Popis projektu

Strategickým zámerom predkladaného projektu je na už existujúcich základoch Dátového centra pre výskum a vývoj v Žiline – v súlade s intervenčnou logikou Operačného programu Výskum a inovácie - vybudovať komplexnú výskumno-vývojovú centrálnu IKT infraštruktúru pre inštitúcie výskumu a vývoja na národnej úrovni.

Cieľom projektu je rozvíjať a modernizovať infraštruktúru , ktorá bola vybudovaná v rámci projektu DC VaV v programovom období 2007 - 2013 a zavádzať a vybudovať nové komponenty pre komplexné fungovanie DC VaV tak, aby vyhovovalo požiadavkám výskumnej komunity a v plnej miere slúžilo ako výskumno-vývojová infraštruktúra pre celý rad výskumných oblastí.

Projekt je zameraný na riešenie IKT podpory podpory a centrálnej infraštruktúry pre inštitúcie výskumu a vývoja, najmä pre nasledovné témy:

  • znalostné centrum, ktoré bude slúžiť na IKT výskum v oblasti cloudových aplikácií, bezpečnosti systémov a ďalších súvisiacich tém;

  • výpočtové kapacity a vysokovýkonné počítanie v rámci výskumných projektov; úložná kapacita

  • dobudovanie a ďalší rozvoj integrovaného systému služieb, v rámci ktorého sú jednotlivé aplikácie dátového centra a prístupy k nim zo strany vedeckej komunity manažované;

  • podpora vstupu do medzinárodných sietí obdobných inštitúcií, ktoré združujú národné výskumné IKT infraštruktúry

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom troch aktivít.

Cieľom Aktivity 1 je v nadväznosti na predchádzajúci projekt budovanie nových informačných systémov a sprístupnenie softvérových aplikácii podľa aktuálnej požiadavky výskumných pracovníkov, ako aj rozvoj existujúcich informačných systémov a softvérových aplikácii pre potreby výskumno-vývojovej činnosti verejných pracovísk vedy a výskumu.   

Cieľom Aktivity 2 je vytvorenie cloudovej virtuálnej infraštruktúry pre poskytovanie softvérových produktov vo forme cloudových služieb - SaaS formou vybudovania distribuovaného výpočtového privátneho cloudu, orchestrácia výpočtovej infraštruktúry, zabezpečenie vedeckých dát pomocou archivácie dát a hierarchického transparentného úložiska, doplnenie digitalizačného pracoviska o nové zariadenia a upgrade softvéru podporujúceho digitalizačný proces, vytvorenie platformy umožňujúcej spracovanie veľkých dát a umožnenie prístupu do privátneho cloudového centra pre uloženie dokumentov s možnosťou tímovej spolupráce používateľov.

Cieľom Aktivity 3 je rozvoj a  modernizácia digitalizačného pracoviska CVTI SR pre spracovávanie, sprístupňovanie a archiváciu zdigitalizovaných a digitálne narodených výskumných dát a vedeckých a vzdelávacích zdrojov podľa najnovších požiadaviek na digitálne služby.

Miestom realizácie projektu je Dátové centrum pre vedu a výskum v Žiline, CVTI SR, pričom sa budú poskytovať služby pre celú vedeckú komunitu v SR.

Viac
Subjekt
Centrum vedecko-technických informácií SR
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava - mestská časť Dúbravka, Žilina
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2017 - 01.12.2023
Celková suma
33,259,712 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
18,314,719 €
Nezrovnalosti
65,418 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
3. Rozvoj a modernizácia digitalizačnéh…
Typ
Horizontálna IKT po…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
01.04.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
2. Rozvoj a modernizácia IKT pre VaV
Typ
Horizontálna IKT po…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
01.04.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
1. Rozvoj a modernizácia aplikačného pr…
Typ
Horizontálna IKT po…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
01.04.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
01.04.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov informačných aktivít
Hodnota
515,0 (počet)
Cieľ
600,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Počet univerzitných vedeckých parkov/výskumných centier zapojených do využívania cloudovej infraštruktúry
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných inštitúcií, ktoré dostávajú nefinančnú podporu
Hodnota
27,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet hodnotení, analýz a štúdií zrealizovaných v rámci projektu
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet výskumných úloh riešených v spolupráci so zahraničnou inštitúciou
Hodnota
11,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Počet vedeckých pracovníkov, pracovníčok využívajúcich infraštruktúru a súvisiace služby pri riešení medzinárodných projektov/úloh
Hodnota
102,0 (počet)
Cieľ
100,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
13,0 (počet)
Cieľ
14,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených experimentálnych cloudov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet prístupov k zavedeným službám, nástrojom a aplikáciám
Hodnota
118029,0 (počet)
Cieľ
1000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet upgradov hardvérovej infraštruktúry
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet zavedených a zlepšených služieb, nástrojov a aplikácií
Hodnota
14,0 (počet)
Cieľ
20,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

2.11 - Zabezpečenie prevádzky Dátoveho centra BSK

FA - INFOkey servisné služby 04/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2017
Názov

2.11 - Zabezpečenie prevádzky Dátoveho centra mimo BSK

FA - INFOkey servisné služby 04/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2017
Názov

2.7 - Spotreba energií na prevádzku IKT infraštruktúry - Dátoveho centra pre výskum a vývoj BSK

DCVAVII -spotreba elektrickej energie 05/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2017
Názov

2.7 - Spotreba energií na prevádzku IKT infraštruktúry - Dátoveho centra pre výskum a vývoj mimo BSK

DCVAVII -spotreba elektrickej energie 05/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
11,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2017
Názov

2.11 - Zabezpečenie prevádzky Dátoveho centra mimo BSK

FA - INFOkey servisné služby 05/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2017
Názov

2.11 - Zabezpečenie prevádzky Dátoveho centra BSK

FA - INFOkey servisné služby 05/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2017
Názov

2.21 - Verejné obstarávanie BSK

mzdy maj april

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

1.7 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

mzdy maj april

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
10,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

1.7 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

mzdy maj april

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
6,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.17 - Finančný manažér mimo BSK

mzdy maj april

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

3.12 - Verejné obstarávanie mimo BSK

mzdy maj april

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

3.12 - Verejné obstarávanie BSK

mzdy maj april

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

3.11 - Asistent projektového manažéra mimo BSK

mzdy maj april

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

3.11 - Asistent projektového manažéra BSK

mzdy maj april

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

3.8 - Finančný manažér mimo BSK

mzdy maj april

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

3.8 - Finančný manažér BSK

mzdy maj april

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

3.7 - Projektový manažér mimo BSK

mzdy maj april

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

3.7 - Projektový manažér BSK

mzdy maj april

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

3.6 - Technický pracovník BSK

mzdy maj april

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

3.6 - Technický pracovník mimo BSK

mzdy maj april

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.21 - Verejné obstarávanie mimo BSK

mzdy maj april

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.20 - Asistent projektového manažéra mimo BSK

mzdy maj april

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.20 - Asistent projektového manažéra BSK

mzdy maj april

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.17 - Finančný manažér BSK

mzdy maj april

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.16 - Projektový manažér mimo BSK

mzdy maj april

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.16 - Projektový manažér BSK

mzdy maj april

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.14 - Technický pracovník mimo BSK

mzdy maj april

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.14 - Technický pracovník BSK

mzdy maj april

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.13 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

mzdy maj april

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.13 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

mzdy maj april

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

1.18 - Verejné obstarávanie mimo BSK

mzdy maj april

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

1.18 - Verejné obstarávanie BSK

mzdy maj april

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

1.17 - Asistent projektového manažéra mimo BSK

mzdy maj april

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

1.17 - Asistent projektového manažéra BSK

mzdy maj april

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

1.14 - Finančný manažér mimo BSK

mzdy maj april

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

1.14 - Finančný manažér BSK

mzdy maj april

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

1.13 - Projektový manažér mimo BSK

mzdy maj april

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

1.13 - Projektový manažér BSK

mzdy maj april

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

1.6 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

mzdy maj april

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

1.6 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

mzdy maj april

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.7 - Spotreba energií na prevádzku IKT infraštruktúry - Dátoveho centra pre výskum a vývoj BSK

DCVAVII -spotreba elektrickej energie 04/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2017
Názov

2.7 - Spotreba energií na prevádzku IKT infraštruktúry - Dátoveho centra pre výskum a vývoj mimo BSK

DCVAVII -spotreba elektrickej energie 04/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
9,866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2017
Názov

2.6 - Technická podpora vedeckej horizontálnej a centrálnej IKT BSK

FA ATOS IT Solutions and services

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.6 - Technická podpora vedeckej horizontálnej a centrálnej IKT mimo BSK

FA ATOS IT Solutions and services

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.6 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVaVII - mzdy 4. - 7. 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,486 €
Schválené na preplatenie
3,486 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

3.11 - Asistent projektového manažéra mimo BSK

DCVaVII - mzdy 4. - 7. 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
339 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

2.20 - Asistent projektového manažéra mimo BSK

DCVaVII - mzdy 4. - 7. 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,544 €
Schválené na preplatenie
1,544 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

2.13 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVaVII - mzdy 4. - 7. 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
907 €
Schválené na preplatenie
907 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

1.13 - Projektový manažér mimo BSK

DCVaVII - mzdy 4. - 7. 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,519 €
Schválené na preplatenie
2,519 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

1.13 - Projektový manažér BSK

DCVaVII - mzdy 4. - 7. 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,532 €
Schválené na preplatenie
1,532 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

1.14 - Finančný manažér BSK

DCVaVII - mzdy 4. - 7. 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,323 €
Schválené na preplatenie
1,323 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

1.14 - Finančný manažér mimo BSK

DCVaVII - mzdy 4. - 7. 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,175 €
Schválené na preplatenie
2,175 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

2.14 - Technický pracovník BSK

DCVaVII - mzdy 4. - 7. 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,279 €
Schválené na preplatenie
1,279 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

3.12 - Verejné obstarávanie BSK

DCVaVII - mzdy 4. - 7. 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

3.12 - Verejné obstarávanie mimo BSK

DCVaVII - mzdy 4. - 7. 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
329 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

2.21 - Verejné obstarávanie BSK

DCVaVII - mzdy 4. - 7. 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
992 €
Schválené na preplatenie
992 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

2.17 - Finančný manažér mimo BSK

DCVaVII - mzdy 4. - 7. 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,175 €
Schválené na preplatenie
2,175 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

2.17 - Finančný manažér BSK

DCVaVII - mzdy 4. - 7. 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,323 €
Schválené na preplatenie
1,323 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

2.16 - Projektový manažér mimo BSK

DCVaVII - mzdy 4. - 7. 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,513 €
Schválené na preplatenie
2,513 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

1.17 - Asistent projektového manažéra BSK

DCVaVII - mzdy 4. - 7. 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
947 €
Schválené na preplatenie
947 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

1.17 - Asistent projektového manažéra mimo BSK

DCVaVII - mzdy 4. - 7. 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,557 €
Schválené na preplatenie
1,557 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

1.18 - Verejné obstarávanie BSK

DCVaVII - mzdy 4. - 7. 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
992 €
Schválené na preplatenie
992 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

1.18 - Verejné obstarávanie mimo BSK

DCVaVII - mzdy 4. - 7. 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,631 €
Schválené na preplatenie
1,631 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

2.13 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVaVII - mzdy 4. - 7. 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
8,683 €
Schválené na preplatenie
8,682 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

2.14 - Technický pracovník mimo BSK

DCVaVII - mzdy 4. - 7. 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
12,246 €
Schválené na preplatenie
12,245 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

2.16 - Projektový manažér BSK

DCVaVII - mzdy 4. - 7. 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,529 €
Schválené na preplatenie
1,529 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

2.20 - Asistent projektového manažéra BSK

DCVaVII - mzdy 4. - 7. 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
939 €
Schválené na preplatenie
939 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

2.21 - Verejné obstarávanie mimo BSK

DCVaVII - mzdy 4. - 7. 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,631 €
Schválené na preplatenie
1,631 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

3.7 - Projektový manažér BSK

DCVaVII - mzdy 4. - 7. 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
269 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

3.6 - Technický pracovník BSK

DCVaVII - mzdy 4. - 7. 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
890 €
Schválené na preplatenie
888 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

3.6 - Technický pracovník mimo BSK

DCVaVII - mzdy 4. - 7. 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,463 €
Schválené na preplatenie
1,460 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

3.8 - Finančný manažér BSK

DCVaVII - mzdy 4. - 7. 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
282 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

3.8 - Finančný manažér mimo BSK

DCVaVII - mzdy 4. - 7. 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
464 €
Schválené na preplatenie
464 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

3.11 - Asistent projektového manažéra BSK

DCVaVII - mzdy 4. - 7. 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
206 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

1.6 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVaVII - mzdy 4. - 7. 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,731 €
Schválené na preplatenie
5,731 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

1.7 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVaVII - mzdy 4. - 7. 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
14,182 €
Schválené na preplatenie
14,182 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

1.7 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVaVII - mzdy 4. - 7. 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
23,317 €
Schválené na preplatenie
23,316 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

3.7 - Projektový manažér mimo BSK

DCVaVII - mzdy 4. - 7. 2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
443 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

2.17 - Finančný manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 08/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
606 €
Schválené na preplatenie
606 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

1.14 - Finančný manažér BSK

DCVAVII - mzdy 08/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
369 €
Schválené na preplatenie
369 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

1.13 - Projektový manažér BSK

DCVAVII - mzdy 08/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
421 €
Schválené na preplatenie
421 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

1.13 - Projektový manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 08/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
692 €
Schválené na preplatenie
692 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

1.14 - Finančný manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 08/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
606 €
Schválené na preplatenie
606 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

1.17 - Asistent projektového manažéra mimo BSK

DCVAVII - mzdy 08/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
416 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

2.13 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 08/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
227 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

2.13 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 08/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,171 €
Schválené na preplatenie
2,171 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

2.14 - Technický pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 08/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
383 €
Schválené na preplatenie
383 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

2.16 - Projektový manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 08/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
692 €
Schválené na preplatenie
692 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

2.17 - Finančný manažér BSK

DCVAVII - mzdy 08/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
369 €
Schválené na preplatenie
369 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

1.6 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 08/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,433 €
Schválené na preplatenie
1,433 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

2.16 - Projektový manažér BSK

DCVAVII - mzdy 08/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
421 €
Schválené na preplatenie
421 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

2.14 - Technický pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 08/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,665 €
Schválené na preplatenie
3,664 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

3.8 - Finančný manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 08/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
130 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

3.11 - Asistent projektového manažéra mimo BSK

DCVAVII - mzdy 08/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

3.6 - Technický pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 08/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
641 €
Schválené na preplatenie
641 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

1.7 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 08/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,483 €
Schválené na preplatenie
4,482 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

1.17 - Asistent projektového manažéra BSK

DCVAVII - mzdy 08/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
253 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

1.7 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 08/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
7,370 €
Schválené na preplatenie
7,370 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

2.20 - Asistent projektového manažéra BSK

DCVAVII - mzdy 08/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
253 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

2.21 - Verejné obstarávanie BSK

DCVAVII - mzdy 08/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
546 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

2.21 - Verejné obstarávanie mimo BSK

DCVAVII - mzdy 08/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
898 €
Schválené na preplatenie
898 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

3.6 - Technický pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 08/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
390 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

3.7 - Projektový manažér BSK

DCVAVII - mzdy 08/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

3.7 - Projektový manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 08/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
211 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

3.8 - Finančný manažér BSK

DCVAVII - mzdy 08/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

3.11 - Asistent projektového manažéra BSK

DCVAVII - mzdy 08/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

1.6 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 08/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
871 €
Schválené na preplatenie
871 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

2.20 - Asistent projektového manažéra mimo BSK

DCVAVII - mzdy 08/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
416 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

3.1 - Nákup digitalizačného HW BSK

DCVaV II Atos - vybudovanie vedeckého cloudu

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
210,374 €
Schválené na preplatenie
210,374 €
Realizácia
-
Názov

3.1 - Nákup digitalizačného HW mimo BSK

DCVaV II Atos - vybudovanie vedeckého cloudu

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
345,877 €
Schválené na preplatenie
345,877 €
Realizácia
-
Názov

2.1 - Vedecká horizontálna a centrálna IKT - Nákup HW

DCVaV II Atos - vybudovanie vedeckého cloudu

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
5,457,190 €
Schválené na preplatenie
5,457,190 €
Realizácia
-
Názov

2.2 - Vedecká horizontálna a centrálna IKT- Nákup SW

DCVaV II Atos - vybudovanie vedeckého cloudu

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
4,111,962 €
Schválené na preplatenie
4,111,962 €
Realizácia
-
Názov

3.2 - Nákup digitalizačného SW BSK

DCVaV II Atos - vybudovanie vedeckého cloudu

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
40,878 €
Schválené na preplatenie
40,878 €
Realizácia
-
Názov

3.2 - Nákup digitalizačného SW mimo BSK

DCVaV II Atos - vybudovanie vedeckého cloudu

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
67,207 €
Schválené na preplatenie
67,207 €
Realizácia
-
Názov

2.2 - Vedecká horizontálna a centrálna IKT- Nákup SW

DCVaV II Atos - vybudovanie vedeckého cloudu

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
4,111,962 €
Schválené na preplatenie
4,111,962 €
Realizácia
30.10.2017
Názov

3.1 - Nákup digitalizačného HW mimo BSK

DCVaV II Atos - vybudovanie vedeckého cloudu

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
345,877 €
Schválené na preplatenie
345,877 €
Realizácia
30.10.2017
Názov

3.2 - Nákup digitalizačného SW BSK

DCVaV II Atos - vybudovanie vedeckého cloudu

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
40,878 €
Schválené na preplatenie
40,878 €
Realizácia
30.10.2017
Názov

3.2 - Nákup digitalizačného SW mimo BSK

DCVaV II Atos - vybudovanie vedeckého cloudu

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
67,207 €
Schválené na preplatenie
67,207 €
Realizácia
30.10.2017
Názov

2.1 - Vedecká horizontálna a centrálna IKT - Nákup HW

DCVaV II Atos - vybudovanie vedeckého cloudu

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
5,457,190 €
Schválené na preplatenie
5,457,190 €
Realizácia
30.10.2017
Názov

3.1 - Nákup digitalizačného HW BSK

DCVaV II Atos - vybudovanie vedeckého cloudu

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
210,374 €
Schválené na preplatenie
210,374 €
Realizácia
30.10.2017
Názov

3.5 - Technická podpora digitalizačného pracoviska BSK

FA ATOS IT Solutions and services

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
80,867 €
Schválené na preplatenie
80,867 €
Realizácia
-
Názov

3.5 - Technická podpora digitalizačného pracoviska mimo BSK

FA ATOS IT Solutions and services

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
132,954 €
Schválené na preplatenie
132,954 €
Realizácia
-
Názov

2.6.- Technická podpora vedeckej horizontálnej a centrálnej IKT BSK

FA ATOS IT Solutions and services

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
24,573 €
Schválené na preplatenie
24,503 €
Realizácia
-
Názov

2.6.- Technická podpora vedeckej horizontálnej a centrálnej IKT mimo BSK

FA ATOS IT Solutions and services

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
408,585 €
Schválené na preplatenie
407,428 €
Realizácia
-
Názov

2.6.- Technická podpora vedeckej horizontálnej a centrálnej IKT BSK

FA ATOS IT Solutions and services

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
24,503 €
Schválené na preplatenie
24,503 €
Realizácia
18.10.2017
Názov

3.5 - Technická podpora digitalizačného pracoviska BSK

FA ATOS IT Solutions and services

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
80,867 €
Schválené na preplatenie
80,867 €
Realizácia
18.10.2017
Názov

2.6.- Technická podpora vedeckej horizontálnej a centrálnej IKT mimo BSK

FA ATOS IT Solutions and services

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
407,428 €
Schválené na preplatenie
407,428 €
Realizácia
18.10.2017
Názov

3.5 - Technická podpora digitalizačného pracoviska mimo BSK

FA ATOS IT Solutions and services

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
132,954 €
Schválené na preplatenie
132,954 €
Realizácia
18.10.2017
Názov

2.17 - Finančný manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
615 €
Schválené na preplatenie
615 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

1.9 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
354 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

3.10 - Koordinátor odbornej aktivity BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

3.10 - Koordinátor odbornej aktivity mimo BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

1.9 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
582 €
Schválené na preplatenie
582 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

1.13 - Projektový manažér BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
445 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

1.13 - Projektový manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
732 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

1.14 - Finančný manažér BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

1.14 - Finančný manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
617 €
Schválené na preplatenie
617 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

1.15 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

1.15 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

1.16 - Koordinátor odbornej aktivity BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

1.16 - Koordinátor odbornej aktivity mimo BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

1.17 - Asistent projektového manažéra BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
274 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

2.14 - Technický pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
398 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

2.15 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2017
Názov

2.15 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2017
Názov

2.16 - Projektový manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
732 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

2.18 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

2.18 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

2.19 - Koordinátor odbornej aktivity BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

2.19 - Koordinátor odbornej aktivity mimo BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

2.20 - Asistent projektového manažéra mimo BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
451 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

2.21 - Verejné obstarávanie mimo BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
916 €
Schválené na preplatenie
916 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

3.7 - Projektový manažér BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

3.7 - Projektový manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
163 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

3.6 - Technický pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
397 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

3.6 - Technický pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
653 €
Schválené na preplatenie
653 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

3.8 - Finančný manažér BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

3.9 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

3.11 - Asistent projektového manažéra mimo BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

2.13 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
231 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

2.13 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,214 €
Schválené na preplatenie
2,214 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

2.21 - Verejné obstarávanie BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
557 €
Schválené na preplatenie
557 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

3.11 - Asistent projektového manažéra BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

2.20 - Asistent projektového manažéra BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
274 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

3.8 - Finančný manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
137 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

3.9 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

2.16 - Projektový manažér BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
445 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

2.14 - Technický pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,813 €
Schválené na preplatenie
3,813 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

1.17 - Asistent projektového manažéra mimo BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
451 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

1.6 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
911 €
Schválené na preplatenie
911 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

1.6 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,498 €
Schválené na preplatenie
1,498 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

1.7 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,811 €
Schválené na preplatenie
4,811 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

1.7 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
7,910 €
Schválené na preplatenie
7,910 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

2.17 - Finančný manažér BSK

DCVAVII - mzdy 09/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
374 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

1.17 - Asistent projektového manažéra mimo BSK

DCVAVII - mzdy 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
508 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

1.15 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

DCVAVII - mzdy 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
208 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

1.7 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,553 €
Schválené na preplatenie
3,553 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

1.7 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,842 €
Schválené na preplatenie
5,842 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

1.9 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
545 €
Schválené na preplatenie
545 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

1.9 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
895 €
Schválené na preplatenie
895 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

1.13 - Projektový manažér BSK

DCVAVII - mzdy 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
477 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

1.13 - Projektový manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
783 €
Schválené na preplatenie
783 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

1.14 - Finančný manažér BSK

DCVAVII - mzdy 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

1.14 - Finančný manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
691 €
Schválené na preplatenie
691 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

1.16 - Koordinátor odbornej aktivity BSK

DCVAVII - mzdy 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
92 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

1.16 - Koordinátor odbornej aktivity mimo BSK

DCVAVII - mzdy 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
154 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

1.17 - Asistent projektového manažéra BSK

DCVAVII - mzdy 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
309 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

2.13 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
379 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

2.13 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,631 €
Schválené na preplatenie
3,631 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

2.14 - Technický pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
572 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

2.14 - Technický pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,476 €
Schválené na preplatenie
5,476 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

2.16 - Projektový manažér BSK

DCVAVII - mzdy 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
478 €
Schválené na preplatenie
478 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

2.16 - Projektový manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
786 €
Schválené na preplatenie
786 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

2.17 - Finančný manažér BSK

DCVAVII - mzdy 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

2.17 - Finančný manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
691 €
Schválené na preplatenie
691 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

2.19 - Koordinátor odbornej aktivity BSK

DCVAVII - mzdy 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
92 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

2.19 - Koordinátor odbornej aktivity mimo BSK

DCVAVII - mzdy 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
151 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

2.20 - Asistent projektového manažéra BSK

DCVAVII - mzdy 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
309 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

2.20 - Asistent projektového manažéra mimo BSK

DCVAVII - mzdy 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
508 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

2.21 - Verejné obstarávanie BSK

DCVAVII - mzdy 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
710 €
Schválené na preplatenie
710 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

2.21 - Verejné obstarávanie mimo BSK

DCVAVII - mzdy 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,167 €
Schválené na preplatenie
1,167 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

3.6 - Technický pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
844 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

3.6 - Technický pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,388 €
Schválené na preplatenie
1,388 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

3.7 - Projektový manažér BSK

DCVAVII - mzdy 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

3.7 - Projektový manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
174 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

3.8 - Finančný manažér BSK

DCVAVII - mzdy 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

3.8 - Finančný manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
156 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

3.9 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie BSK

DCVAVII - mzdy 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

3.10 - Koordinátor odbornej aktivity BSK

DCVAVII - mzdy 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

3.10 - Koordinátor odbornej aktivity mimo BSK

DCVAVII - mzdy 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

3.9 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

DCVAVII - mzdy 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

1.15 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie BSK

DCVAVII - mzdy 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

3.11 - Asistent projektového manažéra mimo BSK

DCVAVII - mzdy 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

3.11 - Asistent projektového manažéra BSK

DCVAVII - mzdy 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

2.18 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

DCVAVII - mzdy 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
206 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

2.18 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie BSK

DCVAVII - mzdy 10/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

2.2 - Vedecká horizontálna a centrálna IKT- Nákup SW

DCVAV II - vybudovanie vedeckého cloudu

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
3,512,424 €
Schválené na preplatenie
3,512,424 €
Realizácia
16.02.2018
Názov

2.2 - Vedecká horizontálna a centrálna IKT- Nákup SW

DCVAV II - vybudovanie vedeckého cloudu

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
3,512,424 €
Schválené na preplatenie
3,512,424 €
Realizácia
-
Názov

2.2 - Vedecká horizontálna a centrálna IKT- Nákup SW

DCVAV II - vybudovanie vedeckého cloudu

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
2,376,000 €
Schválené na preplatenie
2,376,000 €
Realizácia
16.02.2018
Názov

2.2 - Vedecká horizontálna a centrálna IKT- Nákup SW

DCVAV II - vybudovanie vedeckého cloudu

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
2,376,000 €
Schválené na preplatenie
2,376,000 €
Realizácia
-
Názov

1.4 - Štúdie, expertízy, posudky BSK

DCVAV - analytická štúdia

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,376 €
Schválené na preplatenie
6,376 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

1.4 - Štúdie, expertízy, posudky mimo BSK

DCVAV - analytická štúdia

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,484 €
Schválené na preplatenie
10,484 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

2.17 - Finančný manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
693 €
Schválené na preplatenie
693 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

1.7 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
6,089 €
Schválené na preplatenie
6,089 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

2.19 - Koordinátor odbornej aktivity mimo BSK

DCVAVII - mzdy 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
343 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

2.21 - Verejné obstarávanie BSK

DCVAVII - mzdy 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
557 €
Schválené na preplatenie
557 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

1.6 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,061 €
Schválené na preplatenie
1,061 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

1.6 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,744 €
Schválené na preplatenie
1,744 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

1.7 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,704 €
Schválené na preplatenie
3,704 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

1.9 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
545 €
Schválené na preplatenie
545 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

1.9 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
895 €
Schválené na preplatenie
895 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

1.13 - Projektový manažér BSK

DCVAVII - mzdy 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
477 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

1.13 - Projektový manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
785 €
Schválené na preplatenie
785 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

1.14 - Finančný manažér BSK

DCVAVII - mzdy 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
421 €
Schválené na preplatenie
421 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

1.14 - Finančný manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
693 €
Schválené na preplatenie
693 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

1.15 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie BSK

DCVAVII - mzdy 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
168 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

1.15 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

DCVAVII - mzdy 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
276 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

1.17 - Asistent projektového manažéra BSK

DCVAVII - mzdy 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
299 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

1.17 - Asistent projektového manažéra mimo BSK

DCVAVII - mzdy 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
491 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

2.13 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
231 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

2.13 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,214 €
Schválené na preplatenie
2,214 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

2.14 - Technický pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
516 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

2.14 - Technický pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,943 €
Schválené na preplatenie
4,943 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

2.16 - Projektový manažér BSK

DCVAVII - mzdy 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
477 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

2.16 - Projektový manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
785 €
Schválené na preplatenie
785 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

2.17 - Finančný manažér BSK

DCVAVII - mzdy 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
421 €
Schválené na preplatenie
421 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

2.18 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie BSK

DCVAVII - mzdy 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
168 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

2.18 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

DCVAVII - mzdy 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
276 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

2.19 - Koordinátor odbornej aktivity BSK

DCVAVII - mzdy 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
208 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

2.20 - Asistent projektového manažéra BSK

DCVAVII - mzdy 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
299 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

2.20 - Asistent projektového manažéra mimo BSK

DCVAVII - mzdy 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
491 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

2.21 - Verejné obstarávanie mimo BSK

DCVAVII - mzdy 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
916 €
Schválené na preplatenie
916 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

3.6 - Technický pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
397 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

3.7 - Projektový manažér BSK

DCVAVII - mzdy 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

3.7 - Projektový manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
174 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

3.8 - Finančný manažér BSK

DCVAVII - mzdy 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

3.8 - Finančný manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
154 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

3.9 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie BSK

DCVAVII - mzdy 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

3.9 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

DCVAVII - mzdy 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

3.11 - Asistent projektového manažéra BSK

DCVAVII - mzdy 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

3.11 - Asistent projektového manažéra mimo BSK

DCVAVII - mzdy 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
109 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

3.6 - Technický pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 11/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
653 €
Schválené na preplatenie
653 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

3.6 - Technický pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
595 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

3.6 - Technický pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
978 €
Schválené na preplatenie
978 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

2.13 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
231 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

2.14 - Technický pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
504 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

2.17 - Finančný manažér BSK

DCVAVII - mzdy 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
357 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

2.19 - Koordinátor odbornej aktivity BSK

DCVAVII - mzdy 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
208 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

2.20 - Asistent projektového manažéra BSK

DCVAVII - mzdy 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
295 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

2.16 - Projektový manažér BSK

DCVAVII - mzdy 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
448 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

2.20 - Asistent projektového manažéra mimo BSK

DCVAVII - mzdy 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
485 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

3.11 - Asistent projektového manažéra BSK

DCVAVII - mzdy 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

3.11 - Asistent projektového manažéra mimo BSK

DCVAVII - mzdy 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

1.6 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
911 €
Schválené na preplatenie
911 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

1.13 - Projektový manažér BSK

DCVAVII - mzdy 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
448 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

1.14 - Finančný manažér BSK

DCVAVII - mzdy 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
357 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

1.17 - Asistent projektového manažéra BSK

DCVAVII - mzdy 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
295 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

1.17 - Asistent projektového manažéra mimo BSK

DCVAVII - mzdy 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
485 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

2.21 - Verejné obstarávanie BSK

DCVAVII - mzdy 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
518 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

3.8 - Finančný manažér BSK

DCVAVII - mzdy 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

3.7 - Projektový manažér BSK

DCVAVII - mzdy 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
92 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

2.17 - Finančný manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
587 €
Schválené na preplatenie
587 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

2.16 - Projektový manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
737 €
Schválené na preplatenie
737 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

2.14 - Technický pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,832 €
Schválené na preplatenie
4,832 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

2.13 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,214 €
Schválené na preplatenie
2,214 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

1.15 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

DCVAVII - mzdy 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
404 €
Schválené na preplatenie
404 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

1.15 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie BSK

DCVAVII - mzdy 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
246 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

1.14 - Finančný manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
587 €
Schválené na preplatenie
587 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

1.13 - Projektový manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
737 €
Schválené na preplatenie
737 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

1.7 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
8,059 €
Schválené na preplatenie
8,058 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

3.9 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie BSK

DCVAVII - mzdy 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

3.9 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

DCVAVII - mzdy 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

1.9 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
895 €
Schválené na preplatenie
895 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

1.9 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
545 €
Schválené na preplatenie
545 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

1.7 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,901 €
Schválené na preplatenie
4,901 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

1.6 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,498 €
Schválené na preplatenie
1,498 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

3.8 - Finančný manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
131 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

3.7 - Projektový manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
152 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

2.19 - Koordinátor odbornej aktivity mimo BSK

DCVAVII - mzdy 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
343 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

2.18 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie BSK

DCVAVII - mzdy 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
246 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

2.18 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

DCVAVII - mzdy 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
404 €
Schválené na preplatenie
404 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

2.21 - Verejné obstarávanie mimo BSK

DCVAVII - mzdy 12/2017

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
852 €
Schválené na preplatenie
852 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

1.13 - Projektový manažér BSK

DCVAVII - mzdy 2/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
434 €
Schválené na preplatenie
434 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.21 - Verejné obstarávanie mimo BSK

DCVAVII - mzdy 2/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
153 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

3.6 - Technický pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 2/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
601 €
Schválené na preplatenie
601 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

1.15 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie BSK

DCVAVII - mzdy 2/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
256 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

1.6 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 2/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
920 €
Schválené na preplatenie
920 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

1.6 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 2/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,512 €
Schválené na preplatenie
1,512 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

1.7 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 2/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,340 €
Schválené na preplatenie
5,340 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

1.7 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 2/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
8,780 €
Schválené na preplatenie
8,780 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

1.9 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 2/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
272 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

1.14 - Finančný manažér BSK

DCVAVII - mzdy 2/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

1.14 - Finančný manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 2/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
618 €
Schválené na preplatenie
618 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

1.15 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

DCVAVII - mzdy 2/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
421 €
Schválené na preplatenie
421 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

1.16 - Koordinátor odbornej aktivity mimo BSK

DCVAVII - mzdy 2/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

1.17 - Asistent projektového manažéra BSK

DCVAVII - mzdy 2/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
281 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.13 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 2/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
234 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.14 - Technický pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 2/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,523 €
Schválené na preplatenie
5,523 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.16 - Projektový manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 2/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
714 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.17 - Finančný manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 2/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
618 €
Schválené na preplatenie
618 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.18 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie BSK

DCVAVII - mzdy 2/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
256 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.18 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

DCVAVII - mzdy 2/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
421 €
Schválené na preplatenie
421 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

3.6 - Technický pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 2/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
989 €
Schválené na preplatenie
989 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

3.7 - Projektový manažér BSK

DCVAVII - mzdy 2/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

3.9 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

DCVAVII - mzdy 2/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

3.11 - Asistent projektového manažéra BSK

DCVAVII - mzdy 2/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

3.11 - Asistent projektového manažéra mimo BSK

DCVAVII - mzdy 2/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

1.13 - Projektový manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 2/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
714 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

1.9 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 2/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
448 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

3.8 - Finančný manažér BSK

DCVAVII - mzdy 2/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

3.7 - Projektový manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 2/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
159 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.20 - Asistent projektového manažéra BSK

DCVAVII - mzdy 2/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
281 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.16 - Projektový manažér BSK

DCVAVII - mzdy 2/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
434 €
Schválené na preplatenie
434 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

1.17 - Asistent projektového manažéra mimo BSK

DCVAVII - mzdy 2/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
462 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

1.16 - Koordinátor odbornej aktivity BSK

DCVAVII - mzdy 2/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.17 - Finančný manažér BSK

DCVAVII - mzdy 2/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.19 - Koordinátor odbornej aktivity BSK

DCVAVII - mzdy 2/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.19 - Koordinátor odbornej aktivity mimo BSK

DCVAVII - mzdy 2/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.20 - Asistent projektového manažéra mimo BSK

DCVAVII - mzdy 2/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
462 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.21 - Verejné obstarávanie BSK

DCVAVII - mzdy 2/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

3.8 - Finančný manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 2/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
137 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

3.9 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie BSK

DCVAVII - mzdy 2/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.13 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 2/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,246 €
Schválené na preplatenie
2,246 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.14 - Technický pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 2/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
577 €
Schválené na preplatenie
577 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

1.13 - Projektový manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
736 €
Schválené na preplatenie
736 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

1.9 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
545 €
Schválené na preplatenie
545 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

1.9 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
895 €
Schválené na preplatenie
895 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

1.15 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

DCVAVII - mzdy 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
427 €
Schválené na preplatenie
427 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.13 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,246 €
Schválené na preplatenie
2,246 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.14 - Technický pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
577 €
Schválené na preplatenie
577 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.16 - Projektový manažér BSK

DCVAVII - mzdy 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
448 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.20 - Asistent projektového manažéra BSK

DCVAVII - mzdy 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
282 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

3.6 - Technický pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
989 €
Schválené na preplatenie
989 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

3.9 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

DCVAVII - mzdy 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

3.11 - Asistent projektového manažéra BSK

DCVAVII - mzdy 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

1.6 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
920 €
Schválené na preplatenie
920 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

1.13 - Projektový manažér BSK

DCVAVII - mzdy 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
448 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

1.14 - Finančný manažér BSK

DCVAVII - mzdy 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
377 €
Schválené na preplatenie
377 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

1.14 - Finančný manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
620 €
Schválené na preplatenie
620 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

1.16 - Koordinátor odbornej aktivity BSK

DCVAVII - mzdy 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

1.17 - Asistent projektového manažéra BSK

DCVAVII - mzdy 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
282 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.13 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
234 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.18 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie BSK

DCVAVII - mzdy 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.18 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

DCVAVII - mzdy 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
427 €
Schválené na preplatenie
427 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.19 - Koordinátor odbornej aktivity BSK

DCVAVII - mzdy 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
111 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.19 - Koordinátor odbornej aktivity mimo BSK

DCVAVII - mzdy 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
183 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

3.6 - Technický pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
601 €
Schválené na preplatenie
601 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

3.7 - Projektový manažér BSK

DCVAVII - mzdy 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

3.7 - Projektový manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
163 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

3.8 - Finančný manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
134 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

3.9 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie BSK

DCVAVII - mzdy 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

1.7 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,234 €
Schválené na preplatenie
5,234 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

1.7 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
8,606 €
Schválené na preplatenie
8,606 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

1.16 - Koordinátor odbornej aktivity mimo BSK

DCVAVII - mzdy 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
160 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.14 - Technický pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,523 €
Schválené na preplatenie
5,523 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

3.8 - Finančný manažér BSK

DCVAVII - mzdy 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.16 - Projektový manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
736 €
Schválené na preplatenie
736 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.17 - Finančný manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
620 €
Schválené na preplatenie
620 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

1.6 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,512 €
Schválené na preplatenie
1,512 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

3.11 - Asistent projektového manažéra mimo BSK

DCVAVII - mzdy 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.20 - Asistent projektového manažéra mimo BSK

DCVAVII - mzdy 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
463 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.17 - Finančný manažér BSK

DCVAVII - mzdy 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
377 €
Schválené na preplatenie
377 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

1.17 - Asistent projektového manažéra mimo BSK

DCVAVII - mzdy 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
463 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

1.15 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie BSK

DCVAVII - mzdy 1/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

3.5 - Technická podpora digitalizačného pracoviska mimo BSK

FA ATOS IT Solutions and services

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
112,054 €
Schválené na preplatenie
112,054 €
Realizácia
-
Názov

2.6.- Technická podpora vedeckej horizontálnej a centrálnej IKT BSK

FA ATOS IT Solutions and services

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
19,316 €
Schválené na preplatenie
19,316 €
Realizácia
-
Názov

2.6.- Technická podpora vedeckej horizontálnej a centrálnej IKT mimo BSK

FA ATOS IT Solutions and services

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
321,175 €
Schválené na preplatenie
321,175 €
Realizácia
-
Názov

3.5 - Technická podpora digitalizačného pracoviska BSK

FA ATOS IT Solutions and services

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
68,155 €
Schválené na preplatenie
68,155 €
Realizácia
-
Názov

2.6.- Technická podpora vedeckej horizontálnej a centrálnej IKT mimo BSK

FA ATOS IT Solutions and services

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
321,175 €
Schválené na preplatenie
289,058 €
Realizácia
27.06.2018
Názov

3.5 - Technická podpora digitalizačného pracoviska mimo BSK

FA ATOS IT Solutions and services

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
112,054 €
Schválené na preplatenie
100,849 €
Realizácia
27.06.2018
Názov

2.6.- Technická podpora vedeckej horizontálnej a centrálnej IKT BSK

FA ATOS IT Solutions and services

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
19,316 €
Schválené na preplatenie
17,384 €
Realizácia
27.06.2018
Názov

3.5 - Technická podpora digitalizačného pracoviska BSK

FA ATOS IT Solutions and services

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
68,155 €
Schválené na preplatenie
61,340 €
Realizácia
27.06.2018
Názov

3.11 - Asistent projektového manažéra mimo BSK

DCVAVII - mzdy 4/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

1.15 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

DCVAVII - mzdy 4/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
432 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

1.15 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie BSK

DCVAVII - mzdy 4/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

1.14 - Finančný manažér BSK

DCVAVII - mzdy 4/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
375 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

1.13 - Projektový manažér BSK

DCVAVII - mzdy 4/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
447 €
Schválené na preplatenie
447 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

1.7 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 4/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,766 €
Schválené na preplatenie
3,766 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

1.6 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 4/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,512 €
Schválené na preplatenie
1,512 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

1.13 - Projektový manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 4/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
734 €
Schválené na preplatenie
734 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

1.7 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 4/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
6,192 €
Schválené na preplatenie
6,192 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

2.20 - Asistent projektového manažéra mimo BSK

DCVAVII - mzdy 4/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
463 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

2.20 - Asistent projektového manažéra BSK

DCVAVII - mzdy 4/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
282 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

2.19 - Koordinátor odbornej aktivity mimo BSK

DCVAVII - mzdy 4/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
349 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

2.18 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie BSK

DCVAVII - mzdy 4/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

2.17 - Finančný manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 4/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
619 €
Schválené na preplatenie
619 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

2.14 - Technický pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 4/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,546 €
Schválené na preplatenie
5,546 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

2.13 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 4/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,272 €
Schválené na preplatenie
2,272 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

2.13 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 4/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
237 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

1.18 - Verejné obstarávanie mimo BSK

DCVAVII - mzdy 4/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
321 €
Schválené na preplatenie
321 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

1.18 - Verejné obstarávanie BSK

DCVAVII - mzdy 4/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
195 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

1.17 - Asistent projektového manažéra BSK

DCVAVII - mzdy 4/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
282 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

3.11 - Asistent projektového manažéra BSK

DCVAVII - mzdy 4/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

3.9 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

DCVAVII - mzdy 4/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

3.9 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie BSK

DCVAVII - mzdy 4/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

3.8 - Finančný manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 4/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
137 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

3.8 - Finančný manažér BSK

DCVAVII - mzdy 4/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

3.7 - Projektový manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 4/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
163 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

3.7 - Projektový manažér BSK

DCVAVII - mzdy 4/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

3.6 - Technický pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 4/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,006 €
Schválené na preplatenie
1,006 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

2.17 - Finančný manažér BSK

DCVAVII - mzdy 4/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
377 €
Schválené na preplatenie
377 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

3.6 - Technický pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 4/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
612 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

2.14 - Technický pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 4/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
579 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

2.19 - Koordinátor odbornej aktivity BSK

DCVAVII - mzdy 4/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
212 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

2.16 - Projektový manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 4/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
738 €
Schválené na preplatenie
738 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

1.9 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 4/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
895 €
Schválené na preplatenie
895 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

1.6 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 4/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
920 €
Schválené na preplatenie
920 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

1.17 - Asistent projektového manažéra mimo BSK

DCVAVII - mzdy 4/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
463 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

1.14 - Finančný manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 4/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
617 €
Schválené na preplatenie
617 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

2.18 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

DCVAVII - mzdy 4/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
432 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

2.16 - Projektový manažér BSK

DCVAVII - mzdy 4/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
449 €
Schválené na preplatenie
449 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

1.9 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 4/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
545 €
Schválené na preplatenie
545 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

1.14 - Finančný manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 5/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
618 €
Schválené na preplatenie
618 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

2.14 - Technický pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 5/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
6,337 €
Schválené na preplatenie
6,337 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

2.18 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

DCVAVII - mzdy 5/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
428 €
Schválené na preplatenie
428 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

2.18 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie BSK

DCVAVII - mzdy 5/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

2.17 - Finančný manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 5/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
618 €
Schválené na preplatenie
618 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

2.17 - Finančný manažér BSK

DCVAVII - mzdy 5/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

2.16 - Projektový manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 5/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
821 €
Schválené na preplatenie
821 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

2.16 - Projektový manažér BSK

DCVAVII - mzdy 5/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
499 €
Schválené na preplatenie
499 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

2.14 - Technický pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 5/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
662 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

1.16 - Koordinátor odbornej aktivity BSK

DCVAVII - mzdy 5/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

1.15 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

DCVAVII - mzdy 5/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
428 €
Schválené na preplatenie
428 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

1.13 - Projektový manažér BSK

DCVAVII - mzdy 5/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
499 €
Schválené na preplatenie
499 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

1.9 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 5/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
895 €
Schválené na preplatenie
895 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

1.9 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 5/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
545 €
Schválené na preplatenie
545 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

1.7 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 5/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
7,014 €
Schválené na preplatenie
7,014 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

1.6 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 5/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,823 €
Schválené na preplatenie
1,823 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

1.6 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 5/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,109 €
Schválené na preplatenie
1,109 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

3.11 - Asistent projektového manažéra BSK

DCVAVII - mzdy 5/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

3.9 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

DCVAVII - mzdy 5/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

3.8 - Finančný manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 5/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
137 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

3.6 - Technický pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 5/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
694 €
Schválené na preplatenie
694 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

2.19 - Koordinátor odbornej aktivity BSK

DCVAVII - mzdy 5/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

2.13 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 5/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
237 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

1.18 - Verejné obstarávanie mimo BSK

DCVAVII - mzdy 5/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
307 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

1.18 - Verejné obstarávanie BSK

DCVAVII - mzdy 5/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
187 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

1.17 - Asistent projektového manažéra mimo BSK

DCVAVII - mzdy 5/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
463 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

1.17 - Asistent projektového manažéra BSK

DCVAVII - mzdy 5/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
282 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

1.15 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie BSK

DCVAVII - mzdy 5/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

1.13 - Projektový manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 5/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
821 €
Schválené na preplatenie
821 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

2.13 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 5/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,272 €
Schválené na preplatenie
2,272 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

3.8 - Finančný manažér BSK

DCVAVII - mzdy 5/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

3.7 - Projektový manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 5/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

3.7 - Projektový manažér BSK

DCVAVII - mzdy 5/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
111 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

3.6 - Technický pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 5/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,140 €
Schválené na preplatenie
1,140 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

2.20 - Asistent projektového manažéra mimo BSK

DCVAVII - mzdy 5/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
463 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

2.20 - Asistent projektového manažéra BSK

DCVAVII - mzdy 5/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
282 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

2.19 - Koordinátor odbornej aktivity mimo BSK

DCVAVII - mzdy 5/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
175 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

1.16 - Koordinátor odbornej aktivity mimo BSK

DCVAVII - mzdy 5/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
175 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

3.9 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie BSK

DCVAVII - mzdy 5/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

3.11 - Asistent projektového manažéra mimo BSK

DCVAVII - mzdy 5/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

1.14 - Finančný manažér BSK

DCVAVII - mzdy 5/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

1.7 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 5/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,266 €
Schválené na preplatenie
4,266 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

2.19 - Koordinátor odbornej aktivity mimo BSK

DCVAVII - mzdy 3/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
177 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

2.18 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

DCVAVII - mzdy 3/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

2.21 - Verejné obstarávanie mimo BSK

DCVAVII - mzdy 3/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
153 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

1.16 - Koordinátor odbornej aktivity mimo BSK

DCVAVII - mzdy 3/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

3.6 - Technický pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 3/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
612 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

1.16 - Koordinátor odbornej aktivity BSK

DCVAVII - mzdy 3/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
101 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

1.9 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 3/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
895 €
Schválené na preplatenie
895 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

2.20 - Asistent projektového manažéra BSK

DCVAVII - mzdy 3/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
282 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

1.7 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 3/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
8,481 €
Schválené na preplatenie
8,481 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

1.6 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 3/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
920 €
Schválené na preplatenie
920 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

1.13 - Projektový manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 3/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
736 €
Schválené na preplatenie
736 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

1.9 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 3/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
545 €
Schválené na preplatenie
545 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

1.7 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 3/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,159 €
Schválené na preplatenie
5,159 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

3.11 - Asistent projektového manažéra mimo BSK

DCVAVII - mzdy 3/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

3.11 - Asistent projektového manažéra BSK

DCVAVII - mzdy 3/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

3.9 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie BSK

DCVAVII - mzdy 3/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

3.8 - Finančný manažér BSK

DCVAVII - mzdy 3/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

3.7 - Projektový manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 3/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

3.7 - Projektový manažér BSK

DCVAVII - mzdy 3/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

2.18 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie BSK

DCVAVII - mzdy 3/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

2.17 - Finančný manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 3/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
618 €
Schválené na preplatenie
618 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

2.17 - Finančný manažér BSK

DCVAVII - mzdy 3/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

2.16 - Projektový manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 3/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
736 €
Schválené na preplatenie
736 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

2.16 - Projektový manažér BSK

DCVAVII - mzdy 3/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
448 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

2.14 - Technický pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 3/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
579 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

2.19 - Koordinátor odbornej aktivity BSK

DCVAVII - mzdy 3/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

2.13 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAVII - mzdy 3/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
237 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

1.17 - Asistent projektového manažéra mimo BSK

DCVAVII - mzdy 3/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
463 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

1.17 - Asistent projektového manažéra BSK

DCVAVII - mzdy 3/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
282 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

1.15 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie BSK

DCVAVII - mzdy 3/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

1.14 - Finančný manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 3/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
618 €
Schválené na preplatenie
618 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

1.14 - Finančný manažér BSK

DCVAVII - mzdy 3/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

2.13 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 3/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,272 €
Schválené na preplatenie
2,272 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

1.6 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 3/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,512 €
Schválené na preplatenie
1,512 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

2.14 - Technický pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 3/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,546 €
Schválené na preplatenie
5,546 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

2.20 - Asistent projektového manažéra mimo BSK

DCVAVII - mzdy 3/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
463 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

3.6 - Technický pracovník mimo BSK

DCVAVII - mzdy 3/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,006 €
Schválené na preplatenie
1,006 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

2.21 - Verejné obstarávanie BSK

DCVAVII - mzdy 3/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

3.9 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

DCVAVII - mzdy 3/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

3.8 - Finančný manažér mimo BSK

DCVAVII - mzdy 3/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
137 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

1.15 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

DCVAVII - mzdy 3/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

1.13 - Projektový manažér BSK

DCVAVII - mzdy 3/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
448 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

3.6 - Technický pracovník BSK

DCVAV - mzdy 8/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
612 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

3.9 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie BSK

DCVAV - mzdy 8/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

2.18 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie BSK

DCVAV - mzdy 8/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
267 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

2.16 - Projektový manažér mimo BSK

DCVAV - mzdy 8/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
688 €
Schválené na preplatenie
688 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

1.15 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie BSK

DCVAV - mzdy 8/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
267 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

1.9 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAV - mzdy 8/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
545 €
Schválené na preplatenie
545 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

1.7 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAV - mzdy 8/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,589 €
Schválené na preplatenie
3,589 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

1.6 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAV - mzdy 8/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,512 €
Schválené na preplatenie
1,512 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

1.6 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAV - mzdy 8/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
920 €
Schválené na preplatenie
920 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

1.7 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAV - mzdy 8/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,902 €
Schválené na preplatenie
5,902 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

1.9 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAV - mzdy 8/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
895 €
Schválené na preplatenie
895 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

1.13 - Projektový manažér BSK

DCVAV - mzdy 8/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
418 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

1.13 - Projektový manažér mimo BSK

DCVAV - mzdy 8/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
688 €
Schválené na preplatenie
688 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

1.14 - Finančný manažér BSK

DCVAV - mzdy 8/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
382 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

1.14 - Finančný manažér mimo BSK

DCVAV - mzdy 8/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
629 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

1.15 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

DCVAV - mzdy 8/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
439 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

1.16 - Koordinátor odbornej aktivity BSK

DCVAV - mzdy 8/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
105 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

1.16 - Koordinátor odbornej aktivity mimo BSK

DCVAV - mzdy 8/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

1.17 - Asistent projektového manažéra BSK

DCVAV - mzdy 8/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
282 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

1.17 - Asistent projektového manažéra mimo BSK

DCVAV - mzdy 8/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
463 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

2.13 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAV - mzdy 8/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
237 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

2.14 - Technický pracovník BSK

DCVAV - mzdy 8/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
579 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

2.14 - Technický pracovník mimo BSK

DCVAV - mzdy 8/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,546 €
Schválené na preplatenie
5,546 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

2.16 - Projektový manažér BSK

DCVAV - mzdy 8/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
418 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

2.17 - Finančný manažér BSK

DCVAV - mzdy 8/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
382 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

2.17 - Finančný manažér mimo BSK

DCVAV - mzdy 8/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
629 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

2.18 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

DCVAV - mzdy 8/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
439 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

2.19 - Koordinátor odbornej aktivity BSK

DCVAV - mzdy 8/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
107 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

2.19 - Koordinátor odbornej aktivity mimo BSK

DCVAV - mzdy 8/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
176 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

2.20 - Asistent projektového manažéra BSK

DCVAV - mzdy 8/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
282 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

2.20 - Asistent projektového manažéra mimo BSK

DCVAV - mzdy 8/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
463 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

3.6 - Technický pracovník mimo BSK

DCVAV - mzdy 8/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,006 €
Schválené na preplatenie
1,006 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

3.7 - Projektový manažér BSK

DCVAV - mzdy 8/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

3.7 - Projektový manažér mimo BSK

DCVAV - mzdy 8/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
153 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

3.8 - Finančný manažér mimo BSK

DCVAV - mzdy 8/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
140 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

3.9 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

DCVAV - mzdy 8/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

3.11 - Asistent projektového manažéra BSK

DCVAV - mzdy 8/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

3.11 - Asistent projektového manažéra mimo BSK

DCVAV - mzdy 8/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

2.13 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAV - mzdy 8/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,272 €
Schválené na preplatenie
2,272 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

3.8 - Finančný manažér BSK

DCVAV - mzdy 8/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

3.7 - Projektový manažér mimo BSK

DCVAV - mzdy 7/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

2.18 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie BSK

DCVAV - mzdy 7/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
261 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

1.17 - Asistent projektového manažéra mimo BSK

DCVAV - mzdy 7/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
463 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

1.15 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

DCVAV - mzdy 7/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
430 €
Schválené na preplatenie
430 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

1.15 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie BSK

DCVAV - mzdy 7/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
261 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

1.14 - Finančný manažér mimo BSK

DCVAV - mzdy 7/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
629 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

1.14 - Finančný manažér BSK

DCVAV - mzdy 7/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
382 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

1.13 - Projektový manažér BSK

DCVAV - mzdy 7/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
448 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

1.7 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAV - mzdy 7/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
3,766 €
Schválené na preplatenie
3,766 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

1.7 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAV - mzdy 7/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
6,192 €
Schválené na preplatenie
6,192 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

1.9 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAV - mzdy 7/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
545 €
Schválené na preplatenie
545 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

1.9 - Vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAV - mzdy 7/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
895 €
Schválené na preplatenie
895 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

1.13 - Projektový manažér mimo BSK

DCVAV - mzdy 7/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
736 €
Schválené na preplatenie
736 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

1.16 - Koordinátor odbornej aktivity BSK

DCVAV - mzdy 7/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

1.16 - Koordinátor odbornej aktivity mimo BSK

DCVAV - mzdy 7/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
175 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

1.17 - Asistent projektového manažéra BSK

DCVAV - mzdy 7/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
282 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

2.13 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník BSK

DCVAV - mzdy 7/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
237 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

2.13 - Kľúčový vedecko-výskumný / odborný pracovník mimo BSK

DCVAV - mzdy 7/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,272 €
Schválené na preplatenie
2,272 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

2.14 - Technický pracovník BSK

DCVAV - mzdy 7/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
579 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

2.14 - Technický pracovník mimo BSK

DCVAV - mzdy 7/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,546 €
Schválené na preplatenie
5,546 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

2.16 - Projektový manažér BSK

DCVAV - mzdy 7/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
448 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

2.17 - Finančný manažér BSK

DCVAV - mzdy 7/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
382 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

2.17 - Finančný manažér mimo BSK

DCVAV - mzdy 7/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
629 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

2.18 - Manažér pre informovanosť a komunikáciu a monitorovanie mimo BSK

DCVAV - mzdy 7/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
430 €
Schválené na preplatenie
430 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

2.19 - Koordinátor odbornej aktivity BSK

DCVAV - mzdy 7/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

2.19 - Koordinátor odbornej aktivity mimo BSK

DCVAV - mzdy 7/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
175 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

2.20 - Asistent projektového manažéra BSK

DCVAV - mzdy 7/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
282 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

2.20 - Asistent projektového manažéra mimo BSK

DCVAV - mzdy 7/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
463 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

2.21 - Verejné obstarávanie BSK

DCVAV - mzdy 7/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

2.21 - Verejné obstarávanie mimo BSK

DCVAV - mzdy 7/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
153 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

3.6 - Technický pracovník mimo BSK

DCVAV - mzdy 7/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,006 €
Schválené na preplatenie
1,006 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

3.7 - Projektový manažér BSK

DCVAV - mzdy 7/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

3.8 - Finančný manažér BSK

DCVAV - mzdy 7/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

3.8 - Finančný manažér mimo BSK

DCVAV - mzdy 7/2018

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
140 €