/2020

Mzdové výdavky PA 03-04/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 04/2020 envirovýchova

Mzdové výdavky HA 03-04/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 04/2020 strážca

Mzdové výdavky HA 03-04/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 03/2020 envirovýchova

Mzdové výdavky HA 03-04/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 03/2020 strážca

Mzdové výdavky HA 03-04/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 03/2020 zoológ

Mzdové výdavky HA 03-04/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 03/2020 odborný koordinátor

Mzdové výdavky HA 03-04/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 04/2020 odborný koordinátor

Mzdové výdavky HA 03-04/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 04/2020 zoológ

Mzdové výdavky HA 03-04/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Bezpečnostný box kompatibilný s fotopascou Spromise S308 (starší model)

Bezpečnostné boxy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Bezpečnostný box kompatibilný s fotopascou Cuddeback X-Change, resp. X-Change Color

Bezpečnostné boxy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Lanový zámok na fotopasce

Bezpečnostné boxy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Bezpečnostný box kompatibilný s fotopascou Cuddeback X-Change, resp. X-Change Color

Bezpečnostné boxy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

Bezpečnostný box kompatibilný s fotopascou Spromise S308 (starší model)

Bezpečnostné boxy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

Lanový zámok na fotopasce

Bezpečnostné boxy

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

Termovízia

Termovízia

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
61,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Termovízia

Termovízia

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
61,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

Cestovné náhrady 06/2020

Cestovné náhrady 06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Cestovné náhrady 05/2020

Cestovné náhrady 05/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 06/2020

Mzdové výdavky PA 05-06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 05/2020

Mzdové výdavky PA 05-06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 06/2020 - envirovýchova

Mzdové výdavky HA 05-06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 06/2020 - zoológ

Mzdové výdavky HA 05-06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 05/2020 - envirovýchova

Mzdové výdavky HA 05-06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 05/2020 - zoológ

Mzdové výdavky HA 05-06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 05/2020 - odborný koordinátor

Mzdové výdavky HA 05-06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 05/2020 - strážca

Mzdové výdavky HA 05-06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 06/2020 - odborný koordinátoe

Mzdové výdavky HA 05-06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 06/2020 - strážca

Mzdové výdavky HA 05-06/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Cestovné náhrady 08/2020

Cestovné náhrady 08/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Cestovné náhrady 07/2020

Cestovné náhrady 07/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 07/2020

Mzdové výdavky PA 07-08/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Mzdové výdavky PA 08/2020

Mzdové výdavky PA 07-08/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 08/2020 strážca

Mzdové výdavky HA 07-08/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 08/2020 odborný koordinátor

Mzdové výdavky HA 07-08/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 07/2020 strážca

Mzdové výdavky HA 07-08/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 07/2020 odborný koordinátor

Mzdové výdavky HA 07-08/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 07/2020 zoológ

Mzdové výdavky HA 07-08/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 07/2020 envirovýchova

Mzdové výdavky HA 07-08/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 08/2020 zoológ

Mzdové výdavky HA 07-08/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Mzdové výdavky HA 08/2020 envirovýchova

Mzdové výdavky HA 07-08/2020

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Suma celkom
6,250 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Umelé rozdelenie zá…
Stav
Bez finančného dopa…
Názov IČO
Názov
GAVAX, s.r.o.
IČO
36495701
Názov
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
IČO
31410952
Názov
Gratex International, a.s.
IČO
35743468
Názov
MONTECHNA s.r.o.
IČO
31565026
Názov
Univerzita Karlova
IČO
00216208
Názov
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
IČO
17058520
Názov
IBO s.r.o.
IČO
36340073
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.